Exeptional TV

Jeg skjønner at min overskrift idag trenger en nærmere forklaring: Gårsdagen var en ekstremt ‘mørk affære’. Det var varslet lyn, torden og styrtregn hele ettermiddagen, og alt tydet på at meteorologene skulle få rett. Over Oslo – bare 38 km unna – var det ekstremt mørke blåfiolette skyer med tett regn og med lyn og torden annethvert minutt. Og det var ikke noe bedre ute hos oss: Omgitt av de tetteste regnskyer vi har sett på lenge og allerede nesten mørkt som natten. Dette kunne bli ekstremt! Men – vi hadde ikke tordenværet riktig ennå, og derfor benyttet vi anledningen til å se en TV-sending fra en friluftsscene i Oslo – litt undrende hvordan de kunne få dette til i et slikt vær?

I realize that my headline today needs a more detailed explanation: Yesterday was an extremely dark affair‘. There was notified lightning, thunder and heavy rains all afternoon, and everything indicated that the meteorologists would get it right. Over Oslo only 24 miles away – it was extremely dark violet-blue clouds of dense rain and thunder and a lightning every minute. And it was no better better out here where we lived: Surrounded by the most dense rain clouds we‘ve seen in a long time, and already almost dark as night.
This could prove to be extreme! But – the lightnings had not reached us just yet, so we took the opportunity to watch a TV broadcast from an open-air stage in Oslo – a little puzzled how they could achieve this under such weather conditions?

De opererte fra en scene satt opp på taket av Operaen i Oslo! Der hadde de en form for tak og dessuten vegger i gjennomsiktig plast. På en godværsdag ville det nok vært helt optimalt, men nå ristet det godt i veggene . . .
Så plutselig skjedde det noe: det så faktisk ut som noen hadde skrudd på en form for scenebelysning i rødt og gult som gradvis ble sterkere og sterkere og i løpet av 30-40 sekunder lyste opp hele bakveggen. ‘Fantastisk effekt’ var min første tanke, men så ble det litt for overjordisk til at det kunne tilskrives en dyktig elektriker . . .  Det måtte faktisk være solen som plutselig ville bryte igjennom uværet?!  Men solen går jo fortsatt ned i vest?  Da skulle den vel ha vært merkbar også hos oss som bodde 38 km rett vest for Oslo? Men her var alt bare mørkt og veldig vått! Men man bør ikke fornekte egne øyne!  Kunne det skje i Oslo, så kunne det antagelig også skje hos oss og derfor fant jeg frem kameraet og ga meg naturen i vold!

They operated from a stage set up on the roof of the Opera in Oslo! They had a form of roofing and walls of transparent plastic. On a good day it would probably have been quite optimal, but now strong winds were shaking these  walls. . .
Then suddenly something happened: It actually looked like someone had turned on a kind of stage lighting red and yellow which gradually became stronger and stronger, and within 30-40 seconds it lit up the entire back wall. Great Power‘, was my first thought, but then it became a little too ethereal that it could be attributed to a skilled electrician. . . Could it actually be the sun suddenly breaking through the storm?! But the sunsets are still in the westAnd then it ought to be noticeable also where we lived38 km due west of Oslo?
But here, everything was just dark and very wet! However it’s not advisable to reject your own eyes! Could it happen in Oslo, then it could probably also happen where we lived, and so I pulled out my  camera, donned my shoes and gave in to the natures violence!

Bilde 256bOg jeg fikk rett!  Plutselig skjedde det lignende ting hos oss!
(Legg merke til resten av himmelen!)

And I was right! Suddenly things started to happen also where we lived!
(Please 0bserve the colors in the rest of the sky!)
Bilde 259bOg nå skjedde tingene veldig fort!

And now things were happeening very rapidly!
Bilde 262bBilde 265bBilde 268bBilde 270bBilde 276bFra første bildet ble tatt til det hele var over, kan det neppe ha tatt mer enn 12-13 minutter?!
Hvilket enda en gang underbygger viktigheten av alltid å ha kameraet med topp ladet batteri klart for enhver anledning!

From the first picture was taken untill it was all over, it could hardly have been more than 12-13 minutes?!
Which again stresses the importance of always having your camera, fully charged, at the  ready for any sudden occasion!
(Compliments of SRB )

Return INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.