Lier – Sylling

Vi har tatt turen til Sylling som ligger øverst i ‘Lierdalen’. Det er ikke et særlig stort sted, men her finnes en del jordbærproduksjon. Selve Sylling ligger forøvrig godt tilbaketrukket fra hovedtrafikken mellom Drammen og Hønefoss. Her er vi omtrent i sentrum av Sylling 🙂

We have visited ‘Sylling,’ which is located to the upper part of the ‘Lier Valley’. This is not a particulary large place, but there are a few farms specializing in the production of strawberries. Sylling itself is  relatively shielded from the main traffic between the cities of ‘Drammen’ and ‘Hønefoss’.
Bilde 151bIkke særlig mye å se? Her er vi på parkeringsplassen til den lokale matbutikken (Spar) og tar inn utsikten i begge retninger.

Not much to look at? 🙂 Well, here we are at the parking lot of the local grocery store (Spar)
taking in the view in both directions.
Bilde 153bMen Sylling er et ganske grønt og frodig sted å bo når man ser seg rundt i området!

But ‘Sylling’ is a rather green and lush place to live once you take it all in.
Bilde 157bHer rusler vi oppover veien mot kirken. Ikke særlig med trafikk her, og det skyldes vel kanskje at denne veien er sperret for gjennomgangstrafikk?

We’re taking a stroll up the road towards ‘Sylling church’. There is no traffic of importance to be noted here. And perhaps is this due to the fact that the road has been closed for through way traffic?
Bilde 158bKirken kan sees på toppen av bakken til høyre i bildet, men vi skal ta den i nærmere øyesyn litt senere.

The ‘Sylling church’ may be seen on the top of the hill to your right. We’ll be looking closer at the church at a later time.
Bilde 159bSom dere ser, – dette er ‘bondeland’ 🙂
As you may see,- this is ‘farming land’.
Bilde 155bHer har jeg tatt et panoramabilde som viser bebyggelse og utsikten mot ‘Holsfjorden’ som  er en arm av den mye større ‘Tyrifjorden‘ (Norges 5. største innsjø = 138,5 kv.km).

Here a panorama shot showing a residential section and a view towards ‘Holsfjorden’, which happens to be an arm of  ‘Tyrifjorden’, the 5th largest lake in Norway with its
138,5 sq.km.
Bilde 160bDa er vi tilbake i Sylling sentrum. Her ligger bl.a. det lokale sykehjemmet: Villa Skaar!
‘Villa Skaar’ har vært drevet siden 1958!

The we’re back in the center of Sylling. Here we find the local nursing home: ‘Villa Skaar’ which has been operating since 1958!
Bilde 161bFra ‘Villa Skaar’ har man en eventyrlig utsikt mot ‘Holsfjorden’ og jordbæråkrene i Sylling.
Lengst ute til venstre ser vi den lille øya ‘Kavringen’ og også litt av ‘Midtøya’ som nærmest går i ett med fastlandet. Her nede ved fjorden heter det egentlig
‘Svangstrand’, men de fleste oppfatter det nok som ‘Sylling’ også her nede.

From ‘Villa Skaar’ we have a fantastic view across the strawberry fields of Sylling towards ‘Holsfjorden’. We may also see the small island ‘Kavringen’ and a slightly bigger island: ‘Midtøya’ which more or less blends in with the mainland.
Down by the fjord it’s actually named ‘Svangstrand’, but to most people it’s ‘Sylling’ also down here.
Bilde 175bJeg lovet dere et bedre bilde av Sylling kirke? Og her er det! Sylling kirke ligger her oppe på ‘Kirkerud’ og ble bygget i 1852 og har plass til 350 mennesker.
Her oppe ligger også St. Olavs kilde

I promised you a closer look at the Sylling church, and here it is! Located at the top of the hill ( ‘Kirkerud’ ), built in 1852 and seating 350 people. Up here you may also find one of the many ‘St. Olav’s well’ offering clean water at any time of the year.
Bilde 163bLitt uventet finner man krigsgraver fra den 2. Verdenskrig her oppe på kirkegården i Sylling. Et britisk rekognoseringsfly (Sunderland)  med et mannskap på 9 ble skutt ned
av tyskerne den 9. April 1940. Den tiende soldaten skriver seg fra et fly som styrtet over ‘Toverudbrenna’ den 30 April 1940.

Perhaps a bit unexpectedly we find a number of war graves from the 2. World War at the cemetary of Sylling church. A British reconnaissance aircraft of type Sunderland was shot down on the 9th April 1940 carrying a crew of 9. The 10th grave is that of a Scottish pilot whom crashed over ‘Toverudbrenna’ on April 30th 1940.

Bilde 178bVi avslutter denne lille reportasjen fra Sylling med et panoramabilde tatt fra Kirkerud.
Her i selve tettstedet ‘Sylling’ bor det ca 600 mennesker, men jeg tror de har det ganske så bra! Og ble du nysgjerrig på stedet, så bør du kanskje ta deg en tur og se selv?

We conclude this little photo report from Sylling with a panorama shot taken from the Kirkerud hill. Within this settlement there live approximtely 600 people, but it’s  my impression that they are happy with living just here? And if you became interested in taking a closer look, I guess you’ll have to visit and look for yourself? 🙂
(Compliments of SRB )

Retur INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.