Lier – Tranby

Idag går turen til ‘Tranby‘, – et ‘tettsted’ innenfor Lier kommune.
Innenfor dette området bor det idag litt over 5000 mennesker.

Today our trip goes to ‘Tranby’, –  a settlement inside of the community of Lier.
Inside this settlement there are approximately 5000 people living as of today.
Bilde 118bDet første stedet vi besøker er ‘Liertun Sykehjem & Boenhet, et sykehjem som forøvrig har ligget her i ganske mange år nå. Integrert med en egen ‘bo-enhet’ representerer det et meget godt tilbud til kommunens eldre beboere.

The first place we visit is ‘The Liertun Nursing home & Living units’, which by the way has been her for quite some years now. Combined with a section of ‘living units’, this represent a very good service to the elders of the community.
Bilde 121bTvers over plassen ligger Hallingstad barneskole!  Skolen har egen idrettsplass og tilgang til mye natur. Her kan 250 barn få sin innledende utdannelse.

Across the square lies the ‘Hallingstad children school’. The school has its own athletic field and is situated very close to a forest area. Here 250 children may get their first tast of a formal education.
Bilde 124bLike ved siden av ligger Tranby videregående skole med 380 elever. I tilknytning til skolen finnes en egen innendørs idrettshall, bibliotek og et par utendørs idrettsbaner.

Side by side lies Tranby High school with 380 pupils. There is an indoor athletic hall, library and a couple of outdoor athletic fields used by the school!
Bilde 126b‘Hallingstadtunet Omsorgssenter’ er et fantastisk tilbud til kommunens eldre. Bygget som et atrium og kombinert med ‘Tranby Senior Senter’ hvor også den oppsøkende heletjenesten i Lier kommune holder til. Her får alle hjelp når de trenger det! Bildet under viser ‘Tranby Service Senter’.

‘Hallingstadtunet Care center’ is a fantastic service for the elders in  the community of Lier.
Built like an atrium around a small garden and in combination with ‘Tranby Senior Center’
where also the outreach health service  in the community of ‘Lier’ have their administration center. Here everybody get a hand when needed! The picture below shows the Tranby Senior Center.

Bilde 128bOg så har kommunen opprettet en såkalt ‘nærinspark’ hvor infrastrukturen er tilrettelagt for næringsrivende. Her finner vi en rekke industrier og næringsdrivende, store som små.
Bilde 130bThe municipality has created a so-called industrial park’ where infrastructure is adapted to the need of business/transport/loading a.s.o. Here we find a variety of industries and businesses, large and small.
Bilde 131bBilde 133bBilde 135bMen svinger vi rundt denne industriparken så finner vi igjen et konsentrert boligområde som vi kanskje kunne kalle ‘Øvre Tranby’? Her bor man høyt og fritt, men mede relativt kort vei til både Oslo (45 min) og Drammen (10 min)
Bilde 136bTurning around this industrial park, we find again a concentrated residential area which we might call the ‘Upper Tranby‘? Here you live high and free, surrounded by nature, but with relatively short distances to both Oslo (45 min) and Drammen (10 min)
Bilde 137bVi presenterer området ved en serie ‘gatebilder’ fra området.

Bilde 138bWe present area by a series of StreetViews’ from the area.
Bilde 139bBilde 140bVi minner om at alle bilder er ‘full screen’ og kan klikkes opp i en størrelse som fyller hele skjermen din!

We remind you that all our pictures are published in ‘full screen’ and may be clicked into a modus that will fill your entire screen
Bilde 142bBilde 143bDette bildet er tatt fra toppen av boligfeltet og viser et panorama over hele Lier-dalen:
Dessverre var det veldig varmt den dagen og en viss varmedis kunne ikke unngås!

This picture has been taken from the top of this residential area across the ‘Lier valley’.
Unfortunately this picture was taken on a very warm day, thus a haze seemed unavoidable.
Bilde 144bDa setter vi kursen nedover igjen!
Now we are returnung to ‘Lower Tranby’
Bilde 149bHer nede finner vi Tranby Kirke! En murkirke fra 1855 med plass til 360 mennesker.
For sikkerhets skyld tok jeg et par bilder!
Bilde 150bHere we find Tranby Church! A brick church built in 1855 with seating for 360 people.
Just to make sure, I took a couple of pictures!

Bilde 179bOg til slutt – her på Nedre Tranby – ligger ‘Skjæggerud Borettslag med utsikt mot Lierdalen og Drammen. Her slutter også vår tur for denne gang! Forhåpentligvis har dere fått et inntrykk av hvordan det er å bo på Tranby?

And finally – here at Lower Tranby lies the ‘Skjæggerud Housing Cooperatives overlooking the valley Lier and Drammen. This also concludes our trip for this time! Hopefully you’ve got an impression of what it would be like to live at Tranby?
(Compliments of SRB )

Return to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Lier – Tranby

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.