Close-up at nature

Det har i flere år vært en sterk reduksjon i bestanden av bier og humler, men nå hevdes det at utvklingen har snudd og at det er langt flere både bier og humler enn hva det f.eks. var i fjor? Personlig har jeg ingen offisielle tellinger å vise til, men jeg registrerer at det kanskje er flere humler enn i fjor, men at det har vært en markant forskyvning innenfor de forskjellige artene. Og for å være helt ærlig så er det ikke noen flere bier i vår have sammenlignet med fjoråret. Kanskje heller enda færre! Og til tross for at vi har 50% mer blomster i år! Og for å være helt sikker så rigget jeg meg til med kamera for å dokumentere hvordan det sto til!

It has for several years been a significant reduction in the population of bees and bumblebees, but now it’s claimed that the situation has changed, and that this year it’s far more both bees and bumblebees compared to last year? Personally, I have no official counts to refer to, but I note that perhaps there are more bumblebees than last year, but there has been a marked shift in the different species. And to be honest, there is no more bees in our garden now compared to last year. Perhaps  even fewer! And despite the fact that we have 50% more flowers this year! So to be absolutely sure, I rigged up my cameras in order to document the actual situation!
Bilde 031cTungt lastet er han og dessuten langt mindre enn de største ‘jordhumlene’, men flyr gjør han!
Far smaller than the largest bumblebees and with a heavy load at that, but fly he does!

Bilde 058bEnkelte blomster kan  være litt vanskeligere enn andre. Legg merke til hva som møter humlene i blomstens indre. Det blir omtrent so vi skulle tråkke oss vei i meterhøy krattskog?

Some flowers may be tougher than others! Please observe what awaits this little guy on the inside of these flowers. It would equal us stomping through an underbrush a meter high!.

Bilde 059bOg av og til kan det være lettere å bare dra seg inn etter forbeina 🙂
Once in a while it would be easier just to drag oneself in by the front legs!Bilde 025bArtig liten kar dette? Men altså ikke en mus med boksehansker eller lignende. Isteden blir det altså bakparten på en særdeles tungt lastet humle.

Funny little guy? But not a mouse with boxing gloves or any other small creature. Instead the back part of an extremely heavy loaded bumblebee.

Bilde 017bDet er forunderlig å se hvordan insekter med et eneste blikk kan avgjøre om en blomst er  full av nektar eller om den nettopp er tømt. Selv om de altså må krabbe helt inn til blomstens bunn for å få tak i godsakene.

It’s remarkable to observe how insects with glance may determine whether a flower is full of nectar, or if it has just been eptied? Even if they hae to crawl right to the bottom of the flower in order to get to the good stuff.

Bilde 035cOg av og til må insekter manøvre mellom stegler og kronblader med tung last for å få gjort den jobben de skal gjøre.

At times the insects must maneuver between stems and petals to get the job done

Bilde 062bDet sies at humler ikke kan fly? Ut fra vingenes bærflate og hastighet, kroppsmål og vekt:
Rent matematisk – Humler skal ikke kunne fly!  Men det gjør de!  Til og med store klumper av nectar på begge lår.

It’s claimed that bumblebees may not fly? Due to the size of wings, wing speed, body weight and a few other factors: Bumblebees cannot fly! And yet they do! They’re even packing large
lumps of nectar on both thighs.
Bilde 040cOgså denne blomsterflua da som liker å innbille alle andre at den er en farlig veps!
Isteden driter den seg ut – bokstavelig talt!  🙂

And then there is this ‘flower fly’ that tries to convince everybody else that he is a dangerous wasp! And instead he ‘shits himself out’ – literally speaking!
Bilde 014bDenne spesielle blomsten (Toppklokke – Campanula glomerata) er veldig populær blant humler, og derfor har vi et par store planter midt i haven.

This particular flower (‘Toppklokke’ – Campanula glomerata) (I found no English name) is very popular among bumblebees, and that’s why we have some large plants in thye middel of our garden.
Bilde 004bLa du merke til noe spesielt? Riktig! En full time foran denne planten med kamera i
hånd og – ikke en eneste bie!  For sikkerhets skyld flyttet jeg meg over til et stort bed med gul bergknapp – bienes favorittblomst på denne tid av året. Fortsatt ‘Ingen bier’!
Så da håper jeg inderlig at det er jeg som tar feil!?

Dis you notice anything special? Quite right: After having spen a full hour in front of this plant – camera in hand: ‘No bees’! Not even one!
Just to make doubly sure I  moved over to a large patch of yellow ‘Bergknapp’ (which is a favourite flower for bees this time of the year. And still : No bees!
I really hope that it’s me who is wrong on this question!

Og så håper jeg at den lille visitten inn i min alternative verden (Macro) har gitt mersmak?
Da kan det jo hende at det fra tid til annen dukker opp flere slike bilder.

And I hope that the little trip into my alternative world (The macro world)have sparked your interest? In that case there just might a few more pictures from this world of mine.
(Compliments of SRB )

Return to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Close-up at nature

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.