Oslo – Frogner

‘Frogner bydel’ var opprinnelig en ganske stor bydel i Oslo. I øst grenset den mot Oslo Sentrum, i vest mot Skøyen, i syd mot Frognerkilen, mens den i nord grenset mot bydelene Uranienborg og Majorstua. I 2004 ble det foretatt en bydelsrevisjon, og Frogner omfatter idag også Uranienborg, Majorstua og Bygdøy, tilsammen 8,4 kv.km med en samlet befolkning på 52 531 personer (iht. telling i 2012)

Fordi slike bydeler blir uhåndterlig store hva angår foto-reportasjer, vil SN forholde seg til de gamle grensene når vi deler opp byen! Selv da er det umulig å vise alt og derfor vil vår reportasje fremstå som en spasertur gjennom bydelen i et håp om at dette vil kunne gi et brukbart inntrykk av bydelen?
Bilde 1516bFrogner district was originally a fairly large district in Oslo. In the east it borders downtown Oslo, in the west to Skøyen, to the south by Frognerkilen, while in the north bordering the districts Uranienborg and Majorstua. In 2004 it was made ​​a district audit, and Frogner  today also includes Uranienborg, Majorstua and Bygdøy, totaling 8.4 kv.km with a total population of 52,531 people (according to the census of 2012).

Because
these neighborhoods becoming unmanageably large with respect to our photo-reportages, SN relate to the ancient boundaries when we divide up the town! Even then, it is impossible to show everything, and therefore our report appear asa walk through the town’ in the hope that this will provide a useful impression of thye particular districts?

Bilde 1517bHer på Drammensveien finner vi bl.a. ‘Den Amerikanske Ambassade‘ eller ‘Fortress America’ som den av og til kalles på folkemunne. Legg merke til det solide stålgjerdet som omkranser ambassaden i 2.5 meters høyde!  Man skulle nesten tro noen hadde dårlig samvittighet? Men faktum er at flere og flere ambassader ‘murer seg inne’ bak høye gjerder og vegetasjon som hindrer et hvert innsyn. (Hva driver de egentlig med? )

Here onDrammensveien’ we find  The American Embassy‘, or Fortress America’ as it is sometimes called among locals. Notice the solid steel fence, 8 feet high, that surrounds the Embassy! One would almost think someone had a guilty conscience? But the fact is that more and more embassies walls insidebehind high fences and vegetation that prevents anybody looking inside. (What are they really doing?)
Bilde 1521bHer, like bak Slottet, ligger Norsk Nobelinstitutt!

Here, just behind the Royal Palace, is Norwegian Nobel Institute!
Bilde 1525bPå den andre siden av veien kan vi se ned Cort Adelersgt. og helt ned på ‘Rådhusplassen’
Til høyre ligger ‘Hotell Scandic Solli‘ (Tidligere KNA-hotellet)

On the other side of the road we can look down theCort Adelersgt.’ straight down to the City Hall Square’. To the right is Scandic Solli(Previously KNA hotel)
Bilde 1528bBilde 1530bHer er et av byens knutepunkter: ‘Solli plass’.
Drammensveien fortsetter mot venstre, og rett frem går den besungede gate: Bygdøy Allè

Here is one of the cities focal points: Solli square’.
‘Drammensveien’ continues to the left, and straight ahead is the street: Bygdøy Allé
.
A Norwegian artist (Jens Book Jenssen) wrote a song called ‘The chestnuts trees are blooming in Bygdøy Allè’ and it became an evergreen the most Norwegians have saved in their hearts.
Bilde 1534bPå Solli Plass ligger også ‘Universitetsbiblioteket.

On Solli Plass is also ‘University Library.
Bilde 1536bPå hjørnet av Drammensveien og Bygdøy allè ligger ‘Hydro-parken’ med sin fontene, en grønn oase midt i byen!

At the corner of Drammen Road and Bygdøy Allé is Hydro Parkwith its fountain, a green oasis in the city!
Bilde 1539bNorsk Hydro’s hovedkontor i Oslo.
Norwegian Hydro’s main office in Oslo
Bilde 1541bRoser i Hydro-parken.
Roses in the ‘Hydro Park’
Bilde 1544bVi velger å fortsette langs Drammensveien i retning ‘Skillebekk’ . . .
We choose to continue along the Drammen road towards Skillebekk’ . . .
Bilde 1545bBilde 1546b– Og kommer etter hvert til et staselig bygg. Så vidt jeg erindrer var det Rikstrygdeverket som engang holdt til her, men idag er dette hovedkontoret for ‘Skanska‘ i Norge.

And coming soon to a imposing address. As far as I recall it wasRikstrygdeverket’ who once operated out of this building, but today this is the main office for ‘Skanska’ in Norway.
Bilde 1549bVi har kommet til ‘Skillebekk’ og Drammensveien fortsetter gjennom byens ‘ambassadestrøk’
mot Skøyen –

We have arrived at Skillebekk’ and ‘Drammensveien’ continues through the city‘s embassy district’ towardsSkøyen’

Bilde 1551bI tilknytning til Skanska finner vi en idyllisk liten park . . .
Close by the main office of Skanska, we find an idyllic park. . .
Bilde 1553b
Her på Skillebekk møtes Munkedamsveien og Drammensveien
Here at ‘Skillebekk’ ‘Munkedamsveien’ converges with ‘Drammensveien’

Bilde 1555bEt lite gløtt ned Niels Juelsgt. som ender blindt her på Skillebekk
A small peek down ‘Niels Juelsgt. which ends blind here at ‘Skillebekk’.
Bilde 1559bEt lite bildet tatt opp Gabelsgate
A small picture taken up through ‘Gabelsgate’
Bilde 1562bI Gabelsgate finner vi det velkjente hotellet ‘Clarion Collection Gabelshus‘.
In Gabelsgate we find the well-known hotel Clarion Collection Gabelshus.
Bilde 1565bOg i parallellgaten, Fr. Stangsgt., ligger Aleris Sykehus & Medisinske Senter
(Tidl. Røde Kors Klinikk)
And in the parallel street, Fr. Stangsgt., is the Aleris Hospital’ & Medical Center
(Formerly Red Cross Clinic)

Bilde 1571bNesten tvers over gaten ligger den finske ambassaden

Almost directly across the street lies The Finnish Embassy –
Bilde 1573bLeilighetskompleks tilhørende Ths. Heftyesgt.
Apartement buildings related to Ths. Heftyesgt.
Bilde 1580bTilbake på Drammensveien . . .
We are back on  ‘Drammensveien’
Bilde 1593bHer passerer vi den Egyptiske ambassaden – fortsatt på ‘Drammensveien’
Here we pass the Egyptian embassy – still on Drammensveien’
Bilde 1612b
Frøyaveien ender blindt mot E-18 som følger Frognerstranda inn mot Oslo.
Frøyaveien ends in a blind very close to the E-18 which follows ‘Frognerstranda’ towards Oslo.
Bilde 1613b
Og her går trafikken motsatt vei: Ut av Oslo
And here leaves the opposite way: Out of Oslo
Bilde 1614bKongen Marina, Frogner. På den andre siden ligger ‘Oscarshall‘!
‘Kongen Marina’, Frogner. On the other side lies ‘Oscarshall
Bilde 1615bI bakgrunnen ligger Colorlines bilferge til Kiel i Tyskland. Her inne på land får man et noe annet inntrykk av dimensjonene på skipet?

In the back lies the Colorline Car Ferry for Kiel, Germany. Here by the pier one gets a changed impression regarding the size of this ferry.

Bilde 1617bI en liten park ned mot E-18 finner vi BergehusBergehus er administrasjonen til Sigval Bergesen, engang en av de største tankrederiene i verden. Det er litt uklart hva de bedriver i 2014?

In a small park at the end of ‘Frøya Rd. we fine the ‘Bergehus’. Bergehus is the administrative center of Sigval Bergesen , once one of the worlds largest tank shipping owners. What they work at in 2014, I really don’t know.

Bilde 1618bHovedinngangen til Bergehus. Legg merke til porten til høyre i bildet!
Her holder det russiske handelskammeret i Norge til.

The main entrance to ‘Bergehus’. Please observe the gate at your far right? This is where the Russian chamber of Commerse keep house.
Bilde 1619bDen Belgiske ambassade i Oslo.
The Belgian Embassy in Oslo!

Bilde 1623bDen polske ambassaden ligger øverst i Bygdøy Allè.
The Polish Embassy is located at the upper end of ‘Bygdøy Allè’
Bilde 1641bVigelandsparken er et kjent turistmål på Frogner. Denne gang stikker vi bare hodet innenfor, nærmest for å markere at dette tilhører Frogner bydel, men for dem som ønsker en skikkelig omvisning så henviser vi til egen fotoreportasje fra Vigelandsparken her.

Vigelandsparken is a famous tourist destination in Frogner. This time we just stick our head inside, just to signify that this is part of the Frogner district, but for those who want a real tour of  the Vigeland Sculpture Park here, please use this link!
Bilde 1657b
Her befinner vi oss i Kirkeveien like utenfor Vigelandsparken.
Here we are standing in ‘Kirkeveien’ just outside the Vigeland Park.
Bilde 1659bEt ‘skudd’ opp ‘Gyldenløvesgt.’ på Frogner.

A shot up the ‘Gyldenløvesgt. on Frogner.
Bilde 1662b
Et nytt ‘fokuspunkt’ i trafikkbildet på Frogner: ‘Frogner plass’,
A new ‘focal point’ in the traffic at Frogner: ‘Frogner Square’

Bilde 1666bHer får dere et bilde fra Tidemandsgt., en sidegate til Frognerveien.
Here you’re getting a picture from ‘Tidemandsgt’., – a sidestreet to ‘Frognerveien’

Bilde 1670bElisenbergveien er en annen tverrgate av Frognerveien.
‘Elisenbergveien’ is another crossroad to ‘Frognerveien’.
Bilde 1673bFredrik Stangsgt. på Gimle er også en vei som krysser Frognerveien.
Fredriks Stangsgt. at ‘Gimle’ is also crossing ‘Frognerveien’.
Bilde 1674bBjørknes privatskole i Frognerveien.
Bjørknes Private School in ‘Frognerveien.
Bilde 1681bNå er vi igjen i Gabelsgt., men denne gang helt i andre enden i forhold til tidligere.
Again we are in ‘Gabelsgt., but this time in the other end compared to previous picture.
Bilde 1682bFrognerveien slynger seg langsomt ned mot bykjernen igjen.
‘Frognerveien’ winds its way slowly down toward the city center again
Bilde 1685bVi er tilbake på den velkjente ‘Bygdøy Allè’.
We’re back on the well known ‘ Bygdøy Allè again.
Bilde 1688bOg enda en gang stifter vi bekjentskap med Niels Juelsgt., denne gang betydelig lengre oppe i byen.
Yet once again we cross theNiels Juelsgt.’ This time considerably further up the city.

Bilde 1689bHer er vi i den absolutt nedre del av ‘Bygdøy Allè’, ikke langt fra Hydro-parken!
Here we are at the absolute bottom part of the Bygdøy Allé‘, not far from Hydro Park!
Bilde 1691bOg her i Ruseløkkveien ender vår tur, for her er vi bare et par hundre meter fra Rådhusplassen og/eller Aker Brygge og dessuten omtrent på grensen mellom bydelene Frogner og Centrum.
For dem som har fulgt med på tidligere turer:

‘Kjent territorium’. 🙂

And here in Ruseløkkveien  our trip ends, because now we are only a few hundred yards from the city hall square and / orAker Brygge’. We’re alsom on the borderline between the districts ‘Frogner’ and ‘Centrum’. 
And for those whom have followed through on previous trips:
‘This is familiar territory’ 🙂
(Compliments of SRB )

Return to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OSLO and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Oslo – Frogner

 1. vera ersilia says:

  A very nice tour of a very civilized European city. Thank you.

  • Seenorway says:

   Thank you, Vera. Are we really that different from other cities around the world?
   But Oslo is definitely a ‘green city’! You could perhaps call it a ‘suburban city’?

   • vera ersilia says:

    No, you are not different from other European cities, but no American city has the charm of a European city. I was born and grew up in Turin, Italy, but I lived in the U.S. since 1960. I still miss Europe very much. Oslo looks good with the trees and all the green, but it is the capital isn’t? so it may have areas that are sub-urban, away from the city center, but it is a large city isn’t? and from what you show it looks very European to me.

    • Seenorway says:

     Hi Vera,
     Yes, Oslo is the capital of Norway, but compared to American cities it’s a very small city with approximately 620 000 people, even if it’s the largest city in Norway. Please remember, we’re only slightly more than 5 millions all together!
     And I think it’s kind of related to size? In my younger days I visited cities like Savannah and Charleston and a number of small cities (about the same size) in the Mexican Gulf and – they looked charming enough to me. But I never got to like cities like Baltimore, Boston, Pittsborough, Philadelphia and the likes. They were all to big!!! As a tourist you never get in contact with their souls!
     Yes, Oslo have a ‘city center (or a ‘downtown’, if you like) If you haven’t seen it already, I’ve made a photo report from that area too:
     https://seenorway.wordpress.com/2014/05/25/oslo-sentrum/
     And I think you’ll find it rather green all through ? 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.