Oslo – Aker Brygge

Som en forlengelse av min fotoreportasje fra Oslo Sentrum, lager jeg nå en del ‘lokal-reportasjer’ fra Oslo. Og vi begynner med det mye omtalte ‘Aker Brygge‘ som de fleste antagelig har hørt om, men som kan være relativt ukjent utenfor selve Oslo.
Her – vest for Pipervika – etablerte Aker Mek.Verksted seg i 1854 og bygget skip helt frem til 1982 da verftet ble nedlagt! Siden har området blitt omdannet til et boligstrøk med ca 400 leiligheter – i hovedsak for landets rikeste. En leilighet med sjøutsikt her ute kan nesten koste hva som helst mellom 5 – 20 millioner norske kroner!

As an extension of my photos from the Oslo city center, I’m now making a number of ‘local reports’ from Oslo. We’re starting with the well known area called ‘Aker Brygge‘ (Aker Pier),  a place most people may have heard about, but still may be relatively unknown to people outside Oslo.
Here west of ‘Pipervika’ the Aker Mech. Shipyard established itself back in 1854, building  transocean going ships up to 1982 when the shipyard was closed down. Since then the area has been converted to a residental area mwith approximately 400 apartments – mainly for the wealthy people. An apartment in this part of town may cost you from 1 – 5 million US dollars!
Bilde 1327bDette første bildet er egentlig tatt fra ytterkanten av Aker Brygge og tilbake inn mot Oslo. Når man ser tvillingtårnene på Rådhuset i Oslo så får man en klar oppfatning av hvor dette området ligger?

This first picture is actually taken  from the outer part of ‘Aker Brygge’ towards the center of Oslo.  Observing the two twin towers of the Oslo City Hall you  may get a better idea of where this area is located?

Bilde 693bDette bildet er tatt fra byen og ut langs Aker Brygge. Herfra går også alle ferger og hurtigbåter til destinasjoner ute i fjorden.

This picture has been takene from the city and out along the ‘Aker Brygge’. From here a multitude of ferries and catamarans leave for different destinations throughout the Oslofjord.
Bilde 1294bHer starter vi turen utover ‘Aker Brygge’, men først et interessant lite monument helt i forkant av bildet:

Here we’ll start our trip along ‘Aker Brygge’, but first an interesting memorial in the very front of this picture:

Bilde 1381bDette er et minnesmerke over ‘Pelle-gruppa‘ som gjorde seg bemerket under den tyske okkupasjonen av Norge (1940-45) ved å utføre en rekke sabotasjeaksjoner mot sentrale
mål , – ofte her i havneområdet.

This is a memorial over the ‘Pelle Groupwho distinguished itself during the German occupation of Norwaay (1940-45) by executing 16 different acts of sabotage against key
goals often here in the port area.

Bilde 1297bOlivia Pizzeria holder til i de gamle verkstedslokalene til det tidligere Akers Mek. Verksted og har beholdt mye av atmosfæren fra gammel tid. Italienske kokker sørger for løvtynne steinbakte pizzaer av godt gammelt italiensk merke.

Olivia Pizzeria operates out of the old machine and workshop halls and have retained much of the old atmosphere from the old days. Italian cooks serve you leaf thin stone baked pizzas italian style! 
Bilde 1298bSide om side med ‘Olivia’ ligger ‘Albert bistro’. Også de holder til i de gamle hallene etter Akers mek. Verksted. ‘Albert’ er en typisk fransk restaurant med åpent kjøkken.

Side by side with ‘Olivia’lies ‘Albert bistro’. Also this restaurant operates out of the old machine and workshops which once belonged to Akers mek. Shipyard. ‘Albert’ is a typical french restaurant with an ‘open kitchen’.

Bilde 1299bLouise Restaurant & Bar er den siste av bryggens restauranter som holder til i de gamle lokalene til tidligere Akers Mek. Verksted. 

Louise Restaurant & Bar is the last establishment still operating out of the old buildings that once belonged to the former shipyard ‘Aker Mech. Shipyard’. 

Bilde 1304bPå TGI Friday’s skjer det nesten alltid noe.  Fra fortauskafeen (her avbildet) har man nær kontakt med et yrende uteliv så vel som utsikten til det maritime miljø.

At ‘TGI Friday’s’ there’s nearly always something happening.  From the boardwalk cafe (as in picture) you may have close contact with a vibrant nightlife as well as the views of the marine environment.
Bilde 1307bJacob Aall Brasserie har fått plass i moderne lokaler lengre ute på Aker Brygge, og som de øvrige har den både inne- og uteservering.

Jacob Aall Brasserie have established themselves in new and modern facilities a bit further out on the wharf. And like all the others, of course, they offer servings outside as well as on the inside.
Bilde 1308bVi begynner å nærme oss Oslo’s aller nyeste bydel: Tjuvholmen. Og hvis du tror det er dyrt å bo på Aker Brygge, så bare vent til du kommer dit!

We’re approaching the newest part of Oslo: Tjuvholmen. And if you thought it was expensive to live on Aker Brygge, you just wait . . .!

Bilde 1312bI en vakker liten sidegate, nesten for trang for fotografering, finner vi den kjente restauranten ‘Big Horn Steak House’.

In a beautiful small sidestreet, nearly too narrow for photography, we find the well known restaurant: ‘Big Horn Steak House’
Bilde 1692bPå den andre siden av den trange sidegaten finne vi likevel Felix Konferansesenter.
Fortsatt bærer deler av  bydelen preg av å være en ‘byggeplass’, men snart er det ikke plass til mer . . .

On the other side of the alley lies the ‘Felix Conference Center!
Parts of  ‘Aker Brygge’ still resembles a building site, but very soon there will be no room for anything more . . .
Bilde 1694bOg her inne finner vi plutselig et lite butikksenter, nærmest en ‘nærbutikk’ for alle dem som bor her ute.

And here in the center of  ‘Aker Brygge’ there is a small shopping center’ for all those that live out here.

Bilde 1697bSer vi i motsatt retning så finner vi en trang ‘gågate’ som fører inn til Oslo Centrum.
Og helt foran til venstre ligger ‘Bryggetorget’!

Looking in the opposite direction there is a narrow ‘pedestrian zone’ leading into the center of Oslo. To your left: ‘Bryggetorget’
Bilde 1704bDette bildet er egentlig tatt fra Tjuvholmen, men viser på en utmerket måte Aker Brygge med bygninger jeg allerede har vist dere.

This picture is actually taken from ‘Tjuvholmen’, but will show you the ‘Aker Brygge’ in an excellent way, profiling buildings I have already showed you.
Bilde 1701bDet gjør også dette bildet som i hovedsak viser leilighetskomplekser på Aker Brygge.

So does this picture, which mainly display apartment buildings at ‘Aker Brygge’
Bilde 1698bEn  hyggelig liten kafferestaurant bidrar til en hyggelig atmosfære i nabolaget.

A nice little coffee restaurant supports a nice and friendly atmosphere in the neighbourhood

Bilde 1315bEn av flere småbåthavner her ute på bryggen (og nå har vi nesten ankommet Tjuvholmen)

One of several small craft harbours on the outer part of the wharf. (And now we have just about arrived at Tjuvholmen)
Bilde 1314bPå en dag som denne, er det faktisk ganske mange mennesker som spaserer ut og inn på Aker Brygge. Her har man sol i massevis og en nær kontakt med salt sjø, båter og måkeskrik, og mange finner seg en benk eller en uforstyrret krok og nyter solen noen timer . . .

On a day like this, there are quite a few people walking back and forth on Aker Brygge (Aker Pier). There’s loads of sunshine and close contact to ther sea, sailing, sea gull and what
ever, and lots of people find themselves a bench or a quiet corner  enjoying the sun for a few hours. . .
Bilde 1318bOg endelig den siste i rekken av hyggelige utesteder på Aker Brygge, en restaurant ved navn ‘Lofoten’. Navnet indikerer at de spesialiserer seg på ‘mat fra havet’, men jeg må innrømme at jeg kjenner den lite. Kanskje må jeg oppsøke den en gang? 🙂 Men etter å ha forsøkt  å kontakte dem 2 ganger uten at de engang verdigere meg et svar, så har jeg endret oppfatning. Det er ikke en slik restaurant jeg vil spise på!

And finally in a long series for nice restaurants on Oslo’s waterfront: ‘Lofoten’
The name indicates that they specialize in seafood of all kinds, but I must confess that I don’t know this restaurant myself. Perhaps I ought to pay them a visit som time? 🙂
But after having tried to contact twice, and with absolutely no respons, I’ve changed my mind. That’s definitely not a restaurant of my choice!

Det er mer å se av Aker Brygge, men da jeg besøkte stedet så var en del gater avsperret og det pågikk byggevirksomhet med tunge maskiner. Jeg får heller ta noen ekstra bilder ved senere anledning?
There are more to ‘Aker Brygge’ than I’ve showed you, but the day when I visited, a lot of streets were blocked due to building activities with heavy machinery. I’d better return to take another batch of pictures on a later occasion?
(Compliments of SRB )
– – – – – – –

Fortsett turen!
Please continue tour

Vil du se mer av Oslo? Prøv noen av linkene under!
Do you want to see more of Oslo? Try some of the links below!
National Celebration
Walking Oslo Center
The Vigeland Park
Holmenkollen
Tjuvholmen

Inviting you all to ‘like’ my Facebook page

RETURN  INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OSLO and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Oslo – Aker Brygge

  1. Lovely images … Happy Weekend my friend xox Sue xxx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.