Vestby

Når man nærmer seg Vestby fra nord, passerer man først igjennom et stort industriområde og kanskje er ikke det  akkurat verdens vakreste motiver?
Men næringslivet er en viktig del av Vestby og som har gjort stedet til hva det har blitt:
Et livskraftig samfunn i stadig ekspansjon som gir økonomisk tryghet og arbeidsplasser til alle.

Approaching Vestby from the north. we’ll have to pass through a large industrial area.
Perhaps not the prettiest motives you’d think of, but nevertheless an important part of  Vestby. But businesses are an important part of Vestby and has converted it into what it has become:
A thriving community still expanding which provides economic integrity and safer workplaces for all.

Bilde 581bVestby kommune ligger lengst syd i Akershus fylke med kystlinje til Oslofjorden. Idag bor det ca 16 000 mennesker fordelt på 133,9 kvadratkilometer.

The community of Vestby with a coastal line towards the ‘Oslofjord’ is located in the far south of the Akershus county. Today there are approcimately 16 000 people living here, sharing 133,9 square kilometers.

Bilde 582bKlikk bilder til ‘fullskjerm-størrelser’ og dere vil kunne se hvem som holder til hvor.
Click the pictures into ‘full screen mode’, and you will be able to read who operates where.

Bilde 583bBilde 584b
Bilde 585bDet gamle Vestby-senteret var  en gang et av landets største møbelsenter, men idag ser det ut til å ha fått en litt annen misjon?

The old ‘Vestby center’ used to be one of our country’s largest furniture outlets, but today it seems to have been put to different use?
Bilde 588bDet samme gjelder ‘Landlord Hotel’ som engang var et kurs- og konferanse-hotell, men som idag har blitt bygget om til et ‘Vestby statlige asylmottak’.

The same goes for the ‘Landlord Hotel’, – once a small conference hotel, but today converted into ‘Vestby Official Asylum Center’

Bilde 590b
Bilde 593b
Bilde 592b
Bilde 594bBilde 596bI tilknytning til det lokale Hagesenteret og Bauhaus møtte vi disse karene som hadde fått i oppgave å bekjempe blomsterhavet.

Near the local Garden Center and Bauhaus we met up with these two guys which had received orders to battle the local expansion of flowers . . .
Bilde 591b

Bilde 194bNede i sentrum finner vi et par store dagligvarebutikker, bl.a REMA 1000
Down into the center we find a couple of large grocery stores, – herte REMA 1000
Bilde 195bHer deler en annen butikk lokaler med Vestby bibliotek.
Here another grocery shop shares a building with the Vestby library.
Bilde 198bSparebankgården huser den lokale banken –
‘Sparebankgården’ houses the local bank –
Bilde 200bOg i bakgården av bankbygningen holder Postverket til –
And in the back of the bank building, the Postal Office holds the ground

Bilde 196bTvers over gaten ligger Vestby Rådhus og herfra styres det meste i Vestby kommune!
Across the street is Vestby City Hall and from here most things are controlled  in Vestby municipality!

Bilde 197bRett over veien fra Rådhuset finner vi et av Vestbys boligområder.
To the other side of the City Hall we find on of the residental areas in Vestby
Bilde 199bI tillegg til private villaer så finnes det selvsagt moderne boligblokker.
In addition to private villas, there are, of course, modern apartment buildings.
Bilde 202bI samme område finner vi også Follo Folkehøgskole
In the same area we find the Follo People’s College

Bilde 204bJeg lurte litt på denne bygningen da jeg på lang avstand merket meg spiret. Ved nærmere kontakt, viste det seg å være ‘Festiviteten’ i Vestby, – en lokal forsamlingssal til fest og glede men hvor et par av premissene for oppførelse var at bygget IKKE skulle benyttes hverken religiøs eller politisk påvirkning og/eller agitasjon! Jeg må innrømme at det påkalte et smil hos fotografen!

Observing the spire on the roof of this building from a distance, I was sort of wondering what it would be?  By closer contact it proved to be the local congregation hall: ‘Festiviteten’, built for social activities exceept for religious preaching nor political influence! I must confess it called for a fleeting smile on the photographers face!
Bilde 205b
Innimellom boligområdene var det mange grønne lunger – slik som denne. Full av hvitveis
og hestemøkk 😀 som vel vitnet om at området ofte ble brukt til turer på hesteryggen . . .
Bilde 206bAmong the residental sections there were a lot of green oasis filled with beautiful anemones and horse manure, indicating the this area was often used to trips on horseback.
Bilde 207bVestby har selvsagt togforbindelse både til Oslo og til utlandet. Dette er den lokale jernbanestasjonen.

Of course, Vestby has a train connection to the capital (Oslo) as well as to abroad.
This is the local railway station.

Bilde 191bVestby kirke ligger like utenfor sentrum av Vestby. En langkirke fra 1886 som gir plass til 450 mennesker.

Vestby church is located just outside the Vestby center. A ‘long church’ from 1886 seating 450 people.


Bilde 183bDenne lille dammen markerte på en måte innkjøringen til ‘Pepperstad Skog’ som er en av de største boligområdene i Vestby kommune.

This little pond marks the entrance to ‘Pepperstad Skog’ which is on of the largest residental areas in Vestby kommune.
Bilde 184b
Bilde 186b
Bilde 189bWesselstuen! Denne stuen har status som et ‘kunstnerhjem’ etter at forfatteren Johan Herman Wessel (1742–1785) ble født her. Her bodde han de første 6 år av sitt liv inntil hans far, Jonas Wessel, ble forfremmet til sogneprest og familien flyttet til Prestegården

Wesselstuen!  This little cabin has a status as an ‘artist home’ after our esteemed author Joham Herman Wessel (1742 – 1785 ) was born here. Here he lives the first 6 years of his life, untill his father, Jonas Wessel, was promoted vicar and the family moved into the local rectory.

Bilde 628bI utkanten av boligområdet finner vi bl.a. Bjørlien skole –
In the outskirts of the residental area lies among other things the ‘Bjørlien school’

Bilde 630bOg Pepperstad Grendehus!
And the Pepperstad Village HallBilde 624bOg til slutt har man selvsagt et idrettsanlegg til fysiske fostring av innbyggerne i kommunen: ‘Vestbyhallen’, – en innendørs idrettshall, samt et par utendørs idrettsbaner.

And to conclude our tour of Vestby: An athletic field offering physical training to the public: Vestbyhallen with two external training fields as well as the indoor facility.
(Compliments of SRB)

Andre fotoreportasjer fra Vestby kommune:                  HVITSTEN   –    SON
Other photo reports from the Municipality of Vestby:    HVITSTEN   –    SON

Return to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in AKERSHUS and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Vestby

  1. Beautiful Lake.. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.