Vestby – Hvitsten *

Jeg hadde faktisk aldri vært i Hvitsten før, og det til tross for at jeg bor mindre enn en times reise unna. Så kanskje var det på tide?

I have actually never been to Hvitsten before, and in spite off the fact that I live less than an hour drive away. So perhaps it was time?

Bilde 091bHer hvor jeg fant den første bebyggelsen, fant jeg også en relativt stor og  gratis parkeringsplass, men jeg har funnet at jeg sparer tid på å ha bilen i nærheten når jeg skal rundt og fotografere. Derfor kjørte jeg ned i sentrum, bare for å bli informert om at all parkering på stedet var ‘privat’ og eneste parkeringsplass altså var den jeg hadde kjørt forbi. Følgelig befinner jeg meg plutselig her for 2. gang på 5 minutter!

Here where I found the first settlements, there were alsom a rather spacious and free parking lot, but I have found that preciolus time may be saved if I have my car near by when do photographic work. So I drove down into the center of Hvitsten , only to be informed that all parking spaces were ‘private’, and the only place to park my car were
where I suddenly found myself for the second time in 5 minutes! Here!
Bilde 094bSå vi spaserer! Og med god tid til å observere at våren har festet sitt grep om naturen også her i Hvitsten.

So, we’re walking! Which gives us plenty of time to observe that the spring has established a grip on nature also here in Hvitsten.
Bilde 095bRett under veien ligger en liten grønn park med skulpturer. Noe som skulle vise seg å være et særtrekk for nettopp Hvitsten.  For egentlig er ikke dette tradisjonelle skulpturer, men ekte galleonsfigurer som har reist verden rundt festet i baugen på norske handelsskip opp gjennom alle tider, alle tilhørende et av Norges største rederier: Fred Olsen!

Underneath the road lies a small green park filled with sculptures. Something that woulde prove to be very special to the seaport ‘Hvitsten’.  Actually these weren’t traditional sculptures but ‘galleon figures that once travelled the seven  seas mounted in the bow of Norwegian merchant vessels, all belonging to one of the largest shipping owners in Norway: Fred Olsen.
Bilde 096bJeg nevnte at våren var her? Men la oss ta en nærmere titt på denne parken?
I mentioned that the spring was here, but let’s take a closer look at this little park?
Bilde 098bDet ser ut som en indianer, og jeg aner ikke hvilket skip han en gang prydet, men her står han altså, naglet til en påle i Hvitsten!

It looks like an indian, and I have no idea what ship he once adorned, but here he is, nailed to a post in Hvitsten!
Bilde 100bJeg holdt faktisk på å gå glipp av denne ugla der han prydet en bergnabb i parken, men her sto han altså. Og hvis dere tror at dette var alle, så vil dere bli overrasket. Jeg aner ikke hvor mange slike galleonsfigurer jeg fant spredt ut over Hvitsten, men skulle jeg gjette så ville jeg sagt omtrent 25-30,  ja kanskje enda flere . . .

I nearly missed this owl there he adorned a small rock face at the end of the park, but here he was. And if you think this were all, you’re in for a surprise!  I have no idea how many such galleon figures that are spread throughout Hvitsten, but if I was to make an educated guess I’d say 25-30 perhaps even more . . .

Bilde 101bNå om våren er det mye liv og røre i naturen og fuglene synger om kapp i løvskogen.
Jeg tror kanskje dette er en av de mest populære ‘boligblokkene’ her omkring . . .

Now in the spring there is a lot of life out into the woods, and the birds seem to compete singing to attract a future mate, but – I think may be this is one of the more popular apartment buildings here abouts . . .
Bilde 102bJa, der var det enda en!
Yes, there is another one!
Bilde 107bRundt oss på alle kanter, og vi må tenke igjennom hvilken fantastisk handelsflåte lille Norge engang hadde?
Around us i all directions, and we just have to reflect what a marvellous merchant fleet Norway once had?

Bilde 110bDenne nydelige hvite bygningen, full av ornamenter og påmontert en rekke galleonsfigurer, viste seg å være den gamle skolebygningen i Hvitsten. I dag så den ut til å stå tom?

This beautiful wooden structure, mounted with ornaments and galleon figures proved to be the old school building in Hvitsten. Today it seems to be empty?
Bilde 113bHvitsten kirke ligger vakkert til på en liten høyde. Kirken er en såkalt ‘langkirke’ fra 1903 og har plass til 172 mennesker. I Hvitsten bor det fast 311| mennesker (2012)

Hvitsten church rests beautifully on a small hill. A so called ‘long church’ from 1903 seating 172 people. In Hvitsten there are approximately 311 people living on an annual basis (2012)

Bilde 114bPrivate boliger i Hvitsten
Private villas in Hvitsten.
Bilde 115bMange hager i Hvitsten hadde innslag av Forsythia i all sin prakt –
Many gardens in Hvitsten had elements of Forsythia in all its glory
Bilde 116bEt første utsiktsbilde over Oslofjorden sett fra de høyere partier i Hvitsten.
A first panorama shot across the Oslofjord from one of the higher view points in Hvitsten.
Bilde 118bEt annet panoramabilde, denne gang i retning Filtvet og den sørlige del av Hurumlandet.
Another panorama shot, this time in a southwesterly direction towards Filtvet and the coast of Hurum.
Bilde 119bHer får vi et lite blikk ned i sentrum av Hvitsten hvor det også finnes en park og en liten badestrand.
Here we get a glimpse of the center of Hvitsten where you may also find a small park and a modest beach.
Bilde 120bKirsebærblomster på gren . . .
Cherry blossoms on a twig . . .
Bilde 121bJeg har en viss forståelse for at folk vil beskytte sine dyre investeringer i dette området, men likevel må jeg karakterisere dette skiltet som  ‘Årets budskap’ 🙂

I accept the people will try to protect their rather large investments in this region. Nevertheless this must be ‘the sign of the year’?  It translates as follows:
‘If the dog attacks – keep still untill help arrives!’
(If there’s anything left to help, I might ad)

Bilde 123bHer et nytt panoramabilde hvor vi ser nordover Oslofjorden mot Håøya langt i det fjerne. Dette er vel omtrent utsikten som kommandøren på Blücher hadde ca 10 minutter før det smalt?

Here a new panorama shot towards the north of the Oslofjord towards Håøya (in the far back) This is probably about the same view that had the commander of the German cruiser ‘Blücher’ had about 10 minutes before his world exploded . . .
Bilde 124bInnimellom husene i den bratte skråningen finner vi kunstferdige steinbed med masser av blomster.
Among the houses in the steep slope we find elaborate rockeries with masses of flowers.
Bilde 125bLangs strandpromendaen finner vi små strender og badehus –

Along the coastal road we find small beaches and bathhouses
Bilde 126bKajakk er en poplær sport i disse omgivelsene
Kayaking is a populart sport in these waters.

Bilde 127bHer finner vi lokalene til ‘Hvitsten Seilforening’
Here we find the builing housing Hvitsten Sailing Association.

Bilde 128bHer har vi kommet på skuddhold av den lille stranden i sentrum av Hvitsten. Bakerst i bildet (til høyre) ser vi den minnestøtte –
Here we come within range of the small beach in Hvitsten. At the back of the picture
(to your right) we see
a memorial pillar

Bilde 130bEn støtte av skipsreder Fred Olsen som hadde stor innvirkning i området, kanskje særlig gjennom sin kunstinteresserte bror Petter Olsen som fortsatt bor i området og som driver Ramme Gård litt nord for Hvitsten.

A memorial of the shipowner Fred Olsen who had great influence in the area, particularly through his art enthusiastic brother, Petter Olsen, who still live in the area and works the Ramme farm with its botanical garden just north of Hvitsten.

Bilde 131bEt par dykkere har åpnet sesongen, men alt vi ser er luften som stiger til overflaten.

A couple of divers have opened the season, but all we may see is the airbubbles on the surface.

Bilde 135bEt lite ‘skipperhus’ utgjør et flott feriested om sommeren –
A small skippers’ houses’ are a great resort in the summer –

Bilde 137bHer ligger småbåthavnen nord i Hvitsten.
Here lies the small craft harbour north of Hvitsten
Bilde 139bSelv her ute i ytterkanten av Hvitsten finner vi en av de tidligere omtalte galleonsfigurene, og hvilket skip denne bamsen prydet vet vi ikke noe om . . .

Even here in the outskirts of Hvitsten we find another of the previously mentioned galleon figures. What ship this bear once adorned, we know nothing about. Bilde 140bMed en fantastisk utsikt over fjorden-
With a fantastic view across the Oslofjord
Bilde 141bVi er på vei mot Ramme Gård! Kanskje kan vi finne noen ‘godbiter’ i den tidligere omtalte botaniske haven?

We’re enroute to the previously mentioned ‘Ramme Farm. Perhaps we may find something of interest in the botanical garden that we had heard so much about?

Bilde 142bHer et tilbaketrukket privathus på en ekstremt stor og vakkert beliggende tomt.
Here a secluded private home in an extremely large and beautifully situated plot.

Bilde 143bSkogbunnen er dekket av duftende blomster
The forest floor is covered with fragrant flowers

Bilde 144bEndelig ser det ut til at vi har funnet Ramme Gård, men- kanskje har vi hatt for store forhåpninger? Den botaniske hagen  som vi hadde hørt så mye var stengt. Ja, faktisk var det slik at den bare var åpen for offentligheten 31 Mai, 1 Juni samt 2 dager i September, totalt 4 dager i året! Vi forsto ikke helt behovet for å bygge museum og hotell dersom man ikke hadde mer å vise frem? For bortsett fra den stengte haven så fant vi kun 4 kuer et par svaner, 2 gjess og et par ender samt et dusin høner, kalkuner og noen mer eksotiske gullfasaner. Om jeg kommer tilbake når hotellet er ferdig? Nah!

At long last it seemes that we had arrived at Ramme Farm, but perhaps we expected too much? The botanical garden that we had heard so much about was closed. In fact, it was only open to the public May 31st, June 1st and a couple of days in September! 4 days a year to be exact! We didn’t quite understand the need to build a museum and a hotel if there wasn’t more to be seen? Because – apart from the closed botanical garden, there were only 4 oxen (or cows), a couple of swans, geese and two ducks. In addition to that a dozen hens, wild turkeys and a couple of more exotic pheasants. Then nothing!
If I’ll be back when the hotel is finished? Nah!

Bilde 150bDet var artig å overvære morgen-toalettet til denne anda, men det hele var jo over på 3-4 minutter.

It was fun to watch the morning toilet to this duck, but it was all over inside 3-4 minutes.

Bilde 166bJa, og så var det ett dyr til. En sulten jeger som lette etter en passende frokost . . .
Oh yes, there was one more animal: A hungry hunter looking for blood . . .
Bilde 174bDenne karen var vanskelig å fotografere! Han travet rundt bak 3 lag med nettinggjerder som på toppen var elektrifisert, men med litt kreativ innstilling på kameraet så ble det likevel et bilde som kan vises frem.
En liten lapp med et falmet navn som jeg ikke finner igjen i noen oppslagsverk. Noen som føler seg kallet? Ah, ‘gullfasan’ var det visst?
(Tusen takk)

This guy was extremely hard to photograph! He was running around behind three layers of wire mesh – electrified, of course, but with a bit of creative choices, he became mine 🙂
A vague name I can’t find in any books, so anybody with a sound proposal?
Ah, ‘Golden pheasant’ it was. (Thank you so much! )
Bilde 177bMed en frodig skogbunn og lukten av hvitveis i nesa så begynner vi å tenke på retretten.
Dvs. ikke egentlig en retrett for jeg har en del bilder jeg må ta i Vestby centrum, men det blir en annen historie.

With a lush forest floor and the fragrance of white anemones in my nostrils, we are planning our retreat from Hvitsten. Well, not a retreat really, ’cause I have quite a few pictures to take in Vestby centrum itself, but that’s gonna be another story.

Bilde 179bDette siste bildet er egentlig ikke fra Hvitsten, men tatt et par kilometer utenfor på vei mot Vestby. Jeg kan likevel ikke helt bestemme meg for om dette er årets ‘solarium’ eller barnestue? Eller er det kreativt bruk av gamle vinduer etter årets oppussing?
Og igjen kom forklaringen: Et ‘veksthus’ bygget av gamle vinduer!
(Tusen takk)

This last picture is actually not from Hvitsten, but was taken a mile or so outside  Hvitsten enroute Vestby. And I really can’t make up my mind whether this is ‘the solarium’ or the ‘childrens playhouse’ of the year, or if it’s a creative use of old windows after the last refurbishment? What do you think?
And again the explanation was close at hand: A ‘greenhouse’ built out of old windows!
(Thank you so much!)
(Compliments of SRB)

Andre fotoreportasjer fra Vestby kommune:                      VESTBY      –    SON
Other photo reports from the municipality of Vestby:        VESTBY      –    SON

Return INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in AKERSHUS and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

29 Responses to Vestby – Hvitsten *

 1. Spring looks wonderful.. Love the Owl and the cute sculptures … but the wild flowers do it for me every time.. 🙂 xxxx

 2. I love it….

  Love Norway….

 3. kelihasablog says:

  What a very beautiful place! Lovely pictures 😀

  • Seenorway says:

   Thank you, Keli
   There will be more coming, but this week we’ve had a bit of rain. Hopefully ypu may look for a report from ‘Vestby – Son’ sometime next week 🙂

 4. Maria says:

  Glasshuset på det siste bildet er et drivhus min mann har laget av gamle vindusruter 🙂

  • Seenorway says:

   Hei <Maria,
   Da tok jeg feil mht 'lekehus' men riktig når det gjaldt 'gamle vinduer' 😀
   Særpreget var det i alle fall, og en høyst uvanlig og artig konstruksjon.

 5. Ahs says:

  En fin beskrivelse av Hvitsten 🙂 Hvis gallionsfigurene er av interesse, er det her liten oversikt over alle eller de fleste gallionsfigurene i Hvitsten: http://www.hvitstenvel.no/files/pdf/Gallionsfigurer%20fra%20Olsen-rederiets%20båter.pdf
  Og hvis det er av interesse å få mer kunnskap om historien til Hvitsten og rederifamilien Olsen kan det leses om her: http://www.hvitstenvel.no/HVITSTEN-I-HISTORIE-OG-TID og http://www.hvitstenvel.no/Rederfamilien-Olsen 🙂

  • Seenorway says:

   Igjen takk! Lokalkunnskap er alltid velkommen og vil alltid være et savn når man som tilreisende rusler rundt og oppdager stadig nye ting.

   • Ahs says:

    Bare hyggelig! Jeg er helt enig om at det burde vært tilgjengelig der og da, dessverre vet jeg ikke hvem som har med dette å gjøre.

    🙂

    • Seenorway says:

     Hei Anja,
     Vi får håpe at rette vedkommende snubler over denne bloggen?
     Da jeg åpnety den nå så så jeg i et glimt at det var kommet en tilsynelatende kommentar knyttet til hvert bilde, men det forsvant like fort.
     Rakk aldri å se om det var mine egne eller en vennlig sjel som hadde noe å tilføye 🙂 Men det ser ut til at det etter hvert har blitt en del mennesker som har oppdaget denne?

 6. Ingjerd Lid says:

  Koselig plass deler det på face jeg så flere kan få se :)))

 7. Mormor says:

  Tenk om det hadde vært tilkjennegitt hvilke skip de ulike galleonsfigurene hadde sittet på. Egentlig falt jeg pladask for uglen 🙂 Vakkert er det der i alle fall.
  Klem 🙂

 8. Takk for at jeg igjen fikk “Vandre” å se meg rundt i Hvitsten, der jeg vokste opp og mang en gang har gått de samme veiene. Det var kjempekoselig å se igjen skolen min og kirken, og alle de kjære bade/stedene. Mange kjente kunstnere har gjemt seg bort på sine hytter i Hvitsten, og nytt av Hvitstens idyll og fred, særlig i sommerhalvåret yrer det av folk i Hvitsten.
  Alle Galleonsfigurene er ikke så godt likt iblandt folket, de synes ikke de passer inn overalt i naturen. veel..
  Om Sommeren var det cafe i det gule huset til seilforeningen, med sitteplass ute på brygga,
  Jeg Håper på å vende tilbake til sommeren igjen. 🙂
  Takker for flotte bilder og reportasjen.

  • Seenorway says:

   Hei Jorunn,
   Hyggelig at det vekket til minne erindringer om din barndom da? 🙂 Slike minner er jo dyre (og umistelige) og hvor trivelig det må ha vært å vokse opp i slike omgivelser?

 9. vera ersilia says:

  That extremely beautiful large gallinaceous bird looks to me like a golden pheasant in full mating plumage.
  Check here: http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Pheasant
  (originally from the Far East) What a magnificent specimen !!.

  • Seenorway says:

   Hi Vera,
   So strange! Golden pheasant was what came to my mind when I discovered this bird, but since I had never seen one, I had to heed the little notice on the fence which read vorwor, vorwer or something like that. And I could never find anything like it on the net
   I’ll try to look up your link.

 10. Allen Capoferri says:

  Very pretty town. That is the most unusual sign I know of too!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.