Geiranger – Fantastic !!!

Det begynte egentlig allerede på fergeleiet på Linge.  En ung dame nærmet seg bilen: “Om vi skulle til Geiranger?”  Jo, vi skulle da det… “Da må dere bo på Union!”  Det var tydelig at i hennes bevissthet fantes intet alternativ. Union!  “Og så må dere bare stoppe på Ørnevegen!”

It started already by the ferry pier at Linge. A pretty young lady approached us: ‘Were we going to Geiranger’? ‘Yes, that’s where we were heading? ‘Then you’ll `just have to stay at the Union hotel! In her mind ther was appearantly no alternatives: The Union!
And – you mustn’t forget to stop for a while on the eagle road!
Picture 1601bOg det gjorde vi naturligvis! Og den hyggelige unge damen hadde selvsagt rett: Utsynet fra Ørnevegen gjorde ikke skam på navnet. For laaangt der nede lå Geiranger ved en smaragdgrønn fjord og høyt her oppe (som en ørn) var vi og tok det hele inn –

And of course we did! The pleasant young lady was quite right. The view from the top of the eagle road did not bring any shame to the name! Far down there by the fjord the beautiful settlement Geiranger were nestling alongside a smaragd-green fjord underneath the snowy mountains, and high in the skies were we (like  soaring eagles) and took it all in. Something to remember!

Tildels svært store cruise-skip ble høyst beskjedne i størrelse sett fra toppen av Ørnevegen. Her var det forøvrig en rommelig parkeringsplass og en mulighet til å vandre innover i fjellet slik at man kunne se Geiranger fra litt forskjellige vinkler –

Seemingly large cruise ships looked rather modest in size observed from the top of the ‘eagle road’! Where we were standig there was a rather roomy parking lot (free) where it was possible to walk the terrain to see the Geiranger fjord at different angles.
Picture 1605bDa vi fant et litt bedre utsiktspunkt der oppe i fjellet, viste det seg at det i øyeblikket lå ikke mindre enn 3 cruise-skip inne i fjorden. For å sette dette i perpektiv så er det verd å merke seg at disse skipene er over et par hundre meter lange!

Finding a better view point from the mountains, it appeared that there were no less than three cruise ships in Geiranger at this moment. And to put this in a perspective: Those ships are more than 600 feet in length!
Picture 1598bDet er ingen mangel på vill og majestetisk natur i Geiranger-traktene!
Men etter å ha tatt et par dusin bilder fra toppen, måtte vi jo starte opp igjen. Det var jo meningen  å komme frem til Geiranger før det ble mørkt …

Men så var det dette med “det uventede element” da –

There’s definitely no shortage of wild and majestic nature in the Geiranger area!
But after having taken a dozen shots from the top of the road, we just had to get going again. After all, it was our intention to reach Geiranger before nightfall.

But then there were these unexpected elements along the road . . .
Picture 1614bFor et stykke nede i veien var det en stor ansamling biler og busser…
Trafikkork?  I Geiranger?  Og jammen hadde vi nesten rett i våre antagelser. I en skarp sving hadde man bygget ut med en utsiktsplattform i fjellsiden. Og i tilknytning til denne plattformen var det anlagt stier i terrenget som gjorde det mulig å få de samme fotovinklene som vi kjenner fra turistbrosjyrer.

For dimensjoner: Legg merke til den lille turistbåten (som slett ikke er så liten) som bringer turister i kontakt med fossefall utover fjorden. Det er også de som flyr inn Geirangerfjorden. Og de flyr godt under toppen til venstre!!!

Because just down the road a bit there was a large gathering of buses and cars . . .
A traffic jam? Here in Geiranger? And we nearly got that right. In a sharp bend of the road a large spectacular viewing platform had been built in the hill side. And in combination with this platform, there were walking tracks enabling us to obtain the same kind of photo angles that we encounter in tourist brochures –

For dimensions – observe the little tourist craft (which isn’t quite as small as you think) ferrying tourist out the fjord to a closer look at the waterfalls emptying themselves in the fjord. Some people take a spectacular plane trip in the fjord. Can you see the little plane flying well below the mountain top to your left?

Et annet bilde for “perspektiv”:
Another picture for perspective:
Picture 1624bDet er populært med kajakk-padling på Geirangerfjorden sommerstid.
Fra 8 – 900 meters høyde er det praktisk talt ikke mulig å se disse farkostene, men med et kraftig teleobjektiv kommer de til syne…

Studer de andre bildene fra fjorden. Kajakkene er der nede, men du skal virkelig slite for å se dem!

Kayaking is a popular sport in Norway, also on the Geiranger fjord through the summer!
From a height of 2500 – 3000 feet it’s practically impossible to see these crafts on the water, but with a telescopic lense they will appear . . .
Take a look at the other pictures of the fjord. The kayaks are there, but you’ll really struggle to see them!

Picture 1628bPå utsiktsplattformen hadde en kunstner hadde laget et slags gjennomsiktig kunstverk som beskrev Geiranger-naturen. Overskuddsvann som rant ned fjellsiden var samlet opp og ledet inn i et kunstig fossefall –

On a viewing platform an artist had made sort of a transparent artwwork over the nature in Geiranger. Excessiv water in the hillside was gathered and led into an artificial waterfall

Picture 1625bDekorativt og spektakulært!
Decorative and spectacular!

Picture 1611bGrunnet den rike Vestlands-nedbøren var det usedvanlig frodig i fjellsidene rundt Geiranger –
Due to the wet climate in these parts, there was a lush vegetation in the hillsides of Geiranger
Picture 1629bDen tidligere omtalte sightseeing-båten passerer oss langt der nede, men med et kraftig teleobjektiv kan vi se at den nok ikke er så rent liten likevel. (Sammenlign med menneskene på dekket)

The previously mentioned sightseeing boat is passing far below, but  with a strong telescopic lens brings it into view and we may see that it isn’t all that small anyway?
(Compare to the people on deck)

Samferdselsdepartementet i Norge har valgt ut 18 såkalte “nasjonale turistveier” og gitt Vegdirektoratet ansvar for å oppgradere disse med parkeringsfasiliteter, utsiktspunkter osv. Det hele skal stå ferdig innen
år 2015.  Ørnevegen er et slikt veiprosjekt!

The Norwegian Dept. of Communication has chosen 18 ‘national tourist roads’ to be upgraded with parking facilities, viewing points a.s.o. It will all be ready by 2015.
And the ‘eagle road’ is such a project!

Fra Ørnesvingen kan vi se innover mot selve Geiranger. Den skarpe iakttaker vil legge merke til en blåaktig dis over fjorden?  Det er faktisk eksos fra cruise-skipenenes hjelpemaskinerier og kan, på dager hvor det blåser lite, merkes i de lavere regioner i Geiranger.  Derfor hadde vi for lengst valgt å bo på Union som tross alt ligger et stykke opp i forhold til fjordbunnen –

From the ‘eagle road’ bend we may look at Geiranger located in the bottom of the fjord.
The sharp observer may notice sort of a bluish haze lying above the fjord? It’s actually
exhaust from the cruise ships auxiliary machinery! And in days with little wind, it may pose a problem to the lower parts of Geiranger! That’s why we had chosen to sspend the night at the Union hotel wich is located a few hundred feet above sea level.

I år 2005 ble Ørnevegen, Geiranger og Geirangerveien satt på UNESCO’s verdensarvliste. Geiranger er et av de mest besøkte steder på denne listen.

In 2005 Geiranger with its ‘Geiranger road’ and ‘The Eagle road’  entered into UNEDSCO’s world heritage list. Geiranger is one of the most visited places on this list!
Picture 1621bNei, vi sitter ikke i et fly!  Vi sitter faktisk i vår gamle 4×4 Subaru, men – det kan føles som vi sitter i et fly!

No, we’re not sitting in an aeroplane! Actually we are sitting in our old 4×4 Subaru, but – it feels a bit like we’re flying, – yes! 🙂
Picture 1603bVi har omsider kommet ned mot fjordbunnen, og med ett ble skipene der nede ganske enorme! MSC står for ‘ Mediterranean Shipping Company

We have at long last approached the sea level, and suddenly the ships became rather enormous!

Picture 909 bGeiranger er et frodig sted. Da vi sneglet oss gjennom sentrum, knipset jeg denne vakre rosen.

Geiranger is a lush place! When we were snailing through the center for Geiranger, I shot this beautiful rose.
Endelig var vi fremme. Nå skulle det bli godt å strekke beina samt å nyte en kopp kaffe i luksuriøse omgivelser.
Picture 873bEndelig installert på vårt rom og skoene av! Og hvilket rom det var! Dette oppholdet skal nytes!

At last well innstalled in our hotel room, and what a room it was! Shoes off! This stay will be enjoyed!

Picture 943b
Når vi forteller at dette var utsikten fra vårt hotellrom, så blir kanskje ting lettere å forstå?
When we tell you that this was the view from our hotel room, things may get easier to understand?
Picture 906bDenne idylliske fossen fant vi praktisk talt rett utenfor hotelldøra . . .
Det er Geirangerelva som renner tett forbi hotellet og som blir et nærmest kontinuerlig fossestryk herfra og ned til fjorden.

This idyllic little waterfall was waiting for us just outside the door of the hotel! Its the Geiranger river which runs practically past the door and continues in never ending waterfall untill it empties itself in the fjord below.
Picture 930bDa vi ruslet fra hotellet og ned mot sentrum, passerte vi Geiranger kirke. En av disse små 8-kantede kirkene vi har støtt på flere steder i denne delen av landet.

Walking from the hotel towards the Geiranger centrum, we passed the church in Geiranger. One og those small 8-sided structures we had found elsewhere in this part of the country.

Geiranger kirke er liten. Oppført i tømmer i 1842 og med plass til ca 200 besøkende, men på den annen side er det jo ikke stort mer enn ca 240 fastboende i Geiranger. De fleste tilknyttet turistnæringen på et eller annet vis. Kirken er utsmykket av treskjæreren Einar Flydahl, en lokal kunstner,
og altertavlen er malt av Harald Brun (1902)
.

Geiranger church is tiny! Erected in timber in 1842, seating 200 people, but on the other side there are barely 240 people living in Geiranger all through the year. Most of them work within the tourist industry. The church has been decorated by the wood carver,
Einar Flydal,l a local artist and the altarpiece have been painted by Harald Brun (1902)
Picture 929bÅrlig besøkes Geiranger av ca 700 000 mennesker og steder har fra 150 – 200 cruise-anløp hvert år. Tatt i betraktning at slike cruise-anløp relateres til turist-sesongen, så kan det være opptil flere cruise-anløp pr dag, noe som på stille dager kan innvirke på luftkvaliteten i de lavere områder av Geiranger. Men,- en økning i CO2 har jo en dokumentert positiv effekt på veksten i trær og planter…

On an annual basis, Geiranger receives approximately 700 000 tourists and a large part comes from approximately 150 – 200 visiting cruise ships. These relate mainly to the tourist season, thus it might be as many as 3 ships a day visiting this little place through the season! On days with little winds this might affect the air quality in the lower parts of Geiranger.
But it has been documented thet vegetation benefits from increased CO2-levels . . .

Picture 912bEn av Geirangers vakre roser dediseres dermed til deg som en takk for at du leser denne reportasjen –
One opf Geirangers beutiful roses is hereby dedictated to you in thanks for reading this report –
Picture 910bOg ytterligere en fordi du deler denne reportasjen med dine venner på Facebook?

And another one because you share this photo report with youir Facebook friends! 🙂

Sesongen har ikke tatt ordentlig av da vi besøkte Geiranger.  Dessuten var det en lett yr i lufta –
Men det skal ikke mye til for å forestille seg hvordan det kan fortone seg på en lun sommerkveld . . 

Picture 927bThe season havent really started in Geiranger yet. Besides it’s a light drizzle in the air,
but – it isn’t very hard to imagine what it would be like on a mild summer evening . . .?
(In the far back: Geiranger hotel)
Picture 914bPicture 918bIkke mange mennesker her idag, men vi får vel tilskrive det været og/eller det faktum at 2 av de 3 cruiseskipene på fjorden har signalisert via skipsfløyta at de er klar til avgang…
Da er det bare å pakke seg ombord om man ønsker å være med videre på turen!

There wasn’t all that many people here today, but it may be due to the weather, or the fact thet two out of the three cruise ships have sounded their sirens which means they will be leaving in an hour or two. Then you’d better return to ship if you want to follow the rest of the trip.-
Picture 921bHer nede i vannkanten hadde en lokal kunstner etablert seg. I dette huset var kjeller og 1. etasje konvertert til kunstgalleri, mens eieren selv hadde tilhold oppe på kvisten…

Down here by the waterfront a local artist had established himself. The basement and ground floor had been converted into an art gallery, while he himself lived on the top floor.

Picture 926bMesteparten av forretningene i Geiranger sentrum er souvenirbutikker med de samme souvenirene,- jeg hadde nær sagt “Made in Taiwan”. Her i Geiranger ble vi litt skamfulle på nasjonens vegne:
Kona kjøpte en liten sølje som iflg. emballasjen skulle være produsert på Voss (Vossasylv),  – og det var den sikkert, men – den lille sølja var priset opp ikke mindre enn 3 ganger mens den lå i samme forretning!

Og ikke nok med det: Samtlige prislapper var bare klistret oppå hverandre slik at kjøperen ( i dette tilfelle kona) bare kunne dra en og en prislapp av for å avsløre en ganske usmakelig prispolitikk. Fy Geiranger!

Most of the shops in Geiranger centrum are ‘souvenir shops’  (naturally enough) with the same stock of souvenirs (I had nearly said ‘Made in Taiwan’). But here in Geiranger I became a bit ashamed on our nations behalf! My wife wanted to by a small souvenir and chose a small silver brooch which according to the package should be produced at Voss by ‘Vossasylv’, which it probably was. But – this silver brooch was re-priced no less than 3 times while displayed in the very same shop!
And to make it even worse: New pricetags had been glued on the top of another, whvih ment that the buyer (my wife this time) could remove one tag at a time and disclose a business policy that we do not support and which doesn’t make us especially proud!
Shame on you, Geiranger!

Denne gangen skal vi ikke nevne forretningens navn, men oppdager vi tilsvarende tilfeller ved neste besøk, vil vi ikke nøle med å publisere et helsides bilde av forretningen samt en forklaring på hvorfor.

This time we shall not disclose the name of the shop, but we will most propably be returning to Geiranger on occasion, and I really hope thet we won’t experience this yet another time. Then it’s gonna be a very large picture displayed with an explanation why!

Picture 922bHer ligger Geiranger Hotel med kort avstand til sjøen og  det som måtte være av uteliv i Geiranger.

Here lies the Geiranger Hotel a very short distance from the fjord and what would be found of pubs, bistros and restarants in Geiranger.
Picture 925bPicture 994bVi slo oss et slag i retning av campingplassen. her møtte vi igjen Geiranger-elva i viltre kast før den tømte seg i Geirangerfjorden like bak oss.

We made a smal detour in the direction of the local camping ground, and here we again met up with the Geiranger River, even bigger and stronger down here . . .
Before it emptied itself in the Geiranger fjord just behind us.

Så holdt vi på “å drite oss ut”:
Then we nearly made fools of ourself :
Picture 915bJeg mener å huske det var på Naustkroa at vi bestemte oss for litt mat. På menyen var “kokt fjordlaks”. Og siden vi begge spiser mye fisk, så ble det selvsagt laks til begge.

Så kom maten på bordet. Kona tittet på meg og jeg tittet tilbake på kona:
“Si meg, er fisken din kald?”
Kona nikket bekreftende.
“Det er faktisk min også! Stein kald!  Det går da bare ikke an!”
“Er det ikke pussig at potetene er varme?”

Heldigvis kastet vi et nytt blikk på menyen: En Geiranger-spesialitet: Kald avkokt laks med rømmesaus og varme poteter! Men godt var det!!!  Og så hadde vi jo avverget skadalen i tide –

På tide å returnere til hotellet

I seem to recall that it was when passing Naustkroa we decided it was time to eat.
On the menue we found  ‘boiled fjord salomon’, and since we both eat a lot of fish, the choice became easy.

When the food was served my wife looked at me, and I returned her gaze:
Please tell me, is your salomon cold? My wife only nodded. So was mine. Stone cold!
Funny though, – the potatoes are warm. How can that be? I was just about to call the waitress when my eyes fell on the menue again: Boiled fjord salomon, served cold – a speciality of Geiranger! Ah, saved by the bell! 😀
The food was, however, excellent! Very tasty and absolutely recommendable!
Time to return to our hotel!
Picture 932bPå veien fikk vi sjansen til å ta et bilde av Geiranger-elva med Hotel Union Hotel og bak kneiser Vinsåshornet.
Ikke langt unna finner vi også Dalsnibba , et fjellplatå på 1500 moh hvor man  faktisk kan kjøre opp til toppen med bil. (Bomvei) En turistattraksjon av de sjeldne. Veien ble bygget i 1939 og går fra Djupvasshytta i 11 “slynger” helt til topps.

Enroute to the hotel we got an opportunity to take yet another picture of the Geiranger River with our hotel in the back. And directly behind the hotel:
‘Vinsåshornet’
Not far away we may also find ‘Dalsnibba’ a mountain plateau boasting 4500 feet where it’s possible to drive your car straight up to the peak itself.
(Toll road) A real tourist attraction!  The road was built in 1939 and starts by ‘Djupvasshytta’ where 11 ‘hairbends’ will finally bring you to the top!

Utsiktspunkt, GeirangerDa er vi mer eller mindre på vei til å forlate Geiranger for denne gang. Vi tar et siste blikk gjennom vårt hotellvindu og registrerer at været har bedret seg noe.  Nederst til høyre ligger den tidligere omtalte Geiranger kirke.  Og et nytt cruise-fartøy har fortøyd i enden av fjorden…

Then we are ready to leave Geiranger for this time! We’re taking a last look through out hotel window and observe that the weather has changed to the better. Down to your right Geiranger church (which you have seen before) and a new cruise vessel has moored down in the fjord basin. Time to leave . . .
Picture 1004bPå veien ut Geirangerveien syntes jeg at jeg måtte forevige dette litt spesielle huset (eller hytta) som nok har stått her leeenge, og som ser ut som det en gang ble bygget i seksjoner . . .

Leaving Geiranger I felt like taking a picture of this very special house, which seems to have been built one section at a time, and which has obviously been standing here for a very looong time . . .
Picture 1011bSelv her i det bratteste av det bratte, bor det mennesker som nok vanskelig ville kunne trives andre steder, vant som de er med spektakulær utsikt –

Even here in the steepest of the steep, live people who probably would find it difficult to thrive elsewhere, accustomed as they are with spectacular views
Picture 1006bHøyt oppe i fjellsiden fant vi et krigsmonument, men for sikkerhets skyld hadde man laget en støtte over de falne fra ‘alle kriger’, både 1807-14 og 1940-45, og det ser ut som man  har tatt høyde for at det kan komme mange flere kriger . . .?

High up in to the hillside, we came across a war memorial. But just to make sure, the memorial was erected over the deceased from ‘all wars’, including 1807-14, 1940-45.
And it seems they have made room for a number of new ones . . .?
Picture 1014bVi er kommet et godt stykke opp i fjellet. Her et utsiktsbilde som er tatt fra Hotell ‘Utsikten’ og ut fjorden. Ørnevegen klatrer opp fjellsiden lengst til høyre og under (litt til høyre for midten) ser vi Hotel Union (der vi bodde). Nederst ved fjorden (bak cruise-skipet: Geiranger camping.

We have climbed a fair bit up into the mountains. Here a panorama shot taken from Hotel ‘Utsikten’ out the Geiranger fjord. To your far right we may see the ‘Eagle road’ climbing the mountain sides and in the lower parts (slightly to the right of center) we find
the Union Hotel (where we stayed). Down by the water (behind the cruise vessel: Geiranger camping!
Picture 1017bJeg ber om tilgivelse for at jeg her ’tilter’ kameraet litt. Her er det ‘fritt fall’ på 6-700 meter om man tråkker feil, men jeg syntes kanskje jeg burde gjøre et forsøk på å formidle denne fantastiske utsikten.

I ask your forgiveness for ’tilting’ my camera a bit. But – one false step around here means a sheer drop of approximately 2000 feet straight down (a short cut to hell), but I felt I had to try to give you an impression of the fantastic views from up here . . .
Picture 1019bOg her turens definitive ‘sjeldenhet’: Et bilde av mannen som nesten alltid står bak kameraet! (‘Kred’ til min kone) Og det skal dere være glade for, ellers hadde det ikke blitt noen foto-reportasje! 😀
Her fra Flydalsjuvet over Geiranger. Og da er det bare på tide og takke for turen og selskapet. Velkommen tilbake til neste tur!

And here ‘the rarity of the tour’: A picture of the man behind the camera! (Cudos to my wife) And you should appreciate it, otherwise there’d be no photo-reports 😀
This last picture has been taken at ‘Flydalsjuvet’ on the Geiranger road!
And then it’s time to conclude, thanking you for your company on this trip and wishing you back for the next 🙂
(Compliments of SRB)

Return to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in MØRE & ROMSDAL and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

54 Responses to Geiranger – Fantastic !!!

 1. Per Morten Reigstad says:

  Ja, de siste årene har det blitt lite lengre turer på meg og! Så I Nordal/Geiranger har jeg ikke vært på noen år? men jeg skal ha sendt deg endel bilder fra områdene rundt Nordal mener jeg? Husker det var så enormt mye reveranker der i alle farger.

  • Seenorway says:

   Du mener ‘Lupiner’? Ja, det er mye av dem rundt omkring. Myndighetene forsøker å begrense spredningen av disse (som er en uønsket art), men har jo selv bidrat ved at Veimyndighetene er bedt om å tilså veisider – med nettopp lupiner! Og nå har de gitt opp!
   Når du nå gir ‘likes til gamle innlegg, husk at hvis du har gjort det før, så kan det hende du nøytralisserer din gamle. Men nå går det visst bra i dette tilfellet fordi du jo har skiftet profil.

 2. Toril Byng Brisbane says:

  Thank you for many beautiful and interesting photoes and description of Geiranger. 😊

  • Seenorway says:

   Your christian name would imply that you might be of Norwegian heritage – possibly originally from Geiranger? 🙂
   But thank you for taking the trouble of leaving a comment. I know it’s not that easy when you have now blog of your own.
   And welcome back. Now that I have acknowledged you, it ought to be a bit more simple on your next visit?!

 3. Missy's Crafty Mess says:

  What a beautiful photographic tour. Those tiny cruse ships sure put things into perspective on how far away you were! Thanks for sharing

  • Seenorway says:

   You’re welcome. As long as I can get more people to see what they are actually missing by not opening the links I provide! Remember there are more than 7000 pictures here by now!
   But by not opening the links, you’ll be missing most of them!

 4. utesmile says:

  Indeed a beautiful corner of the world. That is now definitely on my travel list! My parents did one of the cruises many years ago and loved it!

 5. -Eugenia says:

  Beautiful photos! The hotel looks like a great place to stay.

 6. vestlending says:

  Nå er jo denne reportasjen lang og med mange flotte bilder, men som jeg har sagt før kan du gjerne benytte noen av mine solfylte bilder for å vise følgerne hvordan det ser ut der badet i sol med blå himmel!

 7. kalabalu says:

  flowing and gushing
  turning and twisting
  or just with ripples in a lake
  Mountains as back drop
  scenic and many
  flowers are colorful
  love to feel the freshness in air
  ah! but am here not there

 8. HesterLeyNel says:

  Geiranger is an amazingly beautiful town and the surroundings are breathtaking, although I would not be too happy to travel on the eagle road – I don’t have the stomach for heights 😀 I could not help laughing about the war monument with “room for a number of new ones”.

  • Seenorway says:

   Hi Hester, –
   Yes, Geiranger is a place to be remembered- It’s a pity people don’t open the links leading to Geiranger, but that’s the trend of our time: We’re constantly short of time!
   Personally I could stay there for weeks on end. So you’re laughing about our war memorials, Hester? 🙂 You have heard about the norse vikings? There are still a few left!

   • HesterLeyNel says:

    Well, as you know, all white South Africans are a “mixed breed” – our ancestors came here from all over Europe 😀 . My husband was just telling me that his family came from Norway via Ireland (his family name is Nel – from Nölle I think).

    • Seenorway says:

     Well now, Hester, I thought I’d give your husband a hand here, even if ‘Nølle’ sound a bit more like Denish than Norwegian to me. In the old days people usually took the name from the place where they lived, but – I can find no place in Norway named ‘Nølle’ (allthough the ‘ø’ is definitely a Scandinavian (and German) letter).
     I also activated a search in Sweden as well as in Denmark wit no result at all! (Sorry) The combination ‘oe’ (European for ‘ø’) exist rather often in Belgium and France, but then again his SouthAfrican citizenship seems to be in order? 🙂 Does he behave like a viking at times?

 9. Lars Helge says:

  Huset på femte siste bildet er bebodd sommerhalvåret. Den eldste delen er frå 1700-talet og er stova som er i midten.

  • Seenorway says:

   Hei, Lars –
   Kjempehyggelig at du ga lyd fra deg. Jeg hadde jo en mistanke om hvilket hus du mente, men da jeg talte meg tilbake til det 5te bildet, så ble jeg mer usikker?
   Du mente vel kanskje det 6te siste bildet? Det 5te er jo fra en kommersiell aktør som bedriver utleie?

 10. Looks like you had a fabulous Easter.. Brilliant photos.. and you are looking so well too. 🙂 the lupin flowers are lovely .. mine are just coming into flower..

  Have a wonderful week my friend.. take care.. Sue xox

  • Seenorway says:

   I didn’t mean to fool you, Sue, but this particular report is an old one woken to a new life on my new international blog. That means that I probably had no diagnosis when this was taken. Probably! And I’d be lying if I said that I look just the same now 🙂 , but the nobody does? That’s life for you! But Geiranger is a beautiful place and it’s hard to contemplate that one day it will all be gone. It could happen tomorrow or it may happen in 30-40 years, but people is fairly sure it will happen!
   There is a collossal mountain cliff with a crevice in it and each winter the ice break this crevice a few inches wider. Today it’s well over 10 feet I think. We’re talking millions of cubic metres and scientists think that when it on day drops into the fjord, it will create a wave
   approximately 150 feet high that will wash through these fjords in less than 30 minutes.

   I just thought more people should get the chance to see the place before it disappears.

   • My good friend.. the thought of being ‘Fooled’ never for one seconded crossed my mind.. I really hope you are looking as well and as fit as you did in this photo… Would that we could keep the clock still 🙂
    Have a bountiful healthy week xox Sue

    • Seenorway says:

     Hi, Sue –
     I’ feeling quite OK with the exeption that my legs don’t serve me as well as before, but that has nothing at all to do with my original diagnosis. Just increasing age, and there isn’t much to be done about that. But I really think I’ve won my battle against cancer. Still I have to go another 3,5 years before the doctors will give me a clean bill of health (and by then I’m probably dead by other causes 😀 )

 11. vestlending says:

  Tror jeg må innom Geiranger i år? var der ikke i fjor!

  • Seenorway says:

   Hvis du gjør det så har jeg en utfordring:
   Vi har jo relativt bra med bilder fra Geiranger? Men så har vi fått ene utfordring fra en seer:
   Fra fergeleiet på Eidsdal så blir vi anbefalt å kjøre fylkesvei 91 mot Norddal og tilbake igjen. det er en slags ‘rundløype’ med mye flott natur. Hva med å lage en 10-15 bilders reportsasje fra Nordal?

   • vestlending says:

    Ja, jeg har nok kjørt den turen flere ganger tidligere! Nå ble det ikke noen tur på meg denne sommeren! men får vi en fin og varm høst så kan det kanskje bli en tur til Nordvestlandet enten i høstferien til ungene eller jeg tar meg en uke på egen hånd? I såfall må jeg ha med en liste med prioriterte foto motiver!

 12. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics
  to drive the message home a bit, but other than that, this is
  great blog. An excellent read. I will definitely be back.

 13. Det er så koselig å se alle dine flotte bilde fra Norge. Jeg vet hvilket blog jeg må se på da jeg for hjemmelengsel – hvis du kan kalle det det for en utlending! Fargene i Norge er så ren.

  • Seenorway says:

   Hi, Gaynor –
   Så det skjuler seg en utflytter under ‘Gaynor’? 🙂 Det må jeg huske.
   Ja, det er renere farger i Norge, eller skulle jeg kanskje si Skandinavia enn i mange andre land hvor det er atskillig mer brunfartger enn her til lands. Og ‘brunt’ signaliserer jo ofte støv
   i luften? Hvor holder du til nå da?

   • Sør kysten av England. Jeg vet ikke om du husker at jeg ba om å få låne bildene dine for reklamen om min botanisk malekurset på Åsgårdstrand til sommeren? Jeg har bare bodde i Norge i 25år, men dessverre flyttet tilbake ti England i 1996. Jeg har savnet landet helt siden. Min datter bor i Tønsberg, derfor passe det så godt med kurset på Åsgårdstrand.
    Jeg har folk meldt på kurset fra fjernt og nær, men det er overraskende at med Norges glede i naturen, det finnes nesten ingen interesse for botanisk kunst. Forhåpentligvis vil det forandre seg etter hvert.
    I mellomtiden, takk for dine nydelige bilder.

    • Seenorway says:

     Hi Gaynor,

     Jo, når du sier det, så husker jeg selvsagt at du holdt kurs i Ågårdstrand. Tiden går (og den går egentlig alt for fort), men du vet – en gammel mann – og har jo snakket med hundrevis av mennesker siden den gang 🙂 Men nå er det bare å holde norsken ved like og starte nye kurs.
     Jeg vet ikke hvorfor interessen for botanisk kunst er laber i Norge. Kanskje er det slik at vi vasser i botanisk skjønnhet sånn til daglig, og har mindre behov for å forevige den? Men den ligger nok der latent, skjønner du, men trenger noen som deg for å vekke den til live.
     Jeg husker at jeg for noen år siden forsøkte å lage en serie av ‘blader’ (men med kameraet). Penselen lar jeg ligge 🙂
     Syntes jo selv det ble ganske OK, men det vakte også mindre oppmerksomhet. Jeg tror kanskje man skal ha ‘øyet’ for å kunne se slike ting, men jeg mener jo som ‘fotograf’ å ha utviklet et slikt? 🙂

     Jeg laget i sin tid en fotoreportassje fra nettopp Tønsberg, men pussig nok et det den byen som til dags dato har vist minst interesse/respons for ‘sin reportasje’ (antagelig igjen fordi de har den rundt seg til daglig) Så du den reportasjen? Hvis ikke:
     https://seenorway.wordpress.com/2013/04/23/tonsberg/

 14. vera ersilia says:

  Wonderful post! thank you !

 15. monika says:

  ja det er flott her inni fjorden vår 😉
  smil fra monika

  • Seenorway says:

   Hei, Monika –
   Av en eller annen grunn hadde du havnet i den automatiske SPAM-bøtta, men jeg fant deg og plukket deg opp igjen 🙂
   Ja, det er en vakker fjord, men litt vanskelig å treffe med været når man kun er på gjennomreise. Men litt flaks hadde jeg jo!

 16. RoSy says:

  A great post!
  Thanks for sharing your trip. 🙂

 17. Patrizia M. says:

  Wowww che meraviglia, sono luoghi fantastici, le foto sono molto eloquenti!!!
  L’ultima in modo particolare, c’è un bel signore sorridente 🙂
  Ciao, Patrizia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.