Molde – ‘The city of roses’!

Hustadvika lå bak oss og kursen ble satt mot Molde, – også kjent som “rosenes by”. Været for dagen var heller ustabilt, men vi håpet i det lengste at solen skulle klare å bryte igjennom. For utenfor Molde skulle det ligge noe som het “Skaret” som etter sigende hadde mye å by på. Men verden oppfører seg ikke alltid slik man forventer. Og dagen idag var intet unntak!

Hustadvika was way behind us and our course was set for the City of Molde,- also known as the City of Roses. The weather seemed a bit unpredictable – to put it mildly, but we hoped that given timer, the sun would manage to break through. We had been told that just outside Molde there were supposed to bee a place calles ‘Skaret’, something worth seeing . . .

tur til Nordvestlandet i Juni 12 377b“Femten kroner, takk”  Vi befant oss plutselig i en bomstasjon med tett trafikk og biler både foran og bak. Foran oss gapte en tunnelåpning.
“Kjør på!”
Vi ante plutselig at “Skaret” ville ende opp som en vag drøm et sted der oppe i åsen, for i neste øyeblikk så vi sjøen og en hovedvei som med usvikelig sikkerhet bragte oss nærmere og nærmere bykjernen i Molde.
Veien var lagt om. Veimerking var et mer eller mindre ukjent begrep, og å finne frem til Skaret var overlatt til lokalbefolkningen. So be it!

” Two bucks, please!” Suddenly we were in the middle of a toll gate with a lot of cars in the back as well as in the front. And just ahead of us a black tunnel opening up! Drive on!
It suddenly came to us that ‘Skaret’ would remain a vague dream somewhere up in those hills, and in the next moment we could see a glimpse og the blue ‘Romsdals fjord’ and a main road taking us directly into  the city of Molde!
The road had been re-directed. Roadsigns belonged to the history and how to visit ‘Skaret’ was left to the ‘natives’. So be it!
Picture 1594bDet var imidlertid ikke vanskelig å finne hotellet vi skulle bo på:  “Rica Seilet” er med sine 15 etasjer blitt et landemerke i Molde der det ligger helt nede i vannkanten med utsikt over Romsdalsfjorden.  Arkitektonisk minner hotellet om et “seil”, særlig når lyset faller inn i riktig vinkel på den enorme glassfasaden.

Hotellet er bygget av den kjente finansmannen Bjørn Rune Gjelsten, en av Moldes store sønner, og driftes av Rica-kjeden.

It was. however, not very complicated to find our hotel: The ‘Rica Seilet Hotel’, which with its 15 floors has become somewhat of a landmark in Molde, located practically on the waterfront with a fantastic view over the Romsdals fjord.
Architectural the hotel takes the shape of an enormous ‘sail’ reflecting sea and skies via its enormous glass facades.

The hotel has been financed by one of Moldes richest men, the investor and industrialist,
Bjørn Rune Gjelsten; one of Moldes great ‘sons’, and is operated by the Rica hotel chain!

Picture 1596bOmtrent like ved siden av hotellet har en annen av Moldes store sønner, fiskeren og finmansmagnaten Kjell Inge Røkke laget sitt eget “monument” – den berømte “Røkke-løkka”, en moderne idrettsarena og hjemmebane for Molde Fotballklubb.

Very close by the hotel, another local investor and industrialist, Kjell Inge Røkke, has built himself a ‘monument’, a modern athletic field and a ‘Home Ground’ for the local football club – Molde FC.
Picture 1597bNår vi snur oss innover mot byen, så ser vi foruten Molde havn også et moderne hotell-kompleks: Molde Fjordstuer – også med direkte tilgang til fjorden. Hvem var det som engang nedla forbud mot bygging i strandsonen?

Turning towards the city, we observe the Molde harbour, but also a very modern hotel complex with a direct access to the sea. Who ever was it that once invoked at prohibition against building in the coastal zone?

Picture 1600bHerfra går veien innover mot byen. Vi har akkurat passert Fylkessykehuset og i første sving ligger Regionteateret for Møre & Romsdal.

From here the road moves into the city center.  We’ve just passed the ‘County Hospital’, and in the first curve ahead lies the ‘Regional Theatre of Møre & Romsdal’.

Picture 1603bOg her står vi rett foran inngangen til teateret.
Standing directly in front of the  theatre entrance.

Picture 1605bHer utenfor gamle aktverdige Hotel Alexandra – ( Nå ‘Quality Alexandra Hotel’ ), – ett av Moldes eldste og tradisjonsrika hoteller, finner vi byster av Norges mest kjente litterater gjennom alle tider: Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson.

Here, outside of the old esteemed Hotel Alexandra – (Now ‘Quality Alexandra Hotel’);
one of Molde’s oldest and traditional hotels we find busts of the two most renowned Norwegian litterates through all times: Henrik Ibsen and Bjørnstjerne Bjørnson.

Picture 1604bLitt lenger inne i byen fant vi et annet særpreget byggverk: Molde Havnevesens kontorer.

Molde er ingen kjempestor by, men den har til dels lang historie.  Allerede i 1614 ble Molde “ladested” under Trondheim. I slutten av juni 1742 blir Molde egen kjøpstad.

A bit further into town we found another outstanding building structure: The office of Molde Port Authorities!

Molde is not a very large city, but it does have a rather long and interesting history:
Already in 1614 Molde became a ‘seaport’ under the City of Trondheim. By the end of June 1742 it gains the status of  a ‘township’ of its own.

På slutten av 1800-tallet var Molde en idyllisk liten småby med trehusbebyggelse, frodige hager, parkanlegg og alleer. Molde ble “fjordbyen” fremfor noen og det var på denne tid den fikk tilnavnet “Rosenes by”.

By the end of 1800’s, Molde had grown to an idyllic small town with wooden houses, lush gardens, green parks and alleyways. Molde became ‘the city by the fjord’ compared to any other and gained the nickname ‘The city of roses’.  Since then the name has stuck!

Så, – i 1916 brant store deler av trehusbebyggelsen på østsiden av Moldeelva opp og ble bygget opp igjen i mur. Byen mistet en del av sin naturlige charm, men fikk senere status som cruiseby. Keiser Wilhelm av Tyskland besøkte byen hver eneste sommer i mange år. dette bidro til å sette Molde på det internasjonale turistkartet.

So, – in 1916 an enormous  fire hit the town, and the larger part of the city (East of Molde river) burned to the ground! Most of it was re-built – in brick – and the city lost most of its natural charm. Later Molde became a ‘cruise city’.
Emperor Wilhelm of Germany visited the city every summer for a great many years, and this established Molde solidly on the international tourist maps of that time.

Picture 1606bHer har vi tatt et bilde opp en av sidegatene fra den tradisjonelle hovedgaten. Hensikten er bare å gi dere et litt bredere intrykk av byen.

Her we have taken a shot up one of the side streets from the main street. The idea is to give you a broader perspective of the city.

Picture 1607bThon-kjeden har med sine hoteller samt restaurantkjeden ‘Egon’ lenge vært etablert i Molde!

The hotel king, Thon, and the restaurant chain ‘Egon’ have long ago established themselves in Molde! Picture 1608bHer støtte vi på en gammel kjenning: Arbeiderparti-politikeren Olav Oksvik, tidligere Stortingsmann og Landbruksminister som også sto på sokkel i Sunndalsøra. Her var han jammen igjen!

And here we met up with an old acquaintance: Olav Oksvik,  the former labour-politician, parliament member and minister of agriculture which was also mounted on a shelf in Sunndalsøra, and here he was again!

Picture 1609bPå et punkt har Molde et særpreg: Hele hovedgaten er beplantet med store rosehagtorn-trær som gir et praktfullt skue under blomstring. Kombinert med overbyggede fortauer ga det byen et “lunt grønt preg”.

Og kanskje er det ikke minst en nødvendighet for – “vestlandsvær” er jo vestlandsvær. Nå begynte det å dryppe ned for alvor…

One point makes Molde special to other cities: The whole of the main street have been planted with large rose hawthorne trees and creates a fantastic view once the flowering starts! Combined with roofed sidewalks it gives the city a real ‘green’ atmosphere.
And not least of all, – perhaps it is a neccessity? West coast weather is just that:
West coast weather! And now it started to rain!

Picture 1610bMen det virket ikke som menneskene la særlig merke til det!
But it didn’t seem like people noticed? And the sidewalks remained dry!

Picture 1614Her ser vi Molde Rådhus med Rådhusplassen. Hvis vi klaget på mangelen på roser i Molde, så var det ikke meningen å gi inntrykk av at det ikke finnes blomster i Molde. Molde er en “grønn by”! Men det var ikke særlig mange flere roser enn et hvilket som helst annet sted!

Here you may see the City Hall in Molde and the square in front of it. If we complained over the lack of roses in Molde, we didn’t intend to imply that there were no flowers in Molde. Molde is ideed a ‘Green city’!  But there are no more roses than anywhere else!

Idag bor det ca 26 000 mennesker i Molde , men regner man med omland (nabokommuner) er tallet som sokner til Molde nærmere 60 000 mennesker. Selve byen er på ca 10 kv.kilometer.
Som dere ser, det regner nå tett og vi flykter opp i et shoppingsenter og finner en rommelig kafe…

On a daily basis approximately 26 000 people live in Molde, but if the surrounding communities arfe included, the total figure would be closer to 60 000 people.
The city itself includes an area of 10 sq.km.
As you may have noticed, it rains rather heavily, and we seek refuge in a cafe for a cup of warm coffee while drying out our cameraa equipment.

Picture 1612bHer ovenfra fikk vi et langt bedre overblikk over Molde domkirke og våget et skudd gjennom vinduet, men – regnet er et sterk fiende . . .

From up here we obtained a much better view of the Molde Cathedral and ventured a shot through the window pane, but – the rains are a powerful enemy 🙂

Picture 1622bMen blomsterarrangementene rundt i byens gater satte antagelig mer pris på regndråpene enn vi med våre ømtålige kameraer –

The flower arrangements along the streets were probably far more appreciativt to the rain than our cameras

Picture 1624bEn rose på en enorm grå betongvegg?  En slags kompensasjon? Skal jeg begynne å tenke på roser?  Det gjorde jeg ikke!

A rose on an enormous grey concrete wall?  A sort of compensation, perhaps?
Was I expected to start thinking about roses? I didn’t!

Picture 1626bSå plutselig en koselig liten park med egen fontene. Skal vi kalle den ‘Kino-parken’? Våt var den i alle fall, men jeg kan så levende forestille meg hvordan den ser ut når solen skinner . . .

Then suddenly a nice intimate little park with its own fountain. Should we call it the Cinema Park? At least it was wet. Very so! But I can vividly imagine how it would look when the sun is shining . . .

Picture 1628bOg her var det faktisk noen roser!
And here there were roses!

Picture 1632bTvers av denne lille parken fant vi byens kino, – antagelig den eneste.
Just opposite of this park we found a cinema. Probably the only one?

Picture 1631bGjennom byen renner en bekk eller elv som visstnok tituleres ‘Molde-elva’ og som laget en munter liten foss midt i byen.

Through the city there was a creek (or river?) which seemed to be named ‘Molde river’, creating a small waterfall amidst the city.

Picture 1634bOg enda en gang møter jeg den kjente forfatteren og litteraten Bjørnsterne Bjørnson. Denne gange like utenfor Molde vg. skole.

And yerst another time I met the renowned Bjørnstjerne Bjørnson. Just outside Molde secondary School this time!

Picture 1639bHøyere oppe i byen oppdaget jeg Molde videregående skole. Det var ennå ikke den helt store farten i blomsterbedene rundt skolen, men noen planter hadde begynt å røre på seg.

A bit further uptown I came across Molde Secondary School. The flowerbeds surrounding the school had yet not come to life, but there were signs that something was about to happen . . .

Picture 1640bMoldes egen gule rose?
‘The yellow rose of Molde’?

Picture 1619bVi er tilbake i hovedgata nær torget, og det regner fortsatt litt . . .
We’re back down in the main street very close to the market place and it’s stil raining . . .

Picture 1635bSkulle du ha sett? der går visst bygartneren?  Ute og teller rosene?
Og sentralt i bybildet ligger Metodistkirken i Molde.

Why, there goes the city gardener?  Out counting the roses?
And centrally located lies the Methodist church in Molde.

Picture 1645bJeg prøvde meg på et fotografi av Molde domkirke, men det skulle ikke bli lett. Antagelig hadde jeg fått et bedre bilde om jeg hadde benyttet motorsag, men dette er hva jeg fikk tak i.

I tried my hand in photographing the Molde Cathedral, but it wasn’t gonna be easy. I would probably gotten a better result if I had tried using a chain saw, but this is what I got.

Picture 1649bJeg har vist dere et nesten identisk bilde tidligere, men – det er noe spesielt ved dette bildet! Se nøye på vannsøylen til venstre i bildet. Ser dere hvordan den forsøker å forme seg ette selve statuen av piken med kurven? Men en tilfeldighet, selvfølgelig . . .
Stauen heter forøvrig ‘Rosepiken’!

I have previously showed you another, nearly identical picture, but this time there’s something weird about it. Look closely at the water column to your left. Can you see how the outlines seem to resemble the outlines of the statue of a girl with her basket?
Have you got ‘the eye’?
The sculpture is actually called ‘The rose girl’

Picture 1650bHer nede på kaien finner vi en mengde moderne ferger som krysser ROmsdalsfjorden i alle retninger. Her ‘MF Fjord 1’ med sitt katamaran-skrog.  Litt lenger bak ligger vanligvis ‘MF Sogn’ som håndterer biltrafikken over til Vestnes. Og her må jeg fortelle en liten hemmelighet: Ombord på ‘MF Sogn’ er det mulig å begå en alvorlig forbrytelse uten en gang å vite om det! Det kommer jeg tilbake til!

Down here by the wharf, we find a number of high speed ferries crosssing the Romsdals fjord in all directions. Here the ‘Fjord 1’ with its catamaran hull. A bit further back lies usually the ‘MF Sogn’ which handles the motorized traffic for Vestnes on the other side of the fjord. And here I’ll have to warn you: Onboard the MF Sogn you may commit a serious crime without even knowing that you do!  More about this a little later.

Picture 1651b‘Moldetorget’ er egentlig et 3 etasjes shoppingsenter som ligger i hovedgaten i Molde. Ja, jeg vet det teller 5 etasjer, men shoppingsenteret strekker seg over 3 etasjer! Senteret omfatter ikke mindre enn 34 forretninger og 6 koselige spisesteder!

‘Moldetorget’ is actually a shoppingcenter in the main street that streches over 3 floors.
Yes, I know you’re counting 5 floors, but the shopping center only uses 3 of them!
The center includes no less then 34 different shops and 6 cafes where you may get  tasty food and beverages.

tur til Nordvestlandet i Juni 12 356bOg når solen skinner over Molde, – og det gjør den faktisk rett som det er, så kan det være trivelig her nede på kaikanten på ‘Dockside’ med gode venner og en duggfrisk kald øl.

And when the sun shines over Molde,- and it really does at times, it feels rather good to spend time at ‘Dockside’ with good friends and perhaps a dew fresh cold beer down at the pier.

Picture 1657bOg så har det sluttet å regne! Fortauene er fortsatt tørre og livet går sin vante gang.
And the rain has stopped! The sidewalks have dried up as things  return to normal!

Picture 1659bOg så har naturligvis Molde et flott bibliotek, derfor tar vi med et bilde av det.

And, of course, there is a library in Molde. And here it is!

tur til Nordvestlandet i Juni 12 338bSå skinner igjen solen fra skyfri himmel, og folk nyter solens varme stråler på torget mens praten går livlig.
Again tghe sun shines from a blue sky, and people enjoy the sunshine while they exchange the usual gossip.

tur til Nordvestlandet i Juni 12 328bMen vi nevnte at det nok fantes et utsiktspunkt i Molde? Og her er vi på ‘Fjellstuen’ med en praktfull utsikt over Molde så vel som området rundt.
We mentioned that there was a view-point up in the hills above Molde? And here we are at ‘Fjellstuen’ with a fabulous view to Molde as well as the surroundings.

tur til Nordvestlandet i Juni 12 324bPå innsiden kan man nyte utsikten mens man koser seg med en varm kopp kaffe eller et smakelig måltid.

Inside you may enjoy the scenery while having a cup of coffe or a tasty meal to go with it,

tur til Nordvestlandet i Juni 12 303bDypt der nede ligger Molde, og på den andre sidene av fjorden ser vi partier av de berømte ‘Romsdalsalpene’
Deep down below lies the city of Molde. And across the Romsdalsfjord parts of the renowned ‘Romsdal alps’

tur til Nordvestlandet i Juni 12 314bUtsikt over Romsdalsfjorden og Romsdalsalpene.
View across the Romsdals fjord and the Romsdal alps.

Picture 1661bTilbake nede i Molde har vi funnet en busk som virkelig har roser! Den sto like bak Fylkessykehuset.
Back into town, we have found a bush with roses! It was located just in the back of the County Hospital.

Picture 1667bOg enda en!  Til og med en virkelig pen en med både duft og farger. Og like ved hotellet! Snakk om å gå over bekken etter vann – eller roser!

And another one! Even a very nice one with both colors and aroma. And just outside our hotel! Talk about crossing the creek for water – or roses?!

Picture 1664bDa er vi nesten tilbake til hotellet hvor vi kan strekke våre ben og innta et deilig måltid.
Men først er det en ting til vi må gjøre . . .

Then we are jusat about back in our hotel where we may strech our legs and have a nice meal, but there is one more thing we just have to do . . .

Picture 1663bVi kan jo ikke besøke Molde uten å ha besøkt Molde’s hjemme-arena ‘Røkkeløkka’, eller ‘Aker Stadion’ som det offisielle navnet er. Her står vi nesten på historisk grunn, og mange er nok de som synes dette er et viktigere sted å ha vært enn de fleste andre steder på jord.

We just cannot visit Molde without having visited the home arena of Molde FC, – ‘Røkkeløkka’,- or ‘Aker Stadion’ as the official name reads. Here we are practically standing on historic ground. And many are those that mean this the most important place to have been on mother Earth.

Picture 1675bDette kan fortone seg om et slag ‘stjernedryss’, og kanskje var det hva arkitekten hadde i tankene da han desinget belysningen  i lobbyen på vårt hotell? En utfordring til  fotografen, men et ‘kunstverk’ å se på.

Picture 1582bEt bilde fra rommet vårt.
A picture from our room

Picture 1688Her inntok vi vår frokost om morgenen.
This is were we ate our breakfast next morning

Picture 1588bTro det eller ei, men dette er utsikten fra badstua!
Believe it or not, but this is a panoramic view from our sauna!!!

tur til Nordvestlandet i Juni 12 375b(Compliments of SRB & PMR)

Return to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in MØRE & ROMSDAL and tagged , . Bookmark the permalink.

20 Responses to Molde – ‘The city of roses’!

 1. Evy Marie says:

  Fikk du med deg rosehagen på toppen av rådhuset? Den er egentlig ganske dårlig skiltet 😛 Du fikk vist byen min på en flott måte, vi ser oss litt blind på sentrum og finner ofte byen vår som kjedelig. Takk for å vise oss byen gjennom dine øyne

  • Seenorway says:

   Hei Evy Marie,l

   Nei du, noen rosehage fikk jeg nok ikke med meg 🙂 og jeg kan litt flåsete si at ‘det var ikke min skyld’. For på Rådhusplassen var jeg jo minst 3-4 ganger, men man forventer jo ikke å finne roser oppe på hustakene? Skilting er nok vesentlig ja. I hvertfall hva angår tilreisende! Så kanskje noen festlige ‘rotunder’ etter fransk mønster? Sirkelformede oppslagsvegget med tak over og med info på flere språk: What to see! Her kunne man tre til med bykart, nummererte stedsangivelser, beskrivelser osv. og kanskje bør en slik plasseres på minst 4-5 forskjellige steder i byen? Men kanskje er ikke politikerne på Rådhuset særlig interessert i en folkevandring opp på taket sitt?

 2. Heidi says:

  Artig å se hvordan folk utenfra oppfatter byen vår. Bare til informasjon så kaller vi piken med kurven (med fontenene) ROSEPIKEN, og Fjellstuen ligger på VARDEN. Dere har også misforstått dette med fergene som krysser fjorden. Velkommen tilbake for å oppdatere, mye som har skjedd siden dere var her. Da bør dere også få med dere Romsdalsmuseet, Hjertøya og Plassen.

 3. Per Rotlid says:

  Av de 222 fjelltoppene som omringer Molde er 160 i Romsdal, 43 på Sunnmøre og 19 på Nordmøre. Da blir det vel helt feil å kalle det sunnmørsalpene, eller hva? Her kan du lese mer: http://www.rbnett.no/nyheter/article459714.ece

  • Seenorway says:

   Hei Per,
   Man skal aldri kimse av ‘lokalkunnskapen’ 🙂 men nå refererer vi jo i hovedsak til toppene i sør uten akkurat å vite navn/høyde på hver enkelt. Hva mener du blir riktig for det spesifikke området? Har dere et begrep som ‘Romsdalsalpene’?

   • Heidi says:

    Ja, vi liker å kalle fjellkjeden Romsdalsalpene, mens sunnmøringene selvsagt kaller den sunnmørsalpene 😀

    • Seenorway says:

     Ja, Heidi, der kan du se – Når man kommer utenfra og uten den kunnskapen man besitter lokalt så blir det nok en og annen glipp.
     Men da var jeg på rett spor med ‘Romsdalsalpene’. det var en betegnelse jeg ikke hadde hørt før, og dermed ble det ‘Sunnmørsalpene’, men det skal jeg få fikset på.
     Og kanskje skal jeg finne plass til ‘Rosepiken’ også. Vi vil jo gjerne at det skal bli så riktig som mulig, men til det trenger vi faktisk et engasjement fra lokalbefolkningen. (Takk)

 4. Silje says:

  Flott reportasje! Men synd at du ikke fikk med “Plassen”, det nye kulturhuset!

  • Seenorway says:

   Hei Silje,

   Hyggelig at du likte bildene våre, men antagelig var Plassen ikke der da vi var 🙂 Det er en stund siden vi var i Molde, men vi har egentlig lyst til å ta en ny tur:.
   Så er det slik at det er mulig å donere bilder til vår blogg (som vi så legger inn i reportasjer), så har du et bilde i 16:9-format av det nye kulturhuset som vi kan få lov å bruke: Be my guest!

 5. Love the photos, looks an interesting City… for me I loved the layered water fall … Hope all is well with you my friend… Blessings and enjoy your weekend.. Sue xox

  • Seenorway says:

   Hi Sue,
   But did you notice the outlines of the fountain in picture no 28? A bit strange, I think?
   Otherwise, it’s a beautiful little city and there is a lot to be seen. (And eaten 😀 )
   Read the text under picture no 6 and follow the link . . . (At your own risk)

 6. renxkyoko says:

  Fantastic photos ! It’s like we’re there.

 7. vestlending says:

  Flott reportasje! fikk lyst til å reise opp igjen!

 8. Mormor says:

  Du verden. Jeg ser at det har gått tid siden sist jeg var i Molde.
  Takk for titten 🙂
  Klem 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.