Daily Archives: December 10, 2013

Sørfold – Kobbelv

Et stykke nord for Bodø ligger Sørfold kommune og her holdt tyskerne ved hjelp av krigsfanger på med et jernbaneprosjekt under den 2. verdenskrig. Heldigvis ble det aldri mer enn så vidt påbegynt, men sporene er tydelige her ved Kobbelv. … Continue reading

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments