Hvordan bruke – How to use

Jeg har en følelse av at mange besøkende ikke helt finner frem til hva de leter etter, eller hvordan de lettest bruker denne bloggen?  Og derfor skriver jeg en enkel brukerveiledning som jeg senere kan linke til.

I have a feeling that many visitors to my blog not quite find what they may be looking for, nor the easiest way how to use this blog? Thus I’m writing a simple explanation which I might link to in the times to come.

På denne bloggen ligger det idag tusenvis av bilder fra norsk natur, norske byer, tettsteder, turist-destinasjoner eller rett og slett ‘natur-bilder’. Så hvordan finner du ditt eget hjemsted dersom det finnes bilder derfra?

On this blog today, you may find thousands of pictures from Norwegian nature, Norwegian cities, settlements, tourist destinations or simply scenes from nature. So how do you find your own domicile if there are pictures published from that place?

På vår forside ligger et avsnitt som heter ‘Geografiske Soner’. Her finner dere navn på alle norske fylker hvor det er publisert bilder fra. Fylker som ikke er synlige har ingen bilder i øyeblikket, men vil dukke opp så snart bilder herfra er publisert!  Hvis du åpner et fylke, så vil de første 5-8 fotoreportasjene dukke opp i alfabetisk rekkefølge. Bare den aller første teksten vil bli synlig. For å få tilgang til hele reportasjen – trykk ‘Read more’
Finner du ikke det du leter etter blant de 5 første reportasjene, trykk ‘Older reports’ (nederst til venstre) For å komme tilbake til utgangspunktet: Bruk ’tilbake-tast’ eller klikk på bloggens toppbilde.

On our front page you’ll find a section called ‘Geographic Zones’.  Here you’ll find the name of all Norwegian counties provided there are pictures displayed from this area. Counties which are not visible have no pictures displayed as of yet, but the will be visible the instant a picture from that area is published.
If you choose to open a county, you will be presented with the first lines of text from the
first 5 – 8 first posts.
If you want to see the rest (including pictures) you must press ‘Read more’.
If you don’t find what you’re looking for among the first 5-10 posts, please press
‘Older posts’ (Left bottom corner)
In order to return to the original page, please use your ‘return button’ or click on the blogs top picture.

INDEX:
Blant fylkene under ‘Geografiske soner’ finner du også ‘INDEX’. Åpner du denne seksjonen, så vil det være nødvendig å trykke ‘Continue reading’, men da vil du igjen finne alle innlegg ordnet alfabetisk under sine respektive fylker. Dertil får du informasjon om hvor mange bilder som ligger i hvert enkelt innlegg samt vedkommende fotografs unike signatur. I bunnen av hvert innlegg finner du en hyperlink som bringer deg direkte tilbake til INDEX hvor du så kan velge  et nytt innlegg.

Among the counties listed under ‘Geographic Zones’ you’ll also find ‘INDEX’.  Opening this section, again you’ll find all posts listed alphabetically under their  respective counties, but in addition you may read how many pictures included in each post and the unique signature of the photographer behind the post.  In the bottom of each post there is a hyperlink that will bring you straight back to INDEX where you may choose a new post.

Abonnement:
Hvis du liker det du ser og hva vi gjør, så er det mulig å abonnere på bloggen. Det er selvsagt helt gratis! Det innebærer at hver gang vi publiserer et innlegg eller nye bilder, så blir du varslet via e-post med en link som via et enkelt tastetrykk bringer deg direkte til det nye innlegget!
Hvis du eier en egen blogg på nettet (hvor som helst) så kan du lettest abonnere ved bare å trykke ‘Følge’ øverst til venstre i den svarte topplinjen! Vanskeligere er det ikke!

Hvis du derimot ikke eier en egen blogg, men er en tilfeldig besøkende, så kan du abonnere ved å registrere deg ved din e-post øverst til høyre i kolonne 3 (Abonner via E-post)
Deretter blir du varslet via e-post, akkurat som alle andre, hver gang vi legger ut en ny reportasje eller publiserer et enkeltbilde som det er verdt å se på.

Subscribe:
If you like what you see or the way we work, it’s possible to subscribe to this blog. And, of course, it’s absolutely free! A subscription involves a e-mail alert sent to your mail adress every time we publish a new post or a single picture worth looking at. The mail will include a link which will bring you directly to the actual post.
If you operate your own blog somewhere on the net (no matter where), you simply press ‘Følge’ (top left in the black line). It’s as simple as that!

If you’re not operating a blog somewhere, however, you may subscribe via e-mail on the top of column 3 (Abonner via e-post). Then you’ll be notifies by mail just like all the other whenever we publish anything worth seeing. Welcome!

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Hvordan bruke – How to use

  1. Jennwith2ns says:

    Thank you so much for visiting the Jenn stories! I’m glad you found something you liked. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.