Bergen-Laksevåg og Puddefjorden

DSC_2828

Laksevåg har flere boligstrøk som for det meste består av  eldre bolighus. Husene holdes imidlertid godt vedlike!

A view displaying some of Laksevågs residential areas,  which mostly consists of older buildings.  The houses, however, are held in good conditions!

IMG_1218.JPG Fløyen Bergen

Fra Fløyfjellet kan man se puddefjordens innløp der Cruiseskipet ligger fortøyet. På andre siden ser vi Laksevåg neset!

from viewpoint mount Fløyen we have a great view of the inlet to Puddefjorden where the cruise ship is moored. on the opposite of the bay we can see some of Laksevåg!

DSC_3239

Puddefjords broen har i dag en dobbelt-konstruksjon med til sammen 3 kjørefelt i hver retning. Hovedveien forbi Loddefjord mot Øygarden føres videre gjennom tunell til Gravdal.

‘The Puddefjord bridge’ has a double construction with a total of three lanes in each direction! The road continues to ‘Øygarden’ passing ‘Loddefjord’ and ‘Gravdal’!

DSC_2842

Utsikten fra Broen utover Puddefjorden mot vest!

The view from the bridge in westerly direction!

DSC_2855

Utsikten fra broen innover Puddefjorden mot øst!

The view from the bridge in easterly direction!

DSC_3232.png2

Inngangen til Laksevåg-parken og Laksevåg småbåthavn.

The entrance to ‘Laksevaag park’ and marina.

DSC_3225

Småbåt havnen!
The Laksevaag marina

DSC_3217

I Laksevåg-parken kan man finne hvile og ro
In Laksevaag park one may rest from a hectic day.

DSC_3220

Ved sjøen er det laget sitteplasser såvel som kai for av og påstigning fra båt

By the shoreline seating facilities has been created and there are several mooring making it possible to dock  leisure crafts.

DSC_3222

Benker til å sitte på finnes selvsagt for den som trenger hvile, eller som rett og slett ønsker å ta det med ro en stund!

Benches for resting are, of course, located all around the park

DSC_3216

‘Festplass’ må selvsagt også en slik park inneholde.
A serious park must have its celebration ground

DSC_3215

Laksevåg Kirke (1875) ligger tvers over gaten fra parken og er en såkalt ‘langkirke’ med plass til 420 besøkende.
Laksevaag Church (1875) is located just across the street from the park and is a so called ‘long church’ seating 420 people

DSC_3236

Sentralt i Laksevåg ligger bydelens ene av to kjøpesentrer!
Centrally located in Laksevaag you find one of the two shopping centers in the district

DSC_3235

Flere næringer finner man på Laksevåg. Her er Norcem’s sement silo.
Several industries are found on Laksevaag, Here’s Norcem’s cement storage

DSC_3296

Her et bilde fra et litt annet boligstrøk i Laksevåg
Here a picture from another residental area in Laksevaag

DSC_3299

Når du svinger innover mot Gravdal passerer du Kringsjå!
When turning towards Gravdal you pass Kringsjå

DSC_3301

Flott utsikt mot  Bergen Sandviken og Nordnes parken.
A splendid view towards Bergen Sandviken and Nordnes park

DSC_3302

Da befinner vi oss ytterst på Laksevågsneset!
We have reached the outer sections of Laksevåg: ‘Laksevågssneset’
DSC_3304Nygård Kirke er den andre kirken i Laksevåg. Den er relativt ny, bygget i 1972, og rommer 520 mennesker!
Nygård Church is the second Church in the district. It’s relatively new, built in 1972, and seats 520 people!

DSC_3309

Det finnes også orientalsk restaurant på Laksevåg!
There’s also an oriental restaurant located in Laksevaag!

DSC_3315

Dette er Damsgård Hovedgård, Norges og Europas kanskje best bevarte trebygning fra barokkens tidsalder. Bygningen ble opprinnelig oppført rundt 1779

This is the renowned ‘Damsgård Hovedgård‘, possibly Norways as well as Europes best preserved wooden building from the  Baroque era.  The building was originally erected around the year 1779.

DSC_3322

DSC_3327

På veien opp til Melkeplassen får man panorama utsikt mot Sandviken og cruise havnen!

On the trip up to Melkeplassen you may find panoramic view towards Sandviken and the cruise port

DSC_3328

Da kaster vi ett siste tilbake blikk mot ‘Puddefjorden’ og ‘Fjellsiden’ i Bergen før vi takker for følget så langt i denne reportasjen! Fortsettelse følger!

We throw one final glance back towards Puddefjorden and ‘Fjellsiden’ in Bergen, thanking you for your pleasant company through this report. To be continued

Back to INDEX

This entry was posted in HORDALAND and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Bergen-Laksevåg og Puddefjorden

  1. Patrizia M. says:

    Molto bella questa serie di foto, ci sono panorami fantastici
    Ciaoo

  2. HegeMyggen says:

    Dette var bra. Fine bilder og bra tekst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.