Under the weather!

Jo, jeg vet at det andre land verden over er langt mer ‘vær’ enn hva vi vanligvis har i Norge. Mye mer!  Men det forhindrer jo ikke at vi legger merke til store avvik fra normalen også her til lands? Nå pleier vi å tilbringe flere uker hver sommer i en hytte i Valdres; en hytte som er bygget ytterst på kanten mot dalen ca 900 moh, og slik ser vår utsikt ut på en vanlig dag:

Yes, I know that other countries across the world usually have much much more ‘weather’ than we usually have in Norway. Much more!  But that fact will not stop us from observing changes outside of what’s normal when they occur. Usually we spend several weeks every summer in a cabin in Valdres; a cabin built on the rim of the valley at about 3000 ft, and this is how our view is on a normal day:
Pictures 556Pictures 558Begge bildene er såkalte ‘referansebilder’ som skal gjøre det mulig å kjenne seg igjen. Begge er tatt i en tilnærmet vest/sørvestlig retning med litt forskjellige vikler, – begge på den 3. august 2013, og begge kl 6.31 pm.  I denne lille sekvensen har jeg lagt inn eksponeringstidspunkt i hvert enkelt bilde slik at der selv kan se hvor fort ting skifter.

Both pictures are so called ‘reference pictures’, which are supposed to enable you to recognize directions a.s.o.  Both pictures are snapped in west/soutwesterly direction with a slightly different angle. Both taken on Aug. 3rd at the exact momen 6.31 pm! In this little sequence I’ve entered the exposure time in each picture, enabling you to judge how fast
things happens.
Pictures 572Gjennom hele dagen har vi kunne observere en fantastisk hvit skybanke i horisonten. Det var omtrent som å se Mt. Everest plutselig var langt der ute i synsranden i vårt hjemlige Valdres, men nå var den plutselig her. Og ikke lenger hvit og innbydende, men heller mørk og truende!

Through the day we had been observing enormous white clodbanks in the horizon. It was much like if Mt Everest had been placed in the middle of our homely mountain range – far out there, but all of a sudden it was here. No longer white, clean and inviting, but more  dark, sinister and menacing!
Pictures 576Det bare et minutt siden forrige bilde, men nå ble det mørkt . . .
It’s only a minute since last picture, but now it’s getting real dark . . .

Pictures 579Ikke engang ett minutt fra forrige bilde!
Not even one minute from last picture!
Pictures 585Det ble plutselig litt lysere, men noe sier meg at det ikke vil vare –
Suddenly it became a bit lightre, but somethin tells me it won’t last
Pictures 589Og plutselig veltet det på med nye skyer . . .
And suddenly new heavy clouds were rolling in –
Pictures 603Regn i luften, tidvis tungt regn –
Rain in the air, – at times heavy rain –

Pictures 612Og selvsagt må et anstendig uvær også ha en regnbue?
And of course, all decent rainstorms ought to carryt their own rainbow?
Pictures 618Så også denne, selv om også den var høyst uvanlig!
So also this one, even if it proved to be quite exeptional!
Pictures 622Det regner, men det ser ut som vi skal få en solnedgang uansett?
It’s raining, but it really looks like we’re having a sunset, no matter what?
Pictures 624Men først enda en ny regnbue!
But first we must have yet anopther rainbow?

Pictures 630Regnet stanset. Omtrent som noen skrudde av en kran et sted . . .
The rain stopped. Just like someone had cut of the water supply somewhere . . .?

Pictures 638Og ja, sannelig ser det ikke ut som noe er i ferd med å skje der bak skyene?
And yes, It really looks like something are about to happen behind those clouds?

Pictures 646Men hvordan greier solen å lyse opp kun en sky?  Bakfra, muligens?  Underlig effekt!
Og alle disse bildene ble tatt fra samme sted og i løpet av bare 3 timer!

But how did the sun mange to hit only one cloud alone? Possibly from the back somehow?
It gave quite an effect!  And all these pictures were taken from the very same spot, all within the span of 3 hours!
(Compliments of SRB )

Retur INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Under the weather!

  1. Great series. I always like to look at this kind of swirling clouds.

  2. iarxiv says:

    Beautiful collections of pictures!

  3. RoSy says:

    Thanks for sharing this series! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.