Beautiful Valdres

Jeg har i den senere tid publisert en del reportasjer fra forskjellige steder i Valdres, men som det alltid er: Enkelte bilder finner man ikke en naturlig plass til, og derfor blir man ofte sittende igjen med en del bilder som ingen ser. I dag lager jeg isteden en ekstra reportasje som da vil dekke en lengre strekning langs elven Begna.

Lately I have published a number of photo reports on ‘Valdres’, but as is always the case:
There are always pictures that just doesn’t fit into the present report , and one ends up with a number of pictures that otherwise wouldn’t be published. Today I’m changing that and produce another report from  a rather long section along the river ‘Begna’.
Pictures 412Strand kirke ligger bare noen kilometer nordvest av Fagernes, fortsatt i Nord-Aurdal kommune, – en korskirke bygget i 1735 ligger på en liten høyde med utsikt over Strandefjorden.

‘Strand church’ is located only a few miles to the northwest of the city of Fagernes, still in the community of North Aurdal, – a cross church built in 1735 locatede on a small hill with a view to the ‘Strandefjord’

Pictures 414Det er ganske vakkert på disse kanter, og egentlig burde man kanskje legge seg på ryggen, tygge et strå og telle skyer . . . 🙂

It’s rather pretty in these parts, and perhaps one ought to lie down in the meadow, chew a straw and coun the white clouds drifting by. . .?  🙂
Pictures 417Ikke langt nord for Strand kirke finner vi enda en kirke:  Ulnes kirke denne gang. Heller ikke naturen er svært forskjellig, men Ulnes kirke er en gammel steinkirke fra 1265!

Not far from Strand church we come across another church: This time ‘Ulnes church’
Even if the nature is not much different, the ‘Ulnes church is an old stone church from 1265!
Pictures 418Dette er et lite område rett utenfor Ulnes kirke.
This is an area just outside Ulnes church.

Pictures 420Her et bilde tatt litt ovenfor kirken som viser deler av bygda på den andre siden av vannet.
Here a picture taken just passed the Ulnes church displaying parts of Ulnes located on the other side of the lake.
Pictures 422Vi befinner oss nå i den nordlige ytterkant av Ulnes, men jeg syntes jeg måtte ta det med her, ellers hadde det gått tapt –

We are now in the utmost northern part of Ulnes, but I decided that I had to include this picture, which otherwise would have been lost to you –
Pictures 424Dette er mer eller mindre det samme biuldet som dere nettopp har sett på, men i en litt annen vinkel –
This is close to the same picture you have just seen, but taken at a slightly different angle –
Pictures 426Fremdeles er vi rundt yttergrensen til Ulnes –
Still we are close to the boarderline between the community of ‘North Aurdal’ and that of  ‘Western Slidre’
Pictures 427Pictures 429Jeg observerte ikke noe skilt, men jeg tror vi nå er kommet inn i Vestre Slidre – fortsatt i Valdres selvfølgelig!

I never saw a sign indicating a boarderline, but I believe that we are now in ‘Western Slidre’, still in ‘Valdres’, of course.
Pictures 430Vi er i Røn, Vestre Slidre. Og her forlater vi Strandefjorden, men en kort elv på noen hundre meter forbinder den med ‘Slidrejorden’! Det kan kanskje virke forvirrende på noen at vi hele tiden snakker om ‘fjorden’ når det faktisk er innlandsvann vi ser, men slik er det jo i Norge.

We are in Røn, Western Slidre!  And here we are actually leaving ‘Strandefjorden’, but a very short river of a couple of hundred yards links it to ‘Slidrefjorden’.
It may be a bit confusing, in particular to aliens, that we are talking about ‘fjords’ all the time even if these are freshwater lakes, but – this is the way in Norway Large lakes are often titled as some kind of ‘fjord’, even if they are in fact not!
Pictures 431Dette er utsikten over Slidrefjorden sett fra en høyde nær den såkalte ‘Slidredomen’
This is a view across the Slidrefjord’ taken from a hill close to the so called ‘Slidre Dome’
which are just behind us.
Pictures 532Og her er den! Slidre-domen, – en gammel steinkirke som dateres tilbake til slutten av 1100-tallet en gang.
And here it is!  The ‘Slidre  Dome’ – and old stone church from late in 1100 AC sometime, but there are no definite year established.

Pictures 435Husker dere at jeg viste dere Lomen stavkirke?  Og deretter Lomen kirke? Her har jeg tatt et skikkelig ‘langskudd’ med teleobjektiv for å vise dere hvordan Lomen kirke faktisk ligger i terrenget.

Do you remember that I have presented you to Lomen stave church?  And later also Lomen church of today?  Here I have taken a real ‘long-distance shot of LOmen church in order to show you how this church kis located in the terrain along the ‘Slidrefjord’
Pictures 439Enda et skudd over Slidrefjorden. Og ser dere godt etter, så kan dere fortsatt se Lomen kirke i det fjerne. Men her slutter vår lille tur idag!

A last shot across the ‘Slidrefjord’. And if you look very carefully, you may still see the Lomen church far down along the fjord, but this is where our little trip of today ends.
(Compliments of SRB )

Retur INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Beautiful Valdres

 1. vestlending says:

  Vang burde vel også vært linket til som er den øverste kommunen i Valdres?

  • Seenorway says:

   Det burde den kanskje, men Vang var ikke interessert i et samarbeid med linker osv. og dermed har nok også jeg begynt å se i litt andre retninger.
   Et samarbeid må markedsføring bør være gjensidig! Særlig tatt i betraktning at linker er gratis!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.