Reinli Stavkirke

I reportasjen fra Bagn lovet jeg dere en tur til Reinli stavkirke, og har jeg sagt det, så må jeg jo også sørge for at det blir en realitet?

In my photo report from Bagn, I promise to take you to Reinli and the ‘Reinli stav church’?
And a promise is a promise, at least for me – so here goes . . .
Pictures 147Her er vi da på vei oppp dalsiden fra Bagn. Helt til høyre – langt i det fjerne – kan man skimte eiendommer i Bagn.

Here we are enroute up the hillside from Bagn. to your far right you may see some properties located in the Bagn area.
Pictures 151Og etter hvert som vi kommer høyere og høyere i terrenget, ser vi mer og mer av Bagn langt der nede. Reinli er forøvrig en fjellbygd i Valdres hvor det ikke bor så mange mennesker. Men til gjengjeld ligger det en mengde fritidshytter i dette området!

Getting higher and higher up the hillside, we gradually see more and more of Bagn far down into the valley. Reinli, by the way, is a ‘mountain settlement’ where quite few people live, but where yo’ll find a lot of leisure cabins throughout the area.
Pictures 152Og plutselig ser vi Reinli stavkirke liggende fritt på en liten høyde med en fantastisk utsikt over Valdres. Man er ikke helt sikker på når denne kirken ble bygget,  men man tror det dreier seg om første halvdel av 1300-tallet. De modigste har lansert årstallet 1326, men under kirkegulvet har man funnet mynter som skriver seg fra regjeringstiden til Håkon Håkonsson (1250-1263). Initiativet til bygging av denne kirken sies å komme fra Sira Thord som man da også antar ligger begravet under kirken.

And suddenly we may see ‘Reinli Stave Church‘ resting on a hillside with a majestic view over the valley and Valdres. It’s a bit uncertain when this church was built, but people believe it to be in the first half of 13th century. The bravest of experts have landed on the year 1326, but under the floor of the church coins has been found. Coins dating back to the period of Håkon Håkonsson (1250-1263). The initiative to build this church is said to come from Sira Thord, and there are indications that he’s laid to rest underneath the floor of this church!
Pictures 153Terrenget rundt kirken er sterkt skrånende, og siden slike kirker lett blir ganske ‘svarte’ uten sol, så har jeg tatt noen bilder fra litt forskjellige kanter.

The terrain outside the church slopes steeply, and since such churches often look very dark without direct sunlight, I have taken a few shot from different angles.
Pictures 164

Jeg har lest i eldre dokumenter at en gapestokk skulle være montert utenfor Reinli stavkirke i Valdres; selvsagt ikke i bruk ettersom vi avskaffet denne straffemetoden i Norge rundt 1850, men jeg fant den dessverre ikke!

I have read from old documents that there should be a gauntlet placed outside the church, which of course, is not in use today. That kind of punishment was abolished around 1850.
But unfortunately I didn’t find it!
Pictures 165Her en detalj fra kirkeveggen. det er ufattelig å tenke på at denne veggen er reist i 1326 ?

Here a detail from the church wall.  It’s nearly impossible to fathom that this wall was built in 1326?
Pictures 170Jeg fikk virkelig problemer med å fotografere inne i kirken. Det var nemmlig vinduer på begge sider av kirkerommet som ellers var ganske mørkt og lysset lurte kameraet til å tro at verden var betraktelig lysere enn den egentlig var. En blitz hjalp meg litt, men et kirkerom kan være langt . . .  Men et dårlig resultat må likevel være bedre enn intet resultat?

I got myself into serious problems taking pictures inside. Large windows on both sides at the top of the walls made my camera think it was way more light than it actually was.
A blitz gave me a slight edge (but not enough) and an inferior picture must be better than no picture, – right?

Pictures 172Jeg må innrømme at jeg ikke helt oppfattet hva denne tavlen viste. Skriften var problematisk og lyset var dårlig 🙂  , men i alle fall fikk jeg tatt et bilde –

I’ll confess that I  didn’t fully understand what this board displayed. The writing was a bit problematic to me and the church was rather dark 😀 . but at least my camera secured you a picture –
Pictures 173Rundt kirken går det en svalgang. Her bør dere legge merke til byggeteknikken i gulvet
Et senere bilde viser et nærbilde av denne plugge-teknikken.

Around the church, outside of the church room itself, there is a sort of a gallery stretching around the church on all sides. Here you ought to observe the building technique used in the floor. I’ve taken a close-up of this pegging technique.
Pictures 180Pictures 175Det var flere slike merkestaver rundt i svalegangen, hvilket skulle indikere at det kanskje er flere enn Sira Thord som ligger begravet  under selve kirken?

There were a number of markers like this throughout the galleries around the church, which might possibly indicate that there are more people than the founder, Sira Thord, that might have been put to rest under the church?
Pictures 177Ser dere nøye etter i det mørkere veggpartiet så ser dere eksempler på den samme plugge-teknikken vi fant i gulvet, men nå er vi på den andre siden . . .

If you study the picture closely, you’ll find examples on the same pegging techniques used in the floor in the darker parts of this wall, only now we are on the other side . . .
Pictures 182Utsikt fra kirken mot resten av Reinli-bygda
A view from the church towards the rest of the Reinli settlement.

Pictures 187Kanskje burde jeg ha gitt dere kirkeporten på et tidligere tidspunkt, men – fotografert fra baksiden blir den ganske mørk uten detaljer. Og siden den er helt lik begge veier, så valgte jeg å fotografere den på vei ut 🙂
Men jeg håper dere fikk et inntrykk av en fin gammel kirke?

Perhaps I ought to have given you this picture somewhat earlier, but photographed from the other side it would have been very dark with no details.  And since it looks the same -whichever way you see it, I decided to take a picture on my way out 😀
But I do hope you’re left with an positive impression of an ancient church well preserved?(Compliments of SRB )
Retur INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Reinli Stavkirke

 1. renxkyoko says:

  It’s postcard pretty.

  • Seenorway says:

   Hi Renxkyoko,
   Thank you! Depending on the post card, wouldn’t you say? 😀
   Sometime today I expect to be ablke to show you all ‘Etnedal’ which is a neighbouring valley to the Valdres. Stay tuned!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.