Kragerø ***

Idag skal jeg la dere være med på en tur til en av de absolutt  mest populære feriebyene i Norge!  Vi skal besøke Kragerø som ligger ved kysten i Telemark fylke.  Og når man besøker Kragerø med båt (hvilket mange vanligvis gjør) så havner man gjerne på ‘indre havn’. Og jeg synes det er et godt utgangspunkt selv når man ankommer med bil.

Today I’ll invite you along on a visit to one of the absolute most popular summer holiday destinations in Norway, We’re about to visit ‘Kragerø’ which is located on the coast of Telemark. When you arrive by boat (many tourists do) you’re likely to end up in the ‘inner harbour’, and this is a good spot to start, even if you arrive by car.
Pictures 644bDet første man legger merke til  er den spesielle ‘Sørlands-stilen’. Her er alle hus enten hvite, rød eller gule! Jo, det finnes unntak, men de er sjeldne.  Det andre er at husene er bygget utrolig tett og med smale gater. En brannsjefs mareritt!

The first thing you’ll notice is the special ‘Sørlands-style’.  Here all houses are painted white, red og yellow! And ‘yes’, there are exeptions, but you rarely find one. Secondly the houses are built extremely close to each other, mostly of wood, and with narrow streets which conclude in a fire chiefs nightmare!
Pictures 647bDen gulbrune murbygningen midt i bildet er den gamle jernbanestasjonen, men – toget til Kragerø er nedlagt!  Bygningen huser idag det lokale turistkontoret i Kragerø og en liten kafe/snack-bar!

The yellowish-colored building in the center of the picture is the old railwaystation in Kragerø. But the railway has been terminated and the building is today occupied by the local tourist office and a small cafe/snack bar.

Pictures 648bDette bildet er fra ‘ytre havn’ med egen dypvannskai. Broen i bakgrunnen fører over til en liten ‘perle’ – Øya – som foruten en masset idylliske boliger rommer marina, sjøbad og etg utsiktspunkt – ‘Veten’ hvor man kan få et godt overblikk over byen og skjærgården rundt.

This picture is from the ‘outer harbour’ with a ‘deep sea pier’. The bridge visible in the back leads over to a ‘gem’: ‘Øya’, which is a small island with lots of idyllic housing, a modern marina, a salt sea bath, modern apartments and a view-point: ‘Veten’ where you may obtain a good perspective of the city and the archipelago around it.

Pictures 649bDette er hvordan øya tar seg ut fra vårt nåværende ståsted, men vi skal snart begi oss ut på selve øya.

This is what the island looks like from where we are standing just now, but we shall shortly
take a closer look

Pictures 650bSom dere ser, ligger husene på ‘Øya’ også temmelig så tett og gatene er smale og kronglete. Om man får en svær brannbil ut dit om det trengs, er jeg mer usikker på.

As you may observe, the houses on ‘Øya’ are also lying extremely close to each other and the streets are narrow and curvy. If it’s possible to drive a big modern fire truck out there if needed, I really wouldn’t know . . .

Pictures 651bNår vi nærmer oss brua, får vi et godt utsyn over ‘indre havn’ –
Approaching the bridge we get a good look on the ‘inner harbour’
Pictures 652bDen brua dere ser her må ikke forveksles med den som fører over til ‘Øya’. Denne brua er nærmest en snarvei fra byen og ut på ‘hoved-moloen’

The bridge you see here is no to be confused with the one leading across to ‘Øya’. This bridge represents a short-cut from the city center to the main pier.
Pictures 653bVi ser fortsatt på ‘Indre havn’. På toppen av åsen ligger Kragerø skole.
We are still looking at ‘Inner harbour’, and on the top of the hill lies ‘Kragerø School’

Pictures 657bFylkesavisen ‘Varden’ hører egentlig hjemme i Skien lenger nord, men avisen opprettholder et lite lokal-kontor her i Kragerø.

The county newspaper ‘Varden’ belongs actually to ‘Skien’ a bit further to the north, but has chosen to maintain a local office here in Kragerø.

Pictures 658bKragerø kan være et paradis på jord når været er optimalt. I hele kommunen bor det bare 10-11 000 mennesker, men i feriemånedene juni, juli og august er det trygt å anta at det nok finnes mer enn det 5-dobbelte her nede! Kommunen er ellers relativt liten sammenlignet med mange andre – bare 305 kv.km.

Kragerø may be seen as ‘heaven on Earth’ when the weather is right. In the community it lives – totally – about 10-11 000 people, but it’s safe to presume this to be more than 5 times the normal population during the summer months June, July and August. Relatively the community of Kragerø is rather small: Only 305 sq.km.

Pictures 659bDet hender at uværet slår til, og eldre båter uten overbygging kan ta imot mye vann. Det er her ‘båt-garasjen’ kommer inn –

Bad weather may strike, and old leisure-crafts without decks may take a lot of water, This is where the ‘boat garage’ comes in handy 🙂

Pictures 660bVi er på brua over til ‘Øya’. Her  – i vannkanten – et leilighetskompleks med egen kai. Hvor hørte jeg nå noe om byggeforbud i strandsonen? Men det må jo være en drøm å kunne bo slik?

We’re on the bridge to ‘Øya’. And here – at the waters edge – an apartment building. Now where did I read something about ‘building prohibited along the shorelines’? But of course, it must be a dream to be able to live like that?

Pictures 661bHer ser vi ‘Ytre havn’ og dypvannskaien fra andre siden.
Here we observe ”Outer harbour’ and the deep sea pier from the other side.

Pictures 664bHageidyll fra ‘Øya’
Idyllic garden from ‘Øya’

Pictures 665bEtter hvert som vi kommer litt høyere i terrenget kan vi se mer av bebyggelsen i Kragerø. På dette bildet kan vi også se Kragerø kirke med sine 3 karakteristiske spir.

Coming onto higher ground we may see a bit more of the residental areas in Kragerø.
In this picture we may also note ‘Kragerø church’ with its three carachteristic spires.

Pictures 667bOg vi ser mer av selve byen. Kirken ligger nå aller lengst til høyre i dette bildet. Til venstre ser vi broen vi kom over ut til ‘Øya’

And we are seeing a bit more of the city! In this picture the church is located to yhour far right, while the bridge we crossed to ‘Øya’ is to your left.

Pictures 668bOm vi snur oss den andre veien så ser vi ut en solglittrende ‘Kragerøfjord’. Rundt Odden til høyre der ute i disen ligger ‘Portør’ (som vi skal besøke senere)

If we turn around the other way, we may look out the sun glittering ‘Kragerø fjord’.
Into the mist, around the right point, lies the holliday destination ‘Portør’ which we will be visiting shortly.
Pictures 669bKragerø er landskjent for sin fantastiske skjærgård. Og den starter nesten ved stuedøren.  Her ser vi Tåtøy. Lenger bak ligger det nye boligstrøket ‘Stabbestad’ og hit går det bilferge fra centrum.  Den forkorter reisen til Portør, men har begrenset kapasitet.

Kragerø is renowned for its  fantastic archepilago. And it starts practically on your door step. Here is ‘Tåtøy’, and further back the new residental area ‘Stabbestad’. There is a car ferry going from Kragerø and to Stabbestad, but with somewhat limited capacity, but it will definitely shorten the trip to Portør!

Pictures 671bLystbåter i alle størrelser krysser fjorden i alle retninger. Det er nærmest umulig å ikke se eller høre en lystbåt uansett tid på dagen.

Leisure crafts in all sizes criss-crosses the fjord in all directions. It’s just about impossible not to see or hear a leisure craft what ever time of the day.

Pictures 678bOg om vi vender blikket nedover, ja så er det bebyggelse i form av hus og/eller hytter også der!
And if we turn our gaze donward, yes then there are houses or cabins even there.

Pictures 680bHer skal dere få et par bilder som kanskje kan gi et inntrykk av skjærgården utenfor, men – den beste metoden er å se selv – med båt!

Here I’ll treat you to a couple of shots giving you an impression of the archipelago outside Kragerø, but the very best method will be to see for yourself – from a boat!

Pictures 682bDere kan dessverre ikke se Jomfruland herfra med sitt fytårn, sine rullesteiner eller fuglestasjon herfra, men det går altså båt dit ut!

Unfortunately you can’t see ‘Jomfruland’,its lighthose nor its boulders or ‘bird observatory’, but there is a boat connection on a regular basis –
Pictures 684bVender vi blikket tilbake mot Kragerø, ser vi moderne boligbygg inne iblant den eldre bebyggelsen samt skolen som ligger høyt og fritt –

Turning our gaze back to the city itself, we may se new apartments being built amongst the old structures and the school located at the top of the hill.

Pictures 687bPå sørsiden av ‘Øya’ finner vi moderne boliger, en hypermoderne marina og et eget sjøbad med saltvannsbasseng.

On the south side of the island there are modern apartments, a new marina and a salt water bath.
Pictures 688bHer et boligstrøk fra den vestlige del av Kragerø.
Here a residental area from the westrern part of the city.

Pictures 690bEt nærbilde av de moderne boligene som reiser seg omtrent midt i byen.
A close-up from the modern apartments that have been built in the center of the city.

Pictures 691bHer i ‘Indre havn’ ligger det gamle hotellet ‘Victoria’ som antagelig var de første som etablerte seg i Kragerø. I hvet fall har det ligget der så lenge jeg kan erindre –

Here in the ‘Inner harbour’ the old traditional Victoria hotel is located. They were possibly the first hotel to establish itself in Kragerø? At least they have been there as long as I may remember (and I’m getting pretty old  :- D  )
Pictures 694bHer er den aller innerste del av ‘Indre havn’, men selv her er det lagt til rette for turisme.
This is the absolut inner part of  ‘Inner harbour’, but even here everything adjusted for tourism.
Pictures 696bMan sier at enkelte ting i vår verden er vanskeligere enn andre? Enkelte ting tar lengre tid, men noen er , når alt kommer til alt, helt umulige. Og en slik ting er det å fotografere gatene i en by som Kragerø i 16:9-format !  🙂  Så nå følger en del ‘frihåndsfotografering’ hvor det viktigste for meg ble å formidle inntrykket og atmosfæren fra byen –

It’s said that some things in our world are more difficult than others? Some projects will take more time, but others – when you come right down to it – remains impossible!
Such a task is to photograph the streets of a city like Kragerø in 16:9-format. 😀
So from here follows a number of exposures where the important thing is to convey an impression, an atmosphere from a city like Kragerø –

Pictures 697bPictures 698bPictures 700bEt glimt fra Torget som ligger sentralt – litt vekk fra sjøen – i Kragerø.
A glimpse from the Market Place, which is centrally located a hundred yards away from the sea

Pictures 703bPictures 704bPictures 705bPictures 706bTil slutt har vi sluttet ringen og er tilbake til Kragerø kirke.  Her finner vi forøvrig mange av kirkene i Kragerø samlet på samme sted.

At last we have completed our circle of Kragerø and have returned to the church.
Here lies also a couple of other churches.

Pictures 708bHer ligger metodistkirken og Pinsemenigheten side om side med den ordinære Kragerø Kirke. Alle er i fred med hverandre ettersom de tjener den samme Gud. Jeg har ofte undret meg på hvorfor det ikke kan være slik også i resten av verden? Men det er vel helst at noe må vike for størrelse og makt – omtrent som i politikken?

Here lies the Methodist church alongside ‘The Pinse movement’ and the regular christian church. In peace with each other, all serving the same God. I have often wondered why it can’t be like that in the rest of the world? But when it really comes down to Earth I guess something has to give to make room for size, power and personal gains?
Pictures 707bKragerø kirke er fra 1870 og har plass til hele 950 personer! I så fall må den være en av landets største!

Pictures 711bDa er vi tilbake ved den gamle jernbanestasjonen hvor denne turen faktisk startet. I alle fall nesten. Og jeg håper dere har fått et best mulig inntrykk av Kragerø? Og kanskjefikk dere lyst til å besøke stedet selv? I alle fall takker jeg for turen. Vil dere se mer fra Norge så anbefaler jeg å aktivere returknappen til ‘INDEX‘ !
Herfra kan deres velge mellom 300 forskjellige fotoreportasjer i Norge med nesten 1900 såkalte ‘full screen bilder’ !  Kos dere!

By now we have gone full circle and returned to the old Railway station where this little trip started out. (At least ‘nearly’). I hope you have got an impression from Kragerø and perhaps an urge to see for yourself? I thank you for your pleasant company. Do you wish to see more from Norway, I suggest you activate the return button for ‘INDEX‘ where you may choose between another 300 posts including more than 1800 full screen photos.
Please enjoy!
( Compliments of SRB )

Likte du Kragerø? da forslår jeg at du også titter på et annet strandparadis i samme kommune:  Portør

Did you enjoy Kragerø? In that case I recommend that you take a peek at another priceless
destination within the same community: Portør

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in TELEMARK and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

63 Responses to Kragerø ***

 1. joanfrankham says:

  Thank you for bringing back memories with your great photos, we visited Kragero on a beautiful sunny day about two years ago, and really enjoyed it.

  • Seenorway says:

   Ah, so you’ve been to Norway?! Then I’ll give you another tool:
   Did you notice the little ‘search window’ at our front page?
   Try to insert ‘Portoer’ (or ‘Portør’) or perhaps ‘Oslo’ and end it with the ‘Enter-button’?
   Now you’ll be presented for our pictures from Portør, or all photo reports related to Oslo etc.
   Another great tool is the ‘INDEX’. (There is a link to index at the end of any post you care to open)
   In our INDEX you’ll find 1100 posts listed alphabetically under their respective counties. It is, however’ a good idea to google ‘Norwegian Counties’ first. Thenjh you’ll know which counties to choose depending on what you’re looking for.
   Please enjoy!

  • Seenorway says:

   That would have been about the same time these pictures were taken? As you may see, this post was published in 2013! Kragerø is one of our best visited reports having been read more than 10 000 times! 🙂

 2. Dette var en fin og utfyllende reportasje fra hjembyen min. Her har du fått med mange fine steder. Jeg elsker Kragerø, her finnes det steder for alle og enhver. Selv er jeg oppvokst litt utenfor byen, på Helle. Nå er jeg bosatt på Kalstad, akkurat avstand fra sentrum. Kragerø er idyllisk og livlig på sommeren, men for oss “innfødte” er det litt av et sjokk noen ganger med alle turistene. Litt for mange mennesker stuet sammen på liten plass, hehe 🙂

  Nå skal jeg ta en titt på Portør-reportasjen din.

  • Seenorway says:

   Takk skal du ha, Marthe! Dette er kanskje den mest leste reportasjen på hele bloggen (lest over 10 000 ganger), men det kan jeg jo takke turistkontoret og hotellene i Kragerø for, for de har benyttet denne reportasjen til å markedsføre Kragerø i flere år på rad.
   Og når jeg ser at et sted aktivt bruker det jeg lager, så blir jeg jo motivert til å lage mer (Jomfruland)! Men alderen begynner etter hvert å sette litt begrensning på hva jeg kan tillate meg å gjøre – dessverre. Tror nok du liker PÅortør også? 🙂

   • Ja, reportasjen fra Portør var flott! Jeg tror nok jeg må komme meg en tur dit om ikke så alt for lenge. Jeg var mye på Portør i barndommen, men har ikke vært der på flere år. Det er virkelig på tide, nå som fotointeressen er større enn noen gang og jeg har ordentlig verktøy å jobbe med (fotoutstyr). Det eneste jeg har av bilder fra Portør er nok de jeg tok med et dårlig kompaktkamera i en alder av 10-12 kan jeg tenke meg 🙂

    • Seenorway says:

     Hva slags kamera bruker du nå om dagen da, Marthe?

     • Jeg bruker Canon EOS 5D mark III. Objektivene jeg bruker er 24-70mm f/2.8L II, 50mm f/1.2L og 100mm f/2.8L macro. Alle er tre knakende gode objektiver jeg er storfornøyd med. Hadde tidligere 16-35mm, men erstattet denne med 24-70, da jeg sjeldent hadde behov for brennvidden mellom 16 og 24, og får mer utbytte av et mer fleksibelt objektiv jeg både kan bruke til landskap, naturbilder og portretter.

      For meg er godt fotoutstyr et viktig verktøy. Selvsagt er over halve jobben opp til fotografen, men jeg synes likevel godt utstyr som ikke begrenser meg er gull verdt! Jeg har merket stor forskjell i egen fotoutvikling fra jeg gikk til anskaffelse av nåværende fotoutstyr i 2013. Nettopp fordi det jeg hadde på den tiden begrenset mulighetene mine 😉

      • Seenorway says:

       Ja, ‘fotografen’ er viktig. (Og sånn skal det vel være?)
       Jeg har også benyttet Canon over mange år, men også mange andre. Men etter hvert ble ‘vekt’ en større og større faktor. Særlig når man ikke helt vet hva dagen vil bringe, så blir det mange kilo optikk som bare ‘må’ med.
       Idag er jeg ‘lat’ og satser på såkalt FT-teknologi. Har et Olympus D E- M1 med et f-2,8 objektiv på 12-40 mm. I tillegg har jeg et macro og et tele-objektiv. Fordelen er jo at
       kameraet med 3 objektiver veier omtrent det samme som mitt Canon SRL-kamera alene.
       Men jeg går og sikler litt på en drone . . .

 3. Hi Seenorway. Really looks so nice. Somewhere I could write without distraction with calm and tranquillity! Thank you for liking my poem “UFO!” Best Wishes. The Foureyed Poet.

  • Seenorway says:

   You’re welcome! And very happy that you liked ‘Krageroe’ – one of the most visited photo reports on this blog. There is a small ‘widget window’ underneath my top frame.
   Please copy and insert ‘Portør’ or ‘Solvorn’. (Press ‘Enter’) Perhaps you’ll find more places to your liking?!

 4. John Ferman says:

  My grandfather was born in Kragerø in 1856 and immigrated to Minnesota in 1880. His family were seafarers, but he became a baker and built his own bakery in Minneapolis. His name in Norway was John Christian Fermann. I wonder if Kragerø has a history-type center and whether there might be anything about the Fermann family. It would be fun to see some pictures from the 19th Century to get an idea of life there then. Sorry I know no Norwegian – my ancestors evidently didn’t believe in passing languages down to we, at the time, young ones.

  • Seenorway says:

   Hi John,
   Nice of you to respsond! Originally my blog was built to accommodate people like yourself – with a Norwegian heritage.
   And yes, we do have ‘history type centers’ as you say. I just recently succeeded in helping another reader with family connections to Kragerø.
   I’ll try to find these old notes for you. May be they can help you as well? But it may take some time. My traffic is slowly picking up here! 🙂
   Andf if you have some union or Scandinavian Club over there where people with similar interest frequented, I’d be delighted if you’d give them my URL. I’ll be getting back to you, John.
   Cheers
   Svein By
   SeeNorway

  • Mette Katrine Ofstad says:

   We have e little hill in the middle of the town called Fermannsbakken. May be from your family?If you are interested I will try to find out.
   Mette

   • Seenorway says:

    Det ville vært fint, Mette! Lokalkunnskap kan aldri undervurderes. Nå er det en stund siden John var her, men jeg har jo hans e-postadresse om du finner ut noe?
    SeeNorway/Svein

 5. Fabulous photo blog of Krageroe. Tusend takk for flot billeder! I will definitely pop back again later to check out more places in Norway. So glad I found your blog. Even though I am a little out of your target audience. ( Australian with Danish and a little Norwegian ancestry)

  • Seenorway says:

   Well, you’re not quite as far off target as you may think, mate! In my younger days I lived in Australia for a full year. I even signed the paperworks for a future imigration, but my fate had something different in store for me. I’ll tip you off for an instrument that’ll make your search a bit easier: ‘INDEX’!
   Under ‘Geographic Zones’ (right column) you’ll find our ‘INDEX’. Activate that, and follow through with ‘read more’. Now you’re on the inside. You have already visited ‘Kragerø’ (which is listed under the county of ‘Telemark’) I think perhaps you ought to visit ‘Portør’ (Same county)? It’s a beautiful little place just outside of Kragerø. The reason why I suggest our INDEX is that in almost every post you’ll find a return link to ‘INDEX’ placed at the very bottom of the post.
   And in the cases where it’s not, you’ll find three or four suggestions to places you ought to see!
   Thanks for subscribing to my blog! Totally you’ll be able to find more than 3500 pictures, mostly in ‘full screen’, and new pictures will be posted on a regular scale.
   Please enjoy! And if you really do like my work, please tell your friends throughout Australia! (I used to live in Freemantle on the West Coast)

   • Thank you for the warm introduction and it seems that Australia’s loss is my gain, as this blog of Norway would not have existed if you had emigrated from Norway to Australia. I will send your blog link to the Norwegian club here in Queensland, and they might like to put it in their newsletter so the ex pats can see some more of their homeland!

 6. I wish I could thank you in Norwegian, but I’ll do my best in English. Thank you for the best site I have seen on Kragerø! My great great grandfather came from here (far back!), and it’s wonderful to see some of what he and his family used to see on a daily basis. I will be so happy to visit someday.

  • Seenorway says:

   Hi, Gwyneth –
   I should thank you! We’ve been at this for a couple of years now, and out primary target is people like yourself: Americans with a Norwegian heritage! People who wonder how it looks today where grandpa once lived. Where they’re actually coming from. And you number 5 millions by now! If you really wat to thank us for our efforts, please tell your friends about us?
   Or help us reach the environment where Americans with a Norwegian heritage are to be found? So far your just about the only one 🙂
   And don’t bother about answering in Norwegian. We do speak a bit of English over here 🙂

   The city of Krageroe is a nice place, however, there are lots of other places to be seen via our blog. I’d advise you to look for our ‘INDEX’ (Under ‘Geographic Zones – right column)
   Open it up, and you’ll find hundreds of photo reports from different places in Norway, all registered under counties as well as alphabetically. An in most cases – at the end of each report, ypu’ll find a link bringen you directly bhack to our ‘index’ where you may choose another dsestination! Please enjoy! (This is actually made for you!)

   • I spread the word to Americans with Norwegian roots! I know a few. 🙂

    • Seenorway says:

     Thank you so much, Gwyneth. I assumed that you possibly had some sort of a gazette, Norwegian club, Facebook-circle or somwhere that you could meet exchanging thoughts, ideas, travel arrangements (Heritage travels) a.s.o., but perhaps most have become too much Americans by now? 🙂

    • I don’t have such a group to spread the word; rather, I know various Norwegian Americans, some of whom I’m related to, some not. I spread the word as much as possible at the moment. I do work in a cultural exchange agency and one of my colleagues lived in Oslo for 8 years. I can see if she has some good connections.

     I’m obsessed by knowing more about my family. I know from the 1801 census that a part of the family lived on Øens Quarter…? I’m told it is an island?

     • Seenorway says:

      Hi again, Gwyneth –
      I’ll appreciate any effort on your part to help me reach Americans with a Norwegian heritage! But please don’t invest moree time in this than you may afford.
      And I(like you imply) perhaps some of your friends have that kind of connections?
      I would have liked to help you out regarding your place of origin, but even if I’m 78 years of age and pretty adept when it comes to Norwegian geography, I must confess that I’ve never ever heard of a place like ‘Øens Quarter’?! Do you have the faintest idea as to where in Norway this place should be? Or do you have other names related to your origin?
      (This is a challenge! 🙂 )

 7. Anlaug Nordal says:

  “Varden”er fylkesavis i Telemark. Lokalavisa i Kragerø heter Kragerø Blad Vestmar.

 8. so nice to see all the beautiful piqtures and wonderful commentary in english,that way my boys can read it too.i did not know that there is no longer a train arriving at the station anymore.thinking of going there this summer,graduated from krageroe vid. skole in 1982.how do i get there from oslo.flying in from boston.i do not want to rent a car, thank you and hope you are doing well,regards from anne beate

  • Seenorway says:

   Hi Anne Beate,
   Obviously Norwegian you have chosen to answer me in English 🙂 so perhaps you have been to Boston for so long that you have forgotten some of your native language?
   You may reach Kragerø by private car or by bus directly from Oslo. You may also take a train part of the way and change to bus for the last leg of your journey.
   On the attached link: http://en.visitkragero.no/ you’ll find more information, even the loacl tourist office I’d imagine’. And if you enjoyed ‘Kragerø’, perhaps you ought to take a peek at ‘Portør’ as well?

 9. Anne-Mari says:

  Flott by, Kragerø.
  Nydelege bilder og fint med tekst til.
  Mannen min og eg køyrde kysten frå Oslo og heimatt til Sunnmøre.
  Kragerø var ein av dei plassane me stogga. Der var koseleg med smale gater
  og eit yrande folkeliv.

  Anne-Mari

 10. Mormor says:

  Reblogged this on Snakk høyt.

 11. themofman says:

  Red, white or yellow. Is there a law or by-law that insists on this?

  In Bermuda, there’s supposed to be a law that requires houses to be painted a bright sunny, floral or otherwise festive colour for tourism’s sake.

  • Seenorway says:

   No, I don’t think there is a law regulating this, but on the other hand if sombody tried to break out of the ‘unity’, I’m pretty sure there would be a letter (or several) in the mailbox 🙂 It’s been like this for ages, and it creates an atmosphere of beeing together in such an environment. Nobody really wants so break the barrier!

 12. Tine says:

  Helt enig Kragerø er bare det flotteste sted – fantastisk dekning/reportasje, Seenorway:-)

 13. jlpiallat says:

  Very nice visit. Thank you

 14. Jeg bor i kragerø året rundt og trives kjempe godt her . ettersom jeg kun er ungdom er det litt lite og finne på resten av året …
  Men koselig å lese så mye fint om hjembyen min 🙂

  • Seenorway says:

   Hei Kristine,
   Da er du jo heldig som bor på et sted som virklig er flott å bo. Du skjønner, jeg pleier å kalle en ‘spade’ for en spade også, men jeg synes virkelig Kragerø er et lite paradis på jord. Antagelig må man opp i en viss alder for å sette pris på et miljø som man finner i Kragerø, men som ung har jeg jo forståelse for at man kanskje ville ha ønsket seg litt mere natteliv osv., men – denslags er nok litt overfladisk og ofte oppskrytt. Så lenge man kan finne en betalt jobb på et sted som Kragerø skal/bør man være veldig fornøyd med fremtiden.

 15. Caroline says:

  Burde kanskje vise litt av golfbanen og hotellet på Stabbestad, vi har en av norges fineste golfbaner kun en liten ferjetur fra kragerø 🙂

  • Seenorway says:

   Hallo Caroline,
   Nå kjørte jeg rundt fjorden og fikk et lite tidspress på meg all den tid jeg også skulle til Risør, derfor ble det dessverre ikke tid til noe særlig stans i Stabbestad, men – denne bloggen er slik at den inviterer lokale bidragsytere til å ta bilder som de sender inn. Vi selger aldri bilder, derfor merker vi alle donerte bilder med fotografens navn og ID. KOmmer det en henvendelse på kjøp, så formidler vi denne til vedkommende fotograf. Dermed blir det mulig for lokale amatørfotografer å bidra med bilder og beskrivelse av f.eks. golfbanen og hotellet på Stabbestad. Tar du utfordringen?

 16. frk_madsen says:

  Så hyggelig at Argus har vært på Lakenskrekks oppvekstkanter, da! 🙂 Imponert over hvor mye du har fått med deg. Håper du får anledning til å ta ferga ut til Jomfruland også en gang. Kragerø er ikke helt det samme uten… Ekstra artig å se at lystbåten du har avbildet er den selvsamme cleopatraen som jeg ferierte i som fjortis. Det er jo bare 25 år siden!! 😀 *mimre*

  • Seenorway says:

   Hallo frk Madsen!
   Så er det på disse kanter du holder til? Ja, jo, jeg ville jo mer enn gjerne laget en tilsvarende reportasje fra Jomfruland, men disse fjordtaxiene er jo ikke helt tilpasset lommeboka til en aldrende pensjonist. Heller ikke parkeringspriser nede på kaia, men på søndager var det gratis! Og skal man ut på Jomfruland så går det jor fort noen timer om man skal få med seg litt av det som finnes der ute? Så finnes det et alternativ: Se på svaret til Caroline!

   • frk_madsen says:

    Taxibåtene koster greit med penger, ja, så det blir gjerne som du sier å forholde seg til ferge og tilbringe noen fantastiske timer på den vakre moreneøya før neste båt går inn igjen. Selve fergeturen er en flott sightseeing i seg selv, og honnørrabatten er jo hyggelig, men er tidsskjemaet stramt er det klart denne typen opplevelser utgår 🙂 Alt dette for 70 kr på en søndag! Et røverkjøp! 😉

    Mvh Lokalpatriot 😛

    • Seenorway says:

     Kr 70,- er jo ikke all verden! Og jeg kvalifiserer jo til ‘honnørbillett’, men utover høsten nå så blir jeg opptatt med daglige strålebehandlinger i Oslo.
     Kan hende får jeg det på plass neste sommer med mindre noen har bestemt seg for å bidra med noen bilder vi kan bruke i mellomtiden.

 17. einar says:

  Hei. Må rette på deg med hensyn til et par ting. Kragerø er ikke “en av de mest populære” feriebyene i Norge, men DEN mest populære, iflg Posten Norge. En annen ting er folketallet sommerstid er ikke en dobling, men anslagsvis 4-5 dobling.
  Fortsatt god sommer

  • Seenorway says:

   Hei Einar,
   Takk for opplysningen 🙂 , men man bør kanskje være litt ‘snill’ i slike formuleringer?
   Du vet – også andemor syntes nok sine unger var de peneste i verden. Og den ‘mest populære’ er jo nødvendigvis også ‘en av de mest populære’?
   Men dette med 5-dobling skal jeg få rettet! (Tusen takk) Forøvrig er det jo mulig å abonnere på bloggen slik at man blir varslet via mail hver gang et nytt innlegg postes.

 18. Berit K says:

  Nå uke30 ser vi ikke byen for bare folk 😀

 19. Annie says:

  Heia Svein 🙂

  Fantastisk flotte bilder, og jeg kjenner meg igjen, det er jo så flott her nede på Sørlandet og både Kragerø, Risør og Portør er jo noen idylliske perler med sine mange vakre hus og smug. Absolutt en flott bildereportasje dette her, du gir byene her nede verdighet du Svein 🙂

  Jeg har sett og skal se enda mer på disse innleggene her nede fra, men vil bare si at du er en utmerket representant for Norge og nå Sørlandet, kudos og tusen takk til deg min venn 🙂

  Klem på deg 🙂
  PS: Her er noen bilder og slikt inne på den “stille” bloggen min, du kan bare titte innom dersom du vil 🙂
  http://www.tantenelly.wordpress.com

  • Seenorway says:

   Hallo Annie,
   Jeg får vel bare begynne med å si ‘Tusen takk’ 🙂 Og om jeg tilfører byene ‘verdighet’ er jeg vel ikke sikker på for – jeg vil jo også ganske raskt påpeke ting som ikke akkurat fremstår positivt, men – det er godt ment! (Ting som kan rettes på) Men ellers virker det ikke som det er så plagsomt mange fra regionen som har oppdaget denne bloggen min (selv om vi altså leses i 104 land i øyeblikket). Men i den grad vi ser oss råd til bensin/overnattinger, så vil prosjektet fortsette så lenge helsa holder –
   Det er jo en masse steder på strekningen Aust-Agder – Vestfold som fortjener et besøk!

 20. allesistgut says:

  Great. I visited Kragerø 3 years ago in simlar weather. Sunny and nice. We parked at the church. It’s a really wonderful place to be. Thanks for this report og ha en flott dag. 😀

  • Seenorway says:

   Ja, vanligvis tar man seg jo fyrstelig betalt for å parkere bil i Kragerø (Kr 20/time), men idag var søndag og fri parkering! Dermed hadde jeg tid til å rusle litt rundt. Men varmt ble det! Puh!

 21. vestlending says:

  Fyldig og flott reportasje du har laget her Svein!

 22. Seenorway says:

  Hi there,
  Where have you been? I can see you have walked the streets with me every step of the way ? 🙂
  And believe me: With cancer, angina and 35 C it’s a tough ride. 🙂

 23. kalabalu says:

  Summer is here
  welcomes all , from far and near
  look around and see
  the water that ripples
  and boats that speed
  walk leisurely on the streets
  See..all the churches with top pointed green caps
  All is just as was before except
  train doesn’t run anymore
  in its place, we can relax and eat
  all that they stored

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.