Flå – Buskerud

Dere er herved advart på forhånd: Flå er en svært liten kommune i nasjonal målestokk der den ligger som den sydligste kommune i Hallingdal. Bare 1056 mennesker bor i denne kommunen som ellers er på ca 704 kvadratkilometer.
Det er likevel ganske imponerende hva en kommune med knapt 1000 innbyggere har fått til, for se nå bare her:

You’re hereby warned in advance: Flå is a very small community! In fact, there are only 1056 people living in this community, which by the way includes 704 sq.km with mainly forrest- and mountain terrain. It’s still impressive to observe what a community including only 1056 people has achieved –

Pictures 001De har selvsagt kirke!  Flå kirke er en trekirke bygget i 1858 med plass for hele 450 mennesker!

Of course, there is a church!  Flå church is a wooden church built back in 1858 and seats 450 people!
Pictures 240Flå sentrum har et imponerende og ganske nytt kjøpesenter. Ikke uventet heter det ‘Bjørneparken kjøpesenter’ siden den største attraksjonen i Flå er nettopp den gamle Vassfaret Bjørnepark, idag ‘Bjørneparken i Flå’, men ellers inneholder det en rekke butikker fra forskjellige bransjer.

Flå centrum has an impressive new shopping center. Not very surprising called ‘Bjørneparken kjøpecenter’ after the biggest attraction in the community: ‘Bjørneparken’ (The Bear Park) which aside from bears also include a number of other animals.
In this shopping center you may find a number of shops representing different branches.

Pictures 243Selv McDonalds-kjeden har funnet det lønnsomt å etablere seg her i Flå!
Even McDonalds have found it profitable to establish themselves here in Flå.

Pictures 242Den lokale banken voktes av et lokalt ‘troll’ slik de bare forekommer i Norge, men dette er altså et ganske lite et.
The local bank is guarded by a local ‘troll’ like you only find them in Norway, but – this is a small and rather nice one . . .  🙂
Pictures 244Tvers over gaten ligger ‘Flå skole’.
Across the street lies Flå school.

Pictures 245Den lokale bensinstasjonen ligger langs hovedveien gjennom Flå. Veldig lett å finne, men dessverre omtrent like dyr som de fleste andre stasjoner i Norge.

The local gasoline station is located along the main road leading through Flå. Easy to find, but unfortunately just as expensive as most others throughout Norway. Here the prices come to close to $ 9,80 pr gallon for 95 oct. petrol!

Pictures 250Nye leiligheter er bygget sentralt i Flå sentrum.
New apartments have been built close to to Flå centrum.
Pictures 248Og det er veldig kort vei til kommunens administrasjonssenter. Dette er ‘Rådhuset’!
And it’s a very short distance to the community administration. This is the ‘City Hall’.

Pictures 247Et par hundre meter unna vei og trafikkstøy ligger det lokale aldershjemmet ‘Flåheimen’.
A couple of hundred yards away from the road with its traffic lies the local nursing home ‘Flåheimen’.

Pictures 251Og jo, det er naturligvis en politistasjon her. Godt gjemt bak busker og trær, men veldig nær gjennomfartsåren i Flå!

And yes, of course, there is a police station here. Well hidden behind trees and thick brushes, but very close to the road through Flå!

Hvor er alle menneskene hen? Well, da er vi tilbake til mitt utgangspunkt: Det er ikke så veldig mange mennesker her!  Og de som bor her har bygget sine hus oppe i åssiden et stykke fra hovedveien. Tiden – og ikke minst lyset – strakk rett og slett ikke til denne gang, men jeg håper jo likevel at dere har fått et slags inntrykk av Flå?

Where are all the people?  Well, back to ‘square 1’: There isn’t all that many people living here 😀  And the ones that have built houses here, have chosen locations well away from the traffic. Besides our time, not to mention ‘light’, was kind of limited this time. I still hope that you have an impression of  sorts fromFlå?

Som jeg nevnte tidligere: Den største attraksjonen i Flå er nok ‘Bjørneparken’ som burde være et obligatorisk stopp for alle med barn. Og her er det lett å tilbringe atskillige timer.
Vær likevel advart: Prisene er hinsides fornuft! Jeg betalte for 1 voksen og 2 barn Kr 605 kroner for en såkalt familiebillett. Det er over det dobbelte av hva jeg måtte ha betalt på f.eks. Folkemuseet i Oslo. Men så møter man heller ikke levende bjørn ansikt til ansikt der!

As I menioned previously: The biggest attraction in Flå is beyond doubt ‘Bjørneparken’ (‘The Bear Park’), which ought to be an obligatory stop for everyone with children. It’s easy to spend several hours up here.  Still you should be warned: The prices are rather stiff!
A family ticket (1 adult+2 children) is $ 105,- That’s more than double of what I’d pay in admisson to ‘The Folks Museum’ in Oslo. But then you don’t meet living bears face to face there. 😀
(Compliments of SRB )

Retur INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Flå – Buskerud

  1. vestlending says:

    Mac Donalds tjener sikkert bra på gjennomgangs trafikken og de som stopper for å se på Bjørnene?

  2. Seenorway says:

    Indeed! That’s 1/6 of what we paid! Norway seem to be pricing themselves out of the market these days, mainly due to local wages, veterinary expences a.s.o., but they are not willing to admit it to themselves. We know where that road ends . . .

  3. allesistgut says:

    It looks really nice in Flå. I’ve heard about the bear park but wasn’t there yet. The park is very expensive, indeed. There’s a bear park nearby and the prices are only 17 $ for a family ticket. 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.