Kongsberg – Skollenborg

Min tur bringer meg til ‘Skollenborg’ i Kongsberg kommune. Og Skollenborg er faktisk enda mindre enn gårsdagens destinasjon ‘Darbu’!  Skollenborg er nærmest å anse som et veikryss og knapt noe mer, men navnet står altså på kartet! Og det bor i overkant 300 mennesker i dette området.
Men i Lågen ligger det en liten kraftstasjon og et tilhørende museum-

My little tour brings me to ‘Skollenborg‘ in the community of Kongsberg. And Skollenborg is even smaller that the destination of yesterday (‘Darbu’). In fact it’s more or less  a road crossing and not much more, but – the name ‘Skollenborg’ is in the maps! And if you must know: The population in this area is only around 300 people!
There is, however a small power plant down by the river and a museum to go with it.

Pictures 072Sentralt plassert ligger det riktignok en dagligvareforretning (KIWI) og en bensinstasjon –
Centrally located there is a grocery and a gasoline station, but not much more –

Pictures 068Man skulle kanskje ikke tro det, men det er faktisk en jernbanestasjon her. Men om toget stopper her, er et helt annet spørsmål –

It’s hard to believe, but there are actually a railway station down the road.  Whether the train stops there is another question –

Pictures 074Denne jernbanestasjonen lå til høyre i bildet, men så ellers ganske forlatt ut –
This railwaystation was located to the right in this picture, but looked rather desolated –

Pictures 073Som det fremgår av skiltet går veien videre mot ‘Hvittingfoss’ og ‘Larvik’ i Vestfold, men det blir en litt annen reportasje –

According to the sign, this road proceeds to Hvittingfoss and Larvik in Vestfold, but that will be another report.
(Compliments of SRB )

Return to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Kongsberg – Skollenborg

  1. allesistgut says:

    Thanks for taking us with you to unknown territories.

    • Seenorway says:

      You’re welcome! This is not where the average tourist travel, but nevertheless a part of Norway well known to those fishing salomon. Especially the distance from Skollenborg and down to Larvik. ‘Numedalslågen’ is a rather good river for salomon fishing. My next report will be from ‘Hvittingfoss’ somwhat further south of Skollenborg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.