Tønsberg **

Idag skal jeg ta dere med på en liten spasertur i ‘Norges eldste by’:  Tønsberg
Strategisk kan man godt forstå at byen ble opprettet akkurat her. Kort vei til sjøen, en godt skjermet havn med flere seilingsmuligheter og gode kommunikasjonsmuligheter innover i landet.
Sagafortelleren ‘Snorre Sturlason‘  (1178-1241) ville ha det til at Tønsberg ble grunnlagt i 871 AC, men i ettertid har det vært vanskelig å få dette historisk dokumentert.
Arkeologer har foretatt en rekke utgravninger og historikere har endevendt alt man har kunnet komme over, før man i disse dager har konkludert med at byen sannsynligvis ble opprettet i
1105 AC, og offisiell omtale av Tønsberg som ‘by’ er funnet i dokumenter som kan dateres tilbake til 1130 AC.
Picture 442Today I’ll take you on a small tour through what’s probably the oldest city in Norway: ‘Tønsberg’. It’s relatively easy to understand why the city was established just here. It’s a very short sailing distance to the open seas, but with an extremely well sheltered harbour with several sailing routes and centrally located when it comes to inland communications.
The ‘historyteller’ Snorre Sturlason would have it that this city was founded in 871 AC, but later is has been impossible to verify this historically.
Archaeologists have excavated large areas and historians have turned every stone in order to find evidence that might back Snorre Sturlason on his claim, but today one conclude that Tønsberg may have been founded around 1105 AC. There has been documents that has been dated back to 1130 AC which reviews Tønsberg as a ‘city’ at this time. Whatever one chooses to believe: Tønsberg is a very old city in a Norwegian setting!
Picture 415Dette er et bilde fra den eldre delen av byen. Selvsagt er ikke husene lenger fra 1100-tallet, men gatene er ganske smale i forhold til hva som er vanlig idag.

This is a picture from the older part of the city. Of course, the houses are no longer from the 1100-century, but the streets are much narrower than what’s usual today.

Picture 424I denne delen av byen finner vi ‘Svend Foyns bedehus’. Svend Foyn (1809-1894) er en av Tønsbergs mest kjente personer opp gjennom tidene.
Han var sentral i utvikling av moderne selfangst i ishavet så vel som industriell hvalfangst og fikk etter hvert patent på sine fangstmetoder med harpungranater.

In this part of the city we find ‘Svend Foyns Bedehus (House of worship)’.  Svend Foyn was one of the renowned persons born in the Tønsberg area through all times. He was the one that developed modern sealing as well as industrial whaling and patented his cathing methods including the harpoon grenade.
Picture 472Og her – i en litt annen del av byen – står han den dag i dag!
And here – in an other part of the city – he stand tall even today!
Picture 427Her ligger fylkesadministrasjonen i Vestfold
Here lies the county administration in Vestfold
Picture 433Og en liten vakker park –
And a small but beautiful park
Picture 428
Picture 425Wilh. Wilhelmsens Rederi‘ tro jeg enhver nordmann må ha hørt om. Et av verdens største linjerederier med skip på de aller fleste hav, og her står skipsrederen selv!

‘The Wilhelmsen Lines‘ must be a very familiar name to most Norwegians. One of the largest shipping lines throughout the world with ships on most any ocean in the world!
And here is the ship owner himself!
Picture 434Et par gatebilder fra Tønsberg
A couple of street shots from Tønsberg
Picture 435Som dere kan se: Tønsberg er en overveiende ‘grønn by’
As you may see: Tønsberg is a rather ‘green city’.
Picture 439Her nede ved ‘kanalbrua’ slipper båter på 30 ft ut under brua, men ellers kan den selvsagt åpnes for litt større fartøyer –

Here by the ‘Canal bridge’ leisure crafts up to 30-35 ft may pass under the bridge, but of course the bridge may be opened if larger crafts should arrive.
Picture 443Her er vi inne på selve Tønsberg havn med Tønsberg Marina midt i bildet.

Here we are inside Tønsberg Harbour itself with Tønsberg Marina in the middle of the picture.
Picture 444Tønsberg Marina i en litt annen vinkel.
The Tønsberg Marina in a slightly different angle.

Picture 446Her er båtforeningens adminstrasjon –
Here the boat associations administration –
Picture 448Strandpromenaden langs båthavna –
The esplanade along the waterfront –

Picture 449Moderne boligblokker langs sjøen –
Moderne apartments close to the shoreline –
Picture 450Her passerer vi den lokale brannstasjonen i Tønsberg –
Passing the local fire station in Tønsberg –
Picture 452På den andre siden av havneløpet ligger DSB: ‘Direktoratet for Samfunnssikkerhet & Beredskap.
On the other side of the inlet lies DSB: Directorate for Civil Protection and Emergency Preparedness.

Picture 458På vår side av havneløpet finner vi en lang rekke uterestauranter og hoteller med nær tilknytning til sjøen. Et fint sted å tilbringe varme sommerkvelder –
Her ‘Conradis’!

On our side of the inlet there are a long string of  open air restaurants, hotels and cafes located very close to the sea and a very nice place to be during mild summer nights –
Here ‘Conradis’

Picture 460Dolly Dimple for dem som setter pris på en god pizza og et glass kaldt øl . . .
And here ‘Dolly Dimple’ for those who value a nice pizza and a cold beer . . .

Picture 462 Og har du en båt, så er det fullt mulig å besøke steder direkte fra kaikanten –
And if you happen to have a boat, it’s easy to visit any restaurant direct from the pier –

Picture 463Et av stedene som har sikret seg en hyggelig beliggenhet for fremtiden er den lokale avisen: Tønsbergs Blad. For en flott arbeidsplass?!

One of the businesses that have secured a nice location for the future, is the local paper:
Tønsbergs Blad. What a nice place to work?!
Picture 464Eller man kan sikre seg en moderne bolig med utsikt til sjø og kanskje en nærliggende kaiplass for båten?
Or you may secure a modern apartment facing the sea and possibly also a near by mooring for your boat?
Picture 410Tønsberg er i det hele tatt et trivelig sted å bo!
Tønsberg is – generally speaking – a pleasant place to stay!
Picture 467Og her ‘Esmeralda’! Det er i det hele tatt mange alternativer for en sommerkveld på byen!
And here: ‘Esmeralda’! You have a lot of alternatives for a summernight out –
Picture 468Sånn kunne jeg fortsette en stund 🙂
I could keep this up for a while 🙂

Picture 469Men så kommer det plutselig noe mer uvanlig: Den gamle ‘Tollboden‘ har også blitt friluftsrestaurant! Tollboden i Tønsberg ble bygget i 1827 og fungerer idag som restaurant med ute/inne-servering samt catering. Og her kan man ta imot selskaper på totalt 150 mennesker!

All of a sudden something out of the ordinary comes up: The old Customs Office has also become a restaurant with catering and serving outside as well as inside. Here they may accept parties including as many as 150 people!
Picture 470Picture 471Men – nok hoteller og restauranter. Tønsberg har mer å by på! Så la oss et øyeblikk forlate sjøen og isteden kanskje komme oss litt opp i høyden?

But – enough hotels and restaurants. There’s more to Tønsberg than beer on the waterfront 🙂  So let’s leve that waterfront and try for higher ground?

Picture 473Vi befinner oss nå bare et steinkast fra domkirken i Tønsberg.
At the moment we are only a ‘stonethrow’ away from the cathedral in Tønsberg

Picture 474Her ligger også ‘Maskinistenes Hus’.  Tønsberg er og har alltid vært en ‘martim by’!
Here lies also ‘The engineers association’s house’. Tønsberg is – and have always been – a ‘maritime city’
Picture 475Tønsberg Domkirke er vanskelig å fotografere grunnet nærliggende trær, men jeg fikk det da til på et vis.
Tønsberg Cathedral is hard to photograph due to the close vegetation around it, but I think I made it in a ’roundabout way’?

Picture 476Moderne boligblokker ligger også her oppe i høyden.
Modern apartments are also located up here . . .
Picture 477Picture 480Politistasjonen ligger også her oppe. Kanskje går det raskere å rykke ut nedover bakke? 🙂
The police station is also located in this part of town. Perhaps it’s faster to scramble down hill? 🙂
Picture 481Og igjen et ‘kirkebygg’: Den Evangelisk Lutherske Frikirke’ ligger her.
And again some kind of church: ‘The Evangelic Lutheran Free Church’ lies here.
Picture 484Og så passerte jeg plutselig en bauta: Prinsesse Kristina???  Jeg er ingen spesialist på kongelige familier, men jeg innrømmer gladelig at jeg aldri hadde hørt navnet.
Det ble Google som reddet meg også denne gang:

Prinsesse Kristina av Tunsberg eller jomfru Kristin Håkonsdatter (født 1234 i Bergen, død ca. 1262 i Spania), også skrevet Christina og Kristín, var datter av kong Håkon IV (Håkon 4. Håkonsson «den gamle») og hans hustru Margrete Skulesdatter. Kristina var det tredje av Håkon og Margretes i alt fire barn og en eldre søster av Magnus Lagabøte.

Da var det kanskje ikke så rart at jeg ikke hadde fått med meg dette, men der sto hun altså!

All of a sudden I passed a memorial: Pricess Kristina???  I’m no specialist on royal families, but I never even heard about a pricess by that name! It was Google that saved me yet another time, but unfortunately I didn’t find a link with English text. But this pricess was a local to Tønsberg, born in 1234, married and died in Spain in 1262. She only became 28 years of age. And I always thought Spain to be a healthy place to live?
Picture 485Her oppe fra ser vi ‘ned’ på domkirken og resten av byen. Vi er på det såkalte ‘Slottsfjellet’ i Tønsberg.
From up here we look down upon the Tønsberg Cathedral and the rest of the city. We’re standing on the so called ‘Slottsfjellet’ (Castle Mountain) above the city.

Picture 486Slottsfjellet er det høyeste punkt i Tønsberg by, men det finnes en ås i Tønsberg kommune som er litt høyere enda. Selve Slottsfjellet er bare 63 moh og ‘Slottsfjellstårnet’ ble bygget til feiringen av byens 1000-årsjubileum i 1888.

The small ‘mountain’ called ‘Slottsfjellet‘ is the top peak in Tønsberg with its 208 ft., but there is another hill in the community of Tønsberg which is about twice as high. The tower was built to the citys 1000 year celebration in 1888.

Her oppe har jeg tatt en del panorama bilder for å gi dere et inntrykk av Tønsberg og beliggenheten.
Up here I have taken a few ‘panorama shots’ in order to let you get an over all impression from the city and its location.

Picture 487Picture 488Picture 489Picture 490Og så ned på den andre siden –
And then down the other side –
Picture 491Picture 494Picture 492Odd Fellow hadde en vakker bygning i Tønsberg, men vi er fortsatt på Slottfjellet. Dette bildet er tatt med teleoptikk.

Off Fellow had a grand building in Tønsberg, but – we are still on ‘Slottsfjellet’. This picture was taken with a zoom lense.
Picture 498Et tidligere sykehjem var ombygget til et ‘ Træleborg senior senter’
A former nursing home was converted to a ‘Træleborg Senior Center’
Picture 500Og her er det nye Træleborg Sykehjem, som ikke er så nytt lenger 🙂
And here is the new ‘Træleborg Nursing Home’ (Which isn’t so very new any more)

Picture 503
Et par nye gatebilder for å vise dere at det fortsatt er snakk om en ‘grønn by’
A few more street pictures to ensure you that we are still talking about ‘a green city’

Picture 504
Picture 506 Her er vi i selve bykjernen. Her ligger Sparebank 1’s filial i Tønsberg
Now we are back in the city center. Here is the local office of ‘Sparebank 1’

Picture 507En minnesten over kunstneren Mathias Stoltenberg  (1799-1871)
A memorial over the artist Mathias Stoltenberg (1799-1871)
Picture 508Sentralt plassert ved siden av Jernbanestasjonen ligger byens rådhus.
Centrally located alongside the Railway station lies the City Hall.

Picture 513Tønsberg Jernbanestasjon er en gammel ærverdig bygning fra 1915.
Tønsberg Railwaystation was built in 1915.
Picture 515

Under det tidligere omtalte ‘Slottsfjellet’ ligger ‘Slottsfjellet Museum’ som nok kan være verdt et besøk dersom man har interesse for historie.

Under the previously mentioned ‘Slottsfjellet’ lies ‘Slottsfjellet Museum’, which might be of interest to those that value history.

Picture 522Sem Kirke ligger like utenfor selve Tønsberg. Sem var tidligere egen kommune, men er idag innlemmet i Tønsberg. Sem kirke er omtrent like gammel som Tønsberg by.
Man antar at den ble bygget ca 1100 AC og tar ca 300 mennesker.

Sem church is as old as Tønsberg itself. It’s estimated that the church was built around 1100 AC and seats 300 people. Earlier Sem was its own community but today included into Tønsberg.
Picture 523Jarlsberg Hovedgård har vært et gammel kongesete. Det er noe uvisst når den ble bygget, men en tid gikk den under navnet Sem Kongsgård.
‘Jarlsberg Estate‘ was once used by the King himself. I’m uncertain as to the when it was built.
Picture 529Slagen kirke er bygget i 1901 og har plass til 500 mennesker.

Slagen church was built in 1901 and seats 500 people!

Da håper jeg at dere sitter tilbake med et godt inntrykk av Tønsberg?
Then I hope you have gained a best possible impression from Tønsberg?
(Compliments of SRB )

NB! Vi har hundrevis av lignende reportasjer som denne
‘Tønsberg’-reportasjen publisert!
For å finne vårt alfabetiske oversikt, kan du klikke på linken under til INDEX?  Der finner du det meste!

Retur INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in VESTFOLD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

21 Responses to Tønsberg **

 1. -Eugenia says:

  Thank you for sharing your tour of this delightful city. Tønsberg is very inviting with its access to the waterways and lots of lush green foliage. I could live there.

  • Seenorway says:

   I’m pretty sure most people could! If you go back ‘a hundred years’ I was serving in the Norwegian navy and was stationed in a city called Horten some 15 miles to the North, but given time – this city is where we went for a good time! And just on its doorstep a fantastic archipelago with hundreds of islands . . .

 2. Marilyn S. says:

  These pictures were very interesting. My mother was born in Tonsberg in 1915 and baptized in Domkirken Tonsberg. Her family moved to Chicago when she was eight years old. My husband and I made the trip to Tonsberg last summer for the first time and I met several second cousins. So exciting! We also took the Norway in a Nutshell tour of the Sognefjord and Hardangerfjord and visited Bergen which was my father’s mother’s home. What a beautiful country!

  • Seenorway says:

   Thank you, Marilyn!
   It’s heartwarming to hear that you find my pictures interesting. Actually this blog was initiated because of you (Iand 5 million other Americans with a Norwegian heritage)
   People who most likely are curious as to how it looks where relatives once lived? It’s a never ending job to photograph every corner of our long country, but at least I have started out on this crusade. May be someone wil take over when I’m gone? But – there is a better way to go about this: Please use my INDEX. Here all destinations are listed alphabetically and under their respective counties, and you can easily see how many photos are included in each post. Furthermore you’ll find a return link to INDEX at the bottom of most every post, which makes it very easy to travel digitally throughout Norway.

 3. Alf Einar Olsen says:

  Hei! Flott reportasje/bildesamling som jeg delte for noen hundre venner forleden etter å ha sett den via to gamle venninner på Facebook. Tror kanskje noe av problemet med liten respons bunner i at du kommer til tekst først når du klikker deg inn – og så må rulle videre. Det er vel mer vanlig å klikke seg igjennom ting? Men for alldel, jeg likte det jeg fant VELDIG godt – og synes du/dere har presentert byen på en flott måte. Savner bare litt folkeliv fra torget/Farmannstredet og kanskje noen idrettsanlegg? Håper og tror mange vil glede se over den og lover å dele videre til et par grupper der du kanskje finner interesserte. 🙂
  Mvh Alf Einar Olsen – som har bodd i/ved Tønsberg det meste av sine 56 år…

  • Seenorway says:

   Hei Alf Einar,

   Tusen takk for tilbakemelding! Jeg er dessverre redd jeg ikke kan gjøre særlig mye mned det du peker på her. Selve teknologien på plattformen som er benyttet, styres jo i sin helhet av WordPress. Men jeg skal ha dine ønsker i bakhodet når/hvis jeg igjen besøker Tønsberg og forhold ellers ligger til rette for nye bilder. Jeg ville ha spurt deg hvor du fant linken til denne reportasjen, men siden du sier du har fått den via venner på FB, så vet du antagelig ikke hvem som opprinnelig la ut en link. (Det hadde vært greit å kunne sendt ut en liten ‘takk’, men svever altså helt i otta mht hvem som ‘startet dansen’ denne gang 🙂
   Responsen kunne ha vært formidabel dersom f.eks. Tønsberg Blad hadde ville gjort dette kjent for sine lesere, men – de er redd for at dette skal kunne skape presedens og at de oversvømmes med ‘hobbister’ (som meg) som ønsker seg litt gratis ‘drahjelp’ (og jeg ser jo den), men dette prosjektet er gratis for alle å se. Dermed har jeg ingen muiligheter til å betale for markedsføring – dessverre!

 4. lars sivertsen. says:

  Dettane var morro,ifra en utflytta Foynlending.

  • Seenorway says:

   Hallo Lars,
   Og – det var kjempehyggelig at vi omsider fikk en som la igjen en kommentar! Du skjønner, Lars. det har vært dårlig respons på denne reporetasjen lokalt i den forstand at det har vært få som har vært interessert i å hjelpe oss med å gjøre den kjent. Nå er det altså en aktør som tilsynelatende har gitt oss en liten håndsrekning, men vi vet bare ikke hvem? Og derfor hadde det vært veldig hyggelig om du kunne sendt oss adressen (linken) der du fant adressen til vår reportasje? Jeg sender deg en liten mail direkte slik at du får en svaradresse. På forhånd tusen takk!

 5. kalabalu says:

  Good life it seems, peaceful and accomplished. Panorama views make it look so open and vast,it a natural setting with human interventions . Very nice 🙂

  • Seenorway says:

   Thank you, Kalabalu! Yes I think you’d have enjoyed it. Even if it is a city, it would have been quiet compared to your standards 🙂 Been missing you for a while there? Have you been away for some reason?

 6. allesistgut says:

  Thanks for taking us with you for a walk in Tønsberg. I was there two times. Both times in summer, at a distance of 15 years. The first time the sun was shining and the Tønsberg Marina doesn’t exist in the form like it does now. The second time it was raining so we only went shopping. And unfortunately I never made it to Slottsfjellet. Ha en fin dag! 🙂

  • Seenorway says:

   Then you know that yo have som ‘unfinished business’ in Tønsberg 🙂 and that ‘the third visit’ is always the best. (You know your way around) Imagine sitting at one of the open air restaurants taking it all in – in sunshine, of course . . .

   • allesistgut says:

    That’s a very nice idea! We’ll see when I come back to Tønsberg. 🙂

    • Seenorway says:

     Perhaps you ought to consider combining a visit with Nøtterø & Tjøme to the south? https://seenorway.wordpress.com/2012/11/06/verdens-ende-vestfold/

     For som reason only three bloggers seem to like this report? And I really wonder why?

     • allesistgut says:

      Thanks for the tip! I spent a week at Nøtterøy in a cottage with a spectacular view over the sea and the islands. It’s such a beautiful place. And at Tjøme I was too. 😉
      Maybe all the bloggers are out and enjoy that spring has arrived finally.

      • Seenorway says:

       Well, this particular report was posted 3 or 4 months back. It has certainly been time enough. And the link has been included in at least a dozen other reports, but – the facts are there: Only 3 ‘Likes’ to this report, whereas there might be 25-45 on everything else . . . And I don’t think the photographs used are the least bit worse than others 😀

      • allesistgut says:

       So, you never know what bloggers do. One time the people are more interested than other times. It’s pointless to think about, because you can’t control it. Those changes are blogger’s daily routine. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.