Larvik – Stavern **

Noen kaller Stavern for “kystens smilehull” og det er ikke vanskelig å være enig i en slik beskrivelse.  Stavern har egentlig vært et bosettingssted, en havn og/eller ankringssted siden oldtiden. Fra de tidligste tider og frem til idag har navnet vært Stavern, – da med unntak for tiden 1799 – 1930 da byen het det samme som orlogsstasjonen – Fredriksvern.

Some call ‘Stavern’ “the dimple of the coast”, and it’s not to hard to agree on this point. Stavern has been a settlement, a harbour, a mooring site since the beginning of time. And all the time the city has been called ‘Stavern’, with the possible exeptionfrom 1799 – 1930 when it was called ‘Fredriksvern’ – the same as the orlog station in the same place.
Nye bilder 505Dette bildet er tatt på innfartsåren til Stavern ca 1 km utenfor byen.
This picture has been taken less than a mile outside the city.

Nye bilder 507

Til venstre ligger en svært langgrunn bukt hvor fuglene har sitt lille eldorado hver gang sjøen stiger eller synker –

To the left there is a very shallow bay where sea birds have their own privte eldorado every time the ebb and flow tides shift

800px-Wildenvey_house

Like over bakketoppen kommer vi til et fasjonabelt hjem som skiller seg ut fra andre ved sin glasserte blå takstein –  Hergisheim.
Dette var dikteren Herman Wildenveys ( 1885 – 1959 ) hjem, men – det var litt vanskelig å stoppe akkurat der så denne gangen måtte jeg ty til andre kilder (altså ikke mitt bilde)

Just across the hill I passed a fashonable home called ‘Hergisheim’ and which stands out amont the rest due to its bright blue tiles on the roof. This used to be the home of the Norwegian poet Herman Wildenvey (1885 – 1959), but since it was practically impossible to stop the car without creating an incident, I have to rely on other sources just this time. (Not my picture)
Nye bilder 508

Det er noe utpreget  “sørlandsk” over Stavern.  Den første sidegaten av betydning, fører ned til Stavern båthavn –

It is something that reminds you of  the southern parts of Norway here in Stavern and the first side street of som importance bring you down to the sea and – Stavern Marina
Nye bilder 509Den har økt i størrelse siden sist vi besøkte stedet, og det er vel egentlig ikke så rart –
It has increased in size since last time I visited the place, and I guess that is to be expected ?

Nye bilder 511

Fra Risøya nord for byen vender jeg blikket mot nord og der inne ligger Larvik.
Frem til 1988 var Stavern egen kommune men ble da innlemmet i storkommunen Larvik sammen med en del andre nabokommuner som Hedrum, Brunlanes og Tjølling.
Idag har Stavern “bystatus” og her ute bor ca 6000 mennesker.

From Risøya north of the city I look towards the north. In the bottom of the Larviksfjord lies the city of Larvik. Up to 1988 Stavern was a community of its own, but in 1988 it was included into the community of Larvik together with ‘Hedrum’, ‘Brunlanes’ and ‘Tjølling’.
Today Stavern has ‘city-status’ and out here about 6000 people live on a daily basis.

Langs nordkysten av Risøya går det en idyllisk liten kyststi
Along Risøya there is a nice little ‘coastal track’ hugging the shoreline

Nye bilder 512Kopi av Nye bilder 522Skogstorkenebb har begynt å lyse opp rundt knausene –
‘Wood Cranesbill’ have started to decorate every crevice in the terrain –
Nye bilder 518
Nye bilder 519

Rett utenfor fjellskrenten bryter brenningen med hvite skumkranser

Just underneath the cliffs the waves are breaking over the reef –

Nye bilder 523

Svenner fyr  (øverst til høyre) er et eget reportasjemål i seg selv. Langt større enn hva bildet viser og med en havn hvor man kan ligge trygt selv i full storm. Fyret leies idag ut til ferierende –

Svenner Lighthouse needs its own photo report. Much larger then shown in my picture and with a natural harbour where it’s possible to survive even in a full blown storm.  Beds might be rented in the lighthouse! But you need a boat to take you there!
Nye bilder 524Det er sommer og blomster har prioritet !
It’s summer and the flowers have priority!

Nye bilder 527Over alt i et vakkert kystlandskap blomstrer det . . .
Everywhere in this beautiful coastal landscape it’s blossoming . . .

Nye bilder 530Her et boligstrøk med nær kontakt til naturen –
Here a residential area in close contact with nature

Nye bilder 535Og når vi først snakker om et trivelig sted å bo, så er vel heller ikke dette så verst? Underjordisk garasjeanlegg, heis, store terrasser, sjøutsikt – kan man bo bedre?
Legg merke til hvordan man bevisst ikke har gått høyere i terrenget enn fjellnabben ut mot havet.

And when we are talking about living, this wouldn’t be the worst spot to live? Underground parking, lift, large terrasses, sea view – Can you live better?  Observe how they have avoided building higher than the rock to the left of the apartments.

Nye bilder 537Vi beveger oss langsomt tilbake mot sentrum –
We’re slowly moving back towards the center of the city

Nye bilder 538

Her et bilder fra gjestehavna. Her kan besøkende båtturister få seg en hardt tiltrengt dusj, eller man kan  nyte en og annen lunsjrett i solveggen før man legger ut på bøljan blå igjen. Det er bare nå i mai at man kan ligge langsetter kaia. Vanligvis er her smekkfullt – til og med ventetid for å komme til kai!

This is a picture from the ‘guest harbour’. Here boating tourists may get a shower, or they may have a warm lunch in the sun before returning to blue blue sea. It’s just now in the very beginning of the season one may lie alongside the pier. Usually you have to await turn to dock.
Nye bilder 641Dette er stedet der sjøredningstjenesten holder til!
This is where the Sea Recue Service keep their vessels
Nye bilder 545Dette skal være et solur i larvikitt, en lokal steinsort fra dette området. Jeg skljønte ikke helt hvordan dette fungerte, men ble fortalt at på toppen av steinen var det et fotavtrykk. Og plasserte man egne føtter der, så ville man kaste en skygge som kunne leses av for tid på dagen.

This is supposed to be a ‘solar clock’. I didn’t quite understand its function, but was later told that on the top of the stone there were a foot imprint. Placing your feet on the imprint your body would cast a shadow that would indicate the time of day. Cool!
Nye bilder 557Hotell Wassilioff ligger sentralt plassert i Stavern. Tvers over veien ligger en vakker liten park.
Hotel Wassilioff en centrally located in Stavern. Just across the street a small but nice park.
Nye bilder 558Det blåste friskt den dagen jeg besøkte Stavern, men ved å tviholde på en liten kvist fikk jeg et nærbilde av blomstene –

It was a rather windy day when I visited Stavern, but by holding on to a twig for dear life, I was able to secure a close-up
Nye bilder 559Men – hvis vi gikk rundt hotellet så fant vi en liten høyde. Her poserte sjøhelten ‘Tordenskiold’ med sine kanoner.

But – if we moved around the hotel, we found a small hill overlooking Stavern. And here the sea hero ‘Tordenskiold’ were posing with his guns –
Nye bilder 547
Nye bilder 546Fra dette stedet hadde man et fantastisk overblikk over Stavern og alt som rørte seg i skjærgården utenfor.
From this place there was a fantastic view of Stavern and everything that moved around in the archipelago outside.
Nye bilder 549

Ser vi litt mer mot sørøst, kan vi via teleoptikk forflytte oss til Stavernsøya med Citadelløya
som ble bygget under Ulrich Frederik Gyldenløve,  påbegynt i 1675 og som sto mer eller mindre ferdig i 1689. Da hadde man laget omfattende festningsvoller og ved hjelp av en del kunstige moloer mellom øyene, sørget for en lun og godt befestet havn.
Her lå Tordenskjold med sin flåte når han ikke var ute og kriget
Befestningene på Citadelløya kontrollerte såvel det nordre som søndre løp inn til Stavern.

Looking a bit to the southeast we may (through zoom optics) move over to Stavern Island and to the Citadell Island which was heavily fortified under Ulrich Frederik Gyldenøve stsarting in 1675 and finishing in 1689. Then solid fortifications had been completed and bwtween islands there were artificial breakers securing a safe andf well protected harbour.
Here Tordenskiold were lying with his ships when he wasn’t patrolling the seas.
The fortifications on the Citadell Island controlled the south as well as the northern inlet to Stavern. 

Nye bilder 552
Nye bilder 560Her er inngangen til selve Fredriksvern Festning som altså er bygget i 1675!
Here the entrance to Fredriksvern Fortress built in 1675.

Nye bilder 565Kommandantboligen ligger vakkert til.
The commanders house centrally located.

Nye bilder 564Fredriksvern er et pittoresk anlegg, nesten som en park, og det kan være vanskelig å se at dette anlegget er bygget for krig.

Fredriksvern is a picturesque place, nearly like a park, and it may be hard to imagine that this is an installation built for warfare?
Nye bilder 567Nye bilder 571Ved en feil er dette bildet feilmerket. Kommandantboligen har vi vist dere før. Dette er ekserserplassen og den gule bygningen er messehallen på området.

By fault this picture has been wrongly. The commanders house has been presented earlier. This is the exercising ground and the yellow house is the local Mess hall.
Nye bilder 572En vakker liten kanal skjærer inn i anlegget. Her finnes båtplasser for de militært ansatte.
A beautiful little canal has been built, giving ample space for leisure crafts.
Nye bilder 599Et oversiktsbilde som viser Stavern Marina  og anleggene på Freriksvern med de gule galei-skurene langs sjøen. Disse benyttes i dag til diverse militær historiske oppgaver.
Paradoksalt nok er det Luftforsvaret som gjennom de seneste år har regjert her på Fredriksvern. Dessuten har kystartilleriet hatt et skytefelt ut over de kjente Rakkebåene utenfor kysten her.

A panorama view that show Stavern Marina (in the back) and Fredriksvern with itrs yellow boat sheds along the sea. These buildings are today used in a military/historic setting. It’s a small paradox that it’s the Air Force that has been using Fredriksvern through the last years and not the navy. Also the coast artillery has been practicing in the area in a training area outside the coast called ‘Rakkebåene’.
Nye bilder 574Symbolsk fant jeg plutselig denne:  Et 5 tonns tungt tysk antiluftskyts med rekkevidde på 10 000 meter. Denne kanonen kunne skyte granater på 9 kilo med en skuddtakt på 26 skudd pr minutt og tyskerne hadde tusenvis av dem!

Symbolic I found this: A 5 ton german anti air gun from WW II with a range of 10 000 yards. It could shoot 18 lb grenades in a tempo of 26 grenades per minute, and the germens had thousands of them.
Nye bilder 582Overalt fant jeg  små spaserveier, strender, blomster osv.
Everywhere I  found small tracks for walking, small beaches, flowers etc.
Nye bilder 581
Nye bilder 569En liten minnesten over falne fra den II verdenskrig
A small memorial from WW II
Nye bilder 587Og minner fra krigen som nok aldri vil bli helt utvisket –
And memories from the war that will never quite be forgotten
Nye bilder 584Som denne pyramiden ytterst i skjærgården : Et minne om alle sjømenn som mistet sine liv gjenom krigen.

Like this pyramide utmost in the archipelago: A memory of all the sailors that lost their lives during WW II

Nye bilder 600
Nye bilder 601Stavern Fyr ligger ytterst mot havgapet –
The Stavern Lighthouse lies utmost against the frothing seas

Nye bilder 608Her et nærbilde av museet til sjøfolks minne.
A close-up of the memorial.

Nye bilder 586Tvers over bukta kan vi se ‘Kysthospitalet’ i Stavern.
Across the bay we find ‘Kysthospitalet’ in Stavern.

Nye bilder 610Heggen blomstrer og duften ligger tung over landskapet.
The hog berry is blossoming and fragrance is engulfing just about anything.
Nye bilder 611Et gatebilde fra  de sydlige områder av Stavern.
A street picture from the southern parts of Stavern
Nye bilder 613Mange hvafangerfamiler kom fra disse traktene. Her et nærbilde av en slik harpunkanon.
A lot of whalers came from these parts. Here a close-up of the harpoon cannon invented by Sven Foyn.
Nye bilder 615De såkalte ‘blokkhusene’ er et kjennetegn for Stavern og ble bygget som en del av forsvaret rundt byen. Opprinnelig var de 3, men idag står kun 2 tilbake. Det ble også bygget lange palisader ned mot sjøen, men i dag er også disse borte. Legg merke til den utvidede toppen  som gjorde det mulig å skyte rett ned dersom man ble utsatt for stormangrep.

TGhe so called ‘blokk houses’ are special to Stavern and were built as a part of the fortifications around Stavern. Originally they were three, but today only two remain.
Also there were long palisades down to the sea, but these are also gone today.
Please observe the extended top which made it possible to shoot straight down if attacked.
Nye bilder 617Nye bilder 618Byparken!
The city park
Nye bilder 620
Nye bilder 625Stavern Kirke er et lite klenodium! Landets første garnisonskirke og innviet i 1756!
Stavern church is special! The first garrison church in the country and inaugurated in 1756. The garrison commander at the time was himself responsible for the progress.
Nye bilder 626Gatebilde fra Stavern.
Street view from Stavern
Nye bilder 629Nye bilder 634En kopp kaffe på Skipperstua er ikke av veien etter en varm dag . . .
A cup of coffe at ‘Skipperstua’ is not a bad idea after a long day in the sun!
Nye bilder 636Noen gatebilder for at dere skal få et inntrykk av denne søvnige lille byen på grensen til Sørlandet –
A few street pictures to let you get an impression of this sleepy little city on the boarderline to ‘Southern Norway’.
Nye bilder 637
Nye bilder 638
Nye bilder 644
Nye bilder 646Og etter å ha inspisert byens musikkpaviljong i parken, forlater vi Stavern for denne gang. Jeg håper at dere alle fikk lyst til å reise på besøk dit?

After having inspected the music pavillion in the park, it’s time to leave Stavern for this time. I hope you all felt like visiting this place?
(Compliments of SRB )

Nye bilder 647Og dette er veien du tar når du skal hjem!

And this is the road to choose for your homeward journey!

Retur  INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in VESTFOLD and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

27 Responses to Larvik – Stavern **

 1. yagsfanJenn says:

  I was lucky enough to visit Stavern during a trip to Norway last fall. Seeing your pictures bring back so many lovely memories! Thank you for sharing them and allowing people to see what a gem Stavern (and this whole area of Norway) really is!

  • Seenorway says:

   I’m very happy that you got to see the place for yourself! Then you know my pictures don’t lie?! 🙂
   But – could you please tell me where you found the link to this report at this time? This particular photo report is nearly 4 years old by now, but I’m delighted that somebody
   feel it’s time to bring it back into focus. (Who? )

   • Jenn says:

    While I was there, I stayed with a friend who lives in Larvik. She was my tour guide throughout my visit to Norway. She actually posted the link to this report on my facebook page.

    • Seenorway says:

     I see! (Thank you) Then this wouldn’t be the link I’m after 🙂 , but you see, there has suddenly been an exeptional rise in traffic on this particular report the last two days. I was only curious to why . . .?

    • Elisabeth says:

     Hello, I’m the friend Jenn is talking about. 🙂 Someone actually posted a link to the facebook-group “Stavern by – hele året”, I guess that’s the reason more people have seen it lately! 🙂

     • Seenorway says:

      Thank you, Elisabeth!
      It’s nice to know where your friends are! 🙂 And it inspires us to make even more photo reports from the area. But with the new rules on Facebook, it has really become increasingly difficult to use this body marketing
      our different photo reports and we aree becoming more dependant of the good-will from local papers and groups like ‘Stavern by – hele året’. Thanks for your information!

 2. Jan Anders Strømme Finch says:

  Artig å se hvordan utenforstående oppfatter Stavern. 1) Musikkpaviljongen er byens forne VANNPOST, men at det musiseres her er riktig – Det heter derfor Pumpeparken. 2) Dette var de geografiske /fysiske installasjoner , men det vesentligste er alle aktiviteter /eventer som selv midt på vinteren liver opp. ( Glade dager, Markeds onsdager , Næropera og kunstutstillinger. 3) Naboen til Hergisheim (Wildenvey) var jo Jonas Lie. Velkommen tilbake for oppdateringer.

  • Seenorway says:

   Hei Jan,

   Tusen takk for tilbakemeldinger. Hadde alle gjort som deg, så ville jo langsomt slike fotoreportasjer kunnet bli ganske utfyllende for – det er jo ganske umulig for en tilreisende å konkurrere med lokalkunnskapen hos alle som bor på et sted? Da jeg var i Stavern for å lage denne lille reportasjen, så tror jeg min tid i byen begrenset seg til ca 3-4 timer, men jeg hadde i alle fall, flaks med været! Så Jonas Lie bodde poå den andre siden av gjerdet? Det var dårlig merket (Hvis det i det hele tatt var noen merking?)
   Men jeg skal se om jeg kan få på plass navnet på parken med paviljongen. (Takk)

 3. robstroud says:

  Wow, what a lovely journey through the city. I almost feel as though I was there. A real joy to me as my grandfather immigrated to the U.S. from Nesbo (near Bergen) and I’ve never been able to visit there to meet our kinfolk.

  • Seenorway says:

   Hi Rob,
   You are one of those people we want to find! That’s the reason why we are creating this blog: There are approximately 5 million Americans with a Norwegian heritage and with the same urge as you have to see where your grandparents really came from. We would appreciate any help to obtain a link to our site from the electronic pages of newspapers catering to that segment of American/Norwegian readers.
   If you check our INDEX, you’ll find other photo reports including several panorama shots from Bergen.
   Try this: https://seenorway.wordpress.com/2013/02/22/bergen-panorama/

 4. adinparadise says:

  What an amazing tour. Thanks for all the beautiful photos.

 5. Stavern (& Norway) look amazing in your 60 photos!! I don’t ever think I’ve seen so many beautiful photos in one post. I often put in 35-40 and I think that’s a lot! Thanks for giving us an overview of a pretty little town in Norway. You’re right, I’m missing something by not coming there to visit. I need to spend a lot more time in Europe. Because I’ve lived and worked in Korea and the Gulf, I have traveled close to “home.” But Europe is really where I set my sights. 🙂

  • Seenorway says:

   Hi, Catbird –
   I hope you catch this on the rebound? 🙂 And I was wondering where the flag of Oman came from this morning? (Thank you! )
   But, – I hope you looked a bit more around than only the last post? If you liked my pictures, there are approximately 1500 others photos in here along with a dozen others from other contributors that would like to show you Norway. Perhaps it is a good idea to open my 'INDEX'. All direct links to your left (GOTO)
   Enjoy!

   • Thanks so much! I will check it out for sure. I am so behind and so stressed right now about getting ready to leave Oman, that it may be slow going… 🙂

    • Seenorway says:

     Hi Catbird,
     Hope I catch you before you leave, and thanks again for ‘Oman’. Now I have only one missing from the Arabian peninsula: Yemen!
     Unfortunately there’s always gonna be some white spots in my map since in some countries there are restrictions on the use of Internet.
     But I’m at least passing 90 🙂 The next 50 are gonna be extremely tough to get. Have a safe yourney home!

 6. vestlending says:

  Gratulerer med en ny omfattende flott reportasje i strålende flott sommer vær!

 7. renxkyoko says:

  The photos are beautiful and the scenery’s divine.

 8. iancochrane says:

  Great to see the splash of Spring flowers Svein. I bet they’re very welcome.
  Some lovely images indeed.
  Cheers, ic

  • Seenorway says:

   Hi Ian,
   You’d better check again. I encountered serious problems this time and was unfortunate enough to press ‘publish’ way too soon. Now it’s finished, however, including 60 images! I don’t know how many were there when you popped in?

 9. Thank you for another enjoyable visit to Norway. It is beautiful. I love the Wood Cranebill flowering all over the place. 🙂

  • Seenorway says:

   For some reason I had a LOT of problems publishing this one, and in the stress I was unfortunate enough to press publish instead of ‘preserve draft’. Then everybody came in too early 🙂 But now it’s finished with 60 pictures. I don’t know how many you saw? Take another look!

   Regards Svein

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.