Monthly Archives: March 2013

Sivlefossen

Sivlefossen i Nærøydalen skulle jo egentlig ha vært med i reportasjen fra Nærøydalen, men lagt inn i ettertid ville antagelig svært få ha oppdaget den? The waterfall ‘Sivlefossen’ should probably have been included in our report from Nærøydalen, but entering … Continue reading

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , , | 14 Comments

Hof – Vestfold

På denne turen skal vi virkelig ‘på landet’: Til ‘Hof’, – en jordbruksbygd i det indre av Vestfold. Og det bor ikke så veldig mange mennesker her inne. Bare knapt 3060 mennesker bor i Hof kommune og av dem ca … Continue reading

Posted in VESTFOLD | Tagged , , , , , , , , , , , | 13 Comments

Nærøydalen

Nærøydalen er en av Norges største ‘turistmagneter’,- et dalføre som strekker seg fra Stalheim (Voss i Hordaland) og ned til Gudvangen Aurland i Sogn) The ‘Naeroey valley’ is one of Norways best known tourist destinations!  The valley starts up at … Continue reading

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , | 3 Comments

Horten (City)

Da skal jeg avslutte reportasjene fra Horten. Denne gang tar jeg for meg selve byen med sine forretninger, torg og parker. Vi begynner med et bilde fra utkanten av byen – Keysermark! Today I shall conclude the reports from Horten. … Continue reading

Posted in VESTFOLD | Tagged , , , , , , , , | 5 Comments

Horten – Nykirke

I den nordvestelige del av Horten kommune har vi et lite tettsted ved navn ‘Nykirke’. Her bor ikke mange mennesker – bare 728, men stort nok til å ha egen kirke. In the northwestern part of the community of Horten … Continue reading

Posted in VESTFOLD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Horten – Borre

Horten er som tidligere nevnt en liten kystby og kommune (begge med samme navn) og bakgrunnsinformasjon finner du her. Denne gang tar vi for oss de sydligste områdene av byen, – Borre.  ‘Åsgårdstrand’, som nå er innlemmet i Horten kommune, … Continue reading

Posted in VESTFOLD | Tagged , , , , , | 2 Comments

The Force of Nature

Vi er tilbake på Atlanterhavsveien, men denne gangen med et bilde som går mer på ‘havets krefter’ enn selve veien- We’re back on the Atlantic Ocean Road, but this time with a picture that focuses more on ‘the forces of … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 7 Comments

Horten – Løvøya

Horten er både en kystby i Vestfold, beliggende mellom Holmestrand i nord og Tønsberg i sør, og  kommune med samme navn. Det er ingen stor by. Kommunen har 18713 innbyggere og en betydelig andel er bosatt i selve byen og … Continue reading

Posted in VESTFOLD | Tagged , , , , , , , , , , , | 14 Comments

I love this guy!

Denne dagen ble litt annerledes. Ikke bare fikk jeg et brev fra sykehuset som utba seg mitt nærvær kl 07.45 i morgen tidlig, men jeg fikk besøk av en kunstner. Og da mener jeg en virkelig  ekte kunstner. En mann … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 14 Comments

Bodø – Nystad

Langs vår lange kyst finnes det antageligvis tusenvis av vakre motiver. De vil også kunne bli vist på denne bloggen. Along our long coastline there is probably thousands and thousands of beautiful motives. They may also be displayed on this … Continue reading

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , | 5 Comments