Drammenselva

Da jeg publiserte reportasjen fra Drammen lovet jeg dere en ny reportasje med fokus på ‘Elveparken’ og selve Drammenselva, og her kommer den! When I published the photo report on the city of Drammen, I promised you  another report focusing on the ‘River Park’ in Drammen and the river itself, and here it is! Kopi av Nye bilder 081Og siden det ikke er så veldig mye å skrive om en vakker utsikt eller et estetisk innhold, så blir det litt oppover og nedover langs elva slik at dere etter hvert får et slags inntrykk av elva  – og parken – totalt sett- And since there isn’t all that much to write about a beautiful and serene view or an aesthetic content, I’ll be taking you upwards and downwards this river giving you sort of a ‘total impression’ of the river park as well as the river. Kopi av Nye bilder 080 Kanadagåsa – og stolt familiefar – har jeg presentert tidligere – The Candian Goose – and a proud family father – I have presented earlier – Kopi av Nye bilder 089En liten kveldstur langs elva kan by på en viss atmosfære. An evening stroll along the river banks may provide a certain atmosphere. Kopi av Nye bilder 083 Nye bilder 059Dette bildet har jeg muligens vist dere før? Men det viser altså moderne apartment leiligheter langs elva. Og de har det etter hvert blitt mange av! This picture I may have presented before? But it shows how modern apartments now are being built along the river banks. And there is many of them . . . Nye bilder 101Igjen var jeg ute på en liten kveldstur. Lyset skifter stadig og det er aldri helt det samme. Again I was strolling about in the evening. The light constantly changes, and there are never to evenings just alike. Nye bilder 547 Nye bilder 563Av og til blir jeg oppsøkt av en og annen sulten svane. Det kunne jo tenkes at det vanket en liten matbit . . . Once in a while I was approached by a hungry swan. It just might be possible to get an extra bite of something . . . Nye bilder 576Legg merke til stokkene i vannkanten. En gang i en fjern fortid var det en form for virksomhet her langs elva – Observe the logs along the river bank. Sometime  – long ago – there was some sort of industrial activity along this river – Nye bilder 596Nå er det mest blomster og natur . . . Now it’s mostly flowers and ‘nature’ . . . Nye bilder 598 Nye bilder 848Dette er en ‘kunstig øy’ som er anlagt midt i elva. Opprinnelig tenkt som badeplass, men svaner og kanadagjess oppdaget stedet først! Nå kan det til tider virke som et populært fugletoalett – This is an artificial Island established in the mid-river.  Originally it was planned as a place to take a swim, b ut it seems the geese and the swans discovered it first?  At times it looks more like av popular bird lavatory! Nye bilder 1352Langs elva finnes en og annen liten øy som fungerer som en kombinasjon av park og våtmark for fugler i området – Dettte er fra  en slik øy – Along the river there are a number of small islands which function as a combination of parks and wetlands for the local birds. This is from one of those islands. Nye bilder 1354 Nye bilder 1714Andre steder har man utnytte naturlige bukter. bygget kunstige øyer som skjermer dem fra selve elvbeløpet og laget badeplasser for familier med små barn – In other places there are natural coves in the riverbank that has been sheltered from the river by establishing artificial small islands (connected with bridges), thus making it possible for families with small children to safely take a dip in the water. Nye bilder 1718Og her er selve ‘Drammenselva’ And here is the main river itself Picture 808Der elven når tettbebyggelsen i byen har man bygget en moderne fotgjengerbru: ‘Ypsilon’ When the river hits the city, there has been built a modern  foot bridge: ‘The Ypsilon’ Picture 557En esplanade  med busker og blomster er også bygget på begge sider av elva i flere kilometers lengde. An esplanade with shrubs and flowers has been built along both banks of the river for several miles  – Picture 818‘Ypsilon’ er egentlig 3 broer som kommer sammen på midten! Actually the ‘Ypsilon’ is three bridges coming together at the middle. Picture 813Tvers over elva går  fremdeles også den gamle bybrua – Across the river there is still the old ‘city bridge’ – Picture 817Kunstnere har opp gjennom tidene dekorert byen med sine mange kunstverk. Her er ett av dem.  Denne kulen i høypolert rustfritt stål reflekterer solens stråler i et spennende mønster på elvens overflate. Local artists have through time decorated the city ant the riverbanks with a number of sculptures. This is one of them. This sphere in polished stainless steel reflects the rays of the sun in an exiting pattern onto the surface of teh river. Picture 829Og det er en lignende skulptur over på den andre siden – And there is a similar sculpture over on the opposite bank Picture 862Drammenselva er en utmerket lakseelv fra fjorden og opp til ‘Hellefossen’ved Hokksund, en strekning på ca 35 km. The Drammen River is an excellent solomon river from the Drammensfjord and right up to the waterfall ‘Hellesfossen’ in Hokksund, a stretch counting approximately 22 miles. Picture 867 Picture 863I området er det stadige busker med blomster. Her nyperoser – Throughout the area there are a lot of bushes carrying flowers. Here – rosehips. Picture 871 Picture 1645Men nå tror jeg liksom dere har fått et godt inntrykk av Drammenselva? Så jeg tror jeg takker for følget så langt. Og så får vi vel bare se hvor vi havner neste gang? Picture 1655But by now I thing you have gotten a good impression of the Drammen river and its surroundings? So I’ll leave yhou here for the time being. Who knows where the next trip will take us? 🙂 If you want to see an extensive photo report from the city of ‘Drammen’ click here! Retur INDEX
(Compliments of SRB )

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

13 Responses to Drammenselva

 1. Missy's Crafty Mess says:

  Beautiful pictures. I especially like the ones with the clouds reflected in the water

 2. -Eugenia says:

  Extraordinary photos, especially the ones at dusk. Love the goose!

 3. vestlending says:

  Veldig kjekt å re oppleve Drammen og Drammens elva reportasjen!

 4. manoy says:

  my skype…manoy.ka

 5. manoy says:

  so good view and beatiful flower too when i see you post everything …i miss Harald borgen verry much he died about 23dayago he from Norway he want i to c everything in Norway from you post…thanks for you pic…i hope you post good view and beatiful place and flower so long time i want to see…THANK YOU…KA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.