Drammen

Drammen er ‘fylkeshovedstaden’ i Buskerud og smykker seg også med navnet ‘Elvebyen’ der den ligger på begge sider av utløpet av Drammenselva innerst i Drammensfjorden. Vi starter med et panoramabilde tatt tvers over Drammensfjorden og som viser byens beliggenhet mellom åsene. Drammen har idag noe over 64 000 innbyggere. Picture 491Drammen is the ‘county capital’ of Buskerud and also calls itself ‘the River City’, located on both sides of the estuary of ‘the Drammen river’ at the bottom of the ‘Drammensfjord’. Today Drammen has about 64 000 inhabitants. We’re starting off with a panorama shot from across the fjord, giving us an impression of how the city snuggles in between the hills. Nye bilder 012Med et nytt panoramabilde viser vi hvordan elven deler byen i to og hvordan man i den senere tid har bygget opp ‘elveparken’, – en ‘grønn sone’ som strekker seg langs elven på begge sider. Midt i bildet ser vi en av Drammens hjørnestensbedrifter: Aass Bryggeri  (Stiftet i 1834). Om kvelden blir bygningene flombelyst og er et imponerende skue.

With a new panorama shot we  show you how the river divides the city, but also how a ‘river park’ has been developed like a ‘green zone’ along both banks of the river. In the middle of the picture we may see one of the ‘cornestone businesses’ in the area: The Aass Brewery which are floodlighted during the evenings and makes for an impressiv view. Kopi (2) av Nye bilder 011Nå i vinterhalvåret kan Drammen virke isende kald, men likevel har Drammen – som før ble kalt ‘Norges største veikryss’ – blitt en pen by med parker, moderne bygninger og en helt ny atmosfære.

Now during the winter Drammen may seem icy cold, but even so, Drammen – which was previously called ‘Norway largest road crossing’, has become a very beatutiful city wih green parks, modern apartment buildings and an atmosphere that wasn’t there before. Kopi (2) av Nye bilder 019Og selv nå i vinterhalvåret er folk aktive med turer og forskjellige former for ski-aktiviteter. Ikke er det lang vei til bakken heller!

And even now through the winter, people are active with various ski activities when ever they can. And it’s not far to go . . . Kopi av Nye bilder 012Om sommeren endrer Drammen karakter. En masse intime spisesteder åpner fortauscafeer og grønne trær har fått fotfeste i bybildet omtrent over alt.

During summer Drammen changes character. A lot of small intimate restaurants or cafes establishes temselves out on the pavement and green trees have been planted just abolut everywhere! Kopi av Nye bilder 014‘Tømmerfløteren’ ble laget av kunstneren Nic Schiøll og utplassert ved Drammenselva i 1952.

This monument over a ‘timber worker’ was made by the artist Nic Schiøll and was raised here in 1952. Kopi av Nye bilder 017Dette bildet er tatt fra ‘bybroen’ i retning Bragernes kirke. Kirken sto ferdig i 1871 og tar ca 800 mennesker

This picture has been taken from the ‘City Bridge’ in the direction of Bragernes church. The church was finished in 1871 and is a traditional ‘long church seating abolut 800 people.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kopi (2) av Nye bilder 048Fra blomsterarrangementene utenfor kirken –

From the flower arrangements outside the church – Kopi av Nye bilder 045Kopi av Nye bilder 041Hvis vi nå snur oss vekk fra kirken og ser utover byen, så ser vi torget og bybroen –

If we turn away from the church, looking across town, we see the market place and the city bridge- Kopi av Nye bilder 051Til venstre det gamle Rådhuset og til høyre hovedbrannstasjonen. Begge med en meget særegen arkitektur.

To the left the old city hall ad to the right the firestation. Both with a very special architecture. Picture 532Her får dere et detaljbilde av det gamle rådhuset som sto ferdig i 1871 etter en omfattende bybrann i 1866. Tvers over gaten bygget man hoved-brannstasjonen i samme arkitektur!

I’ll give you a detailed picture of the City Hall which was finished in 1871 after a large city fire back in 1866. Across the street they built the main fire station in the same architecture. Nye bilder 038Og når vi nå snakker om ‘arkitektur’? I gamle dager visste de virkelig hva estetisk sans var, men kanskje blir det litt for dyrt i våre dager?

Talking abolut ‘architecture’? In the old days the really knew to value aesthetic sense, but perhaps it’s becoming to expensive these days . . .? Picture 529På torget i Drammen rigger man hver sommer en egen scene for friluftskonserter og andre arrangementer – Lang inn til venstre skimter dere en gul bygning . . .

In the market place in Drammen every summer they rig a scene for outdoor concerts and other types of arrangements –  Far left you may see the contours of a yellow building – Picture 539Det er ‘Børsen’ i Drammen. Idag benyttet som et shopping center hvor man bl.a. finner McDonalds filial i Drammen.

This is ‘Børsen’ in Drammen, today used as a shopping center and housing (among a lot of others) the local McDonaldsOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hovedgata gjennom Drammen passerer Bragernes Torg.
The main street of the city of Drammen passing the Bragernes Market Place

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og hvis du bestemmer deg for å besøke Drammen og samtidig slippe å bekymre deg for hvor du kan parkere bilen eller hvor lenge du kan stå på ett sted uten å risikere bøter, så vil vi gjerne henlede din oppmerksomhet på muligheten til å leie en sykkel for å komme seg rundt!  Hva kommunen ikke synes å ha tenkt på er behovet for hjelm, men vi brukte jo ikke det før i tiden heller . . .

And if you decide to visit the city of Drammen and at the same time avoid worries about where to park your car or how long you may stand in one place before being booked, we would dirrect your attention to the possibility of renting a bicycle to get around?
However, there seem to be a small thing the city of Drammen may have overlooked?
The need for a bicycle helmet?  But, going back 10-15 years we did survive without one . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi skal ta noen bilder fra byens hjerte – Bragernes Torg –
We’ll take a few shots from ‘the heart of this city’ – the Bragernes Market Place –OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

‘Drammen Scene’ sett mot den gamle brannstasjonen.
Drammen Scene seen towards the old Fire Station.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her har vi tatt et bilde av fontenen på torget; en fontene som egentlig bærer det historiske navnet: ‘St. Hallvards Brønn’.

Here we’ve taken a picture of the fountain at the city market place; actually titled with a historical name: ‘St. Hallvard’ WellOLYMPUS DIGITAL CAMERA
På den ene siden av torget selges det i hovedsak blomster, og på den motsatte side selges det frukt og grønnsaker.

One the one side of the market place they are mainly selling flowers. On the opposite side it’s mainly fruits and vegetables.

Picture 566Tvers over torvet fra Børsen ligger bl.a Nordea Bank

Across the market place (from ‘Børsen’) lies among others the ‘Nordea Bank’OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger ‘Tinghuset’ i Drammen. Tidligere holdt Politiet til her, men ny Politistasjon er tatt i bruk på den andre siden av elva.

Here lies ‘Tinghuset’ i Drammen. Previously the Police worked from this building, but lately a new Police stations has been built on the other side of the river.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ser vi ned mot elven gjennom Erik Børresene Alle.

Looking down towards the river through ‘Erik Børresens Alle’OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rådhusgaten løper parallelt med hovedgaten i Drammen.
‘Rådhusgaten’ runs parallel with the main street through Drammen.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det gjør også ‘Thornegata’, men litt høyere opp i bakken . . .
So does ‘Thornegata’, but a bitt higher up hill.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og til slutt Cappelens gate som løper rett forbi inngangen til Bragernes kirke –
And at last the Cappelen street that runs directly past the entrance of Bragernes churchOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nederst i Cappelensgt. finner vi en del moderne boligblokker –
In th lower part of Cappelen street, we find a number of modern apartment builings –OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I denne delen av byen ligger også Frelsesarmeens hovedkontor i Drammen –
In this part of the city lies the head office of the Salvation Army in Drammen –OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Etter å ha passert kirken blir det neste bygget av interesse kanskje Drammen sykehus?
After having passed the Bragernes church, the next building of interest may perhaps be the Drammen Hospital?OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Og like i nærheten ‘Fylkeshuset’ for Buskerud fylke som ligger her i Drammen!
And very close by the administration for the county of Buskerud located hnere in Drammen.OLYMPUS DIGITAL CAMERABare 5-6 minutters kjøring herfra ligger den idylliske Drammen Camping helt nede ved elven. Her finnes små campinghytter og oppstilling for så vel telt som moderne campingvogner etc.

Only 5-6 minutes of driving from here lies the idyllic Drammen Camping practically located ‘on the river’, and here you might rent small cabins, raise your tent or park your modern caravan.OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her er plass for de fleste!
Here there are room for most people!
Picture 564Tilbake i centrum:
Tvers over gaten fra ‘Børsen’ ligger en kjent restaurant ytterst på brygga:
‘Skutebrygga’

Back in the centrum:
Just across the street from ‘Børsen’ lies a well known restaurant: ‘Skutebrygga’. Kopi av Nye bilder 020Men hvor lenge var nå Adam alene i paradis?  Det er klart det er flere som gjerne vil selge god mat og øl på kaikanten en varm sommerdag?

But – for how log was really Adam alone in his ‘paradise’? Of course there are others who would like to sell delicious foods and cold beer on the pier on a warm summer day – Kopi av Nye bilder 022Så plutselig var det en til bare 50 meter lenger nede i elva – ‘Restaurant Glass’So all of a sudden there was one more – only 50 yards downriver: ‘Restaurant Glass’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Litt lenger vest i byen har etter hvert bilbransjen etablert seg. Her kan du få dekk for ethvert behov, men ellers  finnes det  også en hel del andre bransjer som f.eks. møbelbransjen, teningssentra,  dagligvarekjeder mv. i dette området.

A bit further west in ‘Drammen’ the car industry have established itself. Here you may get tyres for every need, but there are others branches like furniture, athletic training, grocery stores i.e..OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Her ligger også Toyotas hovedbase i Drammen.
Here lies also the main facilities of Toyota here in Drammen.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
En lokal ‘møbelkjede’ finnes også her!
A local furniture chain have offices here!OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og selvfølgelig er Honda og Kia representert her ute i utkanten av Drammen.
And, of course, Honda as well as Kia are represented out here in the outskirts of Drammen

Kopi av Nye bilder 064Og mens noen foretrekker a kald øl i varmen, så er det andre som har litt andre prioriteringer i øyeblikket –

And while some prefers a cold beer in the heath of the day, there are others with  slightly different priorities at the moment – Kopi av Nye bilder 067Rent personlig tror jeg nesten jeg ville valgt å følge gjessenes linje?

Personally I think I’d go with the geese 🙂 Kopi av Nye bilder 073‘Elveparken’ er blitt et ganske trivelig sted å være gjennom sommeren!

‘The river park’ has become a very nice place to be during a hot summer – Nye bilder 065Og selv om vi her snakker om helt andre ‘fugler’, så trenger alle et sted å være

And even if we, as in this case, are talking of an all together different breed of ‘birds’, we all need a place to sleep – Nye bilder 060Og ‘Elveparken’ kan være et alternativ så godt som noen!

And the ‘River Park may be an alternative as good as any! Picture 541Eller man kan shoppe litt i ‘Gågata’ som jo er stengt for biltrafikk –

Or you may go shopping in the ‘pedestrian zone’?OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er den øvre del av ‘gå-gata’ i Drammen

This is the upper part of the pedestrian zone in Drammen

Nye bilder 067Fra vårt ‘private fly’ gir vi dere noen bilder i fugleperspektiv –

From our ‘private plane’ we present you with a few ‘bird views’ of Drammen – Nye bilder 075Bakerst i bildet ser vi Motorveibrua (E-18) som krysser Drammenselva. Til høyre ser vi bybrua som forbinder Bragernes og Åssiden med Strømsø-siden.

Far back you see the highway bridge (E-18) crossing the Drammen River. To your right the city bridge connecting ‘Bragernes’ and ‘Åssiden’ to ‘Strømsø’ on the south side of the river. Nye bilder 078Bybrua og Torget i Dramen

The City Bridge and the Market place in Drammen. Nye bilder 076Bragernes kirke sett ovenifra.

The Bragernes church seen from above. Nye bilder 013Og rent symbolsk så krysser vi over til Strømsø-siden –

And symbolic we follow the bridge across into the ‘Strømsø’-side Nye bilder 019Her ligger Strømsø Alders- og Sykehjem. Idag heter det antagelig  ‘Bo & Aktivitetssenter’?

Here lies Strømsø Nursinghome in a small park. Kopi av Nye bilder 024Og i denne delen av byen ligger også ‘First hotel Drammen’

And in this part of the city lies also the ‘First Hotel – Drammen’ Kopi av Nye bilder 027På jernbaestasjonen møtte vi denne karen. Litt forbauset at han forlot stasjonen uten dagens avis, men meget veloppdragen! Legg merke til at han ikke flakset rundt slik mange gjør. Han gikk!

At the Railway station we met this guy. Somewhat surprised that he chose to leave the station without the days local paper, but nevertheless well behaved. Observe that he didn’t flap about uncontrolably like most do; he walked! Calmly! Nye bilder 058Idrettens hus ligger på Strømsø-siden.

The house of sport and athletic activities lies here on the Strømsø side. Nye bilder 053Og det er hjemmebanen til det lokale fotballaget – ‘Strømsgodset’.

And there is the ‘home ground’ of the local football team: ‘Strømsgodset’ Kopi av Nye bilder 077Jeg skulle ha invitert dere til en tur i ‘Elveparken’, men denne reportasjen ville plutselig blitt veeeldig mye lenger. Så isteden velger jeg å avslutte her med et bilde av de nye ‘Bragernes Apartments’ og skal isteden invitere dere meg på en egen tur langs ‘Drammenselva’ i nær fremtid.

I should have invited you along into the ‘River Park’, but this report would all of a sudden be extreeemely much longer. So I choose to conclude with a shot of the new ‘Bragernes Apartments’ and a promise that I’ll invite you on a new trip along the Drammen River including the park itself. (Compliments of SRB)
Return to INDEX

‘Drammen i vinterskrud’
Drammen in a winter shroud

Drammenselva (28 bilder)
The Drammen River (28 pictures)

Teaser fra Drammen (3 bilder)
Teaser from Drammen (3 pictures)

Drammen – Elvebyen ( 3 bilder)
Drammen – The City on the River
(3 pictures)

/

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Drammen

 1. Missy's Crafty Mess says:

  Beautiful pictures and architecture. That church is really something

 2. -Eugenia says:

  What a charming city. I could live in Drammen! 🙂

  • Seenorway says:

   Thank you! I’m sorry to tell you it’s getting a bit crowdy in Drammen, however, only a couple of miles outside of the city (where I live), you might really find a ‘gem’ – depending a little upon what your looking for.
   Please try this: https://seenorway.wordpress.com/2017/09/01/the-lake-kleiver-dam/
   Behind this idyllic scene (less than 200 yards away) there is a modern settlement (based in gas infrastructure), and 3-500 yards away from railwaystation, motorway or shopping center.

   • -Eugenia says:

    Only in my dreams I could live there. I doubt I could handle the cold weather even though I like cold weather. My hubby and I are still wishing we could build or buy something in Blue Ridge, Ga. In fact, we’re traveling there next week for a couple of days. 😉 I’ll check out your link and thank you.

    • Seenorway says:

     It’s been pretty hot over here this summer, you know! Since mid-May temperastures have been lying around 23-28 degrees C and on 4-5 occasions we have even touched 34 C –
     in the shadow!!! But – I’m fully aware that a year has 12 months 🙂 and thus the other side of the calendar might offer frosty minus 10-20 C – depending upon where you live.

 3. Mormor says:

  Blitt noe nytt der også. Men ærlig talt, jeg liker bedre den gamle arkitekturen.
  Jeg får sjekke om du har vært på toppen av Spiralen også 🙂

  • Seenorway says:

   Å jada, det finnes noen ‘luft-fotografier’ av Drammen i hovedreportasjen fra Drammen som forøvrig nettopp er oppgradert med 8 nye bilder. Se ‘Alert’

 4. vestlending says:

  meget flott og gjennomført reportasje! Gratulerer!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.