Bærum – Sandvika

Sandvika er administrasjonssenteret i Bærum kommune. Her bor omtrent 113 000 mennesker iflg. offisielle oppgaver, men samtidig oppgis folketallet i hele Bærum komune til 116 000, noe som gjør tallet for Sandvika vanskelig å forstå. Sandvika fikk forøvrig ‘bystatus’ i 2003 og ligger ca 14 km fra selve Oslo.

Sandvika is the administrative center of the community of Baerum. According to official documents here live approximately 113 000 people. However the total population for Baerum community  is 116 000, which makes the count for Sandvika pretty hard to understand. Sandvika obtained status as a city in 2003 and is located about 9,5 miles from the capital – Oslo itself.

Nye bilder 367Dette bilder et tatt omtrent midt i byen med forretningsgårder til venstre og moderne leilighetsbygg til høyre.

This picture is taken just about in the center of the city with business blocks to your left and modern apartment buildings to your right.
Nye bilder 343Snur vi oss i motsatt retning, ser vi en annen type boligblokker samt noe av fuglelivet i byen. Legg merke til at det finnes hekkende svaner på den lille knatten i bakgrunnen!

If we turn around in the opposite direction, we may se other apartment buildings and also catch some of the bird life in this city. Observe that there are nesting swans on that small island in the back of the picture.
Nye bilder 340Nærmest bykjernen finner vi moderne leiligheter –
Closest to the city centre we find modern apartments –

Nye bilder 342Og et lite stykke lengre ut, trehus bebyggelse – såkalte ‘Sveitservillaer’
Slightly further out from the center, wooden structures in ‘Swiss style’
Nye bilder 341Ser vi i motsatt retning: Løkkegården med ‘dagligvarehandel’ og shoppingcenter –
If we look in opposite direction: ‘Løkkegården’ with grocery store and shopping center.
Nye bilder 369Her finner vi også to-tre eldre bygninger som idag er konvertert til butikkdrift
Here we find 2-3 older buildings which today has been converted into textile shops
Nye bilder 372Og like i nærheten finner vi ‘Gamle Løkke bru’ og en liten park

Nye bilder 375Near by we find the ‘Old Løkke bridge’  crossing ‘Sandvika River’ and a small park –
Nye bilder 377Langs elven finner vi noe av den opprinnelige bebyggelsen i Sandvika! Dert er vanskelig å tenke seg at et moderne bysamfunn befinner seg mindre enn 100 meter unna?

Along the banks of the river we find many of the original builings from Sandvikas earlier time. It’s kind of hard to imagine that a modern city society is less than a hundred yard away?
Nye bilder 368Nye bilder 376Sandvikselven flyter stille forbi husveggene og ingen ville tro at dette er en av landets beste lakseelver, men det er det faktisk!

Sandvika River floats slowly past the houses, and no one would cats on to the idea that this is one of the best solomon rivers in Norway, but that’s a fact!
Nye bilder 295Vi følger elven i retning mot ‘Oslofjorden’ –
We are following the Sandviken River in the direction of the ‘Oslofjord’-
Nye bilder 296Men for å kunne vise dere litt mer av selve Sandvika, tar vi en liten avstikker inn i parken rundt Rådhuset –

Buit in order to show you a bit more of Sandvika, we take a small detour into the park surrounding the City Hall –
Nye bilder 301Nye bilder 302Nye bilder 304

Nye bilder 298

Nye bilder 303
Nye bilder 299Her har vi et bilde av selve ‘Rådhuset’ i Sandvika.
Here is a picture of the ‘City Hall’ in Sandvika.

Nye bilder 300Men kanskje burde jeg vise dere selve ‘hjertet i byen’? Da må vi gå denne veien –
But perhaps I ought to show you ‘the heart of the city’ itself?

Nye bilder 338Her befinner vi oss på Torvet og til høyre ligger inngangen til Jernbanestasjonen –
Now we are just above the market place and to the right the entrance to the Railway Station –
Nye bilder 339På den andre siden av jernbanelinjen ligger centralstasjonen for busser.
Just across the track lies the Central Station for Busses.
Nye bilder 294Langs elven bygges det stadig flere moderne forretningsbygg –
Along the river new modern business buildings are erected –
Nye bilder 337Og den nye ‘kommunegården’ er intet unntak!
And the new municipal building is no exeption –
Nye bilder 291Langs elven har det også blitt plass til en ‘elvepark’
Along the river there has also been built a ‘River Park’
Nye bilder 292Et yndet sted hele sommeren igjennom –
A cherished place through the summer –
Nye bilder 287På den andre siden av elva finner vi igjen moderne apartementshus –
On the other side of the river we again we find modern apartment buildings –
Nye bilder 289Og vi finner et av landets største butikksentere med hele 190  forskjellige butikker!
And we find one of the largest shopping cetres in the country with about 190 different stores!
Nye bilder 379Her står vi ved hovedinngangen
Here we are standing by the main entrance
Nye bilder 293Herfra går det også en gangbro  over elven og direkte ned i byen –
From here here is also a footbridge across the river and directly into the city center.
Nye bilder 284Vi skal imidlertid en rask tur opp på taket for å skaffe oss noen oversiktsbilder over Sandvika. Her ser vi hvordan jernbanelinjen skjærer igjennom byen –

We shall, however, a quick trip up to the roof in order to get a ‘birds eye view’ of Sandvika.
Observe how the railway track passes through town above the head of everybody –
Nye bilder 285Dette er et bilde med ‘historie’: I bunnen moderne apartment leiligheter. Det hvite tårnbygget er det gamle sykehuset som har betjent området i en menneskealder og det røde bygget på toppen til venstre er det nye moderne ‘Bærum Sykehus’.

Thjis is a picture with a ‘history’:  At the bottom: Modern apartment buildings. Top right: The building with a tower is the old hospital that has served this population for more than 60 years, and to your top left (red brick building) is the new modern ‘Baerum Hospital’
Nye bilder 286Et bilde fra et nærliggende boligstrøk i åssiden bak byen.
A picture from a residental area in a hill side just back of the city.

Nye bilder 311Sandvika sett fra ‘sjøen’ – eller rettere sagt fra ‘Kadettangen’.
Sandvika seen from the sea, – or rather from ‘Kadettangen’
Nye bilder 310Kadettangen er stedet hvor alle bader om sommeren, men herfra går også bru over til den mer berømte ‘Kalvøya’ kjent for alle sine store musikk-festivaler.

‘Kadettangen’ is the place where everybody is swimming through the summer, but it’s also the gateway to ‘Kalvøya’ renowned for all its great music festivals up through the years.
Nye bilder 314Skal du på Festival på Kalvøya? Da er dette brua du må krysse!
Are you going to the ‘Kalvøya Festival’? Then this is the bridge you have to cross.

Nye bilder 322Noen er stadig på utkikk etter et gratis måltid –
Somebody are always looking for a free meal!
Nye bilder 309Sandvika Marina

Nye bilder 306Her ligger politibåten som nok er ekstra mye brukt sommerstid –
Here lies the local Police boat which are heavily used throughout the summer –
Nye bilder 319Boligstrøk for de heldige – (De som ble født med sølvskje i munnen 🙂   )
Residental area for the lucky ones – (the ones born with a silver spoon in their mouth )
Nye bilder 320Nå har dere antagelig fått nok av Sandvika?  Så da avslutter jeg med en liten introduksjon av noen sultne venner (som er født på disse kanter)

By now you have probably got enough of Sandvika? So then I’ll conclude with an introduction of a couple of hungry friends of mine (born in this country! )

Nye bilder 315Nye bilder 331Wishing you welcome back next time I publish something!
(Compliments of SRB)

Retur INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in AKERSHUS and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Bærum – Sandvika

 1. -Eugenia says:

  Beautiful city! It appears to be a great city for walking. Also, very clean with lovely foliage.

  • Seenorway says:

   This is less than 10 miles out of our capital: Oslo, however, the city of Sandvika is the largesat city in the municipality of Baerum engulfing Oslo to the West. This is also where the city hall of the municipality of Baerum is located. I happened to be baptized in a church less than a mile from here 81 years ago! 🙂 Time is rushing by . . .

 2. vestlending says:

  Flott reportasje! og jeg som altid har trodd at Sandvika lå under Stor Oslo? der lærte jeg noe nytt!

 3. manoy says:

  i like your country verry much clean and have a lot of beatiful flower

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.