Horten – Nykirke

I den nordvestelige del av Horten kommune har vi et lite tettsted ved navn ‘Nykirke’. Her bor ikke mange mennesker – bare 728, men stort nok til å ha egen kirke.

In the northwestern part of the community of Horten we find a small settlement by the name of ‘Nykirke’. Not very big by any standard, 728 people live here,  but still big enough to have their own church!

Picture 515Nykirke kirke regnes å være fra omkring 1100 AC, men den siste aksepterte dokumentasjon på kirken skriver seg fra 1331 og kirkens 800 årsjubileum ble feiret i år 2000.
Omfattende restaureringer i 1686 og i 1952.  Dagens menighet overtok kirken til redusert pris fra grev. Peder Anker Wedel Jarlsberg i 1769.

Nykirke church is estimated to have been built somewhere around 1100 AC, but the last written documentation found is from 1331 and its 800 year jubilee was celebrated in  the year 2000. An extensive restoration took place in 1686 and then again in 1952. The congregtion of today bought the church from count. Peder Anker Wedel Jarlsberg at a reduced price in the year 1769!Picture 517

Tvers over gaten fra kirken finnes et krigsminnesmerke over de fra Nykirke som mistet sine liv for Norge i 2. verdenskrig.

Across the road from the church there is a war memorial over those from Nykirke that lost their lives through the 2. world war.
Picture 508Her et bilde fra boligstrøk på ‘Klokkeråsen’ i Nykirke
Here is a picture from a residental area called ‘Klokkeråsen’ på Nykirke

Picture 504Og her fra boligstrøk  litt lenger ned mot riksveien –
Som sagt: Et lite sted!

And here from a residental area closer to the main road. As said: ‘A very small place’!
(Compliments of SRB )

Other reports from Horten:  Borre i Horten
Løvøya i Horten

Retur INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in VESTFOLD and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.