Eggedal (The valley of artists)

I dag vil jeg ta dere med på en liten tur til naturskjønne Eggedal og områder rundt, –  også kalt “kunstnerdalen”, – fordi både Edvard Munch, Chr. Krogh, Tidemand, Gude, Theodor Kittelsen og Christian Skredsvik har hentet mye inspirasjon nettopp i Eggedal. Noen av dem bosatte seg sogar nettopp i Eggedal!

I promised you that I’d take you on a small trip to the peaceful and beautiful valley- ‘Eggedal’ and the surrounding areas, also known as ‘the valley of artists’. Famous Norwegian painters like Edvard Munch, Chr. Krohg, Tidemand, Gude, Th. Kittelsen and Chr. Skredsvik have been inspired by the beauty of just this particular valley! Some of them even settled here!
Nye bilder 623Det første tegnet på at dette kunne bli en tur litt utenom det vanlige fikk jeg allerede ved Kolsrud. Her falt Simoa utfor en bred skrent og laget et vakkert lite fossefall – Kolsrudfossen!

The first signal that this could be a trip different from most, I got already at Kolsrud.
Here the river ‘Simoa’ created a beautiful little waterfall – ‘Kolsrudfossen’.

Nye bilder 635I Vatnås-krysset ventet mye naturopplevelser.
In the ‘Vatnås-crossing new nature experiences were waiting –
Nye bilder 638Litt lenger oppe ble Simoa litt bredere. Enkelte steder kunne den være nesten blikkstille som en liten sjø uten merkbar bevegelse, men i neste øyeblikk kastet den seg ut i muntre små stryk-

A bit further up the valley, Simoa became slightly wider. In some places it could be very calm looking nearly like a small lake with no movements at all, and suddenly it would be filled with small rapids –
Nye bilder 641Sigdal kommune strekker seg fra Åmot og nordover til Eggedal. Kommunesenteret er Prestfoss og her finner vi rådhuset, lokalavisa, sykehjemmet ‘ Sigdalsheimen’ samt Sigdal & Eggedal Bygdemuseum osv.

Actually ‘Sigdal’ stretches from ‘Modum’ and northwards into Eggedal.The municipal center is Prestfoss and here we find the city hall, the local paper, the nursing home ‘Sigdalsheimen’ and the Sigdal & Eggedal Cultural Museum.
Nye bilder 642Det er kanskje litt stygt å si det, men – det var tegn som tydet på at ting ikke gikk så bra i Prestfoss. Tomme butikklokaler, tomme vinduer, – et postkontor og en matbutikk som virket  nedlagt (eller i alle fall svært dårlig besøkt), men lokalavis – det hadde de.
Jeg har blitt fortalt at det finnes et annet større butikksenter sentralt i Prestfoss: ‘Sigdalssenteret’ med stor dagligvarebutikk, frisør, cafe, bank osv. Det kan jo kanskje forklare hvorfor det virket litt tynt befolket i bygget på bildet?

May be it isn’t nice to point it out, but there were obvious signs that thing may be  didn’t go all that well i Prestfoss? Vacant business facilities, empty windows, a post office  and a grocery store that seemed more or less deserted (or at least very poorly visited), but a local paper – that they had!
I’ve been told that there is another large business center in Prestfoss: Sigdalssenteret
including grocery store, cafe, hairdresser, bank etc. and it may possibly explain why the building in the picture seem somewhat vacated?
Nye bilder 643Her er avdelingskontoret til lokalavisen ‘Bygdeposten‘ som egentlig er hjemmehørende i Vikersund!
This is the local office to the district paper ‘Bygdeposten’, which actually is located in Vikersund.

Men i Prestfoss finner vi et felles bygdemuseum for Eggedal og Sigdal. Det er forøvrig kommunens såkalte “1000-årssted” med en fin samling av svært gamle bygninger fra denne del av landet.

But – in Prestfoss we find an interesting cultural museum for ‘Eggedal’ and ‘Sigdal’ focusing on old buildings collected from the different farms throughout area. This is also Sigdals so called ‘1000 year spot’, which all Norwegain communities are recommended to establish.
Nye bilder 734Her ser vi “Åsane-fjøset” som ble bygget i 1630 og som fortsatt synes å være i god stand?

Here is the Åsane-cowshed’ which was built in 1630 AC and still seems to be in a good shape?

Nye bilder 725Hva med en stall fra 1850?
How about a stable from 1850 ?

Nye bilder 730Her et gammelt bryggerhus fra 1750
Here an old ‘wash house’ from 1750
Nye bilder 729“Eikjebygningen” er  også fra 1750,  men – man behøvde ikke oppsøke bygdemuseet for å finne gamle ting med høy kulturell verdi.

‘Eikjebygningen’ is also from 1750, but – it wasn’t neccessary to seek out the museum to find buildings with a cultural value.
Nye bilder 647På toppen av åsen over Prestfoss fant jeg “Holmen kirke”,- en erverdig hvit gammel trebygning bygget i 1690 –

On the top of the hill I discovered  ‘Holmen church’, an old and distinguished white wooden church built back in 1690!
Nye bilder 651Meget nær kirken: “ Gamle Borgestua Kro” – eies idag av menigheten og brukes i begrenset grad! 
Very close to the church, we found ‘Old Borgestua Kro’ which is owned by the local congregation and is sparsely used.
Nye bilder 646Nede i sentrum oppdaget jeg et “Th. Kittelsen-monument”. Litt dårlig vedlikeholdt, men fullt av tusser og troll på begge sider. Jeg håper jeg har greid å få frem detaljer her… Etter hva jeg er blitt fortalt, er monumentet idag flyttet, men jeg har dessverre ikke det nøyaktige sted.

Down in Prestfoss center I stubled across a memorial of our no 1 story teller, the author and artist – Theodor Kittelsen ! The maintenance wasn’t all that good, but I really hope that I have been able to convey the details here. Please study it closely!
After what I have been told, the monument has today been re-located, but I don’t know the exact new location.
Nye bilder 652Ikke langt nord for Prestfoss krysset jeg denne lille idyllen – en liten elv ved navn Horga som rant ut i Soneren,- den største sjøen i området.

Just north of Prestfoss I came across this idyllic little stream called ‘Horga’ which emptied itself in the larges lake in the area: oneren’
Nye bilder 654Lar man blikket passere furustammene og over den blå vannflaten på Soneren, kan vi ane snøfjell der i bakgrunnen. Det er Gråfjell og Norefjell som ennå ikke har kvittet seg med vinterens snødekke.

If you gaze passed the pine trees and across the blue surface of ‘Soneren’ you’ll se mountains with  snow caps in the distance. Thats ‘Gråfjell’ and ‘Norefjell’ where the snow hasn’t quite melted away yet. By the way, ‘Norefjell’ had an important role in the Winter Olympics in Oslo in 1952!
Lauvlia 2aPlutselig passeres  “Lauvlia” oppe i  lia til venste.  Lauvlia er Th. Kittelsens (1857 – 1904) oppholdssted i 10 år (1899 – 1909) og her bodde han med sin familie. Herfra kunne han se steder som i sterk grad bidro til hans mange tegninger fra Soria Moria, troll og tusser, mennesker og dyr. I horisonten kunne han se Andersnatten som han også i sin tid malte.

All of a sudden I passed ‘Lauvlia’ up on the hill to  my left. ‘Lauvlia’ was the home of our esteemed artist Th. Kittelsen and his family for many years (1899-1909). From here he could see places that has forever lodged themselves in his art, his books about ‘trolls’ and nymphs, scary nights and ‘dangerous’ animals. And in the horizon he could also se the little mountain  ‘Andersnatten’ which had a central place in many of his stories.
Nye bilder 656For at dere skal få et lite inntrykk av hva jeg snakker om – her et utsiktsbilde fra Lauvlia over  Soneren – retning Andersnatten.

Giving you an impression of what I’m talking about: Here is a view across ‘Soneren’ with ‘Andersnatten’ on the horizon!
Kopi av Nye bilder 657Andersnatten er forøvrig 733 meter høy og en yndet arena for fjellklatring. Særlig sørøst-veggen representerer en utfordring…

By the way, – ‘Andersnatten’ is 2419 ft and extremely popular among mountain climbers. Especially the southeastern wall represents a challenge!

Nye bilder 658En liten ekstra idyll langs Simoas bredder . .
It’s extra idyllic views here along the banks of Simoa
Nye bilder 660Mellom Soneren og Solevatnet har et par av kommunens nøkkelbedrifter etablert seg: Haga Maskin og her –   Sigdal Kjøkken.

Between ‘Soneren’ og ‘Lake Sole’ a few of Sigdals corner businesses established themselves. Here we find Haga Maskmin AS and the largest ‘Sigdal Kitchens’
Nye bilder 661‘Simoa’ har blitt litt sterker og villere her oppe i dalen!
‘Simoa’ has becom wilder and stronger her in the upper parts of the valley.
Nye bilder 716Vi har ankommet den nordlige del av Sole-vannet.
We have arrived at the northern part of ‘Lake Sole’

Nye bilder 719Her felles det tømmer!  En lokal beverfamilie er i ferd med å etablere seg i området!
‘Timber’! A local beaver family have been establishing themselves in the area.
Nye bilder 664I disse traktene fant jeg gamle Eggedal Mølle, oppført i 1912, og som selvsagt ikke lenger er i drift. Men det var jo litt artig å titte på hva som hadde vært…
I sommersesongen er mølla et yndet utfartssted for skoleklasser og andre…
Og også her hadde man tatt vare på den gamle kulturen.

In these surroundings I came across the old Eggedal Mill, built in 1912, but of course no longer in operation. But it was kind of interesting to take a look upon what has been . . .
During the summer season this is a popular destination for school expeditions and others with historic ambitions –
And also here they have preserved old buildings, machinery a.s.o.
Nye bilder 663
Nye bilder 665Her et nærbilde av gammelt maskineri.
Here a close-up of old machinery.
Nye bilder 673I dag ledes vannet forbi skovlhjulet til mølla.
Today the water is led past the paddle wheel of the mill.
Nye bilder 667bEt lite bilde av selve “storfossen” som leverte den energi man trengte på den tiden –

A lttle picture of the main waterfall which in time supplied all the energy needed for operating the mill.
Nye bilder 674På oversiden av fossen fant jeg en skole fra gamle dager som man hadde tatt vare på.
Above the waterfall I came across an old school building which had been preserved –
Nye bilder 676bGrønset-skulen er fra 1863. Og selvsagt var den stengt. Men i klasserommet var det gjort klart for undervisning for geografi og jeg bare måtte vise dere dette. Å ta bilder gjennom støvete vindusglass fra 1863 er litt av en utfordring, men man skal ikke gi opp.

Grønset School is from 1863! And of course it was closed. But the class room was ready for an hour with geography, and I just had to show you this. And to take pictures through a dusty window pane from 1863 proved to be a real challenge, but giving in was not an option!

Nye bilder 677Det ga en litt underlig følelse: Ingen elektronikk, ingen PC’er, telefoner. Bare papir, blyant, karter og en tavle. Dette minnet meg om den dagen jeg selv første gang ble konfrontert med en fremtidig utdanning.

It gave an eerie feeling: No electronics, no computers, no smart-phones! Just paper, pencils, maps aand a blackboard! This reminded me of the day that I myself was confronted with the future of education!
Nye bilder 678Her er Eggedal skole av i dag. Legg merke til kontrastene i forhold til den gamle skolen!
This is ‘Eggedal school’ of today. Observe the contrasts to the old school!

Nye bilder 679Og Eggedal kirke! (1878)
‘Eggedal church’, built in 1878, seating 300 people.

Igjen fanget et lite skilt i veikanten min oppmerksomhet: “Hagan – Chr. Skredsvig” !
Her oppe bodde han altså – maleren som har produsert noen av Norgens mest kjente kunstskatter? Malerier som “Seljefløyten”  (egentlig malt etter Dælivannet i Bærum), men også med kjente malerier som “Idyll” og “Jupsjøen”. Jeg svingte av hovedveien . . .
Snart var jeg høyt over dalbunnen –

Again a small sign by the roadside caught my attention: ‘ Hagan’ – Chr. Skredsvig!
So this is where he lived? The famous artist and painter Chr. Skredsvig who has produced a number of our national treasures like the painting ‘Tryllefløyten’ (actually painted Lake Dæhli in the community of Bærum), but also well known paintings like ‘Idyll’ and ‘Jupsjøen’.
I turned off the main road . . . And soon I was way up into the hills –
Nye bilder 683Man får en fantastisk utsikt over Eggedal her oppe fra!
One gets a fantastic view over Eggedal from up here.
Nye bilder 685Langt ute i horisonten kan  man ane den før omtalte ‘Andersnatten’
Far out in the horizon we may imagine the silhouette of  ‘Andersnatten’

Nye bilder 687En sti omkranset av hvitveis førte meg gjennom skogen og mot venstre –
A track, surrounded by lovely anemones’ led me to the left –
Nye bilder 689Hagan!  Her bodde han altså. Og her hentet han sin inspirasjon.
Hagan! This is where he lived! And here he was getting the inspiration he needed.
Nye bilder 690b“Hagan”  – Chr. Skredsvigs ( 1854 – 1924 ) hjem og inspirasjonskilde. Her bodde han  fra 1894 og frem til sin død i 1924.
Idag drives hans hjem, urørt siden han døde, som et slags familiemuseum. Her kan man beundre ca 150 kunstverk fra Chr. Skredsvigs hånd og når været er på sitt fineste, kan man nyte kaffe og hjemmebakte kaker og vafler på tunet til en utsikt man nok ikke finner så mange steder.

‘Hagan’ – The home and inspirations of Chr. Skredsvig (1854-1924). Here he lived since 1894 up to his death in 1924.
Today his home, which has not been altered since his death, are operated like a ‘family museum’. And here you may enjoy approximately 150 paintings made by Chr. Skredsvig in the atmosphere where they were made! If the weather allows, you may also admire the view over a cup of coffee and home made waffles on the lawn.
Nye bilder 691bHer, rett bak huset til Skredvig går det flere kilometer med turstier. Og her er man virkelig “historisk grunn”,- for her må Chr. Skredsvig ha vandret med sitt staffeli og  sine lerreter. Sannsynligvis vandret han ikke alene. Mange av samtidens kunstere hadde nær kontakt med Chr. Skredsvig og kan ha vandret på de samme stier…

Here, just behind Skredsvig’s house there are a number of tracks through the woods. And here we are indeed on historical ground! Here Skredvig must have walked carrying his equipment and most likely he didn’t walk alone!  A great many of the artists of those days had a very close contact with Skredsvig and may therefore have walked the same tracks looking for inspiration and motives.
Nye bilder 692Men her, – på kulturell grunn, og med tanker om hva Chr. Skredsvig har betydd for norsk kunst og kulturliv, forlater jeg dere, mens jeg selv vandrer dypere inn i Th. Kittelsens rike –

And here.  on cultural ground, thinking about what Chr. Skredsvig has ment to Norwegian art and culture, I’ll be leaving you for this time. While I myself is walking even further in my quest –
(Compliments of SRB )

Retur INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

26 Responses to Eggedal (The valley of artists)

 1. Jeg bodde der i fem år og til og med byggde hus ikke langt fra Høryan (som jeg hadde vanskeligheter å sier i og med jeg er engelsk). Jeg trivdes så godt der oppe og folk var fantastiske. Jeg har forsatt venner der. Det ver virkelig synd å høre at det virket som det ikke gikk så godt i bygde.

  • Seenorway says:

   Hey Gaynor,
   I think we may find a picture of ‘multe’ as well as ‘blåveis’ 🙂 but with 90 000 pictures in my HD I need a little time to find two representative ones.
   Høryan? I’ve lived in Norway all my life, but this is a place I have never heard of? But – taking into consideration ‘village’ and ‘a place which didn’t go to well’, – could it possibly be ‘Høyanger’ you’re referring to? Located on the northern bank of the Sognefjord relatively close to the entrance?

   • Hei,
    Hørje elven er i Sigdal. Jeg bodde i Sigdal totalt for fem år, men bodde i Nedre Eggedal for halvparten av tiden (halvveis opp Sigdal Dalen mellom Prestfoss og Eggedal – hvor Sigdal fabrikken ligger), og resten av tiden på vårt nybygg (den gang) like utenfor Prestfoss. Det er denne bygde som du følte ikke gikk så godt. Hørje elven lå litt lengre inn på skogen og kommunen valgt å kalle veien som vi begynte å bygge på – Hørje vn. Veldig vanskelig for meg da. Men ikke nå lenger.

    Det var spennende for meg å se på bildene dine derifra. Jeg kunne ser Andersnatten på den andre enden av Soneren fra min stue vindu. Ungene badet i Soneren om sommeren. Christian Skretsvik’s hus opp i Eggedal var den gangen passet på av datteren og barnebarnet som holdt hagen stappfullt av blomster. Barnebarnet er også kunstner.

    Min tiden i Sigdal var den beste tiden for meg. Så tusen takk for de nydelig bildene.

    • SeeNorway says:

     Hm, jeg burde jo ha fått med meg den når jeg reiste opp dalen med kamera i neven?
     Men jeg husker jeg passerte en liten elv som jeg i ettertid ble fortalt het ‘Horga’?
     Den har jeg jo faktisk tatt bilde av? Og så kan det vel kanskje være litt dialekter etc som gjør at ‘kjært barn har mange navn’?

     • Jo, riktig det. Men du fikk bildet av elven og et bilde har ikke jeg! Jeg stavet navnet galt i min først kommentar og da kikket jeg på Google.

      • Seenorway says:

       Så det er ‘Horga’ vi snakker om? Trenger du en kopi av det bildet jeg hadde i Eggedal-reportasjen også?

      • Nei takk, men det er snillt av deg å spørre. Bare bruk av noen av Åsgårdstrand bildene plus Multe og blåveis om du har de.

       Det er rart, jeg bodde i Sigdal som er kunstner plass, og hadde hytte på Nøtterøy, i nærheten av Åsgårdstranden (derfor visste jeg om stedet). Begge plasser søket av gamle malere!

      • Seenorway says:

       Det har jeg sendt deg. Sleit med å finne noen 🙂 til tross for at jeg visste at jeg hadde tatt mange opp gjennom tidene. De har en egen evne til å stikke seg bort nåpr man trenger dem. Har en egen katalog med over 3000 blomster og planter, men de var selvsagt ikke der! Men jeg gfant noen (og de er sendt) Har du ikke fått dem?

      • Ja, tusen takk. Jeg sent deg email. Jeg håper at du har fått den. Jeg er veldig takknemlig for din hjelp. Men nå er det kl:24:30 for deg, så du må ikke fortsette å lete. Sov godt!

 2. Hei, jeg ble informert om denne siden av vår markedsføringsansvarlig Bitte Olstad. Kjempeflott blogg og bilder. Jeg skal spre denne linken videre til mitt nettverk. Mvh Camilla Løkvik Lingaas, daglig leder Kunstnerdalen kulturmuseum

 3. kalabalu says:

  A place to be
  where stream plays
  splashing the greens
  the artisit they crave to create a painting
  they get so attached, they live all their life
  at Eggedal..the spring stays here in winter
  autumn turns itself as summer sings
  the pastuers are greener on this side 😉
  Do you want to stay here and become part of history ..

 4. Nada Faris says:

  These pictures are so beautiful! !!!

 5. allesistgut says:

  Thanks for showing these beautiful photos of Eggedal and share these interesting informations. I guess there are some abondoned places and valleys in Norway, as in such other countries, too. I really would like to visit Eggedal and the home of Chr. Skredsvig “Hagan”.

 6. manoy says:

  i like this small home it in my dream

 7. Takk! Så spørs det hvor mange andre som gjør det? 🙂 Men nå har jeg i alle fall publisert den.
  Synd jeg ikke fant noe bakgrunnsstoff på engelsk om Tidemand, men der var det ikke mye å hente.

 8. It is easy to see, through your stunning photos, why the great painters came here. And now, from reading this post, I hope to visit Eggedal myself later this year. Thank you!

 9. Ragnhild says:

  Fantastisk reportasje! Utrolig mange flotte bilder med veldig mye interessant informasjon. Denne artikkelen er verdt å se på og lese flere ganger, og det kommer jeg også til å gjøre. 🙂

 10. Pingback: INDEX | See Norway – Se Norge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.