In memory of Hamsun

Knut Hamsun regnes for å være en av Norges mest betydelige diktere og forfattere og fikk i 1920 Nobel-prisen i litteratur. Hans mest kjente verker er kanskje ‘Sult’, ‘Pan’ og ‘Victoria’.  Mot slutten av sitt liv utviklet han sympatier for den tyske okkupasjonsmakten, noe mange nordmenn aldri tilga ham.
På Hamarøy, like sør for Lofoten, er det opprettet et eget Hamsun-museum!

Knut Hamsun is often seen as one of Norways most distiguished author and poet and in 1920 he was awarded the Nobel price in litterature. His best known books may be ‘Sult’ (Hunger), ‘Pan’ and ‘Victoria’. Towards the end of his life he developed sympathies for the German occupants (1940-45), something that a great many Norwegians never forgave him.
On Hamarøy, just south of Lofoten, there has been built a museum in honor of Hamsun.

IMG_0762Hamsun-museet ligger vakkert plassert med utsikt over fjorden –

The Hamsun Museum lies beautifully located by the sea with a wonderful view overlooking the fjord.

IMG_0656Sett i nærbilde er – som mannen selv, – også selve Hamsun-senteret litt uvanlig i sin form

Up close, the Hamsun Museum – like the man himself – is somewhat extraordinary in its shape.
IMG_0671I 1948 avsa Norges Høyesterett en fellende dom over Hamsuns forhold til okkupasjonsmakten. Dette aksepterte han aldri og i ren protest valgte han å nedlegge sitt forfatterskap.

In 1948 The Supreme Court of Norway passed a final judgement on his dealings with the German occupants. This he never really accepted and retaliated by ending his authorship.

IMG_0690Her er det samlet enkelt-gjenstander fra hans tidligere virksomhet.
Here ‘single-items’ from his former activities.

IMG_0734Andre ting er samlet i utstillingskasser til offentlig beskuelse –

Other things are placed in transparent showcases for public display –

IMG_0722Besøkende barn har fått deres eget lille hjørne –
Visiting children have gotten their private little corner –

IMG_0688Her kan man lese Hamsun – digitalt -, og noe forfatteren neppe noen gang hadde tenkt seg muligheten av 🙂

Here you may read Hamsun – digitally -, something the authour probably never through his whole life envisioned possible 🙂

IMG_0712Før avskjeden kaster vi et raskt blikk på utsikten fra museets toppetasje
Before our departure – a quick glance out the windows from the musems top floor

IMG_0717Hamarøy er et vakkert sted!  Og får du noen gang sjansen, så bør du stoppe en stund her for å nyte roen, naturen og finne deg selv!

Hamarøy is a beautiful place! An if you ever get the chance, you ought to stop here for a while – enjoing the peace, the nature and to ‘find yourself’, so to speak –
(Compliments of RXS)

Retur INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in NORDLAND and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to In memory of Hamsun

  1. allesistgut says:

    Thanks that you let us have a look inside Hamsunsenteret. I visited in 2004 his birthplace and I really would visit Hamarøy again.

  2. Ragnhild says:

    Flott samarbeid, der du skriver og redigerer alt, og gjør det veldig godt.. Og jeg tror det kommer til å gå mange flere tog. 🙂

  3. twoscamps says:

    Thank you for a very interesting post. Many years ago I read “Hunger”. Now I am inspired to read “Pan”. Hamsun understood “wanderlust”. Tusen Tak! -Maureen

  4. Pingback: INDEX | See Norway – Se Norge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.