Kabelvåg – Lofoten

Kabelvåg ligger bare 5 km vest for Svolvær og var i eldre tider å regne som “hovedstaden” i Vågan kommune. I dag bor det bare ca 1800 fastboende i Kabelvåg, men stedet er fortsatt idyllisk og har en meget god havn for fiskerflåten. I gamle dager under lofotfisket, kunne det koke av mennesker i Kabelvåg.

Kabelvåg lies only 3 miles west of Svolvær and was in earlier days seen as the capital of the community of Vågan. Today there are only about 1800 people living permamently in Kabelvåg, but it’s still an idyllic place with an excellent harbour for the fishing fleet. In the old days under the annual ‘Lofoten fishing’ there could be thousands
of fishermen in the streets of Kabelvåg.

En av stedets gater gikk på folkemunne under navnet “konjakkgata” og her kunne man kjøpe mye mer enn bare konjakk. Det var det visstnok bare menighetsrådet på stedet som ikke kjente til!

One of the streets in Kabelvåg went under the name ‘Cognac street’ and rumours will have that you could by a lot more than cognac in this particular street!  And the only people that didn’t know was the local wicker and his congregation 🙂
IMG_0430 (2)Kabelvåg har vært et “kirkested” i over 900 år!  Vågan kirke (bildet) er en “korskirke” bygget i tømmer så tidlig som i 1898 og har plass til 1200 mennesker! Denne kirken går også under navnet “Lofotkatedralen”.
Det kan kanskje virke litt underlig at man bygger en kirke med 1200 sitteplasser i et samfunn med bare 1800 fastboende, men det er altså ikke fordi at “nordlendingen” er spesielt religiøs. Snarere det motsatte!
Men under Kabelvågs storhetstid kunne det være 10-tusener av mennesker som hadde sitt arbeid i regionen og man hadde faktisk behov for en rommelig kirke. Den nåværende kirken ble bygget som erstatning for en mindre kirke bygget i 1798, men ellers regner man at det kan ha stått 5-6 kirker her tidligere.

Kabelvåg has been a church center for more than 900 years! Vågan church (picture) is a ‘crosss church’, built in timber as early as 1898 ande seats 1200 people. It may look a bit strange building a church with capacity for 1200 people in a society including 1800, but it’s not because the locals are an overly religious people. (More the opposite) But we’ll have to remember that every year, depending on the fishing, there might have been as much as
10 000 people working here.
The church standing was built to replace a smaller church built in 1798, but otherwise there has been 5 or 6 other churches here through earlier times.

Den første kirken som ble bygget her, ble bygget under kong Øystein Magnusson (1088 – 1123 ) og selv før det mener man å ha påvist at det på stedet lå en stor stein som kan ha blitt brukt til blot og religiøse seremonier. Her er vi på historisk grunn!

The very first chuch that were built in this location was erected under King Øystein Magnusson (1088 – 1123), and even before that it’s been documented that a large stone may have been used for offerings and other religious ceremonies. Here we are really on historical ground!

Vår buss-sjåfør tok til orde for å avlive en myte om nordlendinger i sin alminnelighet: “Alle tror at nordlendingen er så gjestfri?! Og det er egentlig bare tull. Den myten ønske han å avlive en gang for alle! Nei, nordlendinger – de er voldsomt selskapssjuke og noe inn i gamperæva nysgjerrige! Men “gjestfrie”? Nei, det var de definitivt ikke!”

Our bus driver was a colorful individual! It was very important to him to kill a myth about the local inhabitant (‘Nordlendingen’) of Lofoten: ‘Everybody seems to believe that ‘nordlendinger’ is extremely welcoming? No, – they are extremely in need of companionship at all times and very curious about everybody, but ‘welcoming’? Absolutely not! 😀
IMG_0427Fra havet og opp til veien går det en vik. Det vil si, – det skal være en vik når høyvannet kommer inn. For med en tidevannsforskjell på 2 – 3 meter, kan det bli temmelig store variasjoner hva angår avstand til havet.

From the ocean and up to the road there is a small cove. Well, it’s supposed to be a cove once the tide is coming in and with tides closing 3-4 yards,  the distance to the ocean may vary.

Det skaper naturlig nok også en del praktiske problemer med kaier og fortøyning av småbåter, men det har man i de aller fleste tilfeller løst ved “flytebrygger” tilknyttet “landganger” eller forskjellige trappearrangementer.

This, of course, creates a few practical problems with piers, moorings, but in most cases solverd by using floating piers and flexible steps/ladders etc.
Picture 680Her et lite bilde fra “indre havn” i Kabelvåg.
Here is a picture from the inne harbour in Kabelvåg.
Picture 677Picture 678Selv et lite sted som Kabelvåg slipper ikke unna sivilisasjonens svøpe. Også Kabelvåg har hatt besøk av “taggere” som skriver inn sine signaturer i høvelig plasserte steiner langs veien –
Even a small place like Kabelvåg won’t quite avoid the ‘taggers’ of the modern world. Here by the road we found some signatures embedded in stone –
But these were from Norwegian kings, – from King Oscar in 1873 through to King Harald who visited Kabelvåg in 1992 and is still Norway’s king of today.
Picture 681I tilknytning til torvet i Kabelvåg ligger rutebilstasjonen med en liten park foran –
Near the marketplace in Kabelvåg lies the local bus terminal with a small park across the street –
Kopi av Picture 687Her et lite gatebilde fra Kabelvåg med torget, havnen og musikkpaviljongen mot høyre. Heller ikke i Kabelvåg var det overvettes mange mennesker å observere en vanlig hverdag. .

Her a small picture from the streets of Kabelvåg with the market place, the harbour and the music pavilion ( to the right). There wasn’t really a lot of people in the streets of Kabelvåg on a tuesday afternoon either –
Kopi av Picture 682Her et bilde tatt ut vågen mot storhavet
Here is a shot taken out  towards the big ocean –

Picture 686Præstengbrygga ligger på torvet, men delvis ut over vannet. Her kan man derfor nyte sin lunch eller en kopp kaffe med utsikt over vågen og kjenne lukten av salt tare og sjø…
Vi falt for den fristelsen!

‘Præstengbrygga’ is a located on the market place but partly built over the water. here you may enjoy the view as well as your coffee, feeling the smell of salty waters, kelp and the sea itself  – We gave in to temptation
Kopi av Picture 683 -Etter en bedre lunch kunne vi begi oss på “rusletur” utover i Kaigata . . .

After an excellent lunch we could stroll down the ‘Kaigata’ (Pier street)
Kopi av Picture 696Det finnes en mengde hurtiggående fergefartøyer i Lofoten. Mange synes å være bygget etter katamaranprinsippet med doble skrog.

There are a lot of catamaran ferries in Lofoten. So also in Kabelvåg.
Picture 699Og noen er ikke fullt så moderne. Ja, det er faktisk et spørsmål om de i det hele tatt burde vært i nærheten av sjøen –

And some are not quite som modern. In fact, it’s a valid question if this boat ought to be anywhere near the sea?
Picture 697Også her er det hektisk byggevirksomhet på kaikanten.  Her restaureres rorbuer etter en brann – ytterst på kaikanten. Men jammen må man ut med godt over halvannen million for 55 kvadratmeter på kaikanten også på disse kanter av landet.

Also here down on the pier there are hectic building activity. Here a fishing cabin are being repaired after a fire. But even here – way out in the territory – you need to invest approximately  in excess of 250 000 US dollars to buy 55 sq.yards in an location like this.
Kopi av Picture 700Også langs ‘Kaigata’ finner vi småbåter fortøyd bak en solid molo –
Also along ‘Kaigata’ we finde a number so small crafts moored behind a solid breakwater –
Picture 690I min reportasje fra Svolvær nevnte jeg at Maria Nøkleblom syntes å trives særlig godt i denne biotopen og – det er ikke mye forskjell fra hva de gjør i Kabelvåg. Her et bilde fra en tilfeldig hageflekk jeg passerte på min vei.

In my report from Svolvær I mentioned that primroses seemed to thrive in Svolvær? And it’s not much different here in Kabelvåg. Her a shot from a random local garden –

Kopi av Picture 698Flight 211 til Espolin Galleriet klar til avgang –
Vår trofaste guide ‘Johannes’ svikter oss ikke. Utrolig hva man får for en liten brødbit nå til dags…
Det skulle gå en kyststi fra Kabelvåg til Lofotakvariet og Espolin-galleriet og den fant vi etter hvert.

Flight 211 to the Espolin Galleries ready for departure!
Our loyal guide, ‘Johannes’, didn’t let us down . Incredible what a bread crumb will buy these days? There was supposed to exist a coastal track from where we were and to the Espolin Galleries
Picture 694Her passerer vi hjemmebanen til Kabelvåg Fotballklubb
Passing the home ground of Kabelvåg Football team

Kopi av Picture 692Idet vi fant ‘Lofotmuseet’ som for anledningen var stengt.
Finding the ‘Lofoten Museum’ which was closed at the time –
IMG_0408Det samme gjaldt fordundre meg Espolin Johnsen-galleriet. De ventet man en eller annen “gruppe” og dermed kastet man ut alle andre. Så da, kjære Espolin Johnson, blir det heller ingen omtale av hva som finnes innenfor dørene der.

And the Espolin Johnsen Galleries were no exeptions. Here they were expecting a local group arriving by bus and expelled everybody else. Then tehere will be no report of what you may possibly find behind these doors!  Good work Espolin Johnsen! It’s gonna be some years before we return – if ever!
Picture 516Lofotakvariet ligger også her ute, men siden det har vært besøkt flere ganger av andre NIB-fotografer, så gjør jeg ikke et nummer av akkurat dette besøket. Bare avslutter med 2-3 bilder av akvariets “innbyggere” som en liten takk for besøket:

The Lofoten aquarium is also located out here, but – since it has been duely covered by other NIB-photographers before, I’m not putting too much into it. Only concluding our trip with a few pictures of some inhabitants of the aquarium –

Kopi av Picture 536Vår venn saltvannskrepsen –
Our friend the saltwater crayfish
Kopi av Picture 512Og naturligvis ‘Jack’ – (the ripper)
And of course ‘Jack the Ripper’ (or was it the ‘bonecrusher’? )
(Compliments of SRB & RXS)

Håper dere fikk et inntrykk av Kabelvåg? Og ellers henviser jeg til en masse andre fotoreportasjer og bilder under –
INDEX

I hope you got an impression of Kabelvåg? Otherwise you may find
several other photo reports and pictures under:

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in NORDLAND and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

13 Responses to Kabelvåg – Lofoten

 1. utesmile says:

  Very interesting , the Lofoten. My mum did once a cruise in Norway but that was including the Geiranger Fjord. She loved it. I would love a cruise too, then accommodation and food is sorted, but you are bound to do what they do. Still sounds good!

  • Seenorway says:

   Aw, you’re not bound to do anything, Ute. Besides the world is very fast undergoing changes that makes somew parts of our world directly unsafe to visit these days. Norway is still very safe, but changes are made. For instance I don’t think it will be possible to visit Geiranger by cruise ship unless it’s electrically operated! That change may be put in force before you know it, and – I think that’s only the beginning. Soon all cruise ships will have to comply with new regulations all over the world.

   • utesmile says:

    Wow really, that is interesting, anyway it would be better to come, have a base and hire a car probably….

    • Seenorway says:

     I’d try to team uyp with 2-3 other tourists at your hotel and perhaps share the costs of a 2 hour local cab-tour? They’d know where to take you in a minmum of time instead of hiring a car, aand perhaps travel for hours without finding the best sights?!

 2. Missy's Crafty Mess says:

  That last picture of the fish was truly frightening! Great views

 3. Ragnhild says:

  Super reportasje om et sted som har hatt en viktig historisk betydning og som har hatt en sentral plass i Lofotfiskerienes historie. Nå kommer det mange kunsterne hit, ikke minst vinterstid, for å male det spesielle lyset i mørketiden, som jo egentlig inneholder mange farger. 🙂

  • Jeg synes kanskje Henningsvær hadde litt mer å by på, med forbehold om Espolin Johnsen-senteret, hvor vi altså ikke kom inn fordi man ventet en busslast med turister.
   Det synes jeg var et dårlig ‘grep’ og det sier jeg rett ut.

 4. manoy says:

  i like verry much

 5. Pingback: INDEX | See Norway – Se Norge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.