Lærdal

Langt inn mot den innerste del av Sognefjorden finner vi Lærdal!  Lærdal forbindes ofte med Borgund Stavkirke og ‘laksefiske’ som jo da foregår i Lærdalselva. Og til tross for at Lærdal normalt regnes for å tilhøre Vestlandet, så er Lærdal relativt nedbørsfattig sammenlignet med resten av Vestlandet. Et koselig fjordamfunn med bare 2200 mennesker!

Far into the Sognefjord, close to the very end, we find ‘Laerdal’.  Laerdal is often related to then national ikon ‘Borgund Stave Church’ and ‘salomon fishing’ which are being performed in the Laerdal river. And even if Laerdal is normally seen as a part of Western Norway with a lot of rain, this region is suprisingly arid compared to the rest of this region. A nice and small community of only 2200 people.
Picture 1662Inn under fjellet lå Norsk Villaks-senter idyllisk til med egen friluftsrestaurant, grafisk fremstilling av laksefisket i Norge, instruksjon i fluebinding, fiske-computer, og ikke minst store akvarier hvor man kunne stifte bekjentskap med aristokraten personlig.

Wedged under the montain were ‘The Wild Salomon Center’ idyllic located in a small park with an ‘open-air-restaurant’ a graphic exhibition of ‘Salomon fishing’, instructions in how to make your own fishing flies, a ‘fishing computer’, and to top it off a number of tanks where you might the ‘aristocrate’ himself!
Picture 1663Inngangen ble voktet av et par voksne eksemplarer  som nok var omtrent tre ganger større enn vanlig.

The entrance was guarded by a couple of sturdy salomons, possibly three times the normal size –
Picture 818Og på innsiden ventet selve storlaksen –
Inside Mr Salomon himself was waiting –
Picture 831Akkurat dette stedet bør ses om man i det hele tatt er interessert i laks og laksefiske!
Just this special place ought to be seen if the salamon or salomon fishing has your attention!
Picture 827Her kan man se hvordan villaksen vandrer gjennom havet for senere å returnere til den elven hvor den ble født.

Here you might see how the salomon travels through the oceans, only to return to the river where he was once born –
Picture 1657Her er vi i parken på utsiden av villakssenteret –
Here we are in the small park outside ‘the wild salomon center’
Picture 1661Picture 1667Picture 801Da er det på tide å si farvel til restauranter, kunstige fosser,  og laksetrapper! Vi må se litt mer av Lærdal!
Then it’s about time to bid restaurants, artificial waterfalls and salomon steps. We must se what the rest of Lærdal looks like –
Picture 1651

Kirken i Lærdal er spesiell!  For det første har den dobbeltspir og det er det ikke mange kirker som har.
Det måtte da være Nidarosdomen?  Men da vi i ettertid forsøkte å finne ut noe mer om Lærdal kirke så ble vi overrasket over å finne bortimot null informasjon om denne kirken. Ikke byggeår. Ikke antall plasser. Ikke hvorfor den hadde dobbeltspir – Ingenting! (Nesten som en liten statshemmelighet)

The churh in Lærdal is rather special! Firstly it is a ‘twin spire church’ which is rather unusal in Norway. The only other that comes to mind would be the Nidaros dome in Trondheim (If that could be described as two spires?) Returning home from Lærdal, we tried to find additional information on this church, but – that wasn’t easy! Not when it was built; not the seating capacity; not why it was built as a twin spire church; not who constructed it; – in short: Nothing! Just like it would be considered a ‘State secret’?

Men – hva skulle man vel gjort uten lokalbefolkning og lesere?  For plutselig får vi informasjon om at denne kirken heter “Hauge kyrkje” – og da ble ting betraktelig enklere for oss.  Den heter Hauge kyrkje fordi den tidligere versjonen av kirken var oppført på Hauge gård – ca 1 km unna, men da den etter hvert begynte å bli ganske gammel, og da presten en dag nektet å avholde gudstjenester i dårlig vær av redsel for at hele kirken skulle blåse ned, (han kunne antagelig ikke ha stor tro på sin skaper, den allmektige, så ble det omsider bestemt å bygge ny kirke på denne tomta. Kirken er en langkirke i tre, inspirert av Nidarosdomen, og tegnet av ark. Christian Christie og ble oppført i 1869.

But, what would we do without an engaged local population? Suddenly information was pouring in: It’s not ‘Lærdal church’! The name is ‘Hauge kyrkje’ (The word ‘church’ written in a local dialect!) – and things was suddenly becoming much easier:
‘Hauge kyrkje’  because the earlier church was built on ‘Hauge farm’ 3/4 mile away and was getting pretty old. So old, in fact, that the local priest onde day refused to perform the sermonies under bad weather conditions afraid that the church would tumble  down on the top of the congregation! (He must really have been lacking the real faith in his heavenly master?) So it was decided to build a new church where it stands today. The church is a so called wooden ‘long church’ inspired of the previous mentioned ‘Nidaros dome’, constructed by architect Christian Christie and erected in 1869!

Så da vandrer vi videre i retning av det gamle Lærdal – Lærdalsøyri.  Foruten kommuneadministrasjonen inneholder Lærdalsøyri en hel del gamle bygninger fra 17- og 1800-tallet. Deler av Lærdal står på Unesco’s liste over verneverdig naturarv.

So, moving on in a westerly direction to the old parts of Lærdal called  ‘Lærdaløsøyri’ eller ‘Osøyri’.
Besides the municipal administration of Lærdal, Lærdalsøyri includes a lot of old buildings dating back to 17 to 1800 century. In fact, parts of Lærdalsøyri  have been included on UNESCO’s so called ‘World Heritage list’!
Picture 1664I dette området finner vi en passende blanding av gammel og nytt, nydelig innpasset i et  ‘grønt miljø’. Så la oss ta en tur og nyte atmosfæren?

In this area we will find a well balanced mix between ‘old’ and ‘new’, all implemented in a beautiful ‘green environment’. So just let’s take a walk en enjoy the special atmosphere?
Picture 1668Her ligger for eksempel det gamle erværdige ‘Hotel Lindstrøm’ som  gjennom årene har stått som vertskap for lakseinteresserte kongelige fra hele Europa,  omgitt av en vakker hage.

Here lies for instance the old and dignified ‘Hotel Lindstrøm’ surrounden by a beautiful garden. Hotel Lindstrøm has over the years been hostessing a large number of royalties from all over the world which were interested in fishing solomon.

Lindstrøms navn finnes på ikke mindre enn 3 bygninger i det gamle Lærdalsøyri. Hotellet har en historie som går tilbake til 1845 og det er ikke så rent få engelske lakse-lorder som gjennom årenes løp har bodd på nettopp det tradisjonsrike hotellet. Men det finnes altså også et nyere Hotel Lindstrøm tvers over gaten.

The name of ‘Lindstrøm’ is written on no less than three buildings throughout Lærdalsøyri!
The hotels history goes back as far as 1845, and there are quite a few ‘solomon-lords’ who have been living in this traditional hotel, but today there is also a newer and more modern
Hotel Lindstrøm located across the street!
Picture 1665Alle steder med respekt for seg selv og miljøhysteriet har selvsagt etablert “gågater”. Også i Lærdal hvor det knapt finnes biler sammenlignet med de fleste andre tettsteder av betydning. Men man har ikke skiltet dem. Isteden har man plassert et vakkert blomster-arrangement på gatehjørnet.

Most places with sufficient self respect for oneself and the hysteria around a environment debate have, of course, established streets closed for motorized traffic. So also here in Lærdal, even if there are (compared to most other places) practically no cars at all.
These street, however, carry no signs that would indicate such rules. Instead  beautiful flower arrangements has been put in place at regular intervals along the street.
Picture 1669Så da starter vi på Lærdalsøyri og ber om unnskyldning for at det til tider har vært nødvendig å fravike vår ambisjon om å fotografere i et tilnærmet 16:9-format.

Then we start out in Lærdalsøyra and ask your forgiveness that it sometimes has been avoidable to leave our ambitions about photographing  as close as possible in 16:9
Picture 1670Disse husene er altså fra 17 – og 1800-tallet, men visste dere at man i Lærdal har hatt bosetting siden 4000 år før Kristus? Lærdal har alltid vært et knutepunkt mellom Vest og Øst og Kongveien går da også gjennom Lærdal og videre opp langs elven.

These houses are from app. the 17 – 1800 century, but did you know that there has been settlements in Lærdalsøyri since 4000 years BC?  Lærdals has always been a road center between the East and the West and the traditional ‘Kongeveien’ (Kings road) goes through Lærdal and continues up along the Laerdal river –
Picture 1671I dette ærverdige bygget til høyre fant vi etter hvert en liten cafe som kunne svinge opp med litt mat til sultne veifarende. Her prøver fruen benken i aftensolen –
Picture 1673
In this beautiful house we found a cafe that could muster a bite to eat for a hungry couple

Picture 1675
Picture 1676

Ut av gågaten på den andre siden. Her hadde man forsøkt å etablere en form for forretningsdrift i de gamle husene –

Coming out of the street without traffic – Here somebody was trying to make a living operating a store from one of the old houses. I’m not sure of a future success though –
Picture 1678Men på en sen sødags kveld var alt stengt! Og det var vel egentlig like bra?!
But on a late sunday evening everything was closed. Just as well!

Picture 1680Her gjemt bort i en krok fant vi plutselig et lite pensjonat! Antagelig var det noe vi burde vite om på forhånd, ellers ville det ikke bli lett å finne!

Hidden away behind a corner we all of a sudden found a small boarding house! But if you didn’t know about it on before hand it would be tough to find!
Picture 1679Denne bygningen syntes vi så ganske “offisiell” ut, men etter å ha sett bilder av samme bygning i brosjyrer hvor det bare står “hus i Osøyri” er vi mer usikker. Herskapshus fra gammel tid?

This building looked kind of ‘official’ but with no markings it was probably a private house? In the back of my mind, I think somebody hinted that it had once been serving as a bank?
(But I’m not sure!)

Picture 1681I en liten park registrerte vi solens siste stråler for dagen
In a small park the last rays from the sun were lighting up the lawn
Picture 1682Omgitt av høye fjell er beliggenhet viktig. Her gjelder det å sikre seg sol så lenge som mulig –
Surrounded by mountains, location is important. It’s vital to secure the evening sun as long as possible –
En ny liten idyll fra en av Lærdalsøyris mange kroker og kriker …
Another little idyllic oasis in the midst of Lærdalsøyri –
Picture 1685Picture 1672Et par nysgjerrige ‘innbyggere’ i Lærdalsøyri tok oss i øyesyn –
A couple of curious inhabitants were taking a closer look at us
Picture 1686Og andre ganger var det lett å tenke seg tilbake til 1800-tallet. Man skulle bare plassere inn i bildet en hest og en karjol samt et par damer med krinoliner og parasoller…

At times it was hard not to imagine a scene of the old days filled with horses, buggies, ladies in long dresses carrying parasols against the sun . . .
Picture 1687Aftensol i parken –
Evening sun in the park –
Picture 1689Lærdal er et frodig lite tettsted og roser o.a. trives godt i solveggen.
Visste du forresten at den første telegraflinjen i Norge (Oslo – Bergen ) gikk gjennom Lærdal?

Lærdal is a lush little settlement with roses thriving in the sun!  Did you know that the very first national telegraph line (Oslo – Bergen) went through Lærdal?
Picture 1688
Picture 1693Picture 798Et bilde tvers over bukta mot gamle Osøyri
A shot across the bay towards old Osøyri
Picture 1666

Picture 1683Men selvsagt fantes det noen butikkutsalg –
But, of course, there were also regular shops –
Picture 796Her er administrasjonen til Lærdal Energi AS –
Here is the administration building belonging to Lærdal Energy AS
Picture 797Her er saft- og syltetøyprodusenten Lærum som engang startet sin virksomhet i Luster, men som senere flyttet virksomheten til Lærdal.

Here is the juice and jam producer ‘Lærum’ which once started their enterprise in Luster, but later on moved to Lærdal.
Picture 800Her et møbel- og interiørfirma i utkanten av parken, men – selvsagt finnes det mer moderne bebyggelse i Lærdal.  Men det er jo ikke noe med særpreg for Lærdal og derfor nøyer jeg meg med et par bilder

Here is an interior and funiture shop located just outside the park, but – of course you’ll naturally  also find more modern buildings in Lærdal. That is, however, nothing special for Lærdal and therefore I think a few pictures will suffice.
Picture 1656Moderne boligstrøk som du vil finne dem overalt i Norge –
Naturen derimot finner du ikke hvor som helt!

Modern residential sections like you’ll find them all over Norway. The nature, however, is not to be found just anywhere.
Picture 1653Selv om Lærdal er en relativt stor kommune i flateinnhold ( 1341 kvadratkilometer) så er den heller beskjeden hva angår folketall – bare 2200 mennesker. Og det kan kanskje forklare det relativt begrensede antall butikker o.a. man ser her på stedet.

Even if Lærdal is a relatively large community (1341 sq.km) there isn’t too many people living here. Only about 2200 people! And that may possibly explain why there seems to be rather few businesses/shops around in this area?
(Compliments of SRB )

Nå burde jeg naturligvis hatt med meg noen bilder av Lærdal sykehus og Lærdalshallen, men de lå i andre enden av Lærdal og tiden strakk rett og slett ikke til denne gangen.

I should perhaps have taken a few photographs of the local hospital and ‘Lærdalshallen’, but there just wasn’t enough time on this visit. Perhaps next time!

Derfor takker jeg for hyggelig selskap på turen. Vil du se mer av Norge, vennligst klikk på ‘Index’.
So, thank you for your company on this occasion. If you want to see more of Norway,
I suggest that you click on the link to ‘Index’?

Retur INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in SOGN & FJORDANE and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

15 Responses to Lærdal

 1. Missy's Crafty Mess says:

  What a beautiful picture tour of this lovely town. Thank you for directing me here

  • Seenorway says:

   You’re welcome! When the fire broke out a couple of years ago there were heavy winds and 10-15% of the city burned down. As you may see of these pictures: Fortunately not the old part of the city! That is still there (if you’ve got the time and the money! 🙂 )

 2. -Eugenia says:

  I enjoyed seeing the architecture and so lucky to have such beautiful scenery as the backdrops. Very quaint and charming.

  • Seenorway says:

   Would you believe that after these pictures were taken, large parts of the city was lost in a fire! Standing close, made by wood, the winds and the fire had easy prey, however it’s being rebuilt . . .

   • -Eugenia says:

    How sad. Reminds me of the wildfires about 2 years ago that destroyed a good portion of Gatlinburg, TN.

    • Seenorway says:

     Well, my original photo report will live for years and years showing what it once was, but I’m sure they will be tring to make it much like it was and – I’m not sure if the oldest part of the city was hit byu the fire? But I seem to recall that something like 40-50 housed were lost. And that’s pretty much for a small city like this one!

 3. vestlending says:

  en virkelig flott reportasje! spesielt med tanke på de siste hendelser fra Lærdal?
  http://www.tv2.no/

  • SeeNorway says:

   Takk! Det var jo fjernt i våre tanker at det ville brenne i Lærdal selv om vi selvsagt så brannfaren. Lærdal er jo langt fra det enste sted i Norge som ville kunne brenne ned til grunnen om uhellet var ute. Se bare på vår reportasje fra f.eks. Solvorn i Sogn!
   Brenner det der en dag, så er jeg redd 90% av samfunnet forsvinner! Og Lærdal hadde vel egentlig griseflaks at brannen startet så langt oppe i byen som ved Haug kirke? Hadde starten ligget 100 meter lenger vest så hadde hele Osøyri definitivt gått tapt.
   Nå håper jeg virkelig at de oppretter en ‘brann-sone’ tvers over byen ved ikke å bygge opp igjen nedbrente hus i et slikt belte. Da er mye gjort!

 4. Clicked at a random post and so enjoyed looking back through these photos again… I especially liked the old man and woman toys looking through the window which you captured.. 🙂 x
  Enjoy your weekend my friend.. 🙂

  • SeeNorway says:

   Hi Sue,
   Yes, with a bit of fantasy – it could have been a glass veranda? 🙂
   There has been people living in Lærdal for a very very long time! And these houses are from the oldest part of the city.

 5. Ragnhild says:

  Virkelig en flott og lærerik reportasje, både i tekst og bilder! 🙂 Her var det mange opplysninger som jeg ikke kjente til, så i dag har jeg lært flere nye ting. Vi bor jo i et så langstrakt land at det er vanskelig å vite så mye om landet vårt som vi gjerne ville. Derfor er denne See Norway en skattkiste, der man både kan nyte vakre bilder og lære mer om Norge.:)

 6. Your weekly digest is a delight to open. 🙂 Just catching up on a few 🙂 Sue

 7. Pingback: INDEX | See Norway – Se Norge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.