Daily Archives: February 25, 2013

Are your insurance paid?

Dette er akkurat på grensen til hva som er tilrådelig. Og man kan fort bli lurt av dimensjoner.  Den vertikale sprekken midt i bildet er f.eks. 8-10 meter høy! This is just about as far as you safely may approach … Continue reading

Posted in SOGN & FJORDANE | Tagged , , , , , , , , , , | 6 Comments

Scenes from Sogn

Et bilde fra Lusterfjorden i Sogn –  Fjorden er omtrent like dyp som fjellene er høye! A quiet picture from ‘Lusterfjorden’ in Sogn.  The fjord is as deep as the mountains are high! Og hvis du tar deg frem mot … Continue reading

Posted in SOGN & FJORDANE | Tagged , , , , , , , | 14 Comments

A little piece of Norway

En litt annen utgave av ‘Et lite stykke Norge’ og kanskje likevel med sterke felles trekk? A slightly different issue of ‘A little piece of Norway’, but perhaps even so an issue with a strong resemblance? (Compliments of SRB ) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 5 Comments

Lake Tyin

I dag presenterer jeg dere for en liten koselig fiskeplass høyt oppe i fjellet ved Tyin – Today I introduce you to an idyllic little fishing cabin at Lake Tyin high into the mountains. (Compliments of SRB ) Retur INDEX

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment