Svolvær

Hurtigruta MS “Lofoten” glir langsomt inn havneinnløpet til Svolvær omtrent samtidig med av kveldssolen forsvinner bak de takkete toppene i Lofotveggen. Men her står hun altså og skuer med løftet hånd etter alle de som aldri kom tilbake fra sin jobb der ute på havet.

The passenger vessel MS ‘Lofoten’ glides slowly through the harbour inlet to Svolvær.
Om vi ser mot Svolvær (til venstre) ser vi i bakgrunnen hele 5 mekaniske verksteder, men med en fiskerflåte som den i Svolvær er det omtrent akkurat nok.

Picture 659

Det var billedhuggeren Per Ung som i 1999 leverte dette monumentet til Svolvær. Om vi titter innover vågen langs kaipromenaden (til venstre) ser vi i bakgrunnen hele 5  mekaniske verksteder, men med en fiskerflåte som den i Svolvær, er det ikke mer enn akkurat nok.

It was the renowned sculptor, Per Ung, who in 1999 delivered this monument to the city of Svolvær.  Looking towards Svolvær (to) we may observe all of 5 different ship yards, but with a shipping fleet like the one in Svolvær, it’s just about enough.

Picture 660Sett fra ytterkanten av moloen, gjør ikke Svolvær så meget av seg. Ser man bort fra et hotell under bygging for Thon, er bebyggelsen jevnt over relativt lav. Når også solen bestemte seg for å si et definitivt farvel for de neste 4 dager, så ble det dessverre en langt traurigere opplevelse enn hva jeg hadde håpet på.
For i følge kalenderen skulle et naturfenomen inntreffe:
Svolvær skulle få midnattssol!  Eller rettere sagt, – vi skulle få se midnattssolen! Isteden ble skybankene bare tjukkere og tjukkere…

Seen from the outer seabreakers, Svolvær doesn’t look like much! Not counting a Thon hotel rising towards the sky, the buildings of Svolvær is relatively modest. But when the sun also decided to bid us farewell for the next 4 days (According to the weatherforecast), our expectations became rather ‘low key’.
According to the calendar we were about to see a natures phenomenon: The Midnight Sun!
Instead the cloudbanks became thicker and darker by the minute –
Picture 669

Den svarte brua helt i bakgrunnen går over til Svinøya og den skal jeg fortelle mer om litt senere. Brua midt i bildet går over til Lamholmen og der finner vi bl.a. Rica Hotel og Anker Brygge. Sistnevnte er en slags moderne form for rorbu der det ligger helt nede på kaikanten, men viste seg å være mer en mellomting av et moderne motell og et luksushotell. Det var der vi skulle bo!

The black bridge in the far back leads to ‘Svinøya’, which I’ll tell you more about later. The bridge in the middle of the picture leads to Lamholmen where we also find Rica Hotel and ‘Anker Brygge’, the latter expected to be a modern fishing cabin, but turned out to be sort of a ‘cross-over’ between a modern motel and a luxury hotel. That’s where we were staying!
Kopi av Picture 497Og her, – ytterst på kaikanten inntok vi vår morgenkaffe (når været tillot) –
And here, on the tip of the pier we enjoyed our morning coffee (when the weather let us)
Picture 437AOg her mottok vi sultne gjester til lunch – uansett vær!
And here we received hungry guests for lunch – regardless of weather conditions!

Kopi av Picture 446Denne sildemåka er et imponerende skue når man får den på nært hold!
Vi døpte ham ‘Johannes’!
This seagull is an impressive sight when you get it up close! We baptized him ‘Johannes’
Picture 491AAlle som har lest litt om Svolvær, har vel også hørt om “Svolværgeita”?  Svolværgeita er en fjellformasjon som ligger, ikke på toppen, men ca halvveis opp i fjellsiden.  En søyle med to markante “horn” på toppen der fjellklatrere med god balanse og manglende respekt for eget liv og helse, kan hoppe fra horn til horn!  Noen kaller det ‘Kjærringa & Kallen’ fordi det kan se ut som en mann med armen rundt skulderen på sin kone.

Everybody that has read about the ‘Svolvær’ has probably also heard about the ‘Svolvær goat’? A rock formation half way up the montain side formed at a pillar with to carachteristic ‘horns’ on the top of it. Here mountain climbers having control with their nerves may jump from one horn across to the other. The avalilable space on each horn is less than a sq.yard and the distance in excess of 6 feet.
Some calls the formation ‘The wife and her man’, ’cause it may also look like a man with his right arm around his wifes shoulder.
Kopi av Picture 489Igjen et bilde tatt fra vår terrasse! Denne gang over sundet mot byen. Hvis noen lurer på om båter måtte vente på lavvann for å passere brua så kan jeg berolige med at  med at det var fullt mulig å forlate havna på utsiden av Lamholmen.

Again a picture taken from our ‘terrasse’. This time across the harbour towards the city itself.  And if anybody wonder whether one must wait for low tide in order to pass under the bridge, it’s quite possible to leave the harbour from the outside of Laholmen.

Kopi av Picture 495Det vil si at man altså går ut under brua til tidligere omtalte Svinøya – eller rundt Lamøya

Which means that you go underneath the bridge to ‘Svinøya’ or around ‘Lamøya’.
Picture 599En liten spasertur over brua til Svinøya gir oss et litt annet perspektiv. Omtrent slik “Johannes” ser det til daglig…

A small walk across the bridge to ‘Svinøya’ gives us a new perspective. Something like what ‘Johannes’ encounters every day . . .

Picture 602Her et tilsvarende “luftfoto” i motsatt retning – (mot øst)
Som dere sikkert ser: En enestående natur! Og det er antagelig årsaken til at Svolvær i hovedsak består av fiskere og kunstnere. Jeg har sjeldent sett en by som har så mange kunstgallerier sett i forhold til størrelsen!

Here is a similar shot in the opposite direction (towards east). As you may see:  A unique nature and possibly one of the reasons why Svolvær besides fishermen includes a lot of artists from around the world. I have rarely seen a city with so many different art galleries in realtion to its size!
Picture 606Allerede nå, etter bare noen timer i Lofoten, er det tre særtrekk som slår oss:Rorbuer! 
Det er rorbuer omtrent overalt hvor vi går. Vi undres litt hvor de rorbuene står som betjener dagens fiskere, men vi finner ingen. Alt er konvertert til turisme!

Even now afte only a few hours in ‘Lofoten’, we observe a few points that are special:
Fishing cabins!  There are fishing cabins where ever you turn. We were wondering where those fishing cabins were that were serving the needs of the local fishermen, but we found none!  They were all converted to tourism.

Tørrfisk!  Tørrfisk og torskehoder henger til tørk hvor enn man snur seg. Og eimen av tørrfisk legger seg som en tåke over byen og invaderer nesebor og klær overalt hvor man beveger seg i dette samfunnet.
Nåde den som ikke tåler lukten av tørrfisk!

Stockfish!  Where ever you turned – stockfish and dried out heads of cod while an intense smell of stockfish lies across town, as a fog invading your nostrils, clothing where ever you move in this society. God help the few that can’t bear the smell of stockfish!

Og RIB!  Store gummibåter med plass til 6-8 personer og brutale 250 hester bakpå. I Lofoten synes man å ha dårligere tid enn fiskere flest?

And the RIB’s. Large inflatables seating 6-8 people, and equipped with brutal 250 hp! In Lofoten the fishermen seem to be short of time?
Picture 363Vil du ha en selsom opplevelse så skal du besøke “Krambua”. Når du går gjennom døra er det som å gå igjennom en slags tidsmaskin, – en reise i tid. Plutselig er man tilbake i begynnelsen av 1900-tallet.

Var det slik vi hadde det…?

Do you wish to have a rare experience? Visit ‘Krambua’! When you walk through the dorway it’s like passing through sort of a time machine! Suddenly you’re back into the early 1900. Is this how we lived . . .?
Picture 622Her i enden av bygget finner vi også Børsen Spiseri,- et sted for lokalkjente som setter pris på god mat.

Here in the other end of the building, we find ‘Børsen Spiseri’, a place preferred by locals looking for excellent and tasty food.
Picture 621Tvers over gaten her ute på Svinøya finner jeg dette flotte og godt vedlikeholdte huset.
Out here on ‘Svineøya’ (Pig Island) I came across this fantastic and well kept mansion.

Picture 369ANoe lenger ute på Svinøya finner vi noe som heter “tårnbygningen” En heller moderat rød bygning med et påbygd tårn i høyde med mønet. Her holdt den kjente Lofoten-kunstneren Gunnar Berg til.
Det finnes knapt en annen kunstner som til de grader har plassert Lofoten på kartet med sine malerier. Han var forøvrig også en meget dyktig fotograf med en omfattende produksjon til tross for at han kun ble 30 år gammel.

Somewhat further out on ‘Svinøya’ we may se a house called ‘the tower building’. Not all that impressive. More a normal house with a small ‘tower’ to go with it. This is were the renowned artist/painter Gunnar Berg lived.
There are probably no other artist that ever lived, which through his paintings has placed ‘Lofoten’ on the map likem he did!He was also an adept photographer with an extensive production in spite of his very early death. He only became 30 years old.
Picture 610Det er vel da bare rett og rimelig at Gunnar Berg  (1863 – 1893 )har et eget galleri her på Svinøya og her kan man se hva denne eminente kunstneren har laget.

It’s no more than right that an artist like Gunnar Berg (I 1863-1893) should have his own art center, and in Vågan Art Gallery’ you may see his paintings.

 Picture 629Her ytterst i skjærgården med utsikt mot havet, fant jeg maleren Gunnar Berg’s familiegravsted hvor hele 9 personer var gravlagt. Her hadde maleren også fått sin egen bauta. Men kjære Svolvær kommune, –
Når man først oppretter et eget familiegravsted på en odde langt fra nærmeste kirke, og at man beærer en person med egen bauta, så bør man vel kanskje gjøre noen enkle “grep” for å forhindre at statuen får preg av å være et bedrident måke-toalett?

Here in the archipelago of Lofoten facing the ocean that he loved, I found the painter Gunnar Bergs family grave where as many as 9 relatives were also burried. Here the painter had also gotten his own monument, but – dear Svolvær community:

When a man is honoured with his own private memorial, perhaps a solution ought to be found that would prevent this memorial from being a dirty lavatory for local seagulls???

Picture 647Og her er utsikten fra familegravstedet til Gunnar Berg; et bilde han nok verdsatte høyt.

This is the view from Gunnar Bergs family grave. A view that he probably valued highly.
Picture 613Jeg nevnte “rorbuer”?  De finner man overalt, ikke bare i Svolvær, men praktisk talt over hele Lofoten. Det er langt flere rorbuer i Lofoten enn det finnes naust. Av og til kan man begynne å lure på om det finnes flere rorbuer enn det finnes mennesker! Ja, for det var noe som etter noen dager slo oss: Hvor i all verden er alle menneskene hen?

I mentioned ‘fishing cabins’? And you will find them everywhere, not only in Svolvær, but throughout the whole Lofotoen area! There are far more ‘fishing cabins’ than boat sheds in Lofoten. Yes, sometime you wonder if there are eveen more than there is people 🙂 ’cause we didn’t really see that many people around!

Nå bor det ca 24 000 mennesker i Lofoten og av dem bor ca 10 000 i Vågan kommune (Austvågøy) og nesten halvparten (4000) er sagt å bo i Svolvær. Men veldig ofte når vi så andre mennesker på gatene i Svolvær, var det åpenbart at de var tilreisende turister. Stort sett!  Noen ymtet frempå om at “sesongen kanskje  ikke hadde startet ennå”, men som tidligere nevnt så skal midnattssolen starte i Svolvær fra 25 mai. Da burde det vel være “sesong”?  Man byen ga preg av å være utrolig søvnig. Vel var vi der i en “laaang-helg”, men likevel…

There are 24 000 people living in  ‘Lofoten’, of which at least 10 000 lives in the community of ‘Vågan’ (Austvågøy) and approximately 4000 of these individuals are said to be living in Svolvær itself. But the people we observed in the streets were obviously visiting tourists. Mostly! Somebody suggested that the tourist season had not really started, but one tend to believe that the tourist season would follow the ‘midnight sun’ ? (Which is may 25th)
The town looked incredibly ‘sleepy’! Of course, we visited the place through a week-end, but still . . .
Picture 614Det er forholdsvis enkelt å bygge rorbuer i Lofoten for man behøver ikke tenke så mye på fundamentering.
For det første står de som regel på traust granitt eller på pæler i strandkanten. For det andre er middeltemperaturen vinterstid +/- 1 grad C og det skyldes for det meste Golfstrømmen som drar forbi rett utenfor stuedøra… På den annen side er middeltemperatur om sommeren bare + 12 grader C, så når vi hadde ca 8 grader under vært besøk, hadde vi kanskje ingen grunn til å klage? (Hjemme var det visst 25 grader?!)

It’s relatively simple to build fishing cabins in the Lofoten! You don’t have to worry too much about basic foundations. Firstly they are usually erected on a base of solid granite or they are built on pillars near the shoreline. Secondly the temperatures during winter varies slightly between minus/plus 1 deg.C due to the gulf stream hitting Lofoten square on. On the other side the mid temperature during summer is about 12 degrees C, so when we experienced around 8 degrees in May, it was probably no cause for complaints. At home, however, reports mentioned 25 degrees C!
Picture 648bSer vi på fjellene bak byen, får vi et ganske godt inntrykk av hvor forskjellig fjellene er i Lofoten sammenlignet med andre steder i landet. Grunnen er at akkurat disse fjellene faktisk er noen av de eldste fjell som finnes på planeten ‘Jorden’ – ca 4 milliarder år!
For den som besitter “øyet”: Ser dere den sovende kvinnen som ligger der bak kapellet? Svolvær kirke er ikke en spesielt gammel i kirkelig sammenheng, en langkirke bygget i betong i 1934 med plass til ca 400 mennesker.

Looking at the mountains behind the city, we get a good impression og how different these mountains are compared to what one will find elsewhere in Norway. And these mountains are in fact some of the oldest mountains on mother Earth – about 4 billion years old!
For those that posess ‘the eye’, you might see a sleeping woman lying across the montain ridge behind the church? Svolvær church is in a clercal setting not particularly old; a ‘longchurch’ erected in 1934 seating about 400 persons.

Tyskerne hadde under krigen et fast grep på Svolvær. Det skyldtes nok de engelske angrepene fra sjøsiden som påførte tyskerne betydelige tap og derfor er det rimeløig å tro at de ikke ville ha noen gjentagelse.
Svolvær er vel det eneste sted jeg har kunnet se maskingeværreder i byens gater i 2008, men ellers var det jo lett å se resteer etter “Festung Norwegen” rundt i landskapet

During the war, the germans had a solid grip on Svolvær. Possibly because of frequent attacks from the allied forces across the North Sea, they were taking no chances.
Sv olvære is possibly the only place I have been able to observe machine gun nests in the streets of the city in 2008 – 63 years after the peace treaty was signed, but otherwise it was easy to find traces of ‘ Festung Norwegen’ around the landscapes.

Picture 663Særlig vakkert er det jo ikke, men kanskje kan det bidra til å minne den oppvoksende slekt at friheten har sin pris…

Its not really nice to look at, but it may remind the forthcoming generations that ‘freedom’ has a price . . .
Picture 665Av og til var fjellet som en gammel grå og muggen sveitserost med skyteskår og skyttergraver rundt i terrenget. Man kunne så levende forestille seg hvordan det må ha sett ut med smatrende maskingevær, hvinende bombekastere og ram kruttrøyk drivende mellom bergknattene…

Sometimes the granite looked like a grey musty swiss cheese with embrasures and trenches around the terrain. It’s easy to imagine how it must all have been, howling mortar fire, bombs falling, machinegun fire and the intense smell of cordite filling the air . . .
Picture 666Også skipstrafikken hadde tyskerne ganske så god kontroll på. I alle fall den som gikk “innenskjærs” og ofte kan det være en dyd av nødvendighet på en værhard kyst som den norske

And of course, they were controlling the shipping along the coast. At least the part that sailed inside the islands, and at times that would be neccessary to get by –
Picture 364Dette bildet er litt spesielt: Et utsyn mot Vestfjorden sør for Svolvær, men også det samme motiv som fanges opp av et av Svolværs web-kameraer montert i strandkanten.

This is a special picture! A view towards ‘Vestfjorden’ just south of Svolvær, but also the same view which are published from the official web camera from Svolvær – mounted just behind me!
Picture 657Nevnte jeg ‘tørrfisk’ ?
Did I mention stockfish?Picture 656Antagelig gjorde jeg det?
I probably did?

Picture 664

Men er det noen som har hørt om en “katedral av fisk” ? Ja, for det utrykket var faktisk ganske dekkende i dette tilfellet. Bredden kunne vel ha vært rundt 8-10 meter og høyden noe av det samme. og i 60-70 meters lengde!  Men lukten – den kan ikke beskrives!  Den må oppleves!

Have somebody heard of a ‘the Fish Cathedral’? The expression is rather fitting this construction. The width could have been about 30 feet and the height abot the same, and in a total length of nearly a hundred yards. But the smell cannot be described! It must be experienced – in person !  😀
Picture 783 På kaipromenaden “møtte” vi en annen av byens store sønner,- trubaduren Jack Berntsen.
Jack Berntsen, eller Joakim som han egentlig heter,  ble født i 1940 i Tysfjord og tok sin cand.mag. ved Universitetet i Oslo, før han festet sine røtter i Svolvær. Jack Berntsen døde i oktober 2010 nesten 70 år gammel!

On the promenade along the piers we ‘met’ another of the city’s renowned sons: The singer Jack Berntsen.
Jack Berntsen (also called ‘Joachim’ which is his real name) was born in Tysfjord in 1940 and made his cand.mag. with the university in Oslo before he returned to Svolvær. Jack Berntsen died in October 2010 nearly 70 years of age.
Picture 671Her et tilfeldig valgt gatebilde fra Svolvær. Legg merke til fraværet av mennesker. Dette bildet er tatt på midt på dagen en onsdag  kl 13.04
Gaten leder forøvrig på torget.

Here is a random picture from a street in Svolvær. Observe the lack of people?
This picture was taken mid-day on a wednesday at 01.04 pm !
And this particular street leads directly to the market place itself!
Picture 670Jeg håper virkelig ikke at du ventet å se en masse mennesker på torvet?
I really don’t hope that you expected to find a lot of people at the market place?

Torvet i Svolvær er relativt nytt. Brolagt med marmor til 14 millioner kroner – fra Kina!  Når man har store marmorbrudd så nær som i Fauske? Og av en langt penere marmor? Hvordan kunne dere…?

The market place in Svolvær is relatively new. Paved with marble – from China!
In spite of large barble deposits as close as Fauske (only 30 miles away) and a much prettier stone at that . . . How could you?!

Visste dere at Svolvær egentlig er bygget på en masse mindre holmer?  Går man 30-40 år tilbake, så så byen helt annerledes ut. Med idylliske holmer og skjær . . . Akkurat her hvor torvet ligger idag, var det fergekai! Men for å skaffe nødvendig plass til byutvidelse så sprengte man ut masse og tippet den i havet og jevnet til det hele. Men det er mye “natur” igjen i regionen. Ennå!

Did you know that Svolvær actually is build on a number of islets? If you go back 40-50 years, the city looked quite different. With idyllic islets and islands. Just where the market place is lying today there was a ferry wharf! But to make room for expansion they dug out the montains and tipped the gravel into the sea. There are, however,  still much nature left 🙂
Picture 787Like nedenfor torvet ligger hurtigrutekaia. Akkurat nå er det mS “Nord-Norge” som ligger til kai. “Nordnorge” er en av selskapets nyere skip som vel egentlig er å betrakte som et cruise-fartøy og som av og til trekkes ut av normal rute og foretar cruise i Antarktis og andre eksotiske steder.

Just below the market place lies the pier for ‘Hurtigruta’. And just today the MS ‘Nord-Norge’ have docked. MS Nord-Norge is one of the company’s newer ships and must probably be looked upon as a ‘cruise vessel’ which is periodically taken out of the regular run to perform special cruises into the arctic sector or any other place where there is a market.

Men det finnes jo andre ting man bør få med seg når man er i Svolvær –
Et slikt sted er “Magic Ice”,- et “ismusemum”! Her har lokale kunstnere formet isblokker etter kulturen i regionen. Og for å overleve “arktis” på kaikanten, var det nødvendig å ikle seg vatterte kapper, solide forede støvler og tjukke fingervanter. Brrrr !

But there are other places you want to see befor levaing Svolvær! Such a place is:
‘Magic Ice’ – an ‘Ice museum’! Here local artists have formed blocks of ice into sculptures reflecting the culture of this region. And to survive a visit it was neccessary to dress up in warm and protecting clothing, heavy boots thick mitts! Brrrr !!!
Picture 718

Picture 775

Picture 736 Picture 774Jeg burde kanskje gjøre oppmerksom på at  alle de viste figurene er utført i full størrelse (eller mer enn det), og at det var langt flere enn vist her!
Til og med glassene i baren var av solid is!  Her trengte du ikke isbiter i drinkene!

I should probably remind you that all sculptures published here are made in full size
(or even larger), and that there were many more than shown here. Even the glasses in the bar were made of solid ice! (No need for ice cubes in your drink! )

Da har vi kommet til veis ende enda en gang! Og selv om været ikke viste seg fra sin beste side, så håper jeg at dere har fått et positivt inntrykk av et sted som med sol er en naturperle av de sjeldne.

Then we have come to a conclusion of the tour. And even if the weather didn’t support our trip this time, I really hope you have gained a positive impression of a place – which in sunshine – may be a real ‘pearl of nature’?
(Compliments of  SRB)

Retur INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in NORDLAND and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

21 Responses to Svolvær

 1. -Eugenia says:

  Thank you for this splendid tour, and without the smell!

  • Seenorway says:

   Well, yes, you would remember the small of dried cod, indeed! 🙂 But then again you wouldn’t need to go just where I was walking? There is a trail going up to the Svolvaer Goat with a magnicent view . . .? You’d be remembering that for a while.
   And since it has become very poipular with the so-called ‘zip-lines’ – imagine what the trip back down would be like?! (Fortunately they haven’t built one yet!)

 2. Pingback: Lofoten | See Norway – Se Norge

 3. spørsmål! Som har lite med Svolvær å gjera… eg ser her at det er fleire bilete som ikkje har formatet 1920×1080… tyder det at me kan senda deg bilete som ikkje har det formatet og?

  • Det skyldes at dagens reportasjer ofte bygger på bilder som i sin tid ble tatt i 4:3-format. Noen lar seg konvertere til 16:9 uten at det går ut over motivet, mens i andre tilfeller kan motivet bli skadelidende i slik grad at bilder er ubrukelig eller sterkt desimert.
   Det er f.eks. ingen vits i å publisere bilder hvor et kirketårn er kuttet midt på? Eller hvor bruden blir uten hode? Derfor forsøker vi unngå bilder i vertikalformat, men av og til er det vanskelig (eller umulig) å unngå det. I slike tilfeller vektlegger vi hvilken høyde man kan regne tilgjengelig for et bilde, noe som nesten er en umulig oppgave ettersom det finnes både 4:3 og 16:9-skjermer i markedet og i flere størrelser fra 17 til 32 tommer.
   1920/1080 er satt som en ‘mal’ som dermed gir oss et visst spillerom for beskjæring eller ‘resizing’ i den grad det er praktisk mulig. Mindre bilder kan selvsagt mottas, men på et eller annet tidspunkt vil de kanskjee via beskjæring/tilpasning bli så vidt små at det kan være lettere å jakte på et annet bilde. Denne risikoen er omvendt proporsjonal med størrelse på bildet.

   • Ok… for eg sit og omformaterer bileta mine no, og eg merker at eg har ein irriterande vane med å ramma bileta med omgjevnadane… Er det greit dersom eg berre sender avgårde bileta, og så kan de gje tilbakemelding?

 4. What a wonderful journey you have just taken me on, Loved all the photos.. loved the crystal and the amazing fish cathedral .. Wishing you a wonderful weekend 🙂

 5. En fabelaktig god reportasje, flotte bilder ledsaget med et vell av interessante opplysninger.:)

  Det var synd for dere at dere hadde slik uflaks med været når dere tok den lange turen oppover. Der hadde fortjent å få se Lofoten fra sin beste side, med både varmt vær og midnattsol.

  Men jeg synes ikke at bildene lider pga det dårlige været. De er skarpe, vakre , varierte og informerende.
  Lofoten har jo et skiftende vær, og det ville vært urealistisk å fremstille denne vakre og ville regionen som et stde der solen alltid skinner om sommeren.
  Jeg er som du vet godt kjent i Lofoten, selv om jeg er bedre kjent i Vestvågøy enn i Vågan kommune, men likevel har jeg lært mye nytt gjennom å studere bildene og teksten.

  Ja, tørrfisken er viktig, og det har den vært omtrent siden vikingtiden. Jeg var på et museum i hansabyen Lübesk i høst, og der var en stor avdeling som forklarte hvor byen fikk sine veldige rikdommer fra. Der ble det lagt stor vekt på handelen med Skandinavia generelt, men først og fremst på tørrfiskhandelen med Lofoten. Fra Lübeck ble fisken sendt videre til alle katolske land sør i Europa. så tørrfisken var en særdeles viktig handelsvare.

  Lofoten har således vært utadrettet og internasjonalt orientert i over tusen år, og i langt større grad enn de fleste andre norske lokalsamfunn.

  Nå har Vestfjorden verdens største og viktigste torskestamme, og vi må håpe at dennne førsteklasses matressursen blir forvaltet med vett og forstand, slik at fremtidige generasjoner fortsatt kan høste av havets rike grøde.

  Som Petter Dass sa i Nordlands Trompet på 1600-tallet:
  “Fisken i Vandet, det er vores Brød, Og miste vi hannem, da lide vi Nød”.

  Et sannhetsord som vi bør huske også i vår tid.

  Tusen takk for en fin opplevelse i ord og bilder! 🙂

  • Seenorway says:

   Takk skal du ha, Ragnhild. (Vakkert formulert av en innfødt! 🙂 )
   Jeg vet ikke helt om jeg greier å holde meg unna Lofoten i fremtiden heller. Det er fortsatt fristende å ta seg en tur, men som du selv påpeker så er været en uforutsigbar venn/uvenn, og reiste jeg opp enda en gang så måtte jeg ha en viss garanti for at jeg faktisk kunne oppholde meg der en stund i påvente av optimalt vær.
   Regnværsbilder har jeg jo. Alternativet er jo om fastboende har bilder de kunne tenke seg å donere for formålet og som jeg kunne lagt ut merket med fotografens navn samt beskrivelse. Da hadde jeg spart mye mye bensin! Men kanskje finner jeg en rorbueier som vil ha litt positiv omtale samt bildedekning mot gratis overnatting? Man kan aldri vite –
   Slik profilering blir jo liggende ute i årevis!

 6. allesistgut says:

  Great report about Svolvær. It seems so that Svolvær has changed a lot since my last visit. I can’t remember all the high houses.

 7. Seenorway says:

  Takk! Jeg begynte å lure litt på om den ble betraktet som ‘mindre god’ siden responsen tilsynelatende var mye lavere denne gang? Det var i alle fall mer arbeid med den!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.