Hurum (Buskerud) *

Hurum kommune er en typisk landkommune med med noe rundt 9600 innbyggere.
I sør ligger Oslofjorden med Hortensflaket; i vest ligger Drammensfjorden og i øst ligger Oslofjorden. Med så mye strandlinje, sier det seg selv at Hurum kommune også kan benevnes som en “hytte-kommune” og i sommertiden øker innbyggerantallet dramatisk.

Hurum is a typical rural community with as little as 9321 inhabitants. Hurum includes the southern part of the peninsula between the ‘Oslofjord to the east and the ‘Drammensfjord’ to the west. With an extensive coastline like that, it’s evident that Hurum could be characterized as ‘holliday community’ with a lot of cabins lying about? And every  summer the number of inhabitants increases dramatically.

Befolkningen har likevel konsentrert seg rundt en del sentra: Sætre, Filtvet. Tofte, Holmsbu og – Klokkarstua. Her skal jeg ta dere med på en liten rundreise i kommunen og forhåpentlig skape et inntrykk av kommunen som sådan:
Vi begynner på riksvei 23 som i vår del av verden fremstår som internasjonal med veiskilt som peker i retning av Gøteborg og Stockholm. Og når vi på denne veien nærmer oss Sætre,

The population has nevertheless been consentrating to particular areas like ‘Sætre’. ‘Filtvet’, ‘Tofte’, ‘Holmsbu’ and – ‘Klokkerstua’. This time I’ll take you on a small roundt trip of this community, and hopefully you’ll all get a solid impression of the peninsula.

We are starting outside Drammen, finding rv. 23, which in our parts of the world are marked ‘Gothenburg’ and ‘Stockholm’. And on this road we are now approaching ‘Sætre’.

Nye bilder 462b
                                                                               Please press link forfull screen photos
En trekonstruksjon på høyre side av veien påkaller vår oppmerksomhet: Et utkikkstårn?!
Hva kan vi se derfra?

A wooden construction on the right bank of the road invokes our attention: A look-out tower?
What could we discover from the top of that?
Nye bilder 460b
Oslofjorden, selvsagt, men – var det alt?  Nei, ikke ganske.  Legg merket til det trange sundet mellom øyene og den lille øya som tilsynelatende stikker seg frem på baksiden? Det er intet mindre enn ‘Oscarsborg festning’ som spilte en viktig rolle under siste verdenskrig. Her ble den tyske slagkrysseren  Blücher skutt i senk og ligger den dag i dag på 90 meters dyp nær Askholmene her i Oslofjorden. Og nettopp denne senkningen gjorde det mulig for Kong Haakon VII og rømme med sin familie før tyske styrker greide å ta Oslo.

‘The Oslofjord’, of course, but was that all? No, not quite!  Observe the narrow strait between the two islands in the picture? And the small island lying in the back of that inlet? Thjat’s the renowned fortress ‘Oscarsborg’ that during the last world war sunk the german battlecruiser
‘Blücher’, thus preventing the german forces to take Oslo before King Haakon VII succeeded in fleeing with his family. Blücher is still resting on a depth of 300 ft along ‘Askholmene’.
Nye bilder 463b
I det øyeblikk vi forlater riksveien for å svinge av til Sætre får vi et nytt glimt av Oslofjorden samt nye boligstrøk så vel som industriområder.

At the same moment we are turning off the main road down towards ‘Sætre’ we are getting a glimpse of the Oslofjord again and – some rather new residentail areas as well as industry areas.
Nye bilder 477Men idyllisk blir det først når vi kommer ned i Sætre sentrum, eller burde jeg sagt  “havna”? Disse rekkehusene ligger mindre enn 50 meter fra vannkanten med fritt utsyn til sjøen.

But really idyllic it becomes first reaching the center, or should I say ‘the pier’?  These connecting houses are located less than 50 yards from the shoreline and with a full view over the sea!
Nye bilder 479b
Ved brygga ligger “søndagsturistene” og koser seg med morgenkaffen –

By the pier the local ‘sunday tourists’ have moored their boats and enjoying their morning coffee!
Nye bilder 478b
Flytter vi blikket en anelse mot nord, forandrer inntrykket seg litt. Det blir liksom litt mer natur . . .?

Moving your gaze an inkling towards north, your impressions shift to one with a bit more ‘nature’, sort of . . .
Nye bilder 480bBilde 208b
Nede ved kaia ligger ‘Losen’, en kombinert spise- og strandrestaurant med alle rettigheter. Og etter festen er det bare å tusle ombord og køya –

Down by the pier lies ‘Losen’, a sea restaurant with both ‘open air’ and normal ‘inside’ servings having all liquer rights. And after the party it’s a short walk to the boat and the bunk.

* * *

Før vi forlater Sætre sentrum, tar jeg med et par idyller til som fakisk er den del av sentrum
Before leaving Sætre Centrum I include a couple of idyllic scenes thart actually belong to Sætre centrum –
Nye bilder 484Dette skal visstnok være malerlaugets gamle feriebolig, – når utlyst for salg.
This is supposed to be the ‘Painters associations Holliday center’, now on sale !

Nye bilder 497bTett inntil husene og gjennom sentrum renner en liten elv
Close to the houses and straight through the center a small river is floating by –
Nye bilder 508Jeg er ikke 100% sikker, men jeg tro den kommer herfra!
I’m not a 100% certain, but I do think it’s coming from this dam!

Nye bilder 499bOg når vi først befinner oss i denne delen av Sætre: Her er ‘Lagahølet båthavn’ som ved siden av Sætre havn er blant de best skjermede båthavner i fjorden.

And when find ourselves in this part of Sætre, let’s take a look into ‘Lagahølet boat harbour’, which together with Sætre harbour is possibly one mof the best sheltered harbours in the Oslofjord area.
Nye bilder 507Skogsborg ligger et steinkast unna og er et sted som tar imot lukkede selskaper som bryllup, begravelser eller forskjellige jubileer etc.

‘Skogsborg’ lies only a stonethrow away. This is a place that accepts closed parties like weddings, funerals or celebrations of any kind.
Nye bilder 506En trang passasje nederst i hagen tillater at båter kan forflytte seg gjennom sundet med redusert hastighet –

A narrow passage in the very bottom of the garden allows leisure crafts to move past at reduced speed –

Nye bilder 503bEt lite blikk på naturen –
A glance at nature –
Nye bilder 493b
Hvis du mener å huske dette bildet fra tidligere, så har du helt rett. Det ble presentert i en ‘teaser’ for Hurum kommune for rundt 3 uker siden. Nå leser du hovedreportasjen fra Hurum. Og som du ser, marihøna har ennå ikke bestemt seg for hva slags frokost –

If you feel you have seen this picture before, you’re absolutely right!  It was presentes as a ‘teaser’ to Horum about 3 weeks ago. Now you’re reading the main report on Hurum. And as you probably have discovered: Nothing much has happened. There’s still no breakfast on the table 🙂
Nye bilder 510Og siden vi nå er på disse kanter – en lite kuriositet: dette er hva en av Norges mest kjente internasjonale artister ser dersom han titter ut av vinduet! (Og ‘nei’, jeg sier ikke hvem!  )

And while we are in this parts of Hurum – a small curiosity: This is what one of Norway most internationally renowned artist will see if he looks through his windows!  And ‘no’, I’m not telling you who, ’cause I’ve promised not to tell 🙂
Nye bilder 512bVi styrer nå i retning av ‘Sandspollen’, et navn med god klang blant fjordens båtentusiaster. Ved avkjøringen ,finner vi igjen en av de gamle ‘isdammene’ fra gammel tid. Her produserte de isblokker for preservering av matvarer etc,

We are now moving towards ‘Sandspollen’. A name that sounds very familiar among the boat enthusiasts of the Oslofjord. Where we turn off from the main road, we again find one olf the old ‘ice dams’ from the past. Here they produced blocks of ice in order to preserve food in the days ahead of the refrigerator.
Nye bilder 513b

‘Sandspollen’ er nærmest å betrakte som en liten ‘innlandssjø’.
‘Sandspollen’ may be seen as sort of an ‘inland lake’.
Nye bilder 515
Den eneste forbindelse til Oslofjorden går gjennom dette trange sundet vi ser her. Og godt skjermet som denne ankerplassen er, så er stedet veldig populært som utfartssted. Ikke lett å fotografere fra land grunnet vegetasjonen, men et glimt får dere jo?

The only connection to ‘the Oslofjord’ goes through this narrow inlet you maay see here. And well sheltered as this anchorage is, it’s a very popular destination on a week end trip.
Difficult to photograph from ashore due to the vegetation, but I trust you get a glimpse of this place?
Nye bilder 529bLitt lenger ned langs kysten finner vi det gamle fergeleiet “Storsand”. Her gikk fergen over fjorden til Drøbak i gamle dager, dvs. før Oslofjordtunnelen var et faktum. Idag benytte området først og fremst av lokalbefolkningen som et friareal og dette har opprettholdt livsgrunnlaget for den gamle Freyborgstua som serverer lunch-retter og iskrem så fort de kan på varme sommerdager.

A bit further down the coast we find the old ferry place ‘Storsand’ where the car ferries used to take traffic across to Drøbak, but after the tunnel underneath the fjord was established, no longer in use. ‘Freyborgstua’, however, is a popular place providing food to those that spend the day by the fjord.

Nye bilder 530bNye bilder 522b
Her på ‘Storsand’ finner vi også en minnestein
Here on ‘Storsand’ we also find a memorial –

Nye bilder 526bNye bilder 524bEn grusom flyulykke rammet Hurum den 20 nov. 1949 da et hollandsk fly skulle frakte en del jødiske barn til et ferieopphold i Norge etter sin opplevelse av krigen. Alle døde med unntak av èn eneste som mirakuløst opverlevde flystyrten!

An awful air accident hit Norway on Nov.20th 1949 when a Dutch airplane was supposed to bring a number of jewish children, having experienced the horroirs of war, to a holliday in Norway. The plane went down over Hurum and they all died in the crash expect one, which was miraculously found alive in the tail of the aeroplane.

Nye bilder 533b
Vi har kommet enda lenger sør på Hurumlandet! Nå er vi på Filtvet som er nesten så langt sør man kan komme på disse kanter –

We have arrived even further south on Hurum, now in ‘Filtvet’, which is about as far south as you may go, possibly with the exception of Tofte.
Nye bilder 551Det lokale sykehjemmet, Filtvet Helsetun, ligger strategisk plassert med en fantastisk utsikt over Oslofjorden –

The local nursing home, ‘Filtvet Helsetun’, is strategically placed with a fantastic view overlooking the Oslofjord.

Nye bilder 543b
Ut mot fjorden ligger Filtvet Fyr som nå er tatt ut av bruk og brukes delvis som et museum. Her ligger også en stor strand restaurant – Villa Malla.

Towards the fjord lies ‘Filtvet Lighthouse’, now out of comission but utilized as a private museum. Near by we may also find a beach restaurant – Villa Malla.
Nye bilder 536b
Nye bilder 535bHurum kan være et vakkert sted å oppholde seg på sommeren!
Hurum may be a beautiful place to stay in the summer!

Nye bilder 552bVi forlater ‘Filtvet’ og beveger oss over til ‘Tofte’ –
We leave ‘Filtvet’ and move across to ‘Tofte’
Nye bilder 547bSyriner pynter opp i hagene rundt omkring
Lilacs graces the many gardens around the area . . .

Nye bilder 553Foran oss, litt opp i lia, ligger den gamle kirken.  Kirken ble i sin tid tegnet av Ark. Alfred Chr. Dahl og oppført i 1894 som en såkalt “langkirke” i laftet tømmer.

In front of us lies the old ‘Filtvet church’, which in its time was constructed by architect Alfred Chr. Dahl and was erected back in 1894 as a so called ‘long church’ cogged timber.
Nye bilder 555Neste stopp på vår reiserute er Tofte. Her finner vi hjørnesteinsbedriften “Tofte Cellulose” som i disse dager heter “Sødra Cell”. Siden bildet ble tatt har Sødra Cell blitt vedtatt nedlagt!
Next stop on our itinerary is ‘Tofte’. Here we find the cornerstone business – ‘Tofte Cellulose’ which today is named ‘Sødra Cell’. Since the picture was taken, Sødra Cell has been shut down!
Nye bilder 557Hovedgaten i Tofte er ikke særlig mer spennende i et hvilket som helst annet tettsted, men – stopp litt. Det må vel være mer her ?  Vi svinger ned en liten sidegate i retning fjorden. . .

The main street in Tofte isn’t particular more exiting than any other settlement, but just hang on a second – It must be more than a main street here? We turn off the main street down towards the shoreline –
Nye bilder 556bEn liten havn for lystbåter
A small harbour for leisure crafts
Nye bilder 558Nær vannet fant vi et lite rekreasjonsområde.
Close to the shore we found a small recreation ground.
Nye bilder 560b
Nye bilder 564Nye bilder 565b
Et par utsynsbilder over Oslofjorden i retning Horten
A few panorama pictures taken towards the south (in the direction of the city of Horten)
Nye bilder 548bNoen var mer opptatt med frokost enn med meg – heldigvis!
Sombody was more occupied with breakfast than me! Fortunately!

Neste stopp Holmsbu! Men – nå ligger det jo uten en egen reportasje fra nettopp Holmsbu, så da blir det bare et par bilder derfra og fortsette tiokl ‘Rødtangen’ –

Next stop ‘Holmsbu’!   But since I have recently published a full report on just ‘Holmsbu‘, I’ll only include a couple of pictures from there and proceed to ‘Rødtangen’ –
Nye bilder 585bHolmsbu kirke sto ferdig i 1887. Innvendig er kirken utsmykket av en rekke kjente kunstnere som oppholdt seg i Holmsbu om sommeren. I spissen for dette arbeidet sto den kjente norske maleren Henrik Sørensen.

Holmsbu church was finished in 1887. Who constructed it originally is not known, but inside the church has been decorated by local painters and artists spending the summers in Holmsbu. Heading this work was the renowned Norwegian painter Henrik Sørensen
Nye bilder 572Bilder dere vil gjenkjenne fra den tidligere Holmsbu-reportasjen.
Pictures you will recognize from the first Holmsbu report published previously.
Nye bilder 576bMen det var til ‘Rødtangen vi skulle?
But we were heading in the direction of ‘Rødtangen’?
Nye bilder 579b

På veien passerer vi Quality Spa & Resort Hotel
Enroute we pass the Quality Spa & Resort Hotel
Rødtangen båthavn 2På Rødtangen er det bygget en helt ny småbåthavn
At Rødtangen a whole new small craft harbour has been built –
Rødtangen båthavn 1*  *  *  *

Nye bilder 580Rødtangen kapell er ikke det største kapellet i Norge 🙂 men det har vært spilt inn filmer her . . .
Rødtsangen chapel isn’t the largest chapel in Norway 🙂 but movies have been shot here. Alt least parts of one.

Nye bilder 582Men det er en koselig atmosfære her nede hvor man kan lytte til lyden av bølgene og la verden forøvrig seile i sin egen sjø

But it’s a pleasant atmosphere down here where you may listen to the sound of small waves washing ashore and leave the rest of the world to its own fate –

Nye bilder 584bEt bilde dere også har sett før, men som er men å gi dere alle en ro i sjelen –
A picture you have seen before, but which are ment to invoke a real peace in your souls –
Nye bilder 583Drammen seilforening har sitt klubbhus her nede på ‘Rødtangen’.
Drammen Yacht Club has its club facilities down here at ‘Rødtangen’

Nye bilder 588På Klokkerstua (omtrent midt på halvøya) finner vi det gamle administrasjonssenteret i Hurum kommune. Dette er ‘Rådhuset’
Det  er imidlertid blitt bygget et helt nytt administrasjonssenter i Sætre som vises litt senere.

At ‘Klokkerstua’ (in the middle of the peninsula) we find the old adminstrative center in the community of Hurum. Here ‘the City Hall’. There has, however, been built a brand new
administration center, which I’ll be presenting you a bit later –
Nye bilder 589bUtsikten her oppefra er ganske formidabel.
The view from up here is formidable.

Nye bilder 591b
Ved siden av Rådhuset ligger Hurum kirke på Klokkarstua som er  en skikkelig gammel kirke og kan dateres tilbake til år 1150 !  Veggene i denne murkirken er 1,5  – 1,9 meter tykke! I tillegg har den  vinduer kun på to sider – sør og østsiden. Historien sier at man i gamle dager trodde onde ånder kom fra nord eller vest og da bygdee man naturlig nok ingen vinduer på de sidene.

Side by side with the City Hall lies the ‘Hurum church’ on ‘Klokkerstua’. This is a really old stonechurch which dates back to 1150! The walls in this church are 1,7 – 2,3 yards thick. And as if that wasn’t enough it has only windows to the south and east. Old beliefs claimed that evil spirits lived in the north and west, and of course it would be foolish to allow for windows on those sides! 😀

Nye bilder 592bDirekte tvers over veien fra kirken finner vi en minnestøtte over sjøhelten
Iver Huitfeldt
, en nordmann som innehadde graden ‘kommandørkaptein’ i den dansk/norske marine og som spilte en betydelig rolle ombord på Dannebrog  under kamper i Køge bukt I 1710.

Directly across the road from the church we find a memorial over the renowned sea hero, Iver Huitfeldt, which was commander aboard the Danish pride ‘Dannebrog’ in an enormus battle at sea in ‘Køge bukt’ (1710). There is also a memorial over Huitfeldt on Langeline in Copenhagen.
Nye bilder 594Fra bautaen kan man se tvers over fjorden til Svelvik.
From the memorial it’s possible to see across the Drammensfjord to Svelvik.
Nye bilder 595b
Da er det på tide å avslutte denne lille rundreisen i Hurum, men avslutter med et par idyller fra ‘Mørkvann’, men – jeg lovet dere et bilde av det nye administrasjonssenteret i kommunen?
It’s time to say ‘good bye’, but – I promised you a picture of the new administration center in Hurum?
Pictures 1989bOg her er det!
And here it is!
Pictures 1991bOg så altså til Mørkvann –
And at last to ‘Mørkvann’

Nye bilder 599bNye bilder 601bDa er det kanskje på tide å avslutte vår lille tur ‘Hurum rundt’, men jeg velger å avslutte med et par idylliske motiver fra Mørkvann og håper du vil komme tilbake for å nyte flere bilder fra norsk natur? Og hvis du ønsker flere bilder akkurat nå, så er det en god ide å sjekke ‘Geografiske soner’ på forsiden, evt. åpne INDEX eller rett og slett benytte en av linkene under.

Then it’s about time to conclude this little round trip of Hurum, but ends it all with a few idyllic scenes from ‘Mørkvann’ and hope you’ll be back for more pictures from Norway?
And if you want more right now, I suggest you check out ‘Geographic Zones’ on my front page, open INDEX – or that you simply choose one of the links below?

Her finnes også en spesial-reportasje fra Holmsbu
There is also a special report from Holmsbu

Flere steder i Norge du gjerne ville ha sett? Forsøk en link da vel?
ÅNDALSNESVIKERSUNDKJERRINGVIK   –  AURSJØVEGEN
(Compliments of SRB )

Return INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

30 Responses to Hurum (Buskerud) *

 1. utesmile says:

  Some amazing close ups from the flowers. Beautiful!

 2. Leyla says:

  For en fantastisk vakker billedserie Svein!
  Jeg liker hvordan du “fletter” sammen historie med bilder, det hele blir utrolig levende, som om man er der selv 🙂 Jeg har aldri vært der, men skjønner at det må jeg en gang!

 3. Missy's Crafty Mess says:

  Beautiful pictures! Thank you for sharing

  • Seenorway says:

   Thank you and not the least thank you for taking the time to open my links and get to know what’s behind them. Very few others do, and that makes me contemplate what I’m doing here if people dont care . . .

   • Missy's Crafty Mess says:

    This blogging thing is one hat you have to do for yourself and your own expression of your art. I suspect that a lot of people look at your pictures and skip the text.

    • Seenorway says:

     I have proved you right on that point several times over! But – if they don’t bother to open the links, then they won’t be seeing any pictures at all? And that’s presumably why they enlisted in the first place?! And when they don’t look at the pictures that I share, I might as well shut them out – or stop sharing? But thanks to you and a small dozen others, I’m still here!

 4. -Eugenia says:

  Awesome photos, Svein!

 5. irinadim says:

  Beautiful Norway! Lovely photos! I’ll come back for another look. Thanks for visiting my blog and liking my post ‘Fire in the garden.’ Cheers 🙂 Irina

 6. Spenningsserien “Dauinger” (NRK Super 2012) ble innspilt på location på Tofte (bl.a. på Breiangen Gjestegård) og i den gamle vinfabrikken på Filtvet (som bl.a. annet produserte Norges “champagne” Golden Power)
  Forøvrig er Rødtangen gjestehavn mer å skryte av enn det framgår her, da det i 2011 ble åpnet et mye større anlegg på samme sted …

  • Seenorway says:

   Takk for tipset, Per! Du vet, når man besøker så mange steder som vi gjør, så kan det bli en stund mellom returbesøkene. Men en helt ny båthavn bør vi jo få med oss, så da skal jeg forsøke å få til et lite returbesøk til sommeren. (Med mindre du har et sommerbilde vi kan bruke?)
   Vinfabrikken trodde jeg ærlig talt var nedlagt?

   • Vinfabrikken er nedlagt, men den står der, og de filmet inne i fabrikken. Flotte “kulisser” for en spenningsserie …
    Har sommerbilder av den nye båthavna, og forøvrig mange andre steder i Hurum, hvis du trenger utfyllende bilder og opplysninger. Farter mye rundt både her og i nabokommunen Røyken som frilansjournalist i Røyken og Hurums Avis.
    Har du en mailadresse kan jeg sende båthavnbilder dit.

 7. Freddy Huizinga says:

  Bedehuset på Rødtangen er kanskje ikke så imponerende, men visste dere at den ble brukt under innspillingen av filmen “da jeg traff Jesus med sprettert”.

 8. Lena Gaard says:

  Så nydelige bilder og stemningsfull tekst.
  Vi var så heldige og fikk kjøpt oss em trivelig hytte på Storsand i fjor sommer, og vi nyter hvert sekund vi er der. I sommer har vi også blitt litt kjent i nærområdet og vi gir kommer stadig over nye vakre perler, både i skogen og ved fjorden.

 9. JK Bevill - Lost Creek Publishing says:

  Looks like a nice place to visit!

 10. Klausbernd says:

  Thanks for taking us on this round trip!
  Greetings from North Norfolk
  Klausbernd

 11. vestlending says:

  Hurum er ett trivelig område, men det tårnet kunne de da uten å overdrive bygget litt høyere?

  • Seenorway says:

   Det kunne de naturligvis, men antagelig var det høyt nok i forhold til vegetasjonen den dagen det sto ferdig. Men så er det jo slik at trær vokser mer enn utkikkstårn og det har man vanskelig for å forstå der de er mest interessert av penger . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.