Mjøndalen (Nedre Eiker)

Mjøndalen er adminstrasjonssenteret i Nedre Eiker kommune og ligger til Drammenselva, ca 11 km vest for Drammen. Her bor det idag ca 8000 mennesker!

Mjøndalen, the administrative center of the community of ‘Nedre Eiker’, located along the ‘Drammen river’ approximately 7,5 miles to the west of Drammen. Today there are approximately 8000 people living here.
Picture 408                                                                                                       Press link for ‘full screen view’

Dette er rådhuset i ‘Nedre Eiker’ slik det fremstår idag og det ligger tett ved den gamle ‘Mjøndalsbrua’ vest i Mjøndalen.

This is the City Hall in the community of ‘Nedre Eiker’ as of today and is located in the west of Mjøndalen, close to the old ‘Mjøndalen bridge’ leading across the river to ‘Krokstadelva’.
Picture 416Rett over gaten fra rådhuset er det bygget moderne boligblokker med utsikt over Drammenselva.

Straight across the street from the City Hall there are built modern apartement buildings overlooking the ‘Drammen River’

Picture 412Litt lenger  ned i gaten ligger moderne forretningsgårder.

A bit further down the street we find modern business buildings.

Picture 419Men, – det finnes naturligvis ennå litt eldre deler av Mjøndalen –

But, there are  older parts of Mjøndalen still standing

Picture 413Her finner vi fortsatt gamle Mjøndalen Bakeri (1995) som opererer ut fra en bygning som nok er mye eldre –

Her ‘Mjøndalen Bakery’ (1995)  operateing out a building which is probably much older

Picture 420Her er et bilder fra Mjøndalen Torg.  Av en eller annen grunn var det ingen som solgte varer fra torget i dag.

Here a picture from Mjøndalen Market place. For some reason there were nobody selling neither flowers nor fruit today.

Picture 436Her et gatebilde fra et eldre boligstrøk nær sentrum.

Here a picture from the older living living quarters relatively close to the center.
Picture 439Mjøndalen kirke er ganske ny. Det er en såkalt ‘arbeidskirke’ med flere funksjoner, bygget i 1983, tar  380 personer og er tegnet av arkitekt Elisabeth Fidjestøl.

The Mjøndalen Church is rather new! A so called ‘multi functional church, 380 people, built in 1983 and constructed by the architect Elisabeth Fidjstøl.
Picture 422Moderne boligblokker i centrum
Modern apartment buildings from the city center.
Picture 423Picture 444Her har vi et bilde av det nye ‘Bråta Bo & Aktivitetssenter’.

Here a picture of the new ‘Bråta Bo & Activity Center’ (which is actually a nursing home)
Picture 446Private boligstrøk umiddelbart utenfor centrum.
Private living quarters just outside the city center.
Picture 447I utkanten av bypaken finner vi en minnestøtte over Herman Wildenvey. Poeten Herman Wildenvey ble født i Mjøndalen i 1885 og døde i 1959. I sine første leveår bodde han i Mjøndalen (Portåsen), men senere i livet flyttet han til Stavern (1923) hvor han etablerte seg i sitt hus (Hergisheim) (1927) like utenfor centrum. Huset står fortsatt der!

In the outskirts of the city park, we find a memorial over Herman Wildenvey.
The poet Herman Wildenvey was born in Mjøndalen in 1885 and died 1959. The first years of his life he lived in Mjøndalen but moved later  (1923) to Stavern where he built his home ‘Hergisheim’ (still standing) just outside the city center.
Picture 433Her den lokale avdelingen av Salem menighet
The local congregation of the SALEM church lies close to the park also

Picture 434Byparken i Mjøndalen. Jeg velger å avslutte vår lille tur i Mjøndalen her. Det er jo egentlig ikke det største av steder . . .

I choose to conclude our small tour of Mjøndalen here in the city park. After all, – Mjøndalen aren’t the biggest place around . . .

If you want to see more of Norway and Norwegian nature, I suggest you check out my front page (Geographic Zones) or jump onto one of the links below:

Vil du se mer av Norge og norsk natur, foreslår jeg at du sjekker ut min forside under ‘Geographic Zones’, eller at du bare hopper på en av de oppførte linkene under:

TROLLSTIGEN ÅNDALSNES  –  KJERRINGVIK
(Compliments of SRB )

Return INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Mjøndalen (Nedre Eiker)

 1. allesistgut says:

  It’s conspiciuous that are in that town many modern houses made of stone. Which isn’t usual in Norway?! I like the house of the old bakeri with the brick.

 2. allesistgut says:

  It’s conspiciuous that in that town are many mordern houses made of stone, what isn’t usual in Norway?! I like the old bakeri of brick.

 3. WM says:

  Thank you form information on Herman Wildenvey.

 4. dimlamp says:

  Excellent! Many thanks, now I have an idea of where my grandfather grew up. One day I hope to visit there.

  • Well, it surely didn’t look like that when he was living there! 🙂
   You, know – things are moving rather quickly in our days. Quicker and quicker, in fact.
   Perhaps you’d be wanting to visit before it’s a city waiting for you?
   Grandfather? Must have been something like 70 years ago?
   That’s when my father was playing bandy in Mjøndalen! 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s