Milestone in the mist –

Det er på tide å skryte litt 😀  Og nei: Det er ikke så veldig pent, men jeg noterer meg likevel noen fakta:
Den første dagen noe som helst ble publisert på denne bloggen var 21 oktober 2012
. I dag, – 3 måneder + 10 dager senere er situasjonen som følger:

4247 såkalte ‘hits’ registrert (44,2 pr dag )
59      land  (Usikker faktor)
1001 ‘kommentarer’ (Antagelig står jeg for minst halvparten selv?)
128  innlegg publisert ( 1,33 pr dag siden åpningsinnlegget)
122  registrerte ‘followers’

Jeg er strålende fornøyd med responsen så langt. Min ambisjon var å gjøre Norge og norsk natur kjent for omverdenen samt å ‘åpne Norge’ for de som måtte søke sine ‘røtter’ i Norge, og der man ønsket å vise frem sitt nye fedreland til familen der ute i den store verden.
Antagelig er antall hits betydelig høyere!  Dette skyldes at når man  leser et innlegg via nettleseren så registreres ikke denne kontakten via statistikken.
Det samme gjelder om man leser via en android-telefon eller leserbrett!
Heller ikke fra hvilket land man sitter i. Således vet jeg med 100% sikkerhet at flere land/kontakter aldri ble registrert, og jeg vet at det reelle antall ‘hits’ antagelig ligger mer enn 40% høyere enn hva statistikken viser. Det gjelder oss alle!

Men jeg benytter denne anledningen til å rette en varm takk til alle som har besøkt, eller som følger denne bloggen fast! Den har kommet for å bli!

It’s ‘bragging day’!  No, I know it’s not very becoming 🙂 but there are things to be said, and I register the following facts:  Since I published my first post on Oct. 21st 2012 – exactly
3 months plus 10 days ago – I have had –

4247  so called ‘hits’
59  countries (I know there are more)
1001  comments (of which I have probably written 50% myself)
128   published posts  (1,33 per day since start)
122   registered ‘followers’

I’m overjoyed with the respons so far!  My ambition was to open up Norway and Norwegian nature to the world around us. To enable families abroad to seek to find their ‘roots’ in Norway, and enable those that have selected Norway to be their new homeland, to show their families abroad how their new homeland looks without spending money on costly airtravel.

Most likely the number of hits are far higher that what the statistics show. The reason for this is that when/if you read a post directly from your ‘reader’, your origin won’t be registered in the statistics! This is also the case if you are using an android telephone or similar techniques.
In my case I know for a fact that people I know has been reading my blog from countries that control the content on Internett. Such contacts will not register! It’s very safe to conclude that the actual nuber of hits will be exceeding  the giveen number with as much as 40% or more! And it affects us all.

I’ll use this opportunity to extend my warmest gratitude to everyone that has visited this blog so far – or who are following this blog on a regular basis. Without you it wouldn’t have been possible to make this work! Thank you all!
And this blog has come to stay!

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Milestone in the mist –

  1. vestlending says:

    Ja,absolutt en god utvikling, og så vet jeg at det er masse å se frem til!

  2. Jo takk! Viser vel at jeg er på rett vei?!

  3. allesistgut says:

    Gratulerer med de mange, gode tilbakemeldingene. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.