What’s what, and what’s not?

Picture 10756Av og til kan naturen lure deg kraftig. Særlig i ettertid når man ikke helt husker hvordan det egentlig så ut på stedet da bildet ble tatt, men heldigvis har jeg et originalbilde i bakhånd 🙂  Men hva er egentlig virkelighet og hva er fiksjon?

Sometimes the nature may play tricks on you. Particularly in cases where you don’t really remember how things really were in teh minute when a picture was actually taken. Fortunately I have  ‘the real thing’ preserved on another picture (to be presented later today)

Picture 10763Naturen tilbyr en praktfull skala av farger når høsten nærmer seg. Noen ganger kan det være morsomt å forsøke å isolere/fremheve slike farger.

The nature offers a fantastic scale of colors when fall approaches. Sometimes it’s fun to isolate and emphasize such colors.

Og siden det tilsynelatende ikke har vært nevneverdig interesse for dette bildet, publiserer jeg like gjerne orginalen som danner utgangspunktet for min manipulasjon  først som sist.
Picture 10754And since there seem to be a lack of interest over these pictures, I might as well publish the original that was the base of my manipulation straight away –

Nye bilder 063Det kan være noen fantastiske farger i en slik solnedgang

There may be some fantastic colors in a special sunset

Kopi (3) av Nye bilder 066Men ved å bruke bare en mindre del av bildet, kan man fremheve hva som foregår der oppe

But by using only a smaller part from the picture, you can emphasize what’s really taking place up there –
Nye bilder 065       (Compliments of SRB )

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to What’s what, and what’s not?

  1. Thank you! Reflections can be misleading . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.