Nå ble jeg irritert!

Normalt skulle denne bloggen dreie seg om fotografering; om norsk natur og bilder av spesiell verdi, men jeg må se meg nødsaget til å bryte et prinsipp.
Og skylden for dette påhviler ‘Norsk supperåd’ (les: ‘Den norske regjering’ )

Hva ville du si om du fikk et brev hvor Regjeringen nektet deg å parkere gratis i din egen garasje. Den du har bygget på din egen betalte og tinglyste tomt som du har eiet i 50 år?
Antagelig ville du blånektet? Påberopt deg den private eiendomsrett, lovmessig hevd, betalt eiendomsskatt, formueskatt og alt annet du kunne føre i marken av logikk og rettsoppfatning?

Det er nettopp denne eiendomsretten Regjeringen nå vil angripe. Og årsaken er at regjeringen synes vi bruker for mye privatbil. Så får det ikke hjelpe at vi har betalt det dobbelte av hva bilen koster i avgifter, eller at vi hvert eneste år betaler veiavgifter og formueskatt på denne bilen som skal dekke vårt private transportbehov. Helst skal den, etter at den er kjøpt og betalt, oppbevares på et egnet sted men ikke benyttes! Vi skal kjøre kollektivt! Og så får det ikke hjelpe om kollektivtilbudet ikke helt dekker våre behov, eller har en kvalitet og frekvens som ikke på noen måte står i forhold til pris.

Nå kommer det ikke et slikt krav som nevnt fra vår Regjering. (Det var en spissformulering) Men regjeringen arbeider hardnakket med et forslag, til tross for at det har blitt nedstemt av flere høringsutvalg og et samlet næringsliv, som skal gjøre det forbudt for kjøpesentra landet over å tilby sine kunder gratis parkering mens de handler!
Og her er det Regjeringen angriper den private eiendomsrett.  Kjøpesentret (eller eieren) har kjøpt området hvor bygget står. De har søkt (og fått godkjent) retten til å anlegge parkeringsplass for kunder, og så lenge slike plasser ligger på privat grunn og vedlikeholdes/brøytes av kjøpesenteret, burde det være soleklart at kjøpesenteret burde stå fritt hvorvidt de ønsket gratisparkering i et avgrenset tidsrom eller hele tiden? Det er jo nettopp derfor man har bygget store kjøpesentra utenfor byene: For å fjerne trafikk/gateparkering fra byene.

Men nei, sier Regjeringen, vi bør kjøre kollektivt! Kan du se maleren som skal hente 40-50 liter maling til den jobben han holder på med i nabolaget? Skal han ta dem med på bussen? Eller mannen som skal ha med seg 30-40 løpemeter med terassebord eller parkett på trikk/tog? Eller pensjonisten på 70 år som kanskje har en litt kronglete hjemvei med sine 15 kilo innkjøpte varer?

Så er det slik i vårt samfunn at loven skal være lik for alle!  Trumfes dette forslaget igjennom så vil det for det første ikke gjøre noe som helst med trafikken. Det blir bare dyrere å leve! Dyrere å kjøre bil. (Som om det ikke var dyrt nok fra før?) Og enda litt mer irriterende hver gang man må til en butikk. For hvis loven skal være lik for alle, så betyr det også at f.eks. NSB heretter må ta seg betalt for parkering på alle sine stasjoner?  Og da tror jeg kanskje noen like gjerne ville bruke bilen til jobb? Men, – så skal det visst bli forbudt for arbeidsgiver å la sine ansatte parkere gratis på eget område? Og igjen angripes eiendomsretten!
I ytterste konsekvens vil antagelig arbeidsgiver måtte gi ansatte et lønnspålegg som etter skatt dekket årlige parkeringsutgifter. Det tjener jo Staten på!

Også kirkene må begynne å ta seg betalt. Ingen gratisparkering her heller! Her må man nok anmode presten om å fatte seg i korthet. (Takstameteret går!) Men kanskje slipper vi isteden denne møllspiste kollektposen oppunder nesen?  Et besøk på det lokale rådhuset i kommunen vil også koste penger. På biblioteket likeså.  Restauranter og hoteller vil heller ikke kunne påregne dispensasjon. Skal man bo 8 dager på hotell så kommer en klekkelig parkeringsregning i tillegg. Og det vil være en stor fare for at et generelt kundebortfall vil kunne bringe en fremtidig konkurs et godt steg nærmere. Dette ser jo selvsagt næringslivet, men tilsynelatende ikke politikerne. Men da blir det også en kraftig reduksjon av skatteinngangen!

Og til slutt et sentralt spørsmål: Hvorfor har vi egentlig politikere til å administrere oss?
Er det da ikke deres primære oppgave å finne de til enhver tid beste løsninger for oss velgere? (Det er vel det vi vil ha?)
Å sørge for at samfunnet fungerer best mulig til felles glede for oss alle? Eller er det deres oppgave (og skjulte agenda) å finansiere sine mange hjertsaker med ekstra avgifter og godt skjulte ekstra-skatter som forsurer vår livskvalitet og reduserer vår kjøpekraft?

Jeg minner om at det kun er 8 måneder til valget. Den som presser på for gjennomføring av dette opplegget er vår  (og Senterpartiets) samferdselsminister Marit Arnstad og politisk rådgiver i samferdselsdepartementet Sigrid Brattabø Handegard. Sistnevnte kan det være vanskeligere å kvitte seg med i valg, men Regjeringen kan vi jo bytte ut?

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Nå ble jeg irritert!

 1. inavukici says:

  I use Google Translate – not the best I suspect but it’s not too bad – you can still have a good read and understand what you’re saying, Seenorway. By the way – why do politicians exist these days – to control us? As you suggest, to think of new taxes and fees we are to pay? Yes, that’s become a big part of their job in the past decade since governments started selling off public companies i.e. government assets and profit generating sources such as Electricity, water, gas, health etc… They’ve sold the cows and now they have to milk someone, and that someone are the people…They will say it’s for our good (I don’t doubt that part as money to pay for public facilities and services needs to come from somewhere) BUT they shouldn’t have sold in the first place. The tricks they come up with to draw more taxes and fees and fines are sometimes mind-boggling.

  • Seenorway says:

   Hello Ina,
   Thank you for taking the trouble using the translator! It was not my intention at all. But I didn’t think this would be of interest to anybody but Norwegians?
   And seeing there is a general voting to be held in September this year, I thought this would be an opportunity to wake sombody up? But no, – my fellow Norwegians seems to accept just anbout anything from their politicians. (I do not! )
   And I agree with you on most counts here! The politician of to day are NOT in politics to serve the people, but more often to gain power and to better the situation for themselves! Which adventually will leed to their demise!

 2. Hi, Shirley –
  I really didn’t expect anyone to do just that! Especially since it is all written in Norwegian with no translation. It only has a bearing on Norwgians (as you may see), but I really got pissed off on this thing! And it’s far from the only stupid thing this government has done during tha last 7 years!

  And I have been smiling a bit when I receive ‘Likes’ from ‘far away places’ (obviously not speaking Norwegian and most likely not understanding a word) untill you came along 🙂
  But I see that I have been visited by nearly 30 Norwegians here and I thought this would possibly flush them out? So far I have been wrong, but then that’s not all together unusual . . .

 3. OUCH! I don’t blame you for being so upset about this ( I used the translator to read your post – ) .I hope good sense will return and the negative flow on to the economy will be acknowledged.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.