Skjåk

La meg starte med å fortelle dere at Skjåk er et veldig lite sted og at de menneskene som bor der er spredt over et ganske stort område. Det er med andre ord ikke så veldig mye å rette kameraet mot, men noen bilder – nok til å skape et lite inntrykk- skal dere få.

Let me start out telling you that Skjåk is a very small place! The people living there are spread out over a rather large area, and there are not many motives for a camera to be found. Not without local knowledge!  But som impressions you shall have.

Picture 1060 Dette er kommunehuset i Skjåk!  Det kunne kanskje ha vært en lokal villa hvis det ikke var for skiltet utenfor.

This is the ‘City Hall’ in Skjåk. It might  well have been another private household if it wasn’t for the board on the outside.

Picture 1052Her holder den lokale avisen ‘Fjuken‘ til.  Igjen kunne dette utmerket godt ha vært en hvilken som helst privatbolig. Legg merke til gjerdet som gjenspeiler gammel bygdekultur.

In this house we find the local paper ‘Fjuken’, and again it might as well have been a private villa. Observe the fence which is an old traditionally built fence called ‘skigard’.

Picture 1050Et samfunn med respekt for seg selv må jo ha en bilforhandler? Og her er bilbutikken i Skjåk!

A society with respect for itself aought to have a car dealer!  And here is the car dealer in Skjåk!
Picture 1062 Her er det lokale E-verket!  Det er verd å merke seg at Skjåk er en såkalt ‘kraft-kommune’ og får svært mye av sine inntekter nettopp fra fallrettigheter i det store området rundt bygda.

Here we find the local energy supplyer – Skjåk Energy (Skjåk Kraft). It’s worth observing that Skjåk is a so called ‘energy community’, which means that it’s getting the main revenue from privileges owning large waterfalls within the geographic boarderlines of the community.
Picture 1069
Picture 1071
Skjåk kirke er en såkalt ‘korskirke’ fra 1752 som har plass til ca 350 mennesker.
Flere bilder av kirken kan sees her.

Skjåk church is a so called ‘cross church’ from 1752 seating 350 people.
More pictures from the church may be seen here

Picture 1073For å sitere Wikipedia: ‘Kirkegården har noen få gamle klebergravminner fra 1700-tallet. Det mest spesielle gravminnet er formet som et lite trehus. Ved å åpne luken foran på huset ser man en mann sitte inne i huset med en oppslått bok i sine hender. Det er et symbol som er vanlig på gravminner i Gudbrandsdalen på 1800-tallet – livets bok.’

Jeg vet faktisk ikke om det er dette lille ‘huset’ jeg har fått med meg i bakkant av dette bildet?

To resite Wikipedia:  The churchyard has a few memorable graves from 1700.  The most special is perhaps a memorial shaped as a small wooden house. Openinmg a small window in the front you may see sitting inside the house reading from a book. This used to be a common symbol used in  ‘Gudbrandsdalen’ in the old days: ‘The book of life’.

Picture 1055Her et par private hus i området solm kan fortelle noe om byggeskikk på stedet.

Here a couple of private houses  that may serve as examples on local building architcture.

Picture 1049
Picture 1065bVårt siste bilde viser ‘Skeid kro’, et utmerket spisested som også har hytter og andre former for overnatting.

Our last picture shows ‘Skeid Kro’, a popular place to eat, but which also offer cabins and other types of accomodation for overnight guests.

If you feel like seeing more Norwegian nature or to visit other places throughout Norway, please check our front page under ‘Geographic Zones’ or use one of the hyperlinks below:
(Compliments of SRB )

Hvis du er interessert i å se flere bilder fra norsk natur eller besøke andre tettsteder i Norge, vennligst sjekk ‘Geographic Zones’ på forsiden eller prøv noen av linkene under:
HOLMENKOLLEN  –  TROLLSTIGEN –  SOLVORN  –  SOGN

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Skjåk

  1. allesistgut says:

    Very beautiful place. I drove through it a few times and everytime I wished I would stay there for a whole holiday. I like it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.