Fagernes

Fagernes er administrasjonssenteret i Nord-Aurdal kommune og hatt hatt såkalt ‘by-status’ siden 2015 til tross for at det pr idag kun bor 1483 mennesker der.
Picture 764
Fagernes is the administration center in the community of ‘Nord-Aurdal’ and have retained
a ‘city-status’ since 2015 in spite of the fact that’s only  1483 people is living there.

Fagernes har en fantastisk plassering der den ligger ved enden av Strandefjorden akkurat der dalførene fra Øystre og Vestre Slidre møtes.

Fagernes has a terrific location wedged in between the hills at the north end of ‘Strandefjorden’ just where the valleys from Eastern  and Western Slidre meet each other.

Picture 8378Her har jeg tatt et bilde fra sydsiden av byen i retning av ‘Vesleøya’ som er et friluftsområde.

Her I have taken a ‘shot’ towards ‘Vesleøya’ , a local leisure area, from the southern part of  the city.
Picture 8384Her noen ‘skudd’ ut Strandefjorden.  Bakerst i bildet kan vi ane noen detaljer fra ‘Leira’, et annet tettsted litt lenger mot syd.

Here a couple of ‘shots’ out over the ‘Strandefjord’. In the back of the picture we may get a hint of details from ‘Leira’ which is another settlement not very far to the south.

Picture 8386

Picture 8389Quality Hotel & Resort Fagernes er det største hotellet i Fagernes og har en nydelig utsikt over nettopp ‘Strandefjorden’
Picture 8392Quality Hotel & Resort Fagernes is the largest hotel in the area and has a beautiful view over just ‘Strandefjorden’.

Picture 8393Her tar jeg et bilde tvers over bukta. På denne siden finner vi dessuten Valdres Folkemuseum som er et turistmål i seg selv og derfor betinger en egen reportasje.

Here I have taken a ‘shot’ across the bay. On the other side we may find ‘Valdres Folks Museum’, which is a tourist goal in itself, thus it warrants its own picture report.

Picture 8395Her er en av de lokale småbåthavnene i ‘Strandefjorden’.

Here is one of the harbours for leisure crafts in ‘Strandefjorden’.

Picture 8398Og en liten beach hvor de minste kan få seg en liten dukkert gjennom sommeren

And a tiny beach where the young ones might get their toes wet through the summer

Picture 8401Her (som andre steder) kan det være lurt å føre ettersyn med båten dersom man er så heldig å eie en. Ellers vil man snart oppdage at man egentlig ikke eier en ‘undervannsbåt’.

If you’re lucky enough to own a boat, it may be wise to check it out once in a while, or you may wake up to the fact that you are really the owner of a submarine . . .

Picture 8403Her har jeg tatt et bilde av ‘Vesleøya’ fra nord. Herfra kan man også leie sjøfly dersom behovet er tilstede.

Here I have taken a picture of ‘Vesleøya’ – this time from the north. From here you may rent a sea plane if needed.
Picture 8404

Picture 8409Her befinner vi oss på nordsiden av elva ‘Kvitvella’, en elv som har sitt utspring i fjellene øverst i Øystre Slidre. Det er omtrent her man må velge om man vil til  ‘Beito’ og ‘Valdresflya’ eller om man foretrekker ‘Fillefjell’ og ‘Vestlandet’.

Here we are on the north side of the stream ‘Kvitvella’, a stream that starts out among the mountains around ‘Eastern Slidre’. This also the place where you decide whether you want to go to ‘Beito’ and/’Valdresflya’, or if you prefer ‘Fillefjell’ and the ‘Western parts of Norway’.
Picture 8411Her et raskt ‘skudd’ av østbredden av Kvitvella.

Here a quick ‘shot’ of the eastern bank of ‘Kvitvella’

Picture 8416Picture 8420Selve ‘Kvitvella’ innbyr ikke til bading gjennom sitt nedre løp-

‘Kvitvella’ itself doesn’t invite to a swimming through it’s lower parts before coming to rest in ‘Strandefjorden’

Picture 8432

Picture 8435
Ja, det mangler noen bilder fra selve bykjernen i Fagernes 🙂  De vil bli innarbeidet i reportasjen på et noe senere tidspunkt. I mellomtiden håper jeg dere likevel har fått et lite inntrykk av Fagernes ?

Yes, there are a few pictures from the city center missing. And they will be implemented at a later date. In the meantime I hope you still have obtained some impressions of Fagernes?

Vil du se flere bilder fra Norge?  Sjekk min forside under ‘Geographic Zones’ eller bruk en av linkene under.

Do you wish to see more pictures from Norway? Please check my front page under ‘Geographic Zones’ or you may try out a few of the links below:
(Compliments of SRB )

SOLVORN  –  SOGN–  RØYKEN –  THE FLÅM RAILWAY –  VALDRES

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

16 Responses to Fagernes

 1. Pingback: INDEX | See Norway – Se Norge

 2. simonsundarajkeun says:

  Reblogged this on Simon Sundaraj-Keun.

  • Seenorway says:

   Thank you! May be it will give me new readers in Malaysia? I have visited your country many times over, but – unfortunately it’s getting to be a long way back (1959-63)

   • simonsundarajkeun says:

    Welcome, I will add some pictures of Malaysia in the near future or check out my website. 🙂

    • That’ll be nice. To Kuala Lumpur I have only been once, but have visited Penang a dozen times. Also Singapore, but that isn’t really ‘Malaysia’, I guess . . .

     • simonsundarajkeun says:

      Awesome on the travel. Penang/Georgetown is my main focus and Singapore has its historic connection to Penang. Malaysia and Singapore, are like the “Tale of Two Cities” 🙂

      • Seenorway says:

       I remember I liked both places, but I have been to Singapore at least twice as many times as to Penang. I rfemember I stayed in a hotel called Delphi, then there was something called Cathay and there were the Raffles, but – they might not even exist any more . . .?

 3. kalabalu says:

  could hear the splashes of water..and follow to the calmness above..water adds life and beauty to a sight and site:)

 4. vestlending says:

  Ja det er fagert på Fagernes! ett naturlig sted å stoppe for de som benytter E16 mellom Bergen og Oslo! har mange kafe og restaurant stopp der friskt i minne! koselig og hyggelig sted! Flott reportasje som altid!

 5. allesistgut says:

  Nice to see Fagernes again through your photos. The Folkemuseum is great. I really enjoyed it. I’m looking forward to your report of it! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.