The evil eye

Vel, den ‘grønne iguanen’ kan jo ikke hjelpe for at den har fått det utseendet den har fått. Og den tar seg sikkert ganske vakker ut for sine mange artsfrender? (Håper jeg)
Når jeg viser den her, så er det fordi den grønne iguanen (som har sin utbredelse over store deler av Sør-Amerika og til og med i Florida, USA) er litt spesiell. Den har 3 øyne!

Det ‘tredje øyet’ er ikke et virkelig øye, men mer en lyssensetiv flekk på toppen av hodet og som gjør iguanen istand til å registrere hurtige lysforandringer (lys/skygge) og hjelper den til å komme seg vekk ved angrep fra store rovfugler.

Nye bilder 1639

The green iguan can’t help the way it looks 🙂  and hopefully it looks quite OK among its fellow species. (I hope)
The green iguan is rather common and lives throughout South-America, but also in Florida, USA, but the rason why I present it here, is that it’s rather ‘special’: It has three eyes!

Not in the normal sense of the word, but over the years it has developed a light sensetive spot on the top of its head! This enables the iguan to register rapid alterations between light and shadow and helps it avoid attacks from large predatory birds like eagles, hawks etc.
Nye bilder 1507Vår neste venn er en relativt ny tilvekst til jordens dyreliv: En ‘Fiji båndiguan’ som ble oppdaget så sent som i 1979 og som idag har fått sitt eget reservat på en av øyene i Fiji-gruppen. Der formerer den seg ved å grave 3-4 egg ned i sanden som via varmen i sanden klekkes i løpet av 9 måneder (!)

Our next little friend is a relatively new specimen on ‘planet Earth’, a ‘green Fiji band iguan’ It was discovered as late as 1979 and today it has its own reservation on one of the islands in the Fiji-group.
Here it multiplies by laying 3-4 eggs whit it buries in the warm sand, and which will be hatching after 9 months (!)

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to The evil eye

  1. kalabalu says:

    The miniature dragons in our time. Moving over jungles and shores. Colored fancy, spiky style ,they got fashion in their soul.

  2. allesistgut says:

    I like the colours of the second one. Really awesome what colours nature can yield.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.