Røyken kommune

Jeg kan  ikke unnlate å lage en reportasje fra min hjemkommune?
Røyken kommune ligger innerst på Hurum-halvøya og har i dag litt over
20 000  innbyggere. Mot øst har vi Asker kommune og Oslofjorden, mot nord ligger Lier kommune og mot vest ligger Drammen med Drammens-fjorden.  I syd ligger Hurum kommune.
Herav følger at vi har mye “strandlinje” og en strategisk beliggenhet med bare 38 km til Oslo og 7 km til Drammen. Riksvei 23, – den som forbinder Østfold og Vestfold via Oslofjordtunnelen, går igjennom vår kommune.

Of course, I can’t fail to make a photo report of my own home community?
The community of Røyken is situated on the inner part of a peninsula separating the ‘Oslofjord’ and the ‘Drammensfjord’ and today there are approximately 19 050 people living here. Towards the east we find the community of ‘Asker’ and the ‘Oslofjord’, towards the north lies ‘Lier community’ and towards the west: The ‘city of Drammen’ and ‘Drammensfjorden’. And finally towards the south we have the community of ‘Hurum’.
Highway 23 runs through our community and binds ‘Vestfold’ to Østfold through a tunnel under the ‘Oslofjord’.

Som de fleste andre kommuner, har vi en del sentrale tettsteder hvor det bor flere mennesker enn andre steder: Slemmestad. Båtstø, Nærsnes, Åros, Røyken, Spikkestad og Hyggen. (De største er uthevet) Og jeg skal ta dere med på en liten vandring til alle disse stedene (pluss noen til)
Vi starter i Slemmestad. Her har det vært et handelssentrum fra tidligste tider og det har også vært en omfattende sementindustri her, men den tid er forbi.

As most other communities, we have som areas where the population are somewhat more dense than elsewhere:
Slemmestad, Båtstø, Nærsnes, Åros, Røyken, Spikkestad and Hyggen.
And I’ll be taking you through all these places, and perhaps a few others as well. We’ll be starting our little trip in ‘Slemmestad’:
Through the ages this has been an industrial center mainly built up around the cement industry. Now the cement idustry has gone and other enterprises has taken over.
Picture 505bLa oss starte med et bilde av Slemmestad i ‘fugleperspektiv’ ?
Som alle kan se ligger Slemmestad nede ved Oslofjorden, og Oslo kan ses i det fjerne.

Let’s start off with a picture of Slemmestad in a birds perspective? As you all may see, Slemmestad is situated by the ‘Oslofjord’ and in the horizon you may see parts of Oslo – our capital!
Nye bilder 103Tvers over bukta ligger ‘Odden’ – et populært eiendomsprosjekt med moderne leiligheter i tilknytning til en privat og godt skjermet båthavn.

Across the bay lies ‘Odden’, – a popular real estate project with modern apartments and a privately owned well sheltered harbour for leisure crafts.
Nye bilder 125
Fra klippene rett på utsiden av dette leilighetskomplekset kan man bade, fiske eller rett og slett vandre litt på stranden. Man kan også se Oslo i horisonten.

From the cliffs just across the road you may swim, fish og just take stroll on a rocky beach. In the horizon you may se parts of Oslo – our capital.

Nye bilder 120Nye bilder 104
I en av de gamle industri-byningene har ‘Slemmestad Pub etablert seg. Her er det servering både ute og inne samtidig som det ofte avholdes populære konserter av lokale kunstnere.

In one of the old workshops ‘Slemmestad Pub’ has established itself. Here they serve food, cold beverages outside as well as inside. Often local artists will perform here.
Ikke langt fra Slemmestad kan vi finne eksempel på gamle ‘isdammer’ hvor man i eldre dager produserte isblokker for preservering av matvarer. I dag skaper slike dammer en trivelig ramme rundt lokale ferieboliger.

Not far from Slemmestad we may find examples of the ancient ‘Ice-dams’. In the older days they were used to produce blocks of ice used to preserve fish and other types of fresh food.
Today they are creating a nice surrounding to private holliday resorts.
Nye bilder 108Og hvis man er heldig, kan man se en snøhvit ‘Peking and’ svømme rundt på den mørke overflaten –

And if you’re lucky, you may experience a snow white ‘Peking duck’ swimming around on the dark surface of the lake.

Nye bilder 130Hvis man klatrer opp på skrenten bak isdammen, vil man kunne se ned på ‘Oslofjorden’ og et litt større sted som heter ‘Nærsnes’ og som er et av de dyrere steder man kan bo langs Oslofjorden.

If you climbe the low ridge behind the ice dam, you will be looking directly down on the ‘Oslofjord’ and a residential area called ‘Nærsnes’, which is one of the more expensive places to live along the Oslofjord.
Nye bilder 140Et annet oversiktsbilde fra Nærsnes. Under oss ligger den idylliske Morbergholmen.
På den andre siden ligger Nærsnes med den gamle badeplassen ytterst på skjærene til venstre. Lenger inn ligger en liten marina med båtverksted. Legg merke til den nyopprettede moloen midt i fjorden som gir ly til en langt større marina inn til høyre. Noen av de ytterste båtene kan skimtes ned til høyre.

Another picture overlooking Nærsnes!  Just underneath our feet lies the idyllic ‘Morbergholmen’. On the other side of the bay lies Nærsnes with a popular place for swimming right on the utmost tip of the peninsula.  Further in there is a couple of marinas which are sheltered by the molo across the bay. There are also mechanical workshops in the area.
Nye bilder 161
Litt lenger utover fjorden ligger den populære Ramton Camping.

A bit further down along the Oslofjord we find the popular Ramton Camping.
Nye bilder 163Her finnes også utleiemuligheter og en restaurant.

Here we also find apartment rental and a seaside  restaurant.
Nye bilder 165
Et panoramabilde av Oslofjorden

A panorama view of the ‘Oslofjord’
Nye bilder 174
En 5 minutters spasertur gjennom skogen brakte oss til den kommunale badestranden ‘Høvikvollen’ –

After a 5 minutes walk through the forest from Ramton, we arrived at the public beach ‘Høvikvollen’ –
Nye bilder 170Her ble vi møtt av den lokale vaktmesteren som advarte oss mot å forurense stranden hans

Here we were met by the local janitor whno warned not to mess up his beach!
Nye bilder 179Også i dette området finner vi gamle  såkalte isdammer. I dag har noen vært  heldige og kunnet skaffet seg en fredelig hytteetomt i disse områdene.

Also in this area we find the so called ‘ice dams’ from the old days. Today sombody has been lucky enough to secure a peaceful site to build themselves a sheltered holliday resort –Nye bilder 187

Nei, ikke hvitveis denne gangen!  Det er “gjøkesyren” som har blomstret på de små mosegrodde stubbene innover i skogen. Her holdt jeg på å tråkke på en stakkars vaktel, men den flakset seg med “brukket vinge” bortover i skogen og håpet å lure meg etter. Men selv om jeg studerte skogbunnen nøye for ikke å tråkke galt, fant jeg aldri noe …

No, it’s not white anemones this time! This is the sorrel with its beatiful white flowers covering the moss throughout the forest. I nearly stepped on a quail, but it escaped with it’s seemingly broken wing trying to lure me away from its nesting ground. But even if I studied the forest floor intensely to avoid stepping on a hidden nest, I never discovered a thing. . .
Nye bilder 201Her ankommer hovedveien Åros som er et annet tettsted i Røyken kommune.

The main road arrives into Åros, another residential area in Røyken community.
Nye bilder 207Det gjør også Åros-elva!

So does the Åros river!
Nye bilder 208– som løper ut i Oslofjorden akkurat her!
– that empties itself into the Oslofjord just here!
Nye bilder 206

Nye bilder 498Nær gensen mellom kommunene Røyken og Hurum ligger en av Oslofjordens best beskyttede båthavner – ‘Lagahølet’

Close to the boarderline between the communities Røyken and Hurum, lies one of the best sheltered harbours in the ‘Oslofjord’
Nye bilder 506
Her et skudd mot Killingholmen og mot nord innover mot ‘Lagahølet’ og ‘Asker’

Here is a ‘shot’ towards the north – towards ‘Lagahølet’, ‘Killingholmen’ and ‘Asker’.
Nye bilder 229Nær rådhuset i Røyken blomstrer nå mandeltrærne! Sommeren nærmer seg!

Close to the City Hall in Røyken the almond tree flowers. The summer is drawing closer –
Kopi av Nye bilder 437Rådhuset i Røyken er forøvrig strategisk plassert – omtrent midt i kommunen rent geografisk og i nær tilknytning til to boligkonsentrasjoner: Gleinåsen og Katrineåsen. Det er bygget i såkalt “atriumstil” med en stor indre gårdsplass som gjør det umulig å finne en fornuftig kameravinkel.

The City Hall in Røyken is strategically situated between to major resideential areas: ‘Gleinåsen’ and ‘Katrineåsen’. It’s built in an atrium style which makes it near impossible to find a suitable camera angle.
Kopi av Nye bilder 436
Syd for Rådhuset går veien inn til ‘Katrineåsen’

South of the City hall the road runs into the Katrineåsen area.
Kopi av Nye bilder 441På den andre siden (mot nord) ligger “Gleinåsen” med kanskje enda flere boliger i samme kategori. På toppen troner en kommunikasjonsmast for bl.a. mobiltrafikk.

On the other side (towards the north) lies ‘Gleinåsen’ with perhaps even more houses than in Katrineåsen. On the top of the hill we see a local communication mast handling mobile traffic in the area.
Kopi av Nye bilder 439Her er Røykens tidligere sykehjem. Fra terrassene her kunne man se helt til Drøbak (dersom man hadde synet sånn noenlunde i behold). Sykehjemmet ble solgt til Thon som bygget det hele om til et Rainbow-hotell som imidlertid gikk dårlig. Siden har  Steinerskolen drevet her. Sernere midleridig asylmottak, men i øyeblikket står det tomt!

Previously this was a nursing home. From the terrace one could see all the way to Drøbak across the ‘Oslofjord’ (that is if you have a 20/20 vision)  🙂
The nursing home was at one point sold to a real estate developer (Thon) and converted into a hotel which did only particularly succeed. Since the Steiner Schoolnmhas been operating here, In 2015 it was converted to a ‘ short term’ refugee center, but these days its empty!
Kopi av Nye bilder 440Det gamle “kornmagasinet” er en historisk bygning i Røyken. I dag er det tilholdssted for kunst, kultur og en del ideelle organisasjoner som Lions, osv.

The old ‘kormagasinet’ is a historical building which today is occupied by organzations working art, cultural activities and ideal organizations like Lions a.s.o.
Kopi av Nye bilder 445Også i Røyken sentrum skjer det store ting. Her bygges stort forretningssenter som skal inneholde en rekke butikker i tillegg til nytt matvaresenter. På taket bygges tre boligblokker med moderne leiligheter, heis og bare 50 meter til jernbanestasjonen. I dag står det ferdig!

Also in Røyken things are happening: Here they erect a large shopping center that will hold a number of stores, grocery etc. And on the roof there will be built a number of apartments no more than 50 yards from the local railway station. Today it stands completed!
Pictures 1959bOg slik ble det etter at det sto ferdig og innpasset i terrenget.
And this is how it looks today, finished and implemented into the terrain.

Pictures 1961bHer står Røyken Jernbanestasjon som i dag også er tilholdssted for ‘Classic Pizza’!

Here is the local railway station which today also houses ‘Classic Pizza’
Kopi av Nye bilder 443I åsen over Røyken har vi fått vårt nyeste boligfelt: Kleiver. Et boligfelt som partisk talt er bygget inn i naturen og et eldorado for dem som bruker vår  herlige natur

In the hills overlooking Røyken, we have our newest residental area: ‘Kleiver’. It’s practically built into the nature, and is an eldorado for those who use our fantastic nature on a daily basis.

Nye bilder 458Her et “nærbilde” av bebyggelsen på Kleiver. Legg merke til at husene mangler skorstein. Dette byggefeltet er bygget opp med en infrastruktur basert på gass både til komfyr og til peisvarme. Og det ligger midt i naturen –
Jeg skal vise dere hvor nær:  Langsomt dreier jeg meg 180 grader på helen: –

Here a ‘close-up from ‘Kleiver’. Observe that there are no chimneys. This area has been built on an infrastructure based on gas supplying energy to the stove in the kitchen as well as the fireplace in the livingroom, which is quite unusual in Norway. And it’s in the middel of nature. I’ll show you how close –  Slowly turning around on my heel – 180 degrees:
Nye bilder 449Voilà !  Midt i naturens herligheter med bading, fiske, turer og alt hva hjertet begjærer!

Voilà!  In the middle of nature with leisure activities like swimming, fishing, touring, what ever you’d wish for –
Nye bilder 246På den andre siden av toglinjen, finner vi Røyken kirke, – en gammel steinkirke i idylliske omgivelser. Røyken kirke ble bygget i 1229 i såkalt “romansk stil” og rommer 240 mennesker

On the other side of the railway track we find ‘Røyken Church’ – and old stone church built back in 1229 in a so called ‘roman style’ and seats approximately 240 people.
Nye bilder 466Bare 3 km unna ligger et annet av kommunens sentra, – Spikkestad. Også her er det jernbanestasjon og en rekke forretninger. Forøvrig foreligger det omfattende planer for en utbygging av Spikkestad sentrum, men antagelig noen år inn i fremtiden. Dette er ‘Spikkestad stasjon’ –

Only 2 miles away we find another residential area: Spikkestad Also in this plays there is a railway station and a few stores. There are plans for a major development of Spikkestad Centrum and probably we are seeing a start of a smal city here. This is the ‘Spikkestad Railway station’!
Pictures 1966bDet har blitt en del forandringer på Spikkestad i den senere tid. Selve perrongen har blitt flyttet østover og parkeringsmuligheter forbedret!

There has been changes made to Spikkestad Railway station of late: The platform has been moved to the east, and parking facilities has been improved.

Pictures 1967bOg det har dukket opp en ny stor apartment-blokk nær stasjonsområdet!
And a new large apartment bld. has been erected close to the Railway station.

Nye bilder 467Hvis du mener dette er ‘langt ute på landet’, så er det faktisk relativt store boenheter her allerede. Og byggeplaner iverksettes svært raskt. I denne forretningsgården er det penthous leiligheter på taket og en standard leilighet her vil koste deg ca 4,5 millioner!

If you feel this is ‘way out into the contry side’ you may be right, but there are relatively large living units here already, and the development plans moves rapidly ahead.
In this building (only 50 yards from the railway station) a standard apartment will cost you approximately US$ 900 000

Nye bilder 438Vi har beveget oss ned til Hyggen-området langs Drammensfjorden. Også her er det stor byggeaktivitet.

We have moved down into the Hyggen-area along the ‘Drammensfjord’ and also in these areas there are heavy building activity –

Pictures 1971bMidtbygda skole har dukket opp som en helt ny, tidsmessig og moderne barneskole. Her er også en stor idrettshall og bibliotek!

Midtbygda school has been totally renewed to a modern preliminary school among the best of its kind. There is also a large athletic hall and a library.
Pictures 1975bPictures 1977bDet er nesten som man skulle ønske at man var i skolepliktig alder igjen 🙂
It’s sometimes like one ouught to be back in school again  🙂

IMG_6393bHer er den nyeste tilvekst til skolens fritidsaktiviteter: Et helt nytt ‘skating-anlegg!
Here is the newest addition to the schools leisure activities: A brand new skating rink!
IMG_6391bGjett om ungene er begeistret!
Guess if the kids are happy!

Nye bilder 445Foruten grønnsaker dyrkes det store mengder jordbær og ikke minst epler i Hyggen-området.

Besides vegetables there are large quantities of strawberries and perhaps especially apples produced in the Hyggen area.
Nye bilder 442
Nye bilder 419Her er et offentlig rekreasjonsområde i Hyggen – ‘Gjerdalbukta’

A public leisure area in Hyggen: Gjerdalbukta  (Gjerdal Bay)
Nye bilder 417
Her kan man bade, plukke blomster, grille eller bare rett og slett ligge å lytte til fuglesangen

Here you may swim, pick flowers. barbercue or simply just listen to the birds singing in the trees.
Nye bilder 047

Da har vi vært igjennom det meste, men – vi har jo glemt området mot nord? Der finner vi Kjekstad golfklubb,- en flott 18-hulls bane i nydelig
skogterreng –

Then we have perhaps been through most of it, but I must remind you that there also an 18 hole golf course implemented in a splendid forest terrain near by
Nye bilder 004Her fra treningsbanen og klubbhuset

The driving range and the club house

Nye bilder 057
Og helt til slutt vil jeg gi dere et oversiktsbilde fra ‘Kjekstadmarka’ – vårt rekreasjonsområde som omslutter golfbanen:

I’ll conclude this tour by showing you an overall view of our recreation grounds: ‘Kjekstadmarka’ wich surround our golf course.
Picture 1268‘Stordammen’ er det største vannet i Kjekstadmarka og et yndet sted for utfart.
Lake Stordammen is the largest lake in Kjekstadmarka and a very popular destination for outings.

Utsikt over BertelsmyrVil du se flere natur-reportasjer fra Norge?
Would you like to see more Norwgian nature:

Vil du se flere bilder fra Røyken?
Do you want to see more of Røyken  Check ‘Røyken – II’
(Compliments of SRB )

VEITASTROND  –  KJERRINGVIK  –  SOLVORN  –  SOGN

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Røyken kommune

 1. Pingback: INDEX | See Norway – Se Norge

 2. allesistgut says:

  Thank you so much for introducing Røyken kommune so extensive. I drove often on Rv 23 through it on my way to Western and Northern parts of Norway. But it seems that this area is worth a more exact visit.

 3. vestlending says:

  Røyken og Hurum området fortoner seg som ett lite paradis på østlandet! meget godt presentert med rikelig innfo som engasjerer seerne!

 4. kalabalu says:

  Remarkable as ever, green and serene, got everything on earth that can be a dream 🙂

  • Seenorway says:

   Thank you! I was afraid it would possibly be too much since the respons has been noticably lower than before, but then again it has only been published for a few hours? It will become clear in another 48 hours 🙂

   • kalabalu says:

    yes..its a series of lovely moments 🙂

    • Seenorway says:

     Thanks. Glad you liked it. But like I said: It seems I should make a lot shorter reports from now one.
     You know, it’s quite a lot of work to make one. First photography. Then working the pictures, Texts, translations and publishing a.s.o.
     And if I get better respons on a 10-picture report . . . It’s an easy choice.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.