Veitastrond *

Veitastrond er i utgangspunktet en “jordbruksbygd” med bare 123 innbyggere der den ligger klemt inn blant fjellene og med Jostedalsbreen Nasjonalpark til tre sider. Da skjønner dere sikkert at på denne turen blir det en del naturbilder?

Veitastrond is a very small and isolated agricultural settlement with a population of only 123 people, sandwiched in between the mountains and the ‘Jostedalen National Park on tree sides. Then you will understand that on this particular trip there will be a number of pictures from Norwegian nature?

I tillegg kan man vel advare og si at Veitastrond er en av Norges mest avsondrede bygder. Og til tross for at den 30 km lange veien inn er nyasfaltert, så er den smal. Til dels veldig smal! Og den er ikke ufarlig å trafikkere fordi den går gjennom stupbratt terreng.

Jeg begynner vår reise like utenfor Hafslobygda, et sted som heter Straumene. Her gikk det en gang i tiden et mektig ras og steinblokker så store som hus raste ut i sjøen. Jeg trøster meg med at det nok er en tid siden. Det har vokst til litt skog i rasstedet og ting kan tyde på at trærne vel kan være 20-25 år gamle. Så da holder vel fjellet seg på plass i dag også?

In spite of a new asphalt on the road, it’s  a narrow road. Correction: VERY narrow!
And it’s close to  a 20 mil road to Veitastrond and another 10 miles on the other side before it ends in the middel of nowhere. And because the road is very narrow – and winding, it could be a road very dangerous to drive . . .

We’re starting our journey just outside the district limits of Hafslo.  Long ago there was an avalanche here and stones the size of a house came tumbling down the mountain sides. I comfort myself with the thought that it was a very long time ago. Since then trees have been growing among the rocks left behind; trees that seem to be 25 years ore more, and I take the chance that the mountain will remain in place a few weeks more . . .
Titter man opp i fjellsiden er det lett å forstå at man har små sjanser dersom noe løsner …

Looking up, it’s easy to understand that yhour chances are rather slim if anything should break loose –

Mennesket er kreativt!  Når steinblokkene når denne størrelsen så kan de noen ganger utnyttes – f.eks. til ‘naust’ ?

Man is creative! When the nature supplies stone blocks of this size, it’s tempting to make the best of it? For instance, what about a ‘natural boat house’?

Her i ‘Straumen finner vi et lite gårdsbruk, eller er det “fritidseiendom” i dag,  som lå idyllisk plassert ved bredden –

Here in ‘Straumen’ we found a former farm house, today possibly used at a summer residence, ideally placed close to the river-

Dette er en ørretfiskers eldorado!  For her var det ikke langt mellom vakene! Men akkurat da jeg trykket på utløseren, var det selvsagt ingen som hoppet!

This is the troutfishers eldorado. You don ‘t need to wait for long before the fish is there, but just as I pressed the camera button, there were of course none! My luck!

På den ene siden av veien – stupbratte fjellsider. På den andre siden dype vann. Akkurat her var det dog ikke så verst.

One one side of the road – steep cliffs. On the other side deep lakes. Just on this spot I’ve seen it worse.

Nå er jo ikke min bil spesielt interessant i natursammenheng, men den er plassert der den står med en hensikt: Forsøk å flytte den (visuelt) slik at hjulene kommer på riktig side av kantelinjen og forsøk å forestille dere hvor mye veibane som er igjen ved siden av bilen. Og hvordan det fortoner seg å møte en lastebil eller en turistbuss rundt neste sving!

My car wouldn’t be of particular interest to you in a perspectiv of nature photography, but I have parked it there for a special reason. And it’s outside the road (and nearly in the lake) Try to visualize my car placed on the road like it ought to be – inside the white edgelines. Imagine how much road there would be left on my left side meeting up with a 5 ton truck or a atourist busaround the next bend?

Med alle disse blomstene i veikanten, kunne jeg jo ikke la være å ta dette bildet?

With all these flowers along the roadside, I just couldn’t neglect to shoot this frame –

Nå tror dere sikkert jeg har manipulert fargen i dette vannet, men nei – det har jeg ikke.  Vannet i dette vassdraget er i hovedsak “brevann” (grønt av algevekst), men det hjelper selvsagt at vegetasjonen speiler seg i sjøen –

You probably think that I have manipulated the color of the lake, but I have not! The green color is mainly due to a certain algae who lives around and in our glaciers, but of course, the reflections from the green vegetation will also have an effect.

På den andre siden av vannet ser jeg hvordan til dels store bekker danner rykende fossefall nedover fjellsiden.

On the other side of the lake I observe how big creeks of varying sizes create gushing waterfalls thundering down the slopes.

Et lite forvarsel om hva som venter oss lenger oppe på veien . . .
A
small glimpse of what to expect further up the road –
Nei, det er ikke fossefall!
No, it isn’t water falls!

Det er snøfonner  fra i fjor – i juli!  Bare knappe hundre meter over havnivå!

It’s snow banks from last year – in July!  Barely 300 feet above sea level!

Nå vil kanskje noen begynne å få assosiasjoner til Hardanger?  Men vi nærmer altså Veitastrond i Sogn & Fjordane – på vei mot fjellheimen.

Perhaps somebody start thinking of ‘Hardanger’ (out by the coast)?  But we are drawing closer to Veitastrond in ‘Sogn & Fjordane’ – enroute to a glacier!
Dette vannet er langt!  Faktisk like langt som veien! Men vi begynner å ane en mektig natur etter hvert som vi kommer lenger og lenger opp mot Veitastrond –

This lake is a rather long one – approximately 20 miles long! But we are starting to get an idea of what kind of nature to expect as we are stadily getting closer to Veitastrond

Og på den andre siden faller nye elver i sjøen – nesten som et lynnedslag!
On the other side of the lake we can see ever more creeks falling into the lake  – nearly like lightnings . . .

Det blir etter hvert ganske vakkert –
Været er litt disig, noe som gjør det vanskelig å oppnå et godt fokuspunkt, men vi skal greie oss –

It’s really getting pretty as we move along – The weather is still a bit hazy making it hard to obtain a good focus point, but we’ll manage –

En sann blomsterprakt på enga ut mot sjøen –
Wildflowers on the fields above the lake –

Som en liten illustrasjon til hva jeg sa innledningsvis: Her er etterlatenskaper fra et snøras som har gått tvers over veien på vårparten.  Autovernet er skrellet bort som av en kjempehånd?

Like an illustration of my earlier warnings we suddenly found ourselves in the middel of an avalanche, or rather the remains of one! The auto railings  has practically been cleaned away and left several hundred yards down the slopes.

Det er ikke bare snø i et slikt snøras!
There is often a lot more than snow only in such avalanches –

Denne steinen er ikke noe for husvegg eller bil! Med en diameter på 1,5 – 2 meter veier den antagelig flere tonn!

This rock isn’t anything you’d wish to hit your house or your car. With a diameter of 5-8 feet, it probably weighs several tons!

Solide påler i autovernet er knekt som fystikker!
Solid poles in the safety guard rail has been snapped like matches –

Enda en gang gjør sjøen en sving mot høyre, men nå nærmer vi oss Veitastrond

Yet another time the lake sverves towards right, but now we are really approaching Veitastrond
Heisann! Hva slags sommerfugl sitter nå der? Men det var naturligvis naturen som spilte oss et lite puss –

Hey, what kind of butterfly is this? But, of course, it was only the nature playing a prank on us –

Vi har ankommet utkanten av Veitastrond – endelig.  Men det var verdt turen!

At long last we have arrived in Veitastrond, but it was really worth the trip!

Et hus! Det bor faktisk folk her!
A house! There are actually people living out here!
Det er en tøff tilværelse så langt fra folk og med dårlige kommunikasjoner. Her bruker folk hva de kan finne av materialer –

It’s a tough world living that far away from the sivilization and with an infrastructure that belongs to an earlier century. Here people use whatever is at hand to get by –

Denne gården slapp så vidt unna et snøras for en del år tilbake.
This mountain farm narrowly escaped a big avalanche some years back
Det er en pittoresk scene, men i disse traktene bedriver man landbruk ‘på skrå’

It’s a picturesque scene, but in this parts of the country agriculture is being performed at an angle!

Så er det kirken!  Jo, de har en egen kirke her inne til tross for at det kun bor 123 mennesker her. En langkirke fra 1928 med plass til 100 mennesker!

Then there is the church! Yes, they do have their own church in Veitastrond even if there are only 123 inhabitants. A longchurch from 1928 which seats 100 people
Tvers over veien fra kirken finner vi stedets skole.
Across the road from the church, we find the school in Veitastrond.

Gjennom sentrum renner en liten elv. Og den er ikke grønn!  I steden ser den brun ut. Det er imidlertid grusen på elvebunnen som er brun. Vannet i elven er glassklart!

Through the center runs a small creek and – it’s not green! Instead it looks brown! That’s because the gravel in the riverbed itself is brown. The water is clear as glass.

Dalbunnen er flat og svært frodig – omgitt av mektige fjell!
The valley floor is flat and lush surrounded by majestic montains.
Og fremdeles ligger snøen innunder fjellveggene.
And still the snow is lying in the lower part of the mountain sides.
Terrenget har langsomt blitt noe brattere og elven svarer ved å kaste seg frådende nedover i sitt løp-

The terrain has gradually become steeper and the river responds by getting wilder and stronger –
Her bør man helst ikke ramle uti!
Here you’d better not fall in!

En liten sætergrend klamrer seg til den bratte fjellsiden.
A small mountain farm hugs the base of the mountain

De få bygningene vi ser her oppe gjenspeiler den tøffe og ugjestmilde naturen. Disse har motstått tidens tann i noen hundre år…

The few buildings we find in these surroundings reflect the tough inhospitable nature in these parts. These buildings has resisted it all through hundreds of years!
Elva er rivende sterk her og inviterer ikke til noen balansegang på steiner –
The stream is incredibly strong and does not invite to ‘stone-jumping’ it across!
Her finner vi norsk natur på sitt beste og litt lenger inne i fjellheimen ligger Jostedalsbreen Nasjonalpark!
Bryter solen igjennom så er det dit jeg skal. Og jeg håper du blir med?

Here we find Norwegian nature at its very best! And a bit further into the mountains we find ‘Jostedalsbreen National Park’!  If the sun breaks now, that’s were I’m going!
I hope you’ll tag along?

Det blir vanskelig å føre en samtale nær elva.
It’s getting noticable harder to talk near the river –
‘Et lite stykke Norge’?  Eller skulle jeg si: ‘Som kua i en grønn eng’? Det er i alle fall ingen tegn til mistrivsel?

‘A little piece of Norway’? Or should I say: ‘like a cow in green pastures’? At any rate, there are no signs of dissatisfaction?

Dalen begynner langsomt å fortone seg smalere.
The valley slowly seem to be narrowing –

Så du trodde du var alene her oppe i ødemarken?  Se skjermen på avstand 30-40 cm og studer den venstre halvdel av fjellmassivet nøye. Ser du trollet og hans sovende kone? (De holder øye med deg! )

So, you thought you were up here by yourself? Think again! Don’t you have the necessary eye for ‘trolls’? It’s important! You should! Look closely at these mountains? (Distance to screen app. 25 inches) Squint your eyes! Don’t yo see ‘Jostedalstrollet and his sleeping wife’ guarding the admission to the park? No?  Really . . . .?  I’d look again!

Veien stanser bare 300 meter lenger frem. Solen er i ferd med å bryte igjennom og jeg har ikke tatt med meg matpakke . . . .

The road ends another 300 yards ahead. The sun is about to break through and I haven’t brought a  lunch. (Shit)

Her renner elva gjennom en slukt i noe som kunne se ut som et ‘marmorbrudd’ Stenene glitret når de ble våte. Og det var de nærmest permanent

The river is running through a gully looking like marble. Wet and glittery stones changing colors all the time. And remained so for quite a while –

Jeg kan se enden på veien. Vi er fremme ved porten til Jostedalsbreen Nasjonalpark, og jeg skal inn!

I can see the road ending! We’re there: The gateway to ‘Jostedalsbreen National Park’ – and I’m going through!

Og dere mine venner må komme tilbake på et senere tidspukt. Dere orker ikke 50 bilder til nå! Men jeg lover: Jeg skal ta bilder! Og jeg skal lage en reportasje om denne parken! Foran dere ser dere nå ‘Austerdalsbreen’.
Og – nå har jeg jo for lengst besøkt nasjonalparken, så for de som annå ikke har fått nok natur så finner dere ‘porten’ til Jostedalen Nasjonalpark her

And you, my friends, will have to return at a later date. You can’t stomach another 50 pictures just now (I’m sure). But I’ll make you a promise: I will take pictures and I will publish a report on my trip into this park. And I will show yolu pictures from the glacier itself! Promise! In front of you now you may see ‘Austerdalsbreen’, which is the glacier in this national park.
And reading this, I have, of course, long ago visited the National Park (which means you don’t have to wait!) If you want more nature, you’ll find the gate to
Jostedalen National Park right here!

(Compliments of SRB )

So long for now!
Please return to INDEX

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in SOGN & FJORDANE and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

66 Responses to Veitastrond *

 1. Rupali says:

  A wonderful journal wtih amazing images. Nature in it’s purest form.

 2. Annie says:

  Det skulle selvsagt stå:
  Vi har virkelig et nydelig land 😊

  • Seenorway says:

   Da er jeg spent på hvilke erfaringer du gjorde deg på denne reisen? Var det bilder som snudde seg i ‘full-screen’?
   Og hva slags browser brukte du?

 3. Annie says:

  Fantastisk vakre bilder!
  Vi har virkelig et nytt land 😊

 4. puzzleblume says:

  Nature’s beauty and the mostly hidden power behind, shown here in this great posting – what a breathtaking country you live in!

 5. utesmile says:

  Lovely to see this beauty in Norway. With those avalanche remains, rather cold….I guess! the more I see the more I want to go to Norway!

  • Seenorway says:

   I forgot about the remains from the avalanche, but yes – they may be very strong and very dangerous! Some of the pictures show you the arms of the Jostedalen glacier.

 6. -Eugenia says:

  My second time around on this journey – well worth the time spent!

  • Seenorway says:

   Thank you! That’s what I hoped, and that’s why I give you these links from time to time!
   It’s been years since I made this report and – most of my body of followers are brand new compared to that! 🙂 I just wish more people would see the value in such links?!
   They are placed there for a reason!
   15 people has so far opened the last post, but – only 1-2 has bothered to open the link leading on . . .
   As an experiment I pasted an old report with 48 fantastic pictures to the very top of my blog for 24 hours! Nothing much happened! Needless to say: Now it’s gone! (Back into the archives!)
   Sometimes it makes me wonder why I’m doing this. Personally I’ve seen the real thing, and I have been working the pictures dozens of times. So why share when there’s no response?

   • -Eugenia says:

    It seems people take too much for granted these days! Then, when we’re gone they’ll say – oh, no – I wish I would have taken the time to be more appreciative!

    • Seenorway says:

     And that will be slightly too late! But – I have ensured that the blog will remain. At least as long as WP exists, but you know how it is: Nothing lasts for ever! And this is no pyramide! 🙂 Besides I’ve noticed that the volume of SPAM increases even if the Akismet collects it all in the bin.

     • -Eugenia says:

      Yes, the spam is awful, which I feel is a sign of the times. It’s everywhere!!

      • Seenorway says:

       And I really wonder why they bother?
       If they succeeded in wrecking my blog? Or my be others? So what? Life goes on, and I may continue to shoot pictures, only I’d be saving them on my computer without sharing.
       It’s really no loss of mine . . .

 7. Such a delight you have taken me through all of these pictures here in Veitastrond. showing not only beauty but the beast in how snow can damage and the melting snows gather momentum down the rivers..
  Loved that you took me here Svein.. a delight to see all of these wonderful photo’s xxx

 8. irinadim says:

  Fabulous photos! Have you climbed those mountains?

  • Seenorway says:

   I’m afraid not! You know, ‘age’ and all that comes with it! 🙂 At some point in life you do stop taking chances with your ability to jump rocks and creeks. And you certainly don’t want to break a leg in this territory!!!
   There was another link in the bottom of this post that would have taken you into the
   ‘National Park of Jostedalen’ up towards the glacier. Did you try that one?

   • irinadim says:

    You could have done it when you were younger. I did mountain climbing when I was 16. I’ll have a look at ‘National Park of Jostedalen’.

    • Seenorway says:

     Well, yes I agree, but I don’t live in that part of the country. I was just visiting. And since the weather was agreeable, I used the opportunity to walk the National park near by, However, distances are misleading, and what looked to be an hour trip proved to be a 4,5 hour walk! But I won’t ever forget it!”

     • irinadim says:

      Walking in nature, especially in the mountainous countryside, is exhilarating. Like you, I’ll never forget my walks of long ago.

      • Seenorway says:

       Memories for life! You’re in Eastern Australia?

      • irinadim says:

       Yes, wonderful memories. I live in Sydney, near the sea.

      • Seenorway says:

       That must be a nice location. Never been to the East Australia, but I once had the pleasure of living in W.Australia for a year.
       That was way back in the late 50thies!

      • irinadim says:

       I only passed through Freemantle and Perth on my way to Sydney in 1964. Walking through Perth, I thought I was on a set of a western movie, all the houses had fake facades as if they were made of cardboard. 🙂

      • Seenorway says:

       I can’t seem to recollect, but then it’s quite a few years ago. I was there in 57/58 but can no longer remember the exact dates. But I’m pretty sure the fake facades are long gone by now? 🙂 Today something like 2 million people live there, I believe.
       It would be interesting to see W.A. again, but it’s too far and I’m getting too old for those kind of trips.

      • irinadim says:

       Yes, today you can see skyscrapers in all major Australian cities. Not my cup of tea! I prefer old-style human scale buildings. 🙂

 9. -Eugenia says:

  What an outstanding journey. Beautiful photos and gives me a realistic idea of what it looks like there. The scenery there is breathtaking.

  • Seenorway says:

   Thank you, Eugenia. I honestly though more would use the opportunity to see the settlement Veitastrond and the trip up through the valley, but only two more besides you used the opportunity. And nobody (so far) seems to have used the next link leading into the ‘Jostedalen National Park’ itself. People don’t seem to have the time to enjoy nature these days. Which means that there will be less links around the next bend.

 10. C.E.Robinson says:

  Beautiful photos, Svein! Snow banks in July? Wow! What a special place! Wonderful photo tour. 🌷 Christine

  • Seenorway says:

   Thank you, Christine. So far you seem to be the only one that has bothered to open the link, but perhaps people are fed up with pictures from Norway. But soon comes winter and I’ll leave people alone!

   • C.E.Robinson says:

    Well, it’s their loss. The photos were beautiful! Norway has incredible places to photograph. Keep them coming. I love the snow pics. There’s no snow in Southern California! Christine

 11. vestlending says:

  Ja her går det på både engelsk og Norsk! Ja ser jeg hadde planer om en tur opp dalen med filmopptaker? Har du prøvd levende film opptak på det nye super kameraet ditt?

  • Seenorway says:

   Nei! Det har to årsaker:
   1. Jeg har liten erfaring med filmopptak
   med dagens teknologiske kameraer.

   2. Selv om en oppgradert blogg vil kunne
   vise videoer, så takler ikke mitt
   nåværende bildeprogram dette
   hverken på regi eller lagring!

 12. Pingback: INDEX | See Norway – Se Norge

 13. vestlending says:

  kikket gjennom “ekspedisjonen” på ny og ser at du har lagt inn flere bilder ja! fantastisk flott reportasje fra breheimen og Veitastrond!

  • Seenorway says:

   Prøver jo å ‘leke bever’ og være flittig, men tungt med et program som ikke samarbeider som det skal.

  • Seenorway says:

   Ja, de fikk jo etter hvert orden på denne editoren slik at det var mulig å få igjennom vertikalformater, så da hadde jeg en del flere jeg kunne bruke. Totalt sett ble vel Veitastrand og Jostedalsbreen NP ganske fine reportasjer ja.

   • vestlending says:

    Absolutt, tenker å ta turen oppover der til våren/sommeren med eventuelt ny innkjøpt dvd kamera! levende film med klukkende bekker, brusende stryk og kansje litt rumling fra breen hadde gjort seg, nikon kameraet blir selvsagt også med!

 14. Fine turer dere tar i vårt vakre land, Argus 🙂
  Og jeg kan ikke vente med å vise min Irish hva vi virkelig har å by på!

  • Seenorway says:

   Kan jeg spørre hvor i verden du befinner deg i øyeblikket da? Og vet du noe om Silje?
   (Har jeg muligens feil adresse?)

   • Som jeg skrev inne på egen blogg, så er vi fortsatt ikke igang. Joe jobber for fullt med bilen og gjør en grundig jobb med…alt! Men det begynner å nærme seg nå. 🙂

    Silje er fortsatt på bloggen hun har hatt en stund nå, Den Afrikanske Farmen, men jeg vet hun har vært mindre aktiv der. Derimot er hun mye på Instagram.

    • Seenorway says:

     Så i hvilken retning går turen denne gang?
     Da svarer vel Silje (om hun vil) bare hun sjekker mailen sin 🙂

    • Vi tenker å begynne smått på de britiske øyer for å teste bilen. Skulle vi trenge noe mer til den er vi jo i smørøyet for Land Rover-deler 🙂
     Deretter går turen til Norge, og derfra… Europas bakveier (dvs IKKE motorveier) og så får vi se hvordan verden ser ut etter det.

     (Kunne ikke se at jeg kunne gi noe svar under ditt siste, så jeg svarte på mitt eget…)

 15. allesistgut says:

  Very nice report of the trip to Veitastrond. It brings back some good and scary memories. Because the road and the small and dark tunnels are a little bit scary to drive. 😉 Once I met a big fat motorhome in the middle of a tunnel. Hallelujah! That was fun! 🙂
  I’m looking forward to see pictures form the magnificent Austerdalen and Austerdalsbreen.
  I read that Tungestølen was blown away last winter. This were very sad news for me. It was such an unique place and the vertinne was very kind. Is it true that DNT will built a cabin there?

  • Seenorway says:

   I know exactly what tunnel you are referring to 🙂 and I can truely say that I don’t fancy meeting a motor home inside that black and unlit tunnel. At the same time the tunnel moves in a nearly full circle and are (as you know) pitch black! It would help a great deal if someone thought of painting the tunnel walls white, but it seems that nobody has gotten the idea yet –
   When it comes to Tungestølen, you’re quite right: It blew away! Or rather lifted off its foundation and dropped on to the rocks 50 yards away.
   I’m enclosing a link where you may see the result. (I understand you speak some Norwegian?)
   If they decide to rebuild the cottage, I wouldn’t know. It was a popular place, but the season is rather short and the building costs are high. I guess we’ll just have to wait and see . . .
   http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7931285

 16. vestlending says:

  Took the same journey in the Valley some time in the 80,s! it clarley remind’s me when i follow your photo report here! look forward to the following!

 17. vestlending says:

  looking forward to se the rest of the trip!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.