Hafslo (Sogn )

I dag hadde jeg bestemt meg for å lage en liten reportasje fra Hafslo. Det begynner å bli rutine, men – været spilte ikke helt på lag. Samtidig falt mitt besøk sammen med en begravelse av en av bygdas mer kjente skikkelser. Omtrent hver eneste gård flagget på halv stang…
La meg starte med noen panoramabilder som viser Hafslo-bygda plassert i terrenget rund Hafslovatnet.
(Dette er altså ikke en del av Sognefjorden) Selve tettstedet Hafslo ligger i en liten forsenkning i terrenget litt til høyre for senter i bildet.

Today I had more or less made up my mind that I’d make a photo report on Hafslo, a small settlement in Sogn. It was starting to be routine work, but today the weather wasn’t on my side at all! At the same time I was arriving in Hafslo, sombody of importance seemed to have left our world and flags were honouring this funeral just about everywhere.

Let me start off with a few panorama views putting the place into the surrounding landscape. And just to make it perfectly clear: Allthough this is in Sogn, it’s not part of the ‘Sognefjord’ itself! The settlement ‘Hafslo’ is lying some hundred yards above the ‘Sognefjord’ (and to the right in the picture) and the water you see is from Lake Hafslo.
Hovednæringen i Hafslo er nok jordbruk og skogbruk (og litt turisme ) Hafslo er ellers den største bygda i Luster kommune, men det betyr ikke at den er veldig stor.

The main activity in Hafslo is agricultur,  forestry and a bit of tourism. Hafslo is the biggest settlement in the community of Luster, but ‘biggest’ in this connection doesn’t mean much.
Last population count (2012) ended on 441 inhabitants!

Akkurat i Hafslo er terrenget noe mer åpent enn hva man ellers ser i Sogn & Fjordane. Det er kanskje derfor stedet har utviklet seg til en utpreget jordbruksbygd?

Just around Hafslo the terrain is more flat and open compared to what you will experience elsewhere in Sogn, and that’s probably why the area has developed into an agricultural landscape.

Et par små idyller fra den motsatte siden av Hafslovannet:

A couple of small idyllic  places on the opposite side of Lake Hafslo:
Båten bærer bud om at det finnes hytter her inne. (2 faktisk, men godt skjult)

The boat indicates that there are cabins in the area (in fact 2, but neatly sheltered)
Her forlater vannet Hafslovannet gjennom en elv som renner ut i Sognefjorden nær ‘Sogndal’
Vi ser Hafslo-bygda fra nær midten og mot venstre i bildet.
Da har vi vel plassert bygda sånn noenlunde i geografien og setter kursen ned mot sentrum

Here the water fra Lake Hafslo leaves the lake through a stream ending in the ‘Sognefjord’ near the city of ‘Sogndal’.  The settlement of Hafslo may here be seen on the other side of the lake (towards left). The I feel we have place Hafslo on the map – so to speak?
Time to move towards the center of the village –

Her ligger Hafslo Omsorgssenter med vakker utsikt over vannet.

Here lies Hafslo Nursing Home wit a beautiful view overlooking ‘Lake Hafslo’

Eikum Hotell ligger som en av de første bygningene når man kommer inn i selve sentrum. Og skal man tro hva man leser og hører, er stedet kjent for sin gode “hjemmelagede mat” –
I Hafslo finnes ellers en videregående skole med egen kokkelinje, et sted nok mange har gått opp gjennom årene.

Eikum Hotel lies as one of the first buildings you see entering Hafslo. And if one should believe what one reads, they are first and foremost known for the quality of their excellent home-made food In Hafslo you’ll also find a high school with a selected line of education for future chefs; an education many of our best chefs has taken.

En liten dagligvarebutikk var det jo blitt plass til. Så vidt vi kunne se den eneste. Akkurat nok til at innbyggerne kunne får smør på brødet…
Og med bare 441 innbyggere er det neppe rom for flere?

A modest grocery store had found it’s place at an intersection, and as far as we could see – the only one! And with only 441 inhabitants there will probably not be much of a competition in the future ?

En stor trebygning fra 1905 gjorde krav på å være “Museum”. Hva slags museum var det vanskeligere å bedømme. Og forresten så bygningen avstengt ut, så det samme kunne det vel være…

This large wooden structure  claimed to be a ‘museum’!  We never found out what kind, and beside – it looked pretty closed down? We lost interest and moved on . . .

Men siden vi snakker om “museum” (og gamle dager):

Talking about ‘the old days’
Freia!  Det som de fleste nordmenn kjenner som ‘et lite stykke Norge’, men som nå er solgt til amerikanske eiere.

NB! Jeg tror ikke man solgte sjokolade i dette huset lenger!
(Bare et historisk minnesmerke)

Freia! What most Norwegians recognize as ‘a little piece of Norway’. but which have presently been sold to American owners.
NB! I don’t think Freia chocolates was sold from this building any longer.
(Probably more of  a historical memory!)

Før vi forlater selve tettstedet, kaster vi et raskt blikk ned i barnehagen hvor ungene er opptatt med “å kjøre rød buss” eller som deltakere i andre aktiviteter . . .

Before leaving the village center we are throwing a glanced down upon the local children day care unit where the kids are busy driving their ‘red bus’ or participating in other activities
Videre går turen forbi båthavna. Det er ikke behov for mer en småbåter her inne på Hafslovannet. bare akkurat nok til at man kan komme utpå for å hente seg middag…

Out trip proceeds along the shoreline to the harbour. Here there is no need for more than small boats, only sufficient to secure a fish meal once in a while

Her ute på neset finner vi Hafslo kirke. Og som alle andre kirker, var den under restaurering, men altså ikke værre enn at man kunne avholde en begravelse der. Jeg tror vel at biler sto parkert støtfanger til støtfanger for ca en kilometer eller mer…

Hafslo kirke er en såkalt langkirke fra 1878 med plass til 300 mennesker. Jeg tror det må ha vært enda flere ved dagens begravelse skulle man dømme ut fra antallet parkerte biler.

One mile out we find ‘Hafslo church’. And like most churches these days, it was undergoing repairs, but no more extensive than they could still perform the local funerals (like today). I think there were cars parked bumper to bumer for at least a mile down the road!

Hafslo church is a so called ‘long church’ built in 1878 with room for about 300 people. Today there must have been more, judging from the number of cars parked along the roadside.
Trærne rundt kirkegården har blitt trimmet av den lokale gartneren, og det har medført at man i Hafslo har fått en helt ny type bosetting blant fuglene. Her har en måke faktisk bygget seg et rede i et tre isteden for på bakken som vanlig er.

The trees around the church has been trimmed down in height by the local gardener. As a result the birds in Hafslo has found a new way of nesting. Here a seagull that has built herself a nest in the top of the tree instead of on the ground as usual.

Vi var kommet et stykke fra sentrum, og det var synd å si at det var noen “tettbebyggelse” av betydning, men siden vi fortsatt var i Hafslo, tok vi med et par naturperler til…

We have proceeded a bit further away from the village center, and there were not to many houses at all in the near by hills. But we are still in Hafslo, therefore we will give you still another shots from here:
Gamle naust klorer seg fast i strandsonen –

Ancient boat houses in timber hugs the shoreline
Og en mengde villblomster pynter opp i området.

An abundance of wild flowers frames the old buildings

En idyllisk liten lone langs stranden

An idyllic small dam close to the shore-

En av bygdas innbyggere varsler oss om at vi nå er i ferd med å forlate Hafslo og ønsker oss adjø og velkommen tilbake.

One of the ‘locals’, placed in our path, were warning us that we were about to leave Hafslo and were wishing us good bye and welcome back. (The road stops dead in the wilderness another 30-40 miles up ahead, but that’s another journey)
(Compliments of SRB )

Hvis du ønsker å se andre fotoreportasjer fra Norge
If you want to see other photo reports from Norway, try one of these:
TROLLSTIGEN   –   KJERRINGVIK  –  SOLVORN  –  SOGN

or please return to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in SOGN & FJORDANE and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Hafslo (Sogn )

 1. -Eugenia says:

  This post is a lovely journey because it provides a real feel of a village nestled in the mountains.

  • Seenorway says:

   Well, not so high into the mountains! Hafslo lies between Luster and the city of Sogndal – all related to the Northern shores of the Sognefjord, but I estimate that Hafslo might bee something like 200-300 feet above sea level, but – it has a very special atmosphere – yes!

 2. Pingback: INDEX | See Norway – Se Norge

 3. allesistgut says:

  A beautiful report from Hafslo. I was there a few times. Really nice area and the road to Veitastrond is always exciting to drive. But as you wrote: that’s another journey. 😉

  • Seenorway says:

   It is! And it will be coming in another report together with a walk into the national park which lies at the end of the road!
   Keep in touch and I’ll be refreshing your memories 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.