Sogn & fjordane

Sogn & fjordane er jo egentlig et helt fylke, men denne spesielle reportasjen omfatter en rekke steder rundt i fylket og ingen annen overskrift anses dekkende. Men foreløpig er vi bare ‘på vei’ til fylket –

‘Sogn & fjordane’ is actyually the name of the whole county, but in this special feature we’ll be visiting places in all directions and there no other title that would cover it better. So far we are only ‘enroute’ to this county.
Men – øverst i Hemsedal er vi nesten over fylkesgrensa. Vi måtte bare stoppe for en kopp kaffe og en liten omelett ute i det grønne . . .

But – being nearly in the upmost part of Hemsedal, we are just about there. We only wanted to stop for a quick cup of coffee and a small omelet in ‘the outback’ before getting serious about taking pictures . . .


Disse gamle fjellgårdene kan være et godt eksempel på hvordan man drev jordbruk i gamle dager. Under slike forhold var det ikke helt enkelt å gjøre bruk av redskap som hest og vogn. Selv når man skulle sette opp en bygning måtte det bygges en kunstig og noenlunde horisontal grunnmur.

These old mountain farms could be a good example how agriculture was worked in the old days. Under such conditions it was no easy task to make use of horses and waggons and the gras had more than often to be cut by hand and carried inside on ones own back. even erecting a small structure demanded that an artificial foundation first had to be built, which ever way possible. But it was done!

Man hadde et fantastisk overblikk over veien nede i dalbunnen og kunne oppdage eventuelle fiender på lang avstand. Dertil var det lettere å forsvare seg om det kom til kamp.  Naturopplevelsen  og fisken i elva kom som ekstra  goder!

Living in such a position, you had a fantastic view of the road below and would be able to spot potential enemies long before they became a threat. It was also a far better påosition to fight of enemies if it came to a fight. The beautiful nature and the salomons in the river was an extra asset.

Etter å ha kjørt et par timer var vi i nærheten av fergen som skulle tas oss over Sognefjorden.

After a drive of a couple of hours, we were approaching the ferry that was to take us across the ‘Sognefjord’, which, by the way, is the longest fjord in Norway!

Moderne bilferger trafikkerer Sognefjorden både på kryss og tvers over hele fjordens lengde. Av hensyn til miljøet er det i den senere tid også satt inn gassdrevne ferger på flere strekninger.

Modern car ferries traffic the ‘Sognfjord’ in all directions throughout the whole fjord.
To save the enviroment it has lately been implemented new and modern gass ferries on several routes.

Vi har kommet oss over på den andre siden og kjører nå langs en arm av Sognefjorden: ‘Lusterfjorden’ og her kan dere se hva vi har i vente –

We have now come across the Sognefjord to the opposite side, driving along a side arm of the fjord called ‘the Lusterfjord’. And by this image you may see what to expect –

Dette bildet ble tatt et nær en rasteplass like utenfor Gaupne. Legg merke til hvor bratt terrenget faller mot fjorden.

This ‘shot’ is taken from a small parking- & view point just outside ‘Gaupne’, the administrative center of Luster community.  Observe how steeply the hillsides are falling into the fjord.

Vi har nådd hytta hvor vi skal tilbringe natten. Og dette var utsikten fra vårt soveværelsevindu! Vi kan leve med det!

We’ve reached the cabin where we have planned to stay the night. And this was the view from our bedroom window!  We can survive that!

Neste morgen bestemte vi oss for en avstikker opp på selve ‘Sognefjellet’ og en deputasjon utsendt fra lokalbefolkningen ønsket oss god tur.

The next morning we decided to visit ‘Sognefjellet’, – a mountain massive that separates the eastern and western parts of the country.  A congregation of ‘locals’ wished us a good trip.

Her er vi i på Sognefjellet – ca 1650 moh. Og det er juli! Ikke skiføre, men ikke lagt ifra heller! Det er vel derfor vår skielite trener ut fra Sognefjellshytta store deler av året.

Here we are on the ‘Sognefjell’ itself – app. 5000 feet  up and – it’s in July! Not quite ready for skiing, but close!  The Norwegian ski elite teams are training from a cottage situated here on ‘Sognefjell’ for a long time each summer.

Tvers over vannet ser vi deler av ‘Smørstadbreen’. Herav følger at vannet kan være noe kaldt å bade i.

Across the small lake we may observe parts of a glacier: ‘Smørstadbreen’. Which means that the water temperature is not suitable for swimming – even in the summer!

Et stykke unna kan vi se noen godt kjente fjelltopper som lyder navnet ‘Hurungene’, vanligvis godt skjult av lavt skydekke, men idag altså nesten synlige –

Some distance away we may observe a couple of peaks named ‘Hurungene’, which are usually disclosed by heavy clouds. Only today we are fortunate enough to get a glimpse –

Ned en fjellside og opp, den neste! Egentlig en ganske normal situasjon for dem som ferierer i Sogn!

Down one mountain side and back up another. Actually a quite normal situation vacationing in ‘Sogn’.

Man skulle kanskje ikke tro at det skulle gå en vei opp denne fjellsiden, men det gjør det! Den er imidlertid ganske smal og møter man en tankbil som frakter melk eller diesel, så kan det bli trangt om plassen. Det forekommer at et hjul henger utenfor veibanen . . .

You’d probably not expect that there was a road climbing this montain side, but there is!
But it’s a very narrow road! If you happen to meet up with a tanker truck carrying mil, diesel or something else, there won’t be much road left. And ever so often a tyre is hanging free in the air . . .
Da vi på en måte nådde toppen og beveget oss innover fjellet oppdaget vi denne lille oasen: En glassklar elv med hvite sandstrender, men brrrrr – kald!

When we sort of reached the top of the hillside, moving into the montain plains, we discovered an oasis: A chrystal clear mountain stream with white sandy banks, but
brrrr – that was a cold one!
Denne fjellsjøen var antageligvis en av kildene til denne elven? Og vi måtte selvsagt prøve fiskestanga, men antagelig var den for grunn til å bære en bestand.

This mountain lake was probably one of the sources to this mountain creek (among several) and of course we had to try the fishing rod – in vain!  It was probably to shallow to maintain a population of its own.


Vi søkte ned fra fjellet igjen, nærmere bestemt mot ‘Skjolden’ og fanmt denne idyllen like ved den lokale campingplassen.

Leaving the mountain we sought our way back towards the ‘Lusterfjord’, to be exact – ‘Skjolden’ and found this idyllic lake close top the local campingground.

Fra Skjolden kjørte vi videre ut langs Lusterfjorden mot Gaupne. Da vi kastet et blikk over skuldren så vi Skjolden ligge i aftensol i bunnen av fjorden

From ‘Skjolden’ we drove down along the ‘Lusterfjord’ towards Gaupne. Throwing a glance across our shoulders we could see ‘Skjolden’ bathe in the evening sun by the end of the fjord.

Dette er slik fjorden tar seg ut når man kommer litt høyere i terrenget

This is what the Lusterfjord looks like once you get a bit further up the hillside –

Vi lar fyrlykten markere vår foreløpige avskjed med Lusterfjorden

We’re letting the old lighthouse mark our preliminary departure from the ‘Lusterfjord
Vi kan jo ikke besøke Luster eller Sogn uten å ta en titt på regionens isbreer?  For her i Sogn finner vi Jostedalsbreen som er Norge største isbre og som sende brearmer ned i de fleste dalfører rundt i fylket. Så vi velger en helt ny vei . . .
Og det første stedet vi kommer til er ‘Nigardsbreen’ som i alt og ett er et majestetisk skue
We can’t visit Luster or Sogn without taking a closer look on the glaciers in this part of the contry. For in Sogn we’ll find the glacier ‘Jostedalsbreen’ which is by far the largest glacier in Norway, shooting its sidearms down local valleys throughout the region. ‘Nigardsbreen’ is one of those –

Her har vi vandret en del nærmere. Fortsatt er avstanden frem til isbreen noe rundt 3-400 meter, men man skal være ytterst forsiktig med å gå for nær en slik isbre, for plutselig – og totalt uten forvarsel kan blokker så store som en 4 etasjers bygning løsne og skape en livsfarlig situasjon. Men litt nærmere skal vi nok gå . . .

Here we have walked a bit closer. Still the distance may be approximately 3-400 yards, but it’s a sound advice to show utmost care and never venture to close. From such glaciers blocks of ice the size of a 4 story bulding may all of a sudden come loose – no warning signs given – and create dangerous situations for anybody in the vicinity.
Dette er så nær jeg vil ta dere! Grotten hvor smeltevannet fosser ut i et livsfarlig iskaldt stryk kan være minst 20 meter bred!  Studer de dype sprekkene i breen så skjønner dere hvordan ting plutselig kan løsne og skape livsfarlige situasjoner.

This is as close I’ll take you!  The cave where meltwater is gushing out in  dangerous rapids could be app. 40 -50 feet wide! Observe the deep cracks in the ice near the cave mouth and you’ll better understand why enormous blocks of ice may come loose with no warning at all creating lifethreatening situations.
Videre langs vår valgte fjellvei passerte vi ‘Fåbergsbreen’ som ikke er fullt så tilgjengelig, men som lett kan fotograferes fra veien.
I en annen reportasje skal jeg ta dere med til ‘Austerdalsbreen’ som også er en del av den enorme Jostedalsbreen .

Along our choosen montain road vi passed another glacier ‘Faabergsbreen’ (again a part of ‘Jostedalsbreen’) and in another feature I’ll be taking you to ‘Austerdalssbreen’ which is also a part of the enormous ‘Jostedalsbreen’.
‘Faabergsbreen’ isn’t quite as accessable as Nigardsbreen, but it’s easy top photograph from the roadside.


Veien vi kjørte viste seg å være en blindvei som etter 3-4 mil stanset ved et vannmagasion bygget ensomt beliggende langt inne i fjellheimen. Her inne var brøytekantene langs veien ennå 2-3 meter høye. Og fortsatt var vi i juli måned!

The road we vere driving went nowhere! After about  30 miles it ended suddenly stopped by a dam containing drinking water and it was  for all purposes ‘full winter’ with snow banks 12 feet high – in July!
Tilbake i Gaupne må jeg introdusere dere til den gamle stavkirken i Gaupne. Kirken ble oppført i 1647 – 1652 og da delvis bygget med materialer  fra en annen og eldre kirke på samme sted som hadde brent ned. Fra utsiden ser den kanskje ganske enkel ut, men  inne er den dekorert med vinranker og ellers malt i rødt og gull. Anbefales!

Back in Gaupne I just have to introducce you to the old ‘Gaupne Stavkirke’ (Sorry, there’s no translation for this word). The church was erected back in 1647-1652 using old materials from a previous church – even older – that burned down. The church seats 130 people and are painted in red and gold decorated with vines.

På tide å tenke på hjemveien!

Time to head for home.

Men det var liksom litt trist? Så vi stanset en halvtimes tid og nøt fjellvannet i denne lille dammen nær Turtagrø før vi fortsatte over fjellet.

It gave us sort of a sad feeling to leave, and we stopped for 30 minutes by this pond near ‘Turtagrø’, filling  our waterbottles and bidding Sogn good bye before starting across the last montain ridge.
Og helt inne i den innerste kroken av Norges lengste fjord: Sognefjorden’ ligger et lite industrisamfunn – Øvre Årdal. Her et slags ‘flyfoto’ av stedet!

And at the very bottom of Norways longest fjord: ‘Sognefjorden’ lies a small industry village called ‘Øvre Aardal’. Here kind of an ‘arial view’, hoping you have gotten  a best possible impression of Sogn?
(Compliments of SRB )

Do you want to see other features from Norway?
Vil du se flere fotoreportasjer fra Norge?

Retur INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in SOGN & FJORDANE and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

13 Responses to Sogn & fjordane

 1. -Eugenia says:

  Awesome shots. I imagine the water is never warm.

 2. vestlending says:

  flott og storslått, vildt og vakkert! bilde reportasjene dine får det til å krible etter å komme av sted!

 3. Pingback: INDEX | See Norway – Se Norge

 4. Gorgeous images! Makes me want to hop on a plane and visit!

  • Seenorway says:

   Yes? Now you know where to fly 🙂 but you’d be best off in the summer (June-Aug)
   Then again there will be more photo reports coming every week. Please keep in contact.
   And – thank you!

 5. joshi daniel says:

  some beautiful pictures 🙂

 6. leemajors says:

  Amazing photos, unbelievably amazing !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.