Aursjøvegen **

Vi befinner oss i Sunndalsøra og planlegger en tur i retning Kristiansund, men vi har fått et tips: Ta turen over fjellet!  En omvei på ca 3,5 mil, men som vil gi dere et minne for livet!  Og minner for livet skal man ikke si nei takk til!

Staying in Sunndalsøra, we’re planning for a trip towards Kristiansund, but have received a tip off: Take the montain road! It’s a detour of some 20 miles, but it’s gonna give you memories for the rest of your life!  And ‘memories for life’ shouldn’t be rejected?!

Så vi svinger av fra hovedveien og inn på en vei som fører til noe som heter ‘Littldalen’. Til høyre en vakker liten elv med glassklart vann gjennom grønn vegetasjon og på motsatt side reiste majestetiske topper seg opp mot 1550 meter . . .
Denne toppen heter ‘Hårstadnebba’ !

So very soon we leave the main road, turning into something called ‘Littldalen (which could translate into something called ‘the little valley’. Towards my right a beautiful mountain stream with water as clear as glas. Water so pure that you could drink it directly from the stream itself. The peak across the valley is called ‘Haarstadnebba’.

On the other side of the road: Green medows, lots of flowers and peaks rising above 4600 feet and into the skies –
This peak is called ‘Hårstadnebba’ !

Vi befinner oss på Aursjøvegen!  Ikke hørt om den?  Det hadde egentlig ikke vi heller, men av og til kan det være lurt å snakke med lokalbefolkning, turistkontorer o.a.   Mer spektakulær enn Trollstigen!

We’re on the ‘Aursjø road’!  Not heard of it? We hadn’t either, but now and again it pays to talk to ‘the natives’ or even the local tourist offices:  More spectacular than Trollstigen!
Take care!

Her et lite utsnitt av veikanten Både små og store blomster i mange farger, eller burde jeg si ‘mange små og èn stor?
(Min bedre halvdel var med for turen)

Here a shot of the road side. Both small and large flowers in different colours (or should I perhaps say ‘many small ones and one large’?
(My ‘better half ‘ had hitched on for the ride)

Dalen ledet oss innover blant mektige fjellmassiver og solen skinte fra nesten skyfri himmel. Kunne man ha det bedre?  I ettertid oppdaget jeg  at “Aursjøtrollet” nok her kontrollerte vår adkomst til dalen (for dem som har øyne som ser “troll”)…

The valley led us into a  massive mountain area. The sun was shining from a nearly cloudless sky. Could it become better? (Oh yes! )
Looking at the images somewhat later, I discovered that ‘Aursjø-trollet’ checked us out. (Yes, we have ‘trolls’ in Norway  😀  ) But you have to posess a certain ‘eye’ to see them!

Langsomt startet terrenget å heve seg. Elven ble en anelse brattere, litt villere. . .

Slowly the terrain started to rise. The stream became slightly steeper and a bit wilder –

En tømmerstue fra gammel tid lå klemt oppunder fjellveggen omgitt av frodig vegetasjon. Idag antagelig brukt som feriebolig av en heldig arving…

Og så ble det brått slutt på naturopplevelsen:

A rather big log cabin from the early days  surrounded by lush vegetation hugged the mountain wall surrounded. Today possibly used as a vacation site by some lucky heir.
Our nature experience ended abruptly –

STOPP! Bomvei. Kr 50,- takk!  Ja, det må man vel kanskje kunne betale for naturopplevelse som er varslet å være “noe utenom det vanlige”?

Stop! Toll road!  US$ 10 thank you!  Well, that’s probably what we might pay for a nature experience that would give us memories for the rest of our lives?

Vi ble litt forbauset da tanken ble bragt hen på Dovrefjell og moskus her vi satt i dalbunnen under noen mektige fjellmassiver som vi plasserte på Sunnmøre, men ved nærmere ettertanke innså vi at vi vel på en måte hadde kjørt rundt Dovrefjell-massivet…

We were a bit surprised reading about ‘Dovrefjell’ on this board. It’s rather far away from this spot! Until we suddenly realized that we were on the entirely other side of the Dovrefjell National Park compared to our usual routes

Vegstasjonen var pyntet litt (for å sukre bomavgiften)

The roadstation was somewhat decorated to sugar the ten dollars  🙂

Foran oss dukket det første virkelige natursceneriet opp. Vi måtte bare stoppe bilen… (Jøss! )

Just in front the first real ‘sight’ appeared – (Woow! )

Et lite naust var klemt inn mellom kjempesteiner i ura, bygget av “naturlig forekommende materialer”, men plasseringen indikerte at vannstanden i denne sjøen nok hadde vært langt høyere før? Eller også er det noen som finner stor glede i å “bære båt”.

A small boat house was sort of wedged in among large rocks, built by natural materials available on the spot, but – the chosen site indicates that the water level in this lake previously must have been substantially higher? Or somebody has been taking great joy in carrying boats across big rocks?

På den andre siden av veien var det heller ikke “uskjønt” –

Looking to our right it wasn’t a particularly ugly sight either –

Vi trodde først at dette var Aursjøen, men  – denne fantastiske “perlen” heter altså “Dalasjøen”, men sikkert er det at det er en av de vakreste sjøer vi har sett!  En smaragd i blågrønt der den lå klemt inn mellom mektige fjell og med en drikkevannskvalitet vi aldri har kjent maken til! Her kunne vi ha bygget hytte bare grunnet vannkvaliteten, men – det er altså “nasjonalpark”!
Hands off!

We first thought this must be ‘Aursjøen’, but this fantastic gem is named ‘Dalasjøen’.
A bluegreen emerald sandwiched in between majestic mountain walls and with a water quality we had never tasted before. Here we could have built a cottage only due to the water quality, but – this is  a ‘National Park’!  Hands off!

Og det skulle bli enda bedre –
And it was going to be still better –
En nydelig frisk liten bekk med verdens beste fjellvannskvalitet rant inn i vår favorittsjø. Og igjen var kvaliteten på vannet av slik beskaffenhet at vi fyllte hver eneste vannflaske i bilen –

A small beautiful and clear stream ended in ‘our favourite lake’, and again the quality of the water made us fill every water bottle in the car.

Og for å gjøre det nesten fullkomment –
And to make our day almost perfect –

Denne sjøen hadde også en egen liten godt skjermet sandstrand!
This pretty little lake also had its own shielded beach with white sand –

En sandstrand på høyde med de beste. Stille, uforstyrret, nydelig sand, vindstille og sol . . .
Minus? Tja, kanskje var vannet en anelse kaldere enn i Syden, men ikke merkbart.
Et fjernt “bulder” fikk oss til å se opp –

A beach topping most of the best. Quiet and undisturbed, high quality sand,
no wind and plenty of sun . . .
Yes, perhaps the water temperature was slightly less than in Florida 🙂
but not noticable.
A distant ‘thunder’ made us look up ahead –
Den store fossen vi hadde sett da vi entret dalen var nå nesten rett over hodet på oss . Det kan se ut som elven renner  rett ut fra toppen av fjellet, men i virkeligheten var jo utgangspunktet bare en fjellhylle. Fjellet var egentlig 2-300 meter høyere, men så bratt at det ikke kom med på bildet. (Se tidligere avstandsbilde)

The big waterfall that we observed entering the valley were now directly on the top of our heads. It looked just like the water is coming over the top of the mountain, the truth beeing that it comes off a ledge in the rock face, and that the mountain itself is another 1000 feet on the top of what we can actually see. (Study earlier image taken at a distance)

Nå gikk det etter hvert brattere oppover –
Its getting steeper . . .
Vi passerte til stadighet store og små bekker som kastet seg ned fjellsidene i viltre kast . . .

(Legg merke til det glassklare vannet)

We were repeatedly passing a number of small mountain streams cascading down the mountain sides. (Observe the clear water)

Til slutt var vi kommet opp til ‘Hallarvassfossen’
Eventually we arrived at ‘Hallarvassfossen’

Her ved Hallarvassfossen var det mulig både å parkere og ta dalen i øyensyn – i fugleperspektiv:

Here by the waterfall ‘Hallarvassfossen’ it’s possible to park for a moment, getting a bird eyes view of the valley we have been driving through –
Plutselig ble veisidene fulle av snøflekker! Glemte jeg å fortelle at dette foregikk i juni måned (som er midt på sommeren i Norge)

All of a sudden the roadsides were filled with patches of snow!  Did I forget to tell you that this trip took place in June? (Thats more or less in the middle of summer in Norway)

Ikke spesielt høye, men likevel nok til å la oss forstå at til andre årstider kan det være vanskelig, – for ikke å si umulig, å trafikkere denne veien.

Not very much, but enough to make us understand that in other times of the year, this road will be difficult to pass, if not totally closed!

Selv her oppe under toppen av fjellet var vegetasjonen frodig. Akkurat denne blomsten tåler nok værharde forhold, for den fant vi også under var tur langs Atlanterhavsveien ytterst mot havgapet og på Hustadvika!

Even up here under the top of the mountain there is a lot of vegetation. This particular flower is a tough one. We also found it on our travels way out in our most extreme coastal districts.
Her oppe ved Osbu ligger Ossjøen bak en solid demning –

Up here by Osbu lies ‘Ossjøen’ behind a solid dam construction –

Og det er fortsatt juni måned!

And it’ s still ‘June’  😀

Det var nesten litt rart å vite at det kun var dager igjen til St.Hansaften samtidig som man i veikanten kunne se smeltevann og store iskosser –

It was a bit strange to reflect over the fact that only a few days remained untill ‘mid-summer’, when at the same time one could observe meltwater and solid ice blocks by the roadsides.

Enkelte steder kunne brøytekanter fremdeles være 3 – 4 meter høye!
In several places the snow banks were more than 12 feet high!

Fjellet flater ut og vi er tilnærmet på veiens høyeste punkt.  Det er også tydelig at vi beveger oss vestover og at vi nærmer oss “værskillet” for nå samler skybankene seg i horisonten og solen har blitt vesentlig svakere…

We have reached the top and the landscape flattens. It’s also pretty evident that we are moving west towards the zone where the weather traditionally shifts due to the mountain ridges. Now  solid cloud banks are filling the horizon and the suns rays has been decreasing substantially . . .

Veien faller nå av ned mot Aursjøhytta som skal ligge et sted nede i skaret .

Now the road is falling downwards towards ‘the Aursjø cottage’ which is supposed to lie somewhere below the ridge –

Vi stusset jo litt da vi fra bilvinduet observerte vann som tilsynelatende sprutet opp av svarte fjellet, men da vi stanset og tok stedet i nærmere øyensyn fant vi en naturlig forklaring på fenomenet.

We were a bit surprised to witness water seemlingly gushing out of sheer rock, but after having stopped and investigated closer, the phenomenon had a natural solution to it 🙂

Min kone reagerte på dette lille hjemmelagede skiltet midt oppe på fjellet –

My wife reacted to this seemingly home made sign on the top of the mountain –

Jo takk, dette var definitivt noe jeg ville titte nærmere på. Kona (som har litt høydeskrekk) holdt seg klokelig i bilen . . .

Yesss! This seemed to be something I’d be looking into! My wife (having a bit of anguish for heights) stayed quite voluntarily in the car . . .

Men det var altså Aurstupet vi skulle se på? Jeg kom først litt skjevt ut, men da fikk jeg jo et fint bilde av selve stupet –

But it was ‘Aurstupet’ we were supposed to study?  Not knowing the terrain, I came out a bit wrong in my first try, but it gave me an opportunity to get a good picture of the cliff itself
Jeg tok ikke helt sjansen på blåbærlyngen i forgrunnen. Særlig når jeg ikke visste hva som var under den – om noe i det hele tatt? Men burde jeg ikke komme meg opp på selve stupet ?

I didn’t risk the blueberry grass in the foreground. Especially since I didn’t know what was under it – if anything at all?
But shouldn’t I try to get on to the cliff itself?

Igjen ble det en liten omvei –
For å få et perspektiv på dimensjoner, – legg merke til telefonstolpene i den øvre del av bildet.

Again a small detour became neccessary. In order to get a grip on dimensions, please observe the telephone poles in the upper part of the picture.

Endelig!  Da står jeg på toppen av Aursjøstupet! Her er det ca 900 meter fritt fall! Det siste skrittet opp på steinene tok jeg ikke. For det første lå den ganske ustøtt og for det andre stoppet alle fotavtrykk nettopp der jeg sto  🙂

Finally! I’m standing on the very top of ‘Aursjøstupet’. Here it’s about 2700 feet straight down. And I never took the last step onto the top stone. It didn’t feel very stable, and besides – all footprints stopped at the very point where I was standing. So be it!

Da har vi lykkes ta oss ned i Eikesdalen. Hvorfor det ikke finnes bilder fra nedstigningen? Fordi solen forsvant, fordi det faktisk ble litt ufsete og dårlig fotovær, men det er bare halve sannheten. 

Til dels gikk veien i tunneler. På enkelte stede hadde autovern og deler av veibanen rast ut og – på flere steder lå det løse steiner på størrelse med fotballer midt i veibanen. Altså, ikke et sted som inviterer til stopp og fotografering. Vi håper likevel dere har fått et inntrykk av hvilken fantastisk natur man kan oppleve ved å ta denne avstikkeren på 3 timer (som egentlig er på 5,5 timer om man regner inn alle stoppene for fotografering og beskuelse av naturen)?  Tusen takk for følget så langt –

Then we have succeeded getting down and into ‘Eikesdalen’! Why there’s no pictures from the decent? Because the sun failed us! In fact the weather turned rather bad, but that’s only half the truth.
The road went through rather dark, winding and unlit tunnels. In several places the road railings and parts of the road itself had fallen into the abyss below and stones the size of a football (or even larger) littered the road. In other words: Not a place where you stop to take pictures!
We still hope you’ve got an impression of the fabulous nature to be seen on this 3,5 hour detour? In fact, it’ll take you a good 5,5 hours if you include the time used for taking photographs and admiring the views. And you won’t ever forget it!

Thank you for your company and welcome back for another experience!

Og mens jeg husker det: Når du befinner deg omtrent her, så er det en drøy halvtimes kjøring til et hotell som du bare bør få med deg når du først er her:
Angvik Gamle Handelssted! Ypperlig beliggenhet, koselige rom og fantastisk mat!

And while I remember: When you are just about here, there is a good half hour drive to a very special hotel you’ll want to see when you are here: Angvik Old Trading post!
Supurb location, nice rooms and excellent food. Do NOT miss it!

Og til slutt vil jeg bare minne deg på at du på forsiden kan registrere din e-postadresse og dermed motta et e-post-varsel neste gang vi inviterer på tur!  Smart, ikke sant?

At last I only want to remind you that you may register your e-mail address at our front page and receive an e-mail alert next time we invite to a trip. Smart, don’t you think?

(Compliments of SRB)

– – – – –
Andre fotoreportasjer fra Norge  –  Other photo features from Norway:

TROLLSTIGEN   –   KJERRINGVIK  –  SOLVORN  –  VERDENS ENDE

Return INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in MØRE & ROMSDAL and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

50 Responses to Aursjøvegen **

 1. Per Morten Reigstad says:

  Ja, som du ser er jeg ute og cruiser på gamle reportasjer. Og håper at det ikke gjør noe at jreg legger fra meg ett nytt “like” i den forbindelse?

  • Per Morten Reigstad says:

   Og det var jo kanskje også på tide med en ny replikk på denne reportasjen da jeg ser den siste er fra 21 August 2018? Ingen besøk etter den tid?

   • Seenorway says:

    He he, ja, du vet – blogger er utpreget ‘fersk-vare’! Folk gidder ikke lete i gamle støvete arkiver, men naturen og bildene er jo egentlig like fine? Og folk ellers går jo på museum?

  • Seenorway says:

   Nah, men jeg ser du benytter nytt navn og dermed må jeg gå etter og godkjenne hver enkelt kommentar!

 2. -Eugenia says:

  Amazing beauty and loved this tour, Svein! Some of those heights are a bit scary but what magnificent views. Snow in June is hard to imagine!!

  • Seenorway says:

   ‘Late June’ even! As I recall this was a couple of days ahead of med summer – possibly on the 20th-22nd, but you do expect it to bes summer by then? And the height was only around 3000 feet!

 3. Missy's Crafty Mess says:

  I love the contrast of greenery and snow. Beautiful pictures of a lovely area but I wouldn’t want to get stuck in the snow up there.

 4. utesmile says:

  Wow this is more than beautiful, what an amazing country! I need to show this to my partner, he loves waterfalls. He loved it in Iceland too!

 5. allysoally says:

  I’m glad I followed the link…it’s incredibly beautiful. I’m looking forward to seeing more!

  • Seenorway says:

   I thought so! The links are there for a reason! It means that I’m pretty conviced you’ll want to see what I have already seen ad photographed for you.
   I don’t bother to shoot nor process motives you probably wouldn’t like. If you go back to the post named ‘Birds View’ I’m sure you will be just as happy following that link!? What would happen if I didn’t give you such links? You would NOT be able to see what I have already seen. Your loss!
   I HAVE seen it!

 6. vestlending says:

  Virkelig flott og se turen på ny!

  • Seenorway says:

   Ja, den trengte kanskje en liten ‘oppvekker’, for disse reportasjene går jo i glemmeboka etter hvert. Og når man ikke evner å bruke vår ‘Index’, så blir det jo ganske umulig å finne noe i et arkiv som strekker seg over 4-5 år?
   Feilen de fleste gjør. er jo at de ikke starter med å google et kart over Norge, slik at de ser hvor de forskjellige fylkene ligger?!

 7. hHi Seenorway Looks really great. Thank you for liking my poem Inside! Best Wishers. The Foureyed Poet.

  • Seenorway says:

   Hi, Malcolm –
   So you landed on this magnificent piece of nature? I recall we made this trip in late June, and during the decent we found rather large ‘football-sized rocks in the road.
   Not entirely without risks, but a piece of nature on will remember for a very long time!

 8. bert0001 says:

  Travelled through scandinavia in June 1990. Most of your pics look very familiar. I have no idea where mine went. thank you for reminding me of this 12000km epic journey 🙂

  • Seenorway says:

   You’re welcome, Bert! But if all your missing pictures combined with a fading memory have made you forget us, I see no other way than
   execute a return voyage? 🙂

   • bert0001 says:

    what about those mosquitos?

    • Seenorway says:

     They are no problem, Bert. Firstly they only appear sometime after June 20th.(Depending on temperatures) You may also look up the nearest pharmacy and buy something called ‘mygg melk’ (trans.: ‘Mosquito milk’) which is very effective for hours! I once tested this by putting it on both my underarms.
     Then I went down onto the riverbank where the mosquitos were flying like a thick fog over the river. There I offered them both my arms! Some of them landed on my arms, but not for more than a second. I was waiting on them for a full half hour. Not one sting!!!

 9. Hari Qhuang says:

  Wow!
  If I can just spend three days in this place, I’ll go back home as a much happier person. 😀

  • Seenorway says:

   You may indeed, Hari, but it’s gonna cost you! 🙂
   Unfortunately Norway has become a rather expensive place to visit.
   If you noticed the pictures right at the end of the report, I was standing right on the brink of the mountain cliff looking down.
   It’s a sheer drop of 2700 feet, and belive me when I say that I felt like one of those monks on the ‘Troll tongue’! 🙂

   • Hari Qhuang says:

    Oh, the photo reminded me of the moment when i was looking down from the top of a waterfall! My friend had to keep grabbing me back because he knew I was a rather careless person! 😀

    And this photo of yours, again, make me wonder of the magical Tolkien realm! It is magnificent!

 10. Heisann 🙂 Bor i Eikesdalen jeg 😀

 11. gpcox says:

  You’re quite correct, your wife is a beautiful flower.

 12. Pingback: INDEX | See Norway – Se Norge

 13. Thank you for liking my post. your blog is unrivaled…….wonderful !…

 14. Da må jeg gå på ny kommentar ser det ut til.. Da skjønner jeg at du gjerne vil bytte skjerm, men det skulle vel ikke være så vanskelig ? Overganger må vel finnes …?

  Helsa ja. Idag var det kontroll og det er merkelig det som skjer. For tre uker siden var det såvidt ikke livet blåste ut , men nå er det en rekke ting som ser langt bedre ut. Litt sliten er jeg etter en operasjon og et par tre turer på St. Olav over noen dager, men jeg hr topp oppfølging og det kjennes ikke så ille ut.. Det blir muligens ikke noen flere turer til Filippinene og det er synd for jeg trives så godt der borte. Det kommer av at jeg har lagt inn et galledren og dermed har et åpent hull i brystet med en slange i som må skiftes sterilt hver uke. Det er ikke lett , men hvorfor skal det være det ? Je lever og det er hva som teller mest…

  • Seenorway says:

   Ouch! Ja, det der hørtes ikke noe særlig ut. det ere jo ikke meningen at vi mennesker skal være utstyrt med slanger og ‘dren’ i forskjellige dimensjon er her og der? Jo, jeg skjønner du har en dragning mot natur, varme og smilende mennesker, men helsa kommer vel først?
   Og her hjemme kan du få den behandling du trenger dekket av Folketrygden. Også det blir kanskje litt vanskeligere der nede? Deremed er det kanskje tryggest ‘å gjøre nordmann ut av seg’? Og ta inn over seg at det var flott så lenge det lot seg gjøre? Litt trist for kona å besøke sine slektninger alene selvfølgelig, men også det er jo gjennomførtbart?

   Fikk et MR-bilde her forleden som fastlegen ikke likte. Så nå venter jeg på innkalling for biopsi. Det er nok ikke meningen at vi skal kunne ha en rolig alderdom 🙂 (Eller prostata!)

 15. Heia Argus

  Dette minner meg om den tiden jeg reiste på kryss og tvers i Norge selv. Jeg har visst glemt hvor vakkert det kunne være . Takker for turen den var flott , men du er ja en mester når det gjelder å få fram gode vinkler og blinkskudd ….

  • Seenorway says:

   Bare amatør, men dog en amatør med kjærlighet til kameraet og fotografering som hobby. Har vel med smått og stort ca 50 – 60 slike reportasjer som skal ut etter hvert. Da har bjørnen noe å gjøre gjennom vinteren. Og så har jeg seriøse tanker om å skifte ut min 19-tommer med en 24 eller kanskje en 27-tommer. Man skal jo ha det litt festlig på jobb? Jeg er bare litt i tvil om dagens moderne skjermer har en kontakt som passer inn i min gamle PC . . .

   • Tror du ikke at de har overganger som passer til det ? Jeg har en 20″ skjerm (den er 20 når jeg måler på innsiden på diagonalen, men trenger jeg å se det bedre kopierer jeg til en minnepinne (brukes bare på egen maskin) og ser på 42″ på Flatskjermen. Det er ikke dårlige bilder der heller ….

    • Seenorway says:

     Nei det er ikke der skoen klemmer. Jeg har selv en 46 tommer på veggen oppe, men selv om jeg kan studere et bilde nærmere på den måten så har jeg jo ikke noen redigeringsmuligheter via TV’en min. Nå har jo noen internett via bredbånd og kan laste ned picasa eller et annet gratis program for formålet, men jeg vil altså helst ha det på en skjerm tilknyttet min egen PC. Dessuten har jeg en følelse av at min skjerm mer litt fargesvak (gammel) mens dagens moderne skjermer kommer med over 1 milliard fargenyanser. Det blir nok litt annerledes.

     Hvordan går det med helsa nå etter at du kom deg hjem da?

 16. sethsnap says:

  Wow very beautiful. Great photos.

 17. vestlending says:

  Fantastisk reportasje! billedlig fortalt med stor innlevelse! ser frem til neste reportasje!

  • Seenorway says:

   Well, Lou Ann, a bit premature perhaps, because it was finished only a minute ago. Perhaps you ought to take another peak?
   I think you’ve only seen approximately 25% 😀
   You probably overlooked my sign ‘UNDER CONSTRUCTION’. It takes some time to get everything in place and sometimes I’ll have to do other things. Returning I’m ousted by security and have to start over, so I’m publishing a piece at a time. (Sorry)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.