Kjerringvik (Larvik)

I hine hårde dager var jeg mye innom Kjerringvik med båt i sommerferien. Derfor fikk jeg lyst til å lage en liten fotoreportasje derfra.  Det fallt naturlig å foreta et søk på ”Kjerringvik” for litt bakgrunnsinformasjon, men her holder man på sine hemmeligheter!
Og foruten en meget generell beskrivelse av hvor fint det var der, var det ikke mye å hente. Her er hva jeg fant:

‘Kjerringvik er en perle ytterst i Oslofjorden. Et idyllisk sted der gammel arkitektonisk byggeskikk er blandet med ny bebyggelse. Sandstranden, bryggen, barn som fisker krabber og badende mennesker møter deg når du kommer til havnen vår. Kjerringvik er et av de stedene i landet med flest soltimer! Kjerringvik har et yrende liv om sommeren med musikkarrangement, krabbefest, båtliv og et herlig yrende norsk sommerliv’

Through my earlier days, I used to visit Kjerringvik by boat every summer.
That’s why I got the idea of making a summer feature from there. It felt natural to look for some background information on the net, but – here they don’t give away much! Except for a rather general description –  mostly nothing!
Here’s what I found:

‘Kjerringvik is a hidden gem in the outer part of the Oslofjord. An idyllic small settlement where old architectural building technology blends with new moderne buildings. What meets the eye arriving in Kjerringvik is our beach, the pier, children fishing crabs, people enjoying a swim. Kjerringvik is one of the places in Norway that register one of the highest counts of ‘active sun hours’. Furthermore it boasts a bristling life with summer activities, with music arrangements, boat life, crab fishing and much, much more.

OK, da blir det jeg og mitt kamera som må fortelle historien og formidle inntrykk:

OK, then it’s gonna be me and my camera trying to give you the details –

For de som har tenkt å besøke Kjerringvik er det viktig å være klar over at parkeringsmuligheter er begrenset. Nede ved selve moloen er det faktisk ingen mulighet i det hele tatt, så det anbefales å parkere i tilknytning til bedehuset – ca 150 meter før man kommer helt ned til vannet. Men her er vi altså noen skritt utpå en av bryggene…

Og som på Sørlandet så er majoriteten av husene hvite.

For those of you, who plan to visit Kjerringvik, it’s imperative that you observe that the parking facilities are extremely limited! By the pier, there are for all purposes none at all!
It’s advisable to look around for a parking space no less than a 150 yards before you reach the beach! Most of the houses are painted white – like they are also elsewhere in this part of the country.
Siden jeg sist besøkte Kjerringvik for 16 – 18 år siden så har det faktisk skjedd mye i dette søvnige lille feriestedet hvor det før var en håndfull fastboende og en del hytter. Det første jeg la merke til var at det var bygge en anselig mengde nye hus (for fastboende), men – heldigvis hadde man holdt seg inne i terrenget – knapt synlig fra sjøen. Den lille havnen hadde også vokst i størrelse og mer enn jeg først trodde –

Since I last visited Kjerringvik (16 – 18 years ago ) the place had changed somewhat. And in this little sleepy vacation spot, there had been built a large number of new houses where there previously were only a few cottages to be found. Fortunately they were built in a way that made it impossible to observe them from the sea. The small wharf with a dozen smaller boats had also grown in size –

Der vi i gamle dager vandret på en provisorisk brygge boltet fast oppe i fjellsiden, var det i dag anlagt en moderne molo med eget båthus/administrasjon og en flott småbåthavn, men la oss ikke foregripe turen –

Where we in the old days were walking on a smal gangway bolted to the hillside, it was now built a modern pier with it’s own ‘boat house’/administration and an excellent harbour for small boats, but – let’s take one thing at a time –

Her et av husene fra den opprinnelige bebyggelse omgitt av vakre blomster og beliggende bare 10 meter fra vannkanten –

Here you may see one of the older houses, built in ‘swiss style’ and situated only 10 yards from the shoreline –

Blomster er det overalt

Flowers are abundant!
Ofte petunia eller roser . . .

Often petunias or roses . . .

Langs strandlinjen
And along the shoreline
En brennmanet! (Hører sommeren til! ) Ønsker os velkommen med en forsiktig advarsel.
A jellyfish!  (Belongs to the summer! ) giving us a small warning.

Men havet  og stranden ellers var fristende nok –
Otherwise the ocean and the beach were tempting enough –
Alt åndet av stillhet og fred, solen skinte fra skyfri himmel og turister og hytteboende flest hadde dradd hjem for sesongen…

The holliday season more or less over, the sun was shining from a cloudless sky, and most tourists and cottage dwellers had left the area . . .

Lykken er blikkstille sjø – og Kjerringvik!  Hvem, kan la seg rive med av dages stress og mas under slike forhold? Ikke jeg!

Real happiness is a calm ocean – and Kjerringvik!  Who wants to be a part of everyday bustling and stressfull life under such conditions?  Not me!

Her et “skudd” mot nord – retning Sandefjord. Sa jeg ikke hvor Kjerringvik var å finne?  På veien mellom Sandefjord og Larvik (over Tjølling) ca 5-6 km syd for Sandefjord (like etter at du har passert kommunegrensa til Larvik)

Here a ‘shot’ towards north – in the direction of Sandefjord.  Didn’t I tell you were Kjerringvik were to be found? Enroute Sandefjord towards Larvik (on the coastal road) only  about 4 miles south of Sandefjord (just after passing the boarder between Sandefjord and Larvik)
Her et “skudd” i retning av Færder ( mot sydøst) Færder fyr markerer inngangen til Oslofjorden!

Here a ‘shot’ in a more southern direction. (Towards Færder light marking the entrance to Oslofjord )Det er en fantastisk sensommerdag med glittrende sol i Kjerringvik!

A fantastic late summer day with glittering sun in the settlement of Kjerringvik!

Her legger blomstene inn et siste ord for sommeren på hell . . .

Here the flowers are putting in ‘a last word’ for the retreating summer . . .

Og innerst i vika klorer den opprinnelige bebyggelsen seg fast, praktisk talt usett fra sjøsiden

In the end of the cover small red or white buildings are hugging the landscape, totally undetected from the sea.
Et gammelt rustent rekkverk bærer bud om at den tyske okkupasjonsmakten også her var representert med sine utkikksposter og sine maskingeværreder –

An old rusty railing tells us a story of a German occupancy force whom had established themselves also here with their observation posts and machinegun nests in what they called ‘Festung Norwegen’ –

Og når man ser utsikten og overblikket, så skjønner man jo på en måte hvorfor –
And when we observe the all over view, it’s easy to understand why?

Her noen “skjønnhetsbilder fra strandsonen”
Here follows a few ‘beauty shots’ from the shore line

Dette er forresten innseilingen til en av landets tryggeste og best skjermede småbåthavner!

By the way, this is the entrance to one of the best sheltered small boat harbours in the country!

Her er selve havnen!  Kun for småbåter!

Here is the harbour itself. Small boats only!
Litt mer salt sjø og norsk granitt –

A bit more granite and salty seas –
Nei, det er ingen hval som har forvillet seg inn i Kjerringvik; – bare granitt og salt sjø, men – det er fint å dykke her ute. Jeg snakkert av egen erfaring!

No, it’s not a whale who’s lost it’s way in Kjerringvik; – only Norwegian granite and salty waves. But it’s a very good place to dive!  I’m telling you this from my own experiences.


Man kan ikke annet enn å bli grepet av et håp om at det ennå må være mye igjen av sommeren?

It’s easy to imagine that there must still be a lot of summer left?

Her fra toppen av ‘Seilerfjellet’ ser man langt. I Horisonten Svenner fyr utenfor Stavern.

From the top of  ‘Seilerfjellet’  (‘Sailors mountain’) you can see far down the coastline. In the horizon: ‘Svenner light’ outside Stavern.

Her et skudd i nordlig retning (mot Sandefjord) – også fra Seilerfjellet.

Another shot towards the North (towards Sandefjord) – again from Sailor Mountain.

Det er fristende å avslutte vår lille reportasje med et ‘flyfoto’ av Kjerringvik fra toppen av Seilerfjellet –

It’s tempting to end this little feature with an ‘arial shot’ of Kjerringvik from the top of ‘Sailor Mountain’ –

– men det er  umulig å forlate Kjerringvik uten en blomsterhilsen på veien . . .

– but it just isn’t possible to leave Kjerringvik without a  flower greeting from the local gardens . . .
Jeg takker for turen og selskapet. Velkommen tilbake!

Thanking you for the trip and your company. Welcome back! Perhaps to Kjerringvik?
(Compliments of SRB )

– – – – – –

Andre fotoreportasjer fra Norge  –Other photo features from Norway:
TROLLSTIGEN   –  AURSJØVEGEN   –  SOLVORN  –  VERDENS ENDE

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized, VESTFOLD and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

28 Responses to Kjerringvik (Larvik)

 1. utesmile says:

  I thought that one granite was a whale first… looks so alike. Lovely place and lovely gardens

 2. -Eugenia says:

  Beautiful photos. I can see why one would want to spend some time there.

  • Seenorway says:

   Thank you! Yes – we might moore our boat just about anywhere as long as it was safely sheltered against possible wind shifts during night, and there was a small grocery shop there and a fresh fish dinner in the sea waiting!

 3. Missy's Crafty Mess says:

  The scenery and flowers are beautiful. I would have thought that was a whale for sure. Thank you for sending me the link!

 4. renxkyoko says:

  The place looks very serene….. and beautiful.

  • Seenorway says:

   Yes, that’s why I liked it enough to spend time there every summer with my boat, and why I shared pictures from the place. And that’s why I can’t understand ‘only 9 ‘likes’?
   Or why people doesn’t check back in archives if they find a blog they like?
   Besides I’ve built the custom made ‘INDEX’, just to make this job very simple . . .

 5. Mormor says:

  Legg inn en twitterknapp. Så kanskje noe sprer?

  • Seenorway says:

   Nja, nei – jeg så hvordan det virket på FB. Plutselig gikk alle bilder jeg publiserte direkte ut på FB. Sånn kan jeg ikke ha det, særlig fordi jeg jo fra tid til annen mottar bilder fra andre.
   Det har jo ikke vært noen ‘twitterknapp’ på noen av de andre publiseringene heller, men de har fått langt bedre mottagelse. Det pussige er jo at denne ene reportasjen fra Kjerringvik ert løftet ca 360 ganger siden den ble født. Andre har blitt lest 3-4000 ganger, men utad er de slett ikke ulike hva angår motiver, antall bilder osv.

   • Mormor says:

    Merkelig.

    • Seenorway says:

     Ja, jeg ser liksom ingen logisk forklaring her, men kanskje ligger noe av forklaringen i at folk kanskje ikke kan ha oppdaget hvor enkelt det er å navigere via ‘INDEX’, men også den er jo representert med en hyperlink i nærmest hvert eneste innlegg . . .?

     • Mormor says:

      Det har noe med vanen å gjøre tror jeg. Hos den enkelte. og med nysgjerrighet.

      • Seenorway says:

       Hvis du har rett på dette punkt, og jeg er livredd for at du faktisk har helt rett, så er jeg jo ‘dau’ i utgangspuktet? Det er en grense for hvor store
       ‘troll’ man greier å bekjempe? Jeg har jo lenge sett at man får omtrent samme respons på et enkeltbilde som på en 50-bilders reportasje! Og det gir seg selv:
       Folk må jo få lov til å gi uttrykk for at de liker et flott enkeltbilde? men det er ingen som gidder å trykke 50 ‘likes’ på en større reportasje! Logisk nok!
       Så får det ikke hjelpe at et enkeltbilde kan produseres på et par minutter, mens en 50 bilders reportasje tar dagen og mere til. I tillegg kommer reisekostnader og tidsforbruk på selve fotograferingen som jo kan bli noen dager . . . (Det er jo et lite paradoks dette?) Men for å ta en parallell til Kjerringvik:
       Både Ula, Portør og Kragerø er hver løftet flere tusen ganger! Så hva er det for noe gærn’t med stakkars Kjerringvik?

      • Mormor says:

       Ikke noe galt, med Kjærringvik. Men jeg tror det har med mengden av informasjon å gjøre, også. Du må huske på at vi har ikke lenger stamnia til bla oss gjennom mange bilder og lange poster lenger. “Kjapt, trygt og billig” har overtatt, her også.

      • Seenorway says:

       Ja, det er kanskje der jeg har fått et problem? Egentlig er jo min blogg skreddersydd for ‘Scott Hansen’ hvis oldefar emigrerte til USA fra Kjerringvik i 1823?
       Og jeg vil tro at han ikke kan få nok av akkurat Kjerringvik? Antagelig ville han helst sett tomta som hans oldefar bebodde? Derfor forsøker jeg å levere reportasjer med litt bredde? Men så kommer jo alle ‘gratis-passasjerene’ 🙂 ; de som holder skuta flytende fordi de synes det er kjekt å titte på et par bilder med litt sommerstemning, men som ikke har tid til å se alt? De kunne selvsagt beøkt reportasjen flere ganger (når de hadde tid), men det gjør de ikke. Likevel kan jeg ikke helt forstå at man unnlater å gi en slik reportasje ‘kred’ fordi man selv ikke har tid til å se på den? Reportasjen blir jo ikke kvalitativt dårligere av den grunn?
       Selvsagt kan det være fristende for meg å bare gi dere 1-2 bilder i hver publisering. Da ville jeg jo kunne få 6-700 ‘likes’ på det same antall bilder? Men det er ikke akkurat slik jeg helst vil arbeide. Men kanskje tvinger det seg frem etter hvert? Er det slik man må jobbe mot ‘det overfladiske stress-samfunnet’? Da begynner jeg virkelig å sette pris på min egen alder!

      • Mormor says:

       Jeg har, dessverre, ingen god oppskrift på dette-.
       Det jeg vet, av egen erfaring er at jeg noen ganger glemmer å trykke liker etter et langt innlegg med mange bilder.
       Ikke så ofte hos deg, for som regel, men jeg har en som legger ut fryktelig mange bilder og når jeg har kommet til bunnen i rekken og har skrevet takk for titten eller noe, trykker jeg publiser og glemmer å like.

      • Seenorway says:

       Nei, verden er ikke helt enkel, mormor. Og jeg kjenner probelemet. Jeg har gått den andre veien: Når det gjelder kontakter jeg kjenner godt (og er rimelig sikker på resultatet) så trykker jeg ‘Like’ først! Se det gerne som en slags ‘kvittering’ for mottat. Blir man veldig sskuffet, så er det jo barfe å trykke en gang til og dermed trekke det hele tilbake. Hos meg blir innholdet litt mer avgjørende for om jeg tar meg tid til å legge igjen en kommentar eller ikke! Men vi er jo alle litt forskjellige. Og du skal ha takk for at du tok dette seriøst. Jeg leter virkelig etter synspunkter som kan sette meg på sporet av noe, evt. gjøre noen små ‘kursendringer’ som tilfredsstiller de fleste. . .

 6. vera ersilia says:

  I had not yet discovered your blog in 2012 and I did not go back to visit all your prior posts or I would have l liked this one. If I may give you a hint – my opinion only – is that I have the impression that short posts with one or two really good photos receive better response and attention than long report-type posts. The inevitable rush of things these days interferes with our attention span. You may want to make a side index of your longer posts, with a short introduction – such posts would be very valuable to people who plan vacations or those who want to see more local perspective than what a short post allows.
  I did a separate index in my blog about the mini-fiction that I sometimes write; not everybody may be interested in these posts, but the people who are can find them easily: there is an index available on the right side of the screen. Cheers, v.

  • Seenorway says:

   Thank you, Vera, for a constructive answer! Yes, I know my blog was kind of new in 2012, however, when people register as subscribers to this particular blog, you’d think they were interested in looking at the pictures I tell them I have? That’s why they subscribed in the first place, no? But I think you’re pretty much on the ball when you’re saying that people don’t go back. I wonder why?!
   Yes, I’ve noticed that our world turns a bit faster to day than before. Even if the days seem to have as many hours as before? And you’re absolutely right about the effects on short
   3-4 picture reports, which are just the same as for a 40-50 picture report. But somehow I don’t think my blog would hold the same interest for you if I started to publish 2 pictures at a time?
   Originally my blog was ment to cover the needs of people out there with a Norwegian heritage, and for these people I think 2-3 pictures from ‘the place where grandpa lived’ is quite insufficient. That’s why I’m trying to cover each place as best I can.
   I had the same idea as you about a separate index, and it has been i operation for at least a couple of years. Still people seem to browse my archives in a random way.
   There is a link leading to my ‘INDEX’ in the bottom of practically all reports I have published, but i doesn’t seem to help? I’m really at the end of my rope here . . .

 7. RoSy says:

  Visiting via the link from today’s post. 🙂

 8. Beautiful Photo’s 🙂

 9. Pingback: INDEX | See Norway – Se Norge

 10. Wow, what a beautiful place!! I come from a sailing family, so I think I would love it there :). Gorgeous photos!!

 11. Vestlending says:

  Det er bare en ting å si, på ny en inspirerende reise opplevelse med høy kvalitet, jammen er vi priviligert vi som bor her i Norge når det gjelder natur og landskap!

  • Seenorway says:

   Jo, det er vi nok, men når det er sagt så kan man nok hente ut ‘idyller’ fra de fleste steder rundt på jorden. Alle med sitt særpreg. Det som er viktig er å kunne utnytte hvert enkelt steds karaktertrekk ved å bruke belysning, årstider og fargekomposisjoner til å fremheve nettopp stedets atmosfære og lokale koloritt. Problemet kommer oppstår man ikke har tid til å vente lenger på optimale forhold 🙂
   Gratulerer med avatar 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.