Daily Archives: November 12, 2012

På solen jeg ser

Enkelte solnedganger er litt mer minneverdige enn andre –

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 2 Comments