Smaller things in life -

Mennesker er relativt store skapninger i vår verden der mange av oss tramper frem uten så mye som et sideblikk på våre omgivelser, men – det finnes en annen verden der ute. Og da snakker jeg ikke om nyoppdagede planeter med beetingelser for liv – kanskje så mye som 4-500 lysår fra vår ‘Jord’ – men en verden vi knapt har reflektert over, langt mindre har studert i detalj. Og likevel ligger den der – rett under nesa på oss! Og derfor er denne lille reportasjen et forsøk på å åpne døren for noen flere . . .
Vennligst husk at alle ‘horisontalformater’ kan klikkes opp i ‘full-format’!!!

‘Homo Sapiens’ are relatively large beings (or species if you will) in our world where many of us are trampling through, offering little or no notice to our closest surroundings, but – there is another world out there! And I’m not speaking about newly discovered planets in a far Universe with possible life forms only 4-500 light years away from our own planet Earth.
No, I’m talking about a secondary world which we have scaresly given a thought, allthough it’s lying directly under our noses! And that’s why this little photo report is an effort to open the door for a few more of us. An opportunity to look a bit closer . . .
Kindly remember that all ‘horizontal frames’ may be clicked into ‘full screen mode’!!!
Bilde 309bJo, jeg er rimelig sikker på at dere alle har lagt merke til at det er bringebær-sesong? :-) , men dersom dere studerer et slikt bringebær i detalj, så ser dere at dere alltid får med dere litt mer enn hva dere regner med?
(Og nei, det er heldigvis ikke mark!)

Yes., I’m pretty sure that you’ve noticed that we are into the season for ‘rasberries’ ?  :-)
But if you study this picture closely, it seems you’re getting a bit more than what you expected? (And ‘no’, fortunately it’s not worms! )
Bilde 321bDenne vepsen er også veldig glad i bringebær, men her benytter jeg den mer som et fargerikt innslag i noe vi kunne kalle ‘naturens palett’? Og det er jo ikke tiden for høstfarger riktig ennå?
This wasp loves raspberries, but this time I’m using it to complete a picture we may call
‘the palette of nature’? And it’s not the time for colors of fall just yet!”

Bilde 322bEn maur er ute på jakt etter en velsmakende frokost.  Selv er den knapt 5 mm lang, men her lukter den fortvilet etter noe den ennå ikke ser (for det sitter på undersiden av bladet) Legg merke til de praktiske fotbladene!

An ant is out hunting for a tasty breakfast. Himself is only 5 mm long, but here he’s desperately smelling for something it can’t seem to find (because its hiding underneath the leaf he’s walking on) Please observe its practical feet!

Bilde 323bHan er kommet atskillig nærmere målet nå, og en eller annen sitter
musestille . . .

Legg merke til de fantastiske fargene!

He’s very much closer now!  And somebody is sitting quiet as a mouse!
Please observe the fantastic colors!

Bilde 317bEn humle er i ferd med å krabbe ut av en blomst. Vanligvis er det bare baken vi ser på dem når de drikker nektar, men denne gangen fik vi et skikkelig ‘portrett’ hvor detaljer kan studeres! Dette er en forholdsvis liten humleart, bare ca 10-12 mm lang.

A bumblebee is climbing out of a flower! Often enough we only see their back end standing head down into a flower collecting nectar, but this time we got a real portrait where it’s possible to study details. This is a relatively small species only 10-12 mm long.
Bilde 335bDenne planten heter ‘Fredløs’ og blomstrer hele juni/juli. Av og til finner jeg kameleon-edderkopper i disse. Egentlig hvite, men kan bli ganske gule og umulig å oppdage.

This flower is named ‘Fredløs’ (Fugetive) and blossoms through June/July. At times I may find ‘Cameleon Spiders’ in these flowers. Originally whiteish, but may become very yellow and nearly impossible to spot.
Bilde 355bEn blomstrerflue har landet i en rose-spirea. Mange tror det er en bie eller veps, men med fluenes karakteristiske ‘radar’: En helt ufarlig blomsterflue. Forøvrig en mester i å stå stille i lufta over en blomst!

A ‘flowerfly’ has landed on a ‘rose spirea’. Many think this to be some form of a wasp or bee, but with the carachteristic ‘fly radar’: A common ‘flower fly’ representing no danger at all.
It’s a true master of aviation standin still in the air above flowers or plants.
Bilde 356bHer en humle i karakteristisk positure med rumpa i været!

Here a bumblebee in a carachteristic positure – butt up!
Bilde 360bLegg merke til den lange snabelen som rekker utrolig lang ned i selv ganske dype blomster.
Please observe the relatively long trunk that has an incredible reach into deep flowers.
Bilde 399b

Her ser vi igjen et par blomsterfluer i arbeid.
Again we see a couple of ‘flower flies’ in action.
Bilde 400b
Bilde 397bJeg la merke til at  det satt en del ‘Marihøner’ på noen avblomstrede ‘Geiterams’.
Årsak: Det var også en solid bestand av plantelus der! For dem som ikke visste det: Marihøna er en ‘naturens panservogn’ og et skikkelig rovdyr. Lus eller edderkopp, det spiller mindre rolle!

I noticed that there were quite a number of ‘Ladybugs’ resting on  some fireweeds?
The reason being that there were also a lot of lice there! And to those of you that didn’t know: The Ladybug is the ‘panzer’ of your garden; a fierce hunter!  Lice or spiders, it really doesn’t matter!
Bilde 402bJeg husker faktisk ikke navnet på denne busken, men den trives utmerket hos oss og blir halvannen meter høy! Og her er det ikke mulig å få noe som helst gratis! :-) Blomstene er i utgangspunktet gule og rørformet, men senere i sesongen åpner de seg til noe slikt som dette.

I don’t really recall the name of this brush, but it really thrive in our garden and has reached a height of 1,5 yards. And here nothing is for free! :-)  Originally the flowers are yellow, tube shaped andf not easy to enter. Later in the season it opens up into something like this.

Bilde 404bMen det er selvsagt alltid noen som prøver seg! Og det blir alltid mye ‘kliss’
av denslags opptreden! :-D

But, of course, there’s always someone trying for a free meal! And it’s always becoming a pretty sticky business behaving like that!  :-D

Oppdaget du min ‘andre verden’?  Ga det mersmak? Da må du si ifra!!!
Did you discover my ‘second world’? Would you like another trip? Then you’d better tell me!!!

Return INDEX

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

The Rose of Summer

Bilde 307c

Image | Posted on by | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Needing your help

I løpet av natten har vi fått storfint besøk!  Problemet er at som nattlige besøkende flest, var han ikke utstyrt med identifikasjon! Heldigvis var jeg forberedt. For det første hadde jeg et bra kamera med macro-objektiv. Dertil hadde jeg et oppslagsverk som skulle dekke denne type besøkende over hele Norge, men – nå har jeg bladd igjennom hele boka 3 ganger, og jeg finner ikke noe bilde av min fargeglade gjest?
Selvsagt kan trykksverten i mitt oppslagsverk spille meg et puss, men den har jo et par karakteristiske små hvite flekker på overvingene som burde væree lette å se? Og nær inn mot kroppen har vingene noen hvite kanter som kan indikere at vingenes undersider muligens er hvite?  Dertil kan det se ut som undervingene – i alle fall delvis kan være nærmest sjokkrosa?  De rosa stripene på kroppen er heller ikke lette å overse! Men jeg finner den altså ikke! Hvilket kan forklares med at den kanskje er en ekstremt skjelden gjest i Norge? Og da jeg styrtet tilbake med ny optikk, så var den selvsagt borte!
Men hva slags eksklusive gjest var dette? Antageligvis fra ‘Nattflyfamilien’, men så . . .?

Hvis man sammenligner med plankene i veggen så var den ganske så stor! Den planken den sitter på (med sort flekk) er nøyaktig 19 mm bred, hvilket skulle indikere at vingespennet (slik den sitter nå) er på 40-42 mm og at kroppslengde er rundt 32 mm
Bilde 290bBilde 303bBilde 304cDuring the night we had a somewhat special visitors! The problem being that this nocturnal visitors, like most visitors in the night,  was not in posession of sufficient identification! Fortunately I was prepared. Firstly, I had a good camera with macro lens. Furthermore, I had a reference catalogue that should cover this kind of visitors throughout Norway, but - now I have browsed through the entire book three times, and I find no picture of my colorful guest that will suffice?
Obviously, the ink in my encyclopedia might be playing a trick on me, but my guest has a few distinctive small white spots on the wings that should be easy to find? And close against its body the wings have white bands that may  possibly indicate that the wings undersides may be white? Furthermore, it may look like the under wings - at least partially - may be almost hot pink? And the pink stripes on its body is not easily overlooked! But I can’t seem to find it! Which may be explained by the fact that it’s an extremely rare guest in Norway? That it isn’t even supposed to be here (like a lot of other visitors :-) ) And when I rushed back with new lenses on my camera, of course, it was obviously gone!
But what kind of exclusive guest was this? Probably from Nightfly family‘, but then what ?

If you compare measurements to the width of the board she’s sitting on, it’s a fair estimate
that the wingspan (like she’s sitting now) would equal app. 40-42 mm and with a  total body length of app. 32 mm.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 11 Comments

Exeptional TV

Jeg skjønner at min overskrift idag trenger en nærmere forklaring: Gårsdagen var en ekstremt ‘mørk affære’. Det var varslet lyn, torden og styrtregn hele ettermiddagen, og alt tydet på at meteorologene skulle få rett. Over Oslo – bare 38 km unna – var det ekstremt mørke blåfiolette skyer med tett regn og med lyn og torden annethvert minutt. Og det var ikke noe bedre ute hos oss: Omgitt av de tetteste regnskyer vi har sett på lenge og allerede nesten mørkt som natten. Dette kunne bli ekstremt! Men – vi hadde ikke tordenværet riktig ennå, og derfor benyttet vi anledningen til å se en TV-sending fra en friluftsscene i Oslo – litt undrende hvordan de kunne få dette til i et slikt vær?

I realize that my headline today needs a more detailed explanation: Yesterday was an extremely dark affair. There was notified lightning, thunder and heavy rains all afternoon, and everything indicated that the meteorologists would get it right. Over Oslo - only 24 miles away - it was extremely dark violet-blue clouds of dense rain and thunder and a lightning every minute. And it was no better better out here where we lived: Surrounded by the most dense rain clouds we‘ve seen in a long time, and already almost dark as night.
This could prove to be extreme! But - the lightnings had not reached us just yet, so we took the opportunity to watch a TV broadcast from an open-air stage in Oslo - a little puzzled how they could achieve this under such weather conditions?

De opererte fra en scene satt opp på taket av Operaen i Oslo! Der hadde de en form for tak og dessuten vegger i gjennomsiktig plast. På en godværsdag ville det nok vært helt optimalt, men nå ristet det godt i veggene . . .
Så plutselig skjedde det noe: det så faktisk ut som noen hadde skrudd på en form for scenebelysning i rødt og gult som gradvis ble sterkere og sterkere og i løpet av 30-40 sekunder lyste opp hele bakveggen. ‘Fantastisk effekt’ var min første tanke, men så ble det litt for overjordisk til at det kunne tilskrives en dyktig elektriker . . .  Det måtte faktisk være solen som plutselig ville bryte igjennom uværet?!  Men solen går jo fortsatt ned i vest?  Da skulle den vel ha vært merkbar også hos oss som bodde 38 km rett vest for Oslo? Men her var alt bare mørkt og veldig vått! Men man bør ikke fornekte egne øyne!  Kunne det skje i Oslo, så kunne det antagelig også skje hos oss og derfor fant jeg frem kameraet og ga meg naturen i vold!

They operated from a stage set up on the roof of the Opera in Oslo! They had a form of roofing and walls of transparent plastic. On a good day it would probably have been quite optimal, but now strong winds were shaking these  walls. . .
Then suddenly something happened: It actually looked like someone had turned on a kind of stage lighting red and yellow which gradually became stronger and stronger, and within 30-40 seconds it lit up the entire back wall. Great Power‘, was my first thought, but then it became a little too ethereal that it could be attributed to a skilled electrician. . . Could it actually be the sun suddenly breaking through the storm?! But the sunsets are still in the westAnd then it ought to be noticeable also where we lived38 km due west of Oslo?
But here, everything was just dark and very wet! However it’s not advisable to reject your own eyes! Could it happen in Oslo, then it could probably also happen where we lived, and so I pulled out my  camera, donned my shoes and gave in to the natures violence!

Bilde 256bOg jeg fikk rett!  Plutselig skjedde det lignende ting hos oss!
(Legg merke til resten av himmelen!)

And I was right! Suddenly things started to happen also where we lived!
(Please 0bserve the colors in the rest of the sky!)
Bilde 259bOg nå skjedde tingene veldig fort!

And now things were happeening very rapidly!
Bilde 262bBilde 265bBilde 268bBilde 270bBilde 276bFra første bildet ble tatt til det hele var over, kan det neppe ha tatt mer enn 12-13 minutter?!
Hvilket enda en gang underbygger viktigheten av alltid å ha kameraet med topp ladet batteri klart for enhver anledning!

From the first picture was taken untill it was all over, it could hardly have been more than 12-13 minutes?!
Which again stresses the importance of always having your camera, fully charged, at the  ready for any sudden occasion!

Return INDEX

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Red moon

Enkelte kvelder er månen rødere enn ellers -
Some nights the moon seems more redish than others -
Bilde 187bDet handler om å ha kameraet tilgjengelig til enhver tid . . .
It’s all about having your camera ready at all times . . .

 

Return INDEX

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Lier – Sylling

Vi har tatt turen til Sylling som ligger øverst i ‘Lierdalen’. Det er ikke et særlig stort sted, men her finnes en del jordbærproduksjon. Selve Sylling ligger forøvrig godt tilbaketrukket fra hovedtrafikken mellom Drammen og Hønefoss. Her er vi omtrent i sentrum av Sylling :-)

We have visited ‘Sylling,’ which is located to the upper part of the ‘Lier Valley’. This is not a particulary large place, but there are a few farms specializing in the production of strawberries. Sylling itself is  relatively shielded from the main traffic between the cities of ‘Drammen’ and ‘Hønefoss’.
Bilde 151bIkke særlig mye å se? Her er vi på parkeringsplassen til den lokale matbutikken (Spar) og tar inn utsikten i begge retninger.

Not much to look at? :-) Well, here we are at the parking lot of the local grocery store (Spar)
taking in the view in both directions.
Bilde 153bMen Sylling er et ganske grønt og frodig sted å bo når man ser seg rundt i området!

But ‘Sylling’ is a rather green and lush place to live once you take it all in.
Bilde 157bHer rusler vi oppover veien mot kirken. Ikke særlig med trafikk her, og det skyldes vel kanskje at denne veien er sperret for gjennomgangstrafikk?

We’re taking a stroll up the road towards ‘Sylling church’. There is no traffic of importance to be noted here. And perhaps is this due to the fact that the road has been closed for through way traffic?
Bilde 158bKirken kan sees på toppen av bakken til høyre i bildet, men vi skal ta den i nærmere øyesyn litt senere.

The ‘Sylling church’ may be seen on the top of the hill to your right. We’ll be looking closer at the church at a later time.
Bilde 159bSom dere ser, – dette er ‘bondeland’ :-)
As you may see,- this is ‘farming land’.
Bilde 155bHer har jeg tatt et panoramabilde som viser bebyggelse og utsikten mot ‘Holsfjorden’ som  er en arm av den mye større ‘Tyrifjorden‘ (Norges 5. største innsjø = 138,5 kv.km).

Here a panorama shot showing a residential section and a view towards ‘Holsfjorden’, which happens to be an arm of  ‘Tyrifjorden’, the 5th largest lake in Norway with its
138,5 sq.km.
Bilde 160bDa er vi tilbake i Sylling sentrum. Her ligger bl.a. det lokale sykehjemmet: Villa Skaar!
‘Villa Skaar’ har vært drevet siden 1958!

The we’re back in the center of Sylling. Here we find the local nursing home: ‘Villa Skaar’ which has been operating since 1958!
Bilde 161bFra ‘Villa Skaar’ har man en eventyrlig utsikt mot ‘Holsfjorden’ og jordbæråkrene i Sylling.
Lengst ute til venstre ser vi den lille øya ‘Kavringen’ og også litt av ‘Midtøya’ som nærmest går i ett med fastlandet. Her nede ved fjorden heter det egentlig
‘Svangstrand’, men de fleste oppfatter det nok som ‘Sylling’ også her nede.

From ‘Villa Skaar’ we have a fantastic view across the strawberry fields of Sylling towards ‘Holsfjorden’. We may also see the small island ‘Kavringen’ and a slightly bigger island: ‘Midtøya’ which more or less blends in with the mainland.
Down by the fjord it’s actually named ‘Svangstrand’, but to most people it’s ‘Sylling’ also down here.
Bilde 175bJeg lovet dere et bedre bilde av Sylling kirke? Og her er det! Sylling kirke ligger her oppe på ‘Kirkerud’ og ble bygget i 1852 og har plass til 350 mennesker.
Her oppe ligger også St. Olavs kilde

I promised you a closer look at the Sylling church, and here it is! Located at the top of the hill ( ‘Kirkerud’ ), built in 1852 and seating 350 people. Up here you may also find one of the many ‘St. Olav’s well’ offering clean water at any time of the year.
Bilde 163bLitt uventet finner man krigsgraver fra den 2. Verdenskrig her oppe på kirkegården i Sylling. Et britisk rekognoseringsfly (Sunderland)  med et mannskap på 9 ble skutt ned
av tyskerne den 9. April 1940. Den tiende soldaten skriver seg fra et fly som styrtet over ‘Toverudbrenna’ den 30 April 1940.

Perhaps a bit unexpectedly we find a number of war graves from the 2. World War at the cemetary of Sylling church. A British reconnaissance aircraft of type Sunderland was shot down on the 9th April 1940 carrying a crew of 9. The 10th grave is that of a Scottish pilot whom crashed over ‘Toverudbrenna’ on April 30th 1940.

Bilde 178bVi avslutter denne lille reportasjen fra Sylling med et panoramabilde tatt fra Kirkerud.
Her i selve tettstedet ‘Sylling’ bor det ca 600 mennesker, men jeg tror de har det ganske så bra! Og ble du nysgjerrig på stedet, så bør du kanskje ta deg en tur og se selv?

We conclude this little photo report from Sylling with a panorama shot taken from the Kirkerud hill. Within this settlement there live approximtely 600 people, but it’s  my impression that they are happy with living just here? And if you became interested in taking a closer look, I guess you’ll have to visit and look for yourself? :-)

Retur INDEX

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Sun has left us . . .

Et eller annet ropte på meg fra utenfra og jeg har ingen anelse hva det var. Jeg bare visste at jeg måtte ut – fort!

Something called to me from outside, but I have no idea what it was.
I only knew I had to get out – fast!
Bilde 192Men heldigvis hadde jeg åndsnærværelse til å hanke med meg kameraet i farten . . .
Solen har forlatt oss, men det har sannelig ikke ‘lyset’

Fortunately I had the wits to grab my camera running for the door . . .
The sun has left us, but ‘the light’ has certainly not!
Bilde 196bDet går en stund mellom hver gang man kan oppleve noe slikt som dette!

You’ll have to wait for quite a while before experiencing anything quite like this!
Bilde 204bDette motivet skapte en spennende effekt!
This motive created an exiting effect.
Bilde 207bOg et gratulerer med dagen til min venn Maurice i USA. Måtte dette bildet gi deg enda litt mer inspirasjon for ditt neste kunstverk!

And a Happy Birthday to my friend Maurice in USA. I hope this picture may give you inspiration to yet another artwork!

Bilde 213bOg så var alt ubønnhørlig over . . .
And then everything was over . . .

Eller var det? To timer senere ringte telefonen.  Klokken  var 01.30 am  og mitt objektiv protesterte på det heftigste, men beskjeden var ikke til å misfortstå: Kom deg ut!

Or was it really? Two hours later my phone rang. The time was 01.30 AM and my lense protested wildly, but the message was not to misunderstand: Get the hell out there – now!!!
Bilde 221bJeg har ikke objektiver for å kunne fotografere på svarte natta, men med en ISO på effektiv smertegrense og en lukker som ikke passer i gammelmannshender så ble det likevel et slags bilde. Og dette er altså ikke nordlys! Men likevel noe man ikke ser hver dag – eller natt!
En spesiell takk til Paul Schlyter som kunne bidra med ekstra informasjon vedrørende denne typen skyer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Noctilucent_cloud

I don’t have lenses for photography in the black of night! But with an ISO close to its effective breaking point and a shutter that should not be used by old hands like mine,  the result came through.  And this is NOT aurora borealis! A  picture that may be published because this is something we may not se every day – or night!. . .

A special thanks to Paul Schlyter who supplied extrta information about this type of clouds:
http://en.wikipedia.org/wiki/Noctilucent_cloud

Retur INDEX

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | 8 Comments