Gol

På ettermiddagen ankom vi Gol. Ideelt sett burde man ha vært der tidlig på formiddagen dersom man ønsket optimale bilder, men man kan som kjent ikke være alle steder på en gang!

In the afternoon we arrived at Gol in Hallingdal. Ideally we ought to have arrived about
10 a.m. but – as we all know – you cannot be in several places at the same time!
Bilde 484bSå hva kan man fortelle dere om Gol?  Først bør dere kanskje få et panorama bilde som viser Gol’s beliggenhet i dalen? Gol ligger altså temmelig nøyaktig midt i Hallingdal. Fra Gol er det ca 120 km til Noresund og den andre veien ca 82 km til Hardangervidda. Gol kommune utgjør 532 kv.km og har et folketall på 4631 mennesker hvorav ca 2900 bor i selve tettstedet Gol.

So what can we tell you about Gol? First, you might get a panoramic image showing Gol‘s location in the valley of ‘Hallingdal’ ? Gol is just about exactly in the middle of the valley called ‘Hallingdal’. From Gol is about 75 miles to Noresund and the opposite direction about 52 miles to theHardangervidda’. The Gol Municipality amounts to 532 sq.km and has a population of 4631 people, of whom about 2,900 live in the settlement of Gol.
Bilde 488bPå denne avstanden er det vanskelig å identifisere enkelte bygg, men det er heller ikke så viktig. Jeg skal spasere gjennom Gol og forsøke å gi dere en viss bildedekning av stedet.

From this distancee it’s hard to identify each building, and it’s of no importance. What I will do is to walk through the center with my camera and hopefully give you a picture coverage from the place?
Bilde 454bSolstad hotell ligger i vestenden av hovedgaten og er et hotell med lange tradisjoner. Dette hotellet ble etablert helt tilbake i 1920!

Solstad Hotel is located in the west end of the main street and is a hotel with a long tradition. This hotel was established way back in 1920!
Bilde 455bVinmonopolet i Gol ligger tilbaketrukket fra hovedgaten, men med gode parkeringsmuligheter.

Wine Monopoly in Gol is set back from the main street, but with generous parking facilities.
Bilde 456bHusfliden på Gol ligger til hovedgaten.
Husfliden’ at Gol is located on the main street.
Bilde 457bDen lokale sportsbutikken ligger vegg i vegg med bokhandelen.
The local sporting goods store located next door to the bookstore.
Bilde 458bHer  på Gol Bakeri & Konditori kjøper man ‘godsakene’ til kaffen . . .
Here you may buy ‘the good stuff’ to go along with your cup of coffee . . .
Bilde 459bTvers over gaten ligger en hyggelig liten park hvor man kan nyte sine små innkjøp i sol og frisk luft.

Across the street is a nice little park where you may enjoy your small purchases in the sun and with a bit of fresh air to go with it!
Bilde 460bBusstasjonen – eller Gol Skysstasjon, som det heter på disse kanter, ligger like nede i veien -
The bus station - orGol Skysstasjon’, as they say in these parts, is just down the road -
Bilde 461bSkredegård Foto og Kiwi ligger på hver sin side av gaten -
Skredegård Photo and the grocery store Kiwi is located side by side.
Bilde 462bDet vil føre for langt å gå i detalj om hvert enkelt bilde. Og det blir vel også kjedelig? :-)  Men jeg følger opp med en del ‘gatebilder’ for å gi dere et lite inntrykk av hvordan det er å besøke Gol, OK?

It would take too long to go into detail about each image. And it will   probably also be pretty boring? :-But I will follow through with some StreetViews’ to give you an impression of what it would be like to visit Gol, OK?
Bilde 464bjpgBilde 465bVårt kjære ‘Statoil’ har etablert seg midt i hovedgaten -
Our esteemed ‘Statoil’ has established itself on the main street -
Bilde 466bHer ligger den lokale blomsterbutikken som også selger litt mer enn bare blomster . . .
Here is the local flower shop that also sells a bit more than just flowers. .
Bilde 467bMidt i hovedgaten har man anlagt en rommelig rundkjøring med tanke på fremtidig ekspansjon -
In the middle of the main street there has been built a rather large landscaped roundabout with a view to future expansion -
Bilde 468bHer finner vi også den lokale banken ‘Sparebank 1′
Here we also find the local bank: ‘Sparebank 1′
Bilde 469bTvers over gaten fra banken ligger Pers Hotel. Det ser kanskje ganske beskjedent ut, men  - dette er et stort ferie & kongress-hotell og dertil eget ‘Tropicana badeland‘. En virkelig ‘hjørnestensbedrift’ i Gol!

Across the street from the bank liesPers Hotel. It may look kind of modest, but -
This is a great holliday and congress hotels and with an additional ‘Tropicana water park’.
A real cornerstone business‘  in Gol!

Bilde 481bBilde 472b
Bilde 470bFor dem som er opptatt av moter så finnes det faktisk også en trendy liten motebutikk her oppe -
For those who are interested in fashion, there are actually also a trendy little fashion shop up here -

Bilde 471bEt nytt gatebilde fra Gol
Another ‘street picture’ from Gol
Bilde 473b‘Fretex’ har også etablert seg i Gol -
‘Fretex’ have also established itsels in Gol -
Bilde 474bDet har også Gjensidige Forsikring -
So have the insurance company ‘Gjensidige’
Bilde 475bIgjen et gatebilde fra Gol.
Again a street picture from Gol
Bilde 478bElektro-giganten ‘Elkjøp’ finnes naturligvis her -
The electro giant ‘Elkjøp’ is of course here also.
Bilde 480bOg det finnes selvsagt et standsmessig ‘Rådhus’ her i sentrum -
And there is obviously an outstanding City Hall’ here in the center of Gol -
Bilde 482bI dette forretningsbygget finner vi dagligvarekjeden Meny samt en del eksterne regnskapskontorer fra Sparebank 1 mv.
In this business building we find the Meny Grocery Store in addition to external offices of the ‘Sparebank 1′ etc.

Vi skulle ønske at vi hadde hatt mer tid i Gol, for det er utvilsomt mer vi kunne ha fotografert, men tiden strakk rett og slett ikke til denne gangen. Men kanskje kan vi få sjansen til å fylle på med litt ekstra bildemateriell ved en senere anledening? Og har du bilder du synes burde komme med fra Gol, så ta for all del kontakt med oss.

We wish we had had more time in Gol, ’cause there is undoubtedly more we could have photographed, but there just wasn’t time enough this time. But maybe we can get the chance to fill in with some additional image material at a later opportunity? And if you posess pictures from the Gol area that you feel should be included in a Gol report, by all means please do contact us.

NB! You may see more photo reports from this area if you activate one or all these links:
Du kan se flere fotoreportasjer fra Hallingdal dersom du klikker på en eller flere linker:

Hardangerviddda / The Hardanger plains
Golsfjellet
Hol – Haugastøl
Hol – Ustaoset
Hol – Dagali
– – – – – – – – – – – -

Return INDEX

 

 

 

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Hardangervidda

Hardangervidda‘ er Europas største høyfjellsplatå! Området er på ca 8000 kvadratkilometer og omfatter flere fylker, en lang rekke kommuner og et par nasjonalparker! Den østlige delen av Hardangervidda er relativt flat, mens den vestlige delen kan være ganske kupert! Det høyeste fjellet i dette området er den berømte Hardangerjøkulen med sine 1900 meter og egen isbre!
Bilde 445bHardangervidda (Transl.: ‘The Hardanger Mountain Plateau‘) is the largest mountain plateau in Europe. Totally it includes approximately 8000 sq.km and engulfs parts of several counties as well as municipalities, not to forget a couple of national parks.
The eastern part of this plateau is rather flat while the western part is more rugged with the highest peak stretching up towards 6 300 feet (‘Hardangerjøkulen) and with it its own glacier!
Bilde 437bDet første som møter oss når vi klatrer opp på selve Hardangervidda, er en demning som samler opp vann fra dette enorme området: ‘Ørteren’
På det dypeste er Ørteren 25 meter dyp, men gjennomsnittsybden er bare snaue 6 meter og sjøen inneholder ca 22 millioner kubikkmeter vann!

Men – er det ikke noe rart med steinformasjonene her?  Denne stranda ser ikke ut som i andre fjellvann?

The first thing that meets the eye arriving onto the plains itself is a dam collecting water from this enormous reservoir: ‘Lake Ørteren’.
At its deepest ‘Ørteren’ has a depth of 82 feet, but the average depth is only 19,4 feet!
Totally the lake may hold 22 million cubic meters of water!

But, hang on a moment! Isn’t there something odd about this shoreline? It doesn’t look like other similar shorelines?
Bilde 438bBilde 439bDet kan se ut som det finnes en uskreven lov her oppe? Her kjører du ikke videre før du har bygget deg din egen lille varde!? Der var hundrevis av små og store steinvarder i området.
Ja, det var rett og slett vanskelig å finne flere steiner dersom man altså ønsket å etterlate seg et synlig tegn på at man hadde vært her.

It appears that there must be an unwritten law here? It probably reads ‘Do not proceed until you have built  your own small cairn’ !? There were hundreds of small and large stone cairns along the immediate shoreline.  In fact, if you wanted to build your own cairn, it was very hard to find stones needed if you then wanted to leave behind a visible sign that you’d been here.
Bilde 440bBilde 446bVi er over tregrensen (ca 1250 moh) og de høstfargene man ser, er det stor sett lyngen som står for.

We are above the local treeline (app. 4 200 feet) and the colors of fall is mainly found in different kinds of heather.
Bilde 442bEt lite stykke inn på vidda ser vi plutselig bygningene av ‘Fagerheim Fjellstue’. Her kan man spise en god ørretmiddag.

A couple of miles into the mountain plains we observe the buildings of ‘Fagerheim Mountain Lodge’. This is where you may enjoy an excellent trout dinner!
Bilde 443bEller man kan ta fjellturer i vakker natur nesten uansett hvilken retning man velger.
Or you may take trips (short or long) into beautiful mountain terrain, nearly regardless of direction chosen.
Bilde 447bNoen kilometer lenger inn på vidda passerer vi grensen mellom Buskerud og Hordaland. Og her ligger Halne Fjellstue. Også her er maten fantastisk og – man kjører stort sett rett til  døren, forutsatt at veien ikke er stengt grunnet snøforholdene.

A few miles further onto the plains, we pass the boarder line between the counties ‘Buskerud’ and ‘Hordaland’- Here we are in the latter! This is ‘Halne Mountain Lodge’ and as with ‘Fagerheim’, the food is excellent. And, provided the road hasn’t been closed due to snow problems’ you may drive straight up to the door!
Bilde 448bTvers over veien fra Halne Fjellstue ligger Halnefjorden. Halnefjorden er en del av et sammenhengende vannreservoir og kan rfeguleres med inntil 4 meters variasjon av dybde.
Som kompensasjon for dette, er kraftprodusenten pålagt å sette ut så mye som 11 000 ørret pr år!

Across the road from Halne Mountain Lodge is Halnefjorden. Halnefjord is part of a continuous water reservoir and may be regulated with up to 4 meters variation of depth.
To compensate for this, the power producer is required to put out as much as 11,000 trouts per year!

Bilde 449bMan kan også leie en fiskerhytte, evt. med båt om man vil prøve seg på ørreten her oppe.
One can also rent a fishing cabin, possibly with a boat if you feel like trying your hand at the local trout?
Bilde 450bLegg merke til veien som snor seg avsted mellom kollene bortover vidda -
Please notice the road that winds along the foothills across the plateau -
Bilde 451bEt par bilder av Halnefjorden. Det kan se ut som den slutter der ute i horisonten, men det gjør den ikke! Halnefjorden er meget stor med flere forgreninger.

A few pictures of Halnefjorden. It may look like the ends out there on the horizon, but it does not! Halnefjorden is very large and with several branches to ajoining lakes.
Bilde 452bTiden strekker dessverre ikke til for å fortsette over vidda. Jeg snur her, men besøker dere Norge så kan dere fortsette over vidda mot det vi kaller ‘Vestlandet’ med sine fjorder og fantastiske natur. Det er faktisk bare et par timers reise herfra!

Unfortunately my time is somewhat limited, and I have no time to continue across the plateau. Therefore I turn around here, but if you visit Norway,   you may from here continue across the plateau towards what we call ‘Vestlandet’ (Trans.:Western region‘ ) with its fjords and stunning scenery. From here it’s actually only a few hours of travel by car!
Bilde 453bOg med fargene fra denne fjellrabben setter jeg punktum for denne turen på vidda. Neste reportasje sender jeg fra selve Hallingdal.

And with the colors of this little mountain ridge I conclude this trip on the plateau.
My next report I’ll be sending from the Hallingdal.

Return INDEX

 

 

 

Posted in BUSKERUD, HORDALAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Hol – Haugastøl

Da har vi beveget oss enda et lite stykke mot vest: ‘Haugastøl’ – Siste stopp før vi faktisk befinner oss på ‘Hardangervidda‘. På Haugastøl er det – om mulig – enda færre fastboende enn på Ustaoset. Men – det er likevel ting man vil sette pris på: Her ligger Haugastøl Turistsenter med overnattingsmuligheter i pene leiligheter med utsikt over Ustevann.
Her finnes en dagligvarebutikk for ‘proviantering’, sykkelbutikk og sykkelutleie, for her starter også den berømte ‘Rallarveien‘, en anleggsvei som lar deg sykle helt inn til Finse og Finsehytta (hvor det igjen blir mulig å overnatte).  Og hva du opplever på turen vil du antagelig huske resten av livet!
Bilde 427b
Then we have moved even further westward to Haugastøl'; Last stop before we actually find ourselves on the ‘Hardanger Mountain Plateau‘.  On Haugastøl there is - if possible - even fewer permanent residents than atUstaoset’.
But - there are still things you will appreciate: Here isHaugastøl tourist center‘ offering accommodation in nice apartments overlooking Lake ‘Ustevann’.
Here is a grocery store for ‘provisioning’,  a bike shop and bike rentals, ’cause this is also where the famous Rallarveien‘ starts out;  a mountain road that allows you to ride by bike all the way to Finse and Finsehytta (where it again becomes possible to stay overnight).

And what you’ll experience underway, will probably stay with you for the rest of your life!
Bilde 428bHer har vi passert Ustevatnet og fotograferer tilbake mot Haugastøl Turistsenter for å få en litt annen vinkel på Haugastøl som sted betraktet.

In order to get a different angle on ‘Haugastøl’ we’ve moved around ‘Lake Ustevann’ and are taking pictures back towards the Haugastøl Tourist Center.
Bilde 434b
Bilde 431bDe lave skyene ligger omtrent på toppen av ‘Hallingskarvet’, men eller ser man her selve hytte-tettheten i området. Herfra kan det virke ‘tett’, men i praksis er det godt over hundre meter mellom de fleste av disse hyttene!
I neste omgang skal vi besøke selve Hardangervidda! (Hold forbindelsen) :-)

The low clouds are almost lying on top of Hallingskarvet’, but this picture will also give you an idea about the ‘cabin density’ in the area. It may seem reather dense  but  there is actually  well over a hundred yards between most of these cabins!
Next we shall visit the ‘Hardanger Mountain Plateau’ itself. (Stay tuned!)  :-)

Return INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Hol – Ustaoset

Ca 3 mil vest for Geilo ligger Ustaoset! Men selv om Ustaoset har jernbanen mellom Øst/Vest rett utenfor dørene, så bor det egentlig lite folk her oppe på helårsbasis. Nøyaktig hvor mange har jeg ikke greid å finne ut av.

Approximately 15 miles west of Geilo lies Ustaoset! But even if Ustaoset has the railway line between East / West just outside their doors, there’s not many people living up here all  year around. Exactly how many I have not been able to figure out.
Bilde 413bSom dere sikkert ser, er det mest private hytter i dette området?  Her er vi like under tregrensen og vegetasjonen skjuler mye, men man skal ikke mer enn 20-30 meter høyere så skifter naturen karakter.
Bilde 414bAs you will see, there is mostly private cabins in this area? Here, –  just below the tree line, the vegetation hides a lot, but moving only 50-60 feet higher up, then nature will have a significant change of character.
Bilde 415bHer er et panoramabilde over Ustevann. Rett under beina våre går jernbanen til Vestlandet, og under skylaget i horisonten starter Hardangervidda som er det største høyfjellsplatået i Nord-Europa!

Here is a panoramic view over LakeUstevann’. Right under our feet the railroad to the West Coast passes, and under the clouds on the horizon starts Hardangervidda, the largest mountain plateau in Northern Europe!
Bilde 416bI den aller øverste enden av vannet ligger Haugastøl, enda mindre enn Ustaoset, men like populære som hyttegrend.

In the very upper end of the lake lies ‘Haugastøl’, even smaller than Ustaoset but just as popular as a holliday cabin settlement.

Bilde 418bI underkant av bildet ser vi det som før het Ustaoset Høyfjellshotell. Ellers bare private hytter oppover i fjellsiden.

In the lower part of the picture we observe what was previously named ‘Ustaoset Mountain Hotel’. Otherwise we observe only private moutain cabins through out the hill side.
Bilde 420bHer er vi oppe i selve hytteområdet. I bakgrunnen mektige Hallingskarvet med sine 1933 meter. Og hvis dere tror nordmenn er spesiellt gla i flaggstenger, så kan det nok være riktig, men 1/3 av hva dere ser er stolper for fremføring av elektrisk energi og 1/3 brøytestikker som her begynner å nærme seg samme høyde som flaggstengene :-)

Here we are up in the middle of the cabin area. In the backgroundHallingskarvet with its mighty 6500 feet. And if you think Norwegians are especially fond of flagpoles, it may probably be something there :-), but one third of what you see is poles for supplying electric energy and one thirdbank sticks’ to mark the road, and which here begins to approach the same height as flagpoles :-)

Bilde 423b
Bilde 421bBilde 422bVi har snudd kameraet mot Ustevann igjen og begir oss tilbake mot hovedveien.
Here we have turned our camera towards Lake ‘Ustevann’ again, moving back towards the main road.
Bilde 425bHer et nærbilde av det gamle ‘Ustaoset Høyfjellshotell som idag bærer navnet ‘Ustaoset Resort’ og er ombygd til moderne leiligheter.

Here a close-up of the old ‘Ustaoset Mountain Hotel’, today named ‘Ustaoset Resort’ and converted to modern apartments.

Herfra går turen videre mot Haugastøl, men det blir neste reportasje.
From here our trrip proceeds to Haugastøl, but that will be our next report.

Return INDEX

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Hol – Dagali

I går viste jeg dere noen vakre bilder fra høstfjellet, og jeg varslet at det ville komme tilsvarende  vakre høstbilder fra Dagali. Og her er de!
Det er ikke så mye å fortelle om hvert enkelt bilde bortsett fra at de alle er tatt på Dagali og alle innenfor 200 meter av parkeringsplassen :-) , men – de er jo like pene for det?

Bilde 388bYesterday I showed you a number of beautiful pictures of autumn colors in the mountains, and I announced that there would be correspondingly beautiful autumn pictures from Dagali. And here they are!
There is not much to tell regarding each image except that they are all taken Dagali, and all within 200 meters of my parkedcar  :-), but - regardless  they are just as beautiful ?

Bilde 390bDette er den øverste del av Numedalslaagen.
This is the upper part of the river ‘Numedalslaagen’
Bilde 392bOg den byr på godt fiske!
And it offers good fishing!
Bilde 396bMen det finnes andre idyller her oppe enn selve Numedalslaagen -
But there are other idyllic scenes besides the river  ‘Numedalslaagen’ -
Bilde 397b
Bilde 400b
Bilde 405b
Bilde 407b
Bilde 408b
Bilde 409b
Kopi av Bilde 410bNorsk natur på sitt beste, og vil du oppleve dette selv, så er vel eneste mulighet å besøke oss? Her kan man bevege seg fritt og uten risiko for egen helse. Og det er mer enn man kan si for svært mange steder rundt i vår urolige verden i dag.

Norwegian nature at its best, and if you wish to experience this for yourself, your best opportunity would probably be to visit us yourself?  Here you may move freely about and without risk to yourself or your family. That’s more than can be said for many places around our troubled world of today.

Return INDEX

 

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Over fjellet – Across the Mountain plains

På denne etappen skal vi forflytte oss fra enden av Numedal/Uvdal over fjellet via Dagali og til Geilo i Hallingdal. Solen skinner fra skyfri himmel og alt ligger til rette for en dag med gode bilder av norsk natur!

On this leg we shall move from the very end of Numedal/Uvdal, acoross the mountain plains and via Dagali down to Geilo in ‘Hallingdal’.
The sun is shining from a cloudless sky and everything points to a day with a lot of
good pictures from Norwegian nature!
Bilde 379bVi har akkurat passert ‘Vasstulan Høyfjellssæter’ som virket nedslitt, dessuten stengt, men fortsetter inn i hytte-terrenget lenger inn på vidda.

We have just passed the ‘Vasstulan Høyfjellssæter’ which looked pretty beat up, besides closed, and proceed into the ‘cabin-area’ further into the mountain plains.
Bilde 378bDe første høstfargene kan sees, og tiden frem til ,første snøfall her oppe er uviss. Det kan skje om en måned og det kan skje i morgen . . .

The first colors of a coming fall may be observed, and the time untill first snow up here
on the plains is uncertain. May be in a month, or it might happen tomorrow . . .
Bilde 381bVi passerer den vakre Torsetsjøen som idag ligger som et speil inne på vidda -
We’re passing the beautiful Lake Torset, whjich today seems like a mirror into the plains

Bilde 383bHer skimter vi enden av Torsetsjøen til høyre
We may glipse the endt of Lake Torset to your right.
Bilde 386bPå venstre side passerer vi ‘Ånevatnet’ og nærmer oss nedstigningen mot Dagali . . .
To our left we’re passing ‘Ånevatnet’  approaching the slopes down towards Dagali . . .
Bilde 384bDet er virkelig en vakker dag i fjellet og man gripes av tanken på at man idag burde ha bodd på en av de mange hyttene i området . . .?
Men dessverre, – vi har beregnet ankomst til Dagali (hvor vi også skal ta en rekke bilder)  Det blir neste innlegg!

It’s really a beautiful day in the mountains and the thought of staying in one of the many cabins in the area draws near . . .
But unfortunately we have a deadline to meet as to the arrival in Dagali (where er also will be taking a number of pictures) That’s gonna be our next post.

Return INDEX

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Nore og Uvdal – Rødberg

Nore og Uvdal er en ‘kraft-kommune’ i den ytterste del av Buskerud fylke og har en enorm størrelse rent geografisk (2 507 kv.km) og en befolkning på bare 2 531 mennesker.
Administrasjonsstedet heter Rødberg og er det første stedet man kommer til når man ankommer sydfra. Likevel kommer man ofte litt bardus på Rødberg fordi det ligger bake en stor demning samtidig som terrenget er ganske bratt her øverst i dalen.

Bilde 326bNore & Uvdal is an energy producing municipality located in the upper part of Buskerud county and have , geographically speaking, an enormous size: 2 507 sq.km! The population, however, is only 2 531 people!
The administrative center is called ‘Rødberg’, which is the first place you’re arriving av coming from the south. Still you will be arriving somewhat abrupt due to the rising terrain and the fact that a big dam is closing the top of the valley.
Bilde 328bHer ligger anlegget tilhørende ‘Nore Energi‘ og også den økonomiske hjørnesteinen i denne fjellkommunen.

Here is the power plant belonging to ‘Nore Energi’ (Energy), which is also the economic base in this mountain municpality
Bilde 332bEt bilde fra Rødberg centrum med den lokale bensinstasjonen.
A picture from the center of Rødberg with the local gasoline station.
Bilde 336bØrlite lenger nede i gaten finner vi ‘SKUE‘, den lokale banken i Rødberg.
A bit further down the street, we find ‘SKUE’, which is the local bank in Rødberg!
Bilde 333bDet lokale turistkontoret ligger sentralt plassert og er lett å finne!
The local Tourist Office is centrally located and easy to find.
Bilde 337bEt stort varesenter fyller de fleste behov.
A large shopping mall meet most any needs.

Bilde 338bVi har beveget os et stykke nedover hovedgaten som forøvrig var under asfaltering. Da bør man bevege seg med forsiktighet og velge sine kameraposisjoner med omhu! :-)

We have moved a bit down the main street, which by the way was about to receive a new layer of asphalt. That’s when you move slowly and choose your camera positions carefully! :-)
Bilde 340bHer ligger rådhuset i Nore & Uvdal kommune!
This the City Hall in the municipality of Nore & Uvdal.
Bilde 344bI den store dammen nederst i Rødberg har man også fått plass til en solid fontene . . .
In the dam at the far end of Rødberg they have found place for a solid fountain . . .
Bilde 345bSom man ser, er det ganske bratt i Rødberg, og det kan være vanskelig å finne egnede kameravinkler, men her et glimt fra bebyggelsen. Det store bygget i øvre høyre del er dwet lokale omsorgshjemmet ‘Bergtun Omsorgshjem’ som er langt større enn hva man får inntrykk av i dette bildet.

As you may see, it’s rather steep here in Rødberg, and it may be a problem to find the best possible camera angle, but here is a picture of the hill side with its houses. The large building at your top right is the local care center: ‘Bergtun Care Home’ which, by the way, is much larger than it looks in this picture!
Bilde 353bHer er vi på ‘Bergtun’. Over oss til høyre ligger en rekke omsorgsboliger.
Here we are at ‘Bergtun’ and above right there are a number of ‘care homes’ for those that might need some assistance once in a while and need to be close if anything should happen.
Bilde 354bHerfra har beboere en fantastisk utsikt over Rødberg, og de har medisinske tjenester og kompetanse bare 50 meter unna.

From here the inhabitants have a fantastic view of Rødberg, and they have access to medical
services only a 150 feet away.
Bilde 357bMens vi er her oppe benytter vi sjansen til et oversiktsbilde av bygda samt idrettsanleggene i nær tilknytning til skolen.

While we’re up here we use this opportunity to take a ‘birds eye’ picture of  Rødberg and a number of athletic fields related to the local school.
Bilde 358bPå vei ned igjen passerer vi ‘Rødberghallen’ som nok har større funksjon gjennom den kalde årstid da snøen her oppe kan ligge meterdyp.

Going downhill again, we pass ‘The Rødberg Athletic Hall’ which may be more usefull during the winter when the snow may lie 3-5 feet deep in these parts.
Bilde 361bI senter av Rødberg finner vi et lokalt Spa-senter (Solvang) og et treningssenter: ‘Friskoteket’, begge med sentral beliggenhet og i nærhet til Rødberg Hotell.

In the center of Rødberg there is a Spa-center (‘Solvang’) and a fitness-center: ‘Friskoteket’
both centrally located and close by the local ‘Rødberg Hotel’.
Bilde 360bOg med dette siste bildet av Rødberg Hotell forlater vi Rødberg for denne gang. Vi håper dere har fått et bedre inntrykk av dette koselige stedet langt oppe i dalen? Og henger dere med, så skal vi bevege oss helt inn i enden av dalen og ta oss over fjellet til Hallingdal. Og selvsagt har vi tatt med oss kameraet!

And with this last picture of Rødberg Hotel, we are leaving Rødberg for this time. We hope you hav accquired a best possible impression of this place far up into the hills? Andf if you are tagging along, we’ll be moving right int tohe bottom of the valley, moving across the mountain plain into the valley ‘Hallingdal’. And, of course, we are bringing our camera along for the trip!

Return INDEX

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment