God Påske – Happy Easter

Nye bilder 072bMELDING:

Vår 40 bilders reportasje fra Atlanterhavsveien er idag oppgradert med de fleste bilder i 16:9-format (full screen). Velkommen! (Vennligst følg link)

MESSAGE:

Our 40 picture from photo report – ‘The Atlantic Ocean Road‘ has today received an upgrade where most pictures has been converted into 16:9 (full screen). Welcome!
(Kindly follow our link!)

Return to INDEX

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | 7 Comments

The Rainbow

Av og til ser vi regnbuer man ikke glemmer så lett. Dette bildet er fantastisk eksempel på dette. Dessverre lot det seg ikke konvertere til 16:9 uten å ødelegge motivet, og dermed får dere heller ta det som det er.
1396555576582Sometimes you may encounter a rainbow which isn’t easily forgotten, and this is such a rainbow! Unfortunately it wasn’t possible to convert this picture into 16:9 without ruining the motive, so I’ll leve it to you just like it is.

Return INDEX

 

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Røyken kommune – II

Jeg har tidligerte publisert en 60 bilders reportasje fra min hjemkommune – Røyken, men  – tiden går og det skjer etter hvert mye rundt i kommunen vår. En ny rundtur med kamera var påkrevet, men siden mye er ‘gatebilder’ som i sum vil gi dere et inntrykk av en kommune i rivende vekst, så blir det kanskje litt mindre kommentarer denne gang.
Og det blir dere sikkert bare glade for?  :-)

I have previously published a 60 pictures report from my home community – Røyken,
but as time  goes by, a lot of things are happening around in our community. A new trip with camera in hand was needed, but since this report includes mostly what you’d call ‘street pictures’, all giving you an impression of a community fast expanding, there will be less comments from me this time.
(Which will probably make you even more happy? ) :-)
Nye bilder 2915Vi starter med et bilde fra vår fantastiske 18 hulls golfbane som ligger nydelig plassert i et naturskjønt skogsområde like utenfor bygda.

We start our little tour on our beautiful 18 hole golf course located in a wonderful forest are surrounding our village.
Nye bilder 2968Og på vei hjem fra banen, kan du være heldig å få en opplevelse som denne -
And returning from the course, you might be fortunate enough to experience something like this . . .
Picture 2977Selve klubbhuset ligger nydelig til med både ute/inne-servering samt en treningsbane.
The golf club itself lies in picturesque surroundings with in/outdoor-cafe and a separate training field.

Mange spør oss om hvordan det er å bo i Røyken vinterstid, og vi lar følgende 2-3 bilder forsøke å gi dere et svar:
Kopi av Picture 432Kopi av Picture 433Picture 442Det ser vel strengt tatt ikke så verst ut? Dessuten har man jo skogsområder nær ved med et vell av preparerte løyper.
Nye bilder 133
Strictly speaking: It doesn’t look all that bad, does it`And then there is the forest with a lot of prepared tracks in all directions.

Picture 1915Gjerdal-stranda er et populært ufartspunkt om sommeren. I dette området avholdes også en del friluftskonserter med besøkende artister.

The Gjerdal beach is a popular retreat in the summer. In this area there are also a number of out-door concerts with visiting artists.
Picture 8621Vi tar med oss et bilde fra Hyggen, et annet koselig lite sted med tilknytning til Drammensfjorden -
Picture 8806We’re including another picture from ‘Hyggen’, another nice little place by the
Drammens fjord.
Et beøk på Brøholt:
Picture 481Her ligger tidligere Brøholt Sykehjem, idag overtatt av privat industri.
Here lies the previous municipal Brøholt nursinghome’, today take over by private enterprises.

Ellers er Brøholttoppen et populært sted å bo:
Picture 483Utsikt fra Brøholt med Drammen i bakgrunnen!
A view from Brøholt with parts of the city of Drammen in the back of the picture.

Picture 485Picture 497Under Brøholt finner vi et lite boligstrøk kalt ‘Torsrud’
Under Brøholt we find a very small residental area called ‘Torsrud’
Picture 499Picture 500Picture 501Da beveger vi oss opp til Spikkestad som et av de største centra i kommunen vår:
Then we’ll move to ‘Spikkestad’ which is one of the largest centra in our community.
Picture 503Et større industribygg i utkanten av Spikkestad.
A large private enterprice facility in the outskirts of Spikkestad

Picture 504Private hjem – Spikkestad
Private homes – SpikkestadPicture 506Privathjem, Spikkestad
Private home, Spikkestad
Picture 509Kopi av Picture 485Her er en liten bit av det vi kaller ‘Spikkestad Park’ og som består av et antall moderne boligblokker.
Here a small piece of what we call the ‘Spikkestad Park’, wich consists of a number of modern apartment builings

Picture 511Her viser vi ‘Spikkestad barneskolesom rommer 385 elever
This is ‘Spikkestad preliminary school’, seating 385 children.
Picture 516Her ligger Paletten barnehage på Spikkestad, og akkurat hvor mange barn som får plass her, er mer uvisst. Sikkert er det at de har det bra og med enkel adkomst til natur og områder for fri utfoldelse.

Here lies ‘Paletten Childrens Nursing Home at Spikkestad. Just how many children that may be accepted here, I don’t really know. However, there is plenty of room for playing and other outdoor activities!
Picture 523Dette er – som bildeteksten viser – et bilde av Spikkestad Jernbanestasjon. Eller rettere sagt det som var Spikkestad Jernbanestasjon, men som i dag nyter det artige navnet ‘Hovedsporet’ og har blitt en svært populær lunch-restaurant med alle rettigheter!
Selv har jeg ikke hatt fornøyelsen av å spise der ennå, men rykter jeg fanger opp via venner og kjente er at dette ikke er et dumt sted å besøke!

This is – as the text will disclose – a picture of Spikkestad Railwaystation! Or rather ‘ what once was ‘Spikkestad Railwaystation’, but today carry the exiting name ‘The main track’, and seems to have developed into a very popular lunch restaurant with full beverage license.
As for myself, I haven’t yet had the pleasure of eating there, but rumours reaching my ears indicate that this is not a restaurant you’ll want to miss! So one day in the near future . . .
Picture 532På vei opp til Muserud møtte vi et fantastisk flor av hvitveis -
Enroute to Muserud we came across a v eritable blanket of white anemones
Picture 535Picture 536Oppe på Muserud er det ganske landlige tilstander -
Upon the top of the hill at Muserud it’s a pretty rural area.

Ikke langt herfra finnes et annet koselig område: ‘Heggumtoppen’
Not far from Muserud anothere is another pleasant area: ‘Heggumtoppen’
Picture 538Picture 539Picture 540 Picture 542Heggumtoppen er et av de områdene hvor det er bygget mest nye hus gjennom de senere år, men den statusen deler de nok med flere andre områder som Spikkestad og Kleiver.

Heggumtoppen is one of the areas where there has been built the most number of new houses through the last years, but this status they share with several other areas like
Spikkestad and Kleiver.

Lenger øst i kommunen ligger  Eikeleina, Østskogen og Slemmestad
Further east in our community lies ‘Eikeleina’, ‘Østskogen’ and ‘Slemmestad’
Kopi av Picture 489Et bilde tatt tvers over dalen mot Eikeleina -
A picture taken across the valley towards Eikeleina

Picture 505Og her et oversiktsbilde mot Slemmestad med de gamle cement-siloene. I bakgrunnen ligger Oslo i disen . . .
And here a view over ‘Slemmestad’ wioth the old cement silos. In the far back through the haze: Oslo, the capital of Norway.

Et annet vakkert lite sted i vår kommune er Åros som ligger mot ‘Oslofjorden’.
Another beautiful little place in our community is ‘Åros’ which lies to the ‘Oslofjord’
Picture 576Åros kirke er ikke den største av kirker, men en ‘langkirke’ fra 1903 med plass til 150 mennesker og ligger i sentrum av Åros.

The churchy of Åros is not the largest of churches, a long-church built in 1903 seating 150 people, it’s located in the center of Åros.
Picture 577Dette er ‘aldersboliger’ spesielt designet for våre eldre . . .
These are homes especially adapted  to the old people of our society

Picture 578Private villaer i åssiden over Åros!
Private homes nestling in the hillside above Åros
Picture 586Og utsikten her oppe fra er jo ganske upåklagelig?
And the view from up here is not to bew discarded!

Picture 594Dette er et annet bilde tatt nærmere Åros sentrum.
This is another picture take closer to the centrum of Åros.

Tvers over Åroselva finner vi et annet byggefelt av relativt ny dato: ‘Årosfjellet’
Across the Åros River we find another relatively new residental area: ‘Årosfjellet’
Picture 617Her oppe finner vi bl.a ‘Frydenlund skole‘, bygget i 2004 med plass til 240 elever.
Up here we find the ‘Frydenlund preliminary school, built in 2004 seating 240 children.

Picture 618Nær skolen ligger også Frydenlund barnehage også bygget i 2004.
Close to the Frydelund preliminary school we also find a nursing home for children.
Picture 619Fra Årosfjellet ser man langt opp Olsofjorden. I disen kan man så vidt skimte Oslo der inne. Tvers over fjorden ligger det lille tettstedet Fagerstrand.

From ‘Årosfjellet’ you may see pretty far up the ‘Oslofjord’ and if yolu look real hard, you may just imagine the city of Oslo up there in the haze. Across the fjord a amall settlement named ‘Fagerstrand’
Picture 623Her er et sannet litye byggefelt i Åros, men der er mer . . .
Here is another smal residental area of Åros, but – there’s more . . .

Så har vi et annet idyllisk sted nede ved Oslofjorden som heter Båstø:
We have anothre idyllic place along the ‘Oslofjord’ called ‘Båtstø’:
Picture 636Her hadde jeg faktisk min egen båt liggen de i et par år . . .
Here I had actually my own leisure craft lying for a few years.
Picture 641Picture 643Picture 645Picture 646Fra småbåthavnen i Båtstø.
From the ‘small boat marina’ in Båtstø

Picture 648Picture 652Og til slutt en liten titt på det tidligere omtalte byggefeltet ‘Kleiver’ som nok er det største feltet gjennom de senere år med ca 200-250 eneboliger i skogkanten like over Røyken sentrum.

And at last a closer look at the previously mentioned residental area: ‘Kleiver’, which are probably the largest area mover the last years with approximately 200-250 private homes built along the rim ofd the forest just above the center of Røyken.
Picture 693Et overjordisk lys hvilte en stund over Røyken.
An unearthly light shone over Røyken for a while . . .

Picture 753

 

Vesledammen’ er et lite fritidsområde i skogkanten bare et steinkast fra Kleiver, og her kan familier gjennomføre sosial arrangementer, picknics, bade osv.
‘Vesledammen’ (‘Little pond’) is a recreational area located only a stone throw from Kleiver, and here families may execute social arrangements, picknics, swim or whatever they might fancy.

Picture 763Picture 764Picture 768Picture 769Picture 773Picture 775Alt – private hjem i byggefeltet som kalles Kleiver. Og enda tror jeg det er mulig å kjøpe seg hus her oppe!
All private homes in the residental area called ‘Kleiver’, and think it’s still possible to secure a modern home in this  area.

Jeg har altså publisert en tidligere reportasje fra Røyken med bilder du ikke finner i denne reportasjen. Så om du ikke fikk den med deg, så kan du finne den her: 
Røyken kommune – 1

I have previously published a photo report on the community of Røyken with pictures NOT included in this report!  So if you missed it, you may see it here: Røyken kommune – 1

Return INDEX

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Molde – ‘The city of roses’!

Hustadvika lå bak oss og kursen ble satt mot Molde, – også kjent som “rosenes by”. Været for dagen var heller ustabilt, men vi håpet i det lengste at solen skulle klare å bryte igjennom. For utenfor Molde skulle det ligge noe som het “Skaret” som etter sigende hadde mye å by på. Men verden oppfører seg ikke alltid slik man forventer. Og dagen idag var intet unntak!

Hustadvika was way behind us and our course was set for the City of Molde,- also known as the City of Roses. The weather seemed a bit unpredictable – to put it mildly, but we hoped that given timer, the sun would manage to break through. We had been told that just outside Molde there were supposed to bee a place calles ‘Skaret’, something worth seeing . . .

tur til Nordvestlandet i Juni 12 377b“Femten kroner, takk”  Vi befant oss plutselig i en bomstasjon med tett trafikk og biler både foran og bak. Foran oss gapte en tunnelåpning.
“Kjør på!”
Vi ante plutselig at “Skaret” ville ende opp som en vag drøm et sted der oppe i åsen, for i neste øyeblikk så vi sjøen og en hovedvei som med usvikelig sikkerhet bragte oss nærmere og nærmere bykjernen i Molde.
Veien var lagt om. Veimerking var et mer eller mindre ukjent begrep, og å finne frem til Skaret var overlatt til lokalbefolkningen. So be it!

” Two bucks, please!” Suddenly we were in the middle of a toll gate with a lot of cars in the back as well as in the front. And just ahead of us a black tunnel opening up! Drive on!
It suddenly came to us that ‘Skaret’ would remain a vague dream somewhere up in those hills, and in the next moment we could see a glimpse og the blue ‘Romsdals fjord’ and a main road taking us directly into  the city of Molde!
The road had been re-directed. Roadsigns belonged to the history and how to visit ‘Skaret’ was left to the ‘natives’. So be it!
Picture 1594bDet var imidlertid ikke vanskelig å finne hotellet vi skulle bo på:  “Rica Seilet” er med sine 15 etasjer blitt et landemerke i Molde der det ligger helt nede i vannkanten med utsikt over Romsdalsfjorden.  Arkitektonisk minner hotellet om et “seil”, særlig når lyset faller inn i riktig vinkel på den enorme glassfasaden.

Hotellet er bygget av den kjente finansmannen Bjørn Rune Gjelsten, en av Moldes store sønner, og driftes av Rica-kjeden.

It was. however, not very complicated to find our hotel: The ‘Rica Seilet Hotel’, which with its 15 floors has become somewhat of a landmark in Molde, located practically on the waterfront with a fantastic view over the Romsdals fjord.
Architectural the hotel takes the shape of an enormous ‘sail’ reflecting sea and skies via its enormous glass facades.

The hotel has been financed by one of Moldes richest men, the investor and industrialist,
Bjørn Rune Gjelsten; one of Moldes great ‘sons’, and is operated by the Rica hotel chain!

Picture 1596bOmtrent like ved siden av hotellet har en annen av Moldes store sønner, fiskeren og finmansmagnaten Kjell Inge Røkke laget sitt eget “monument” – den berømte “Røkke-løkka”, en moderne idrettsarena og hjemmebane for Molde Fotballklubb.

Very close by the hotel, another local investor and industrialist, Kjell Inge Røkke, has built himself a ‘monument’, a modern athletic field and a ‘Home Ground’ for the local football club – Molde FC.
Picture 1597bNår vi snur oss innover mot byen, så ser vi foruten Molde havn også et moderne hotell-kompleks: Molde Fjordstuer – også med direkte tilgang til fjorden. Hvem var det som engang nedla forbud mot bygging i strandsonen?

Turning towards the city, we observe the Molde harbour, but also a very modern hotel complex with a direct access to the sea. Who ever was it that once invoked at prohibition against building in the coastal zone?

Picture 1600bHerfra går veien innover mot byen. Vi har akkurat passert Fylkessykehuset og i første sving ligger Regionteateret for Møre & Romsdal.

From here the road moves into the city center.  We’ve just passed the ‘County Hospital’, and in the first curve ahead lies the ‘Regional Theatre of Møre & Romsdal’.

Picture 1603bOg her står vi rett foran inngangen til teateret.
Standing directly in front of the  theatre entrance.

Picture 1605bHer utenfor gamle aktverdige Hotel Alexandra – ( Nå ‘Quality Alexandra Hotel’ ), - ett av Moldes eldste og tradisjonsrika hoteller, finner vi byster av Norges mest kjente litterater gjennom alle tider: Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson.

Here, outside of the old esteemed Hotel Alexandra – (Now ‘Quality Alexandra Hotel’);
one of Molde’s oldest and traditional hotels we find busts of the two most renowned Norwegian litterates through all times: Henrik Ibsen and Bjørnstjerne Bjørnson.

Picture 1604bLitt lenger inne i byen fant vi et annet særpreget byggverk: Molde Havnevesens kontorer.

Molde er ingen kjempestor by, men den har til dels lang historie.  Allerede i 1614 ble Molde “ladested” under Trondheim. I slutten av juni 1742 blir Molde egen kjøpstad.

A bit further into town we found another outstanding building structure: The office of Molde Port Authorities!

Molde is not a very large city, but it does have a rather long and interesting history:
Already in 1614 Molde became a ‘seaport’ under the City of Trondheim. By the end of June 1742 it gains the status of  a ‘township’ of its own.

På slutten av 1800-tallet var Molde en idyllisk liten småby med trehusbebyggelse, frodige hager, parkanlegg og alleer. Molde ble “fjordbyen” fremfor noen og det var på denne tid den fikk tilnavnet “Rosenes by”.

By the end of 1800′s, Molde had grown to an idyllic small town with wooden houses, lush gardens, green parks and alleyways. Molde became ‘the city by the fjord’ compared to any other and gained the nickname ‘The city of roses’.  Since then the name has stuck!

Så, – i 1916 brant store deler av trehusbebyggelsen på østsiden av Moldeelva opp og ble bygget opp igjen i mur. Byen mistet en del av sin naturlige charm, men fikk senere status som cruiseby. Keiser Wilhelm av Tyskland besøkte byen hver eneste sommer i mange år. dette bidro til å sette Molde på det internasjonale turistkartet.

So, – in 1916 an enormous  fire hit the town, and the larger part of the city (East of Molde river) burned to the ground! Most of it was re-built – in brick – and the city lost most of its natural charm. Later Molde became a ‘cruise city’.
Emperor Wilhelm of Germany visited the city every summer for a great many years, and this established Molde solidly on the international tourist maps of that time.

Picture 1606bHer har vi tatt et bilde opp en av sidegatene fra den tradisjonelle hovedgaten. Hensikten er bare å gi dere et litt bredere intrykk av byen.

Her we have taken a shot up one of the side streets from the main street. The idea is to give you a broader perspective of the city.

Picture 1607bThon-kjeden har med sine hoteller samt restaurantkjeden ‘Egon’ lenge vært etablert i Molde!

The hotel king, Thon, and the restaurant chain ‘Egon’ have long ago established themselves in Molde! Picture 1608bHer støtte vi på en gammel kjenning: Arbeiderparti-politikeren Olav Oksvik, tidligere Stortingsmann og Landbruksminister som også sto på sokkel i Sunndalsøra. Her var han jammen igjen!

And here we met up with an old acquaintance: Olav Oksvik,  the former labour-politician, parliament member and minister of agriculture which was also mounted on a shelf in Sunndalsøra, and here he was again!

Picture 1609bPå et punkt har Molde et særpreg: Hele hovedgaten er beplantet med store rosehagtorn-trær som gir et praktfullt skue under blomstring. Kombinert med overbyggede fortauer ga det byen et “lunt grønt preg”.

Og kanskje er det ikke minst en nødvendighet for – “vestlandsvær” er jo vestlandsvær. Nå begynte det å dryppe ned for alvor…

One point makes Molde special to other cities: The whole of the main street have been planted with large rose hawthorne trees and creates a fantastic view once the flowering starts! Combined with roofed sidewalks it gives the city a real ‘green’ atmosphere.
And not least of all, – perhaps it is a neccessity? West coast weather is just that:
West coast weather! And now it started to rain!

Picture 1610bMen det virket ikke som menneskene la særlig merke til det!
But it didn’t seem like people noticed? And the sidewalks remained dry!

Picture 1614Her ser vi Molde Rådhus med Rådhusplassen. Hvis vi klaget på mangelen på roser i Molde, så var det ikke meningen å gi inntrykk av at det ikke finnes blomster i Molde. Molde er en “grønn by”! Men det var ikke særlig mange flere roser enn et hvilket som helst annet sted!

Here you may see the City Hall in Molde and the square in front of it. If we complained over the lack of roses in Molde, we didn’t intend to imply that there were no flowers in Molde. Molde is ideed a ‘Green city’!  But there are no more roses than anywhere else!

Idag bor det ca 26 000 mennesker i Molde , men regner man med omland (nabokommuner) er tallet som sokner til Molde nærmere 60 000 mennesker. Selve byen er på ca 10 kv.kilometer.
Som dere ser, det regner nå tett og vi flykter opp i et shoppingsenter og finner en rommelig kafe…

On a daily basis approximately 26 000 people live in Molde, but if the surrounding communities arfe included, the total figure would be closer to 60 000 people.
The city itself includes an area of 10 sq.km.
As you may have noticed, it rains rather heavily, and we seek refuge in a cafe for a cup of warm coffee while drying out our cameraa equipment.

Picture 1612bHer ovenfra fikk vi et langt bedre overblikk over Molde domkirke og våget et skudd gjennom vinduet, men – regnet er et sterk fiende . . .

From up here we obtained a much better view of the Molde Cathedral and ventured a shot through the window pane, but – the rains are a powerful enemy :-)

Picture 1622bMen blomsterarrangementene rundt i byens gater satte antagelig mer pris på regndråpene enn vi med våre ømtålige kameraer -

The flower arrangements along the streets were probably far more appreciativt to the rain than our cameras

 

Picture 1624bEn rose på en enorm grå betongvegg?  En slags kompensasjon? Skal jeg begynne å tenke på roser?  Det gjorde jeg ikke!

A rose on an enormous grey concrete wall?  A sort of compensation, perhaps?
Was I expected to start thinking about roses? I didn’t!

Picture 1626bSå plutselig en koselig liten park med egen fontene. Skal vi kalle den ‘Kino-parken’? Våt var den i alle fall, men jeg kan så levende forestille meg hvordan den ser ut når solen skinner . . .

Then suddenly a nice intimate little park with its own fountain. Should we call it the Cinema Park? At least it was wet. Very so! But I can vividly imagine how it would look when the sun is shining . . .

Picture 1628bOg her var det faktisk noen roser!
And here there were roses!

Picture 1632bTvers av denne lille parken fant vi byens kino, – antagelig den eneste.
Just opposite of this park we found a cinema. Probably the only one?

Picture 1631bGjennom byen renner en bekk eller elv som visstnok tituleres ‘Molde-elva’ og som laget en munter liten foss midt i byen.

Through the city there was a creek (or river?) which seemed to be named ‘Molde river’, creating a small waterfall amidst the city.

Picture 1634bOg enda en gang møter jeg den kjente forfatteren og litteraten Bjørnsterne Bjørnson. Denne gange like utenfor Molde vg. skole.

And yerst another time I met the renowned Bjørnstjerne Bjørnson. Just outside Molde secondary School this time!

Picture 1639bHøyere oppe i byen oppdaget jeg Molde videregående skole. Det var ennå ikke den helt store farten i blomsterbedene rundt skolen, men noen planter hadde begynt å røre på seg.

A bit further uptown I came across Molde Secondary School. The flowerbeds surrounding the school had yet not come to life, but there were signs that something was about to happen . . .

Picture 1640bMoldes egen gule rose?
‘The yellow rose of Molde’?

Picture 1619bVi er tilbake i hovedgata nær torget, og det regner fortsatt litt . . .
We’re back down in the main street very close to the market place and it’s stil raining . . .

Picture 1635bSkulle du ha sett? der går visst bygartneren?  Ute og teller rosene?
Og sentralt i bybildet ligger Metodistkirken i Molde.

Why, there goes the city gardener?  Out counting the roses?
And centrally located lies the Methodist church in Molde.

Picture 1645bJeg prøvde meg på et fotografi av Molde domkirke, men det skulle ikke bli lett. Antagelig hadde jeg fått et bedre bilde om jeg hadde benyttet motorsag, men dette er hva jeg fikk tak i.

I tried my hand in photographing the Molde Cathedral, but it wasn’t gonna be easy. I would probably gotten a better result if I had tried using a chain saw, but this is what I got.

Picture 1649bJeg har vist dere et nesten identisk bilde tidligere, men – det er noe spesielt ved dette bildet! Se nøye på vannsøylen til venstre i bildet. Ser dere hvordan den forsøker å forme seg ette selve statuen av piken med kurven? Men en tilfeldighet, selvfølgelig . . .
Stauen heter forøvrig ‘Rosepiken’!

I have previously showed you another, nearly identical picture, but this time there’s something weird about it. Look closely at the water column to your left. Can you see how the outlines seem to resemble the outlines of the statue of a girl with her basket?
Have you got ‘the eye’?
The sculpture is actually called ‘The rose girl’

Picture 1650bHer nede på kaien finner vi en mengde moderne ferger som krysser ROmsdalsfjorden i alle retninger. Her ‘MF Fjord 1′ med sitt katamaran-skrog.  Litt lenger bak ligger vanligvis ‘MF Sogn’ som håndterer biltrafikken over til Vestnes. Og her må jeg fortelle en liten hemmelighet: Ombord på ‘MF Sogn’ er det mulig å begå en alvorlig forbrytelse uten en gang å vite om det! Det kommer jeg tilbake til!

Down here by the wharf, we find a number of high speed ferries crosssing the Romsdals fjord in all directions. Here the ‘Fjord 1′ with its catamaran hull. A bit further back lies usually the ‘MF Sogn’ which handles the motorized traffic for Vestnes on the other side of the fjord. And here I’ll have to warn you: Onboard the MF Sogn you may commit a serious crime without even knowing that you do!  More about this a little later.

Picture 1651b‘Moldetorget’ er egentlig et 3 etasjes shoppingsenter som ligger i hovedgaten i Molde. Ja, jeg vet det teller 5 etasjer, men shoppingsenteret strekker seg over 3 etasjer! Senteret omfatter ikke mindre enn 34 forretninger og 6 koselige spisesteder!

‘Moldetorget’ is actually a shoppingcenter in the main street that streches over 3 floors.
Yes, I know you’re counting 5 floors, but the shopping center only uses 3 of them!
The center includes no less then 34 different shops and 6 cafes where you may get  tasty food and beverages.

tur til Nordvestlandet i Juni 12 356bOg når solen skinner over Molde, – og det gjør den faktisk rett som det er, så kan det være trivelig her nede på kaikanten på ‘Dockside’ med gode venner og en duggfrisk kald øl.

And when the sun shines over Molde,- and it really does at times, it feels rather good to spend time at ‘Dockside’ with good friends and perhaps a dew fresh cold beer down at the pier.

Picture 1657bOg så har det sluttet å regne! Fortauene er fortsatt tørre og livet går sin vante gang.
And the rain has stopped! The sidewalks have dried up as things  return to normal!

Picture 1659bOg så har naturligvis Molde et flott bibliotek, derfor tar vi med et bilde av det.

And, of course, there is a library in Molde. And here it is!

tur til Nordvestlandet i Juni 12 338bSå skinner igjen solen fra skyfri himmel, og folk nyter solens varme stråler på torget mens praten går livlig.
Again tghe sun shines from a blue sky, and people enjoy the sunshine while they exchange the usual gossip.

tur til Nordvestlandet i Juni 12 328bMen vi nevnte at det nok fantes et utsiktspunkt i Molde? Og her er vi på ‘Fjellstuen’ med en praktfull utsikt over Molde så vel som området rundt.
We mentioned that there was a view-point up in the hills above Molde? And here we are at ‘Fjellstuen’ with a fabulous view to Molde as well as the surroundings.

tur til Nordvestlandet i Juni 12 324bPå innsiden kan man nyte utsikten mens man koser seg med en varm kopp kaffe eller et smakelig måltid.

Inside you may enjoy the scenery while having a cup of coffe or a tasty meal to go with it,

tur til Nordvestlandet i Juni 12 303bDypt der nede ligger Molde, og på den andre sidene av fjorden ser vi partier av de berømte ‘Romsdalsalpene’
Deep down below lies the city of Molde. And across the Romsdalsfjord parts of the renowned ‘Romsdal alps’

tur til Nordvestlandet i Juni 12 314bUtsikt over Romsdalsfjorden og Romsdalsalpene.
View across the Romsdals fjord and the Romsdal alps.

Picture 1661bTilbake nede i Molde har vi funnet en busk som virkelig har roser! Den sto like bak Fylkessykehuset.
Back into town, we have found a bush with roses! It was located just in the back of the County Hospital.

Picture 1667bOg enda en!  Til og med en virkelig pen en med både duft og farger. Og like ved hotellet! Snakk om å gå over bekken etter vann – eller roser!

And another one! Even a very nice one with both colors and aroma. And just outside our hotel! Talk about crossing the creek for water – or roses?!

Picture 1664bDa er vi nesten tilbake til hotellet hvor vi kan strekke våre ben og innta et deilig måltid.
Men først er det en ting til vi må gjøre . . .

Then we are jusat about back in our hotel where we may strech our legs and have a nice meal, but there is one more thing we just have to do . . .

Picture 1663bVi kan jo ikke besøke Molde uten å ha besøkt Molde’s hjemme-arena ‘Røkkeløkka’, eller ‘Aker Stadion’ som det offisielle navnet er. Her står vi nesten på historisk grunn, og mange er nok de som synes dette er et viktigere sted å ha vært enn de fleste andre steder på jord.

We just cannot visit Molde without having visited the home arena of Molde FC, – ‘Røkkeløkka’,- or ‘Aker Stadion’ as the official name reads. Here we are practically standing on historic ground. And many are those that mean this the most important place to have been on mother Earth.

Picture 1675bDette kan fortone seg om et slag ‘stjernedryss’, og kanskje var det hva arkitekten hadde i tankene da han desinget belysningen  i lobbyen på vårt hotell? En utfordring til  fotografen, men et ‘kunstverk’ å se på.

Picture 1582b.

Picture 1688.

Picture 1588b.

tur til Nordvestlandet i Juni 12 375b

Posted in MØRE & ROMSDAL | 20 Comments

Beautiful Andøya – III

Da er tiden kommet for å presentere de siste to bildene fra fantastiske Andøya i denne omgang.
The time has come to present you with the last two fantastic pictures from Andøya
IMG_3991bMotivet er hentet fra Skarstein nordøst på Andøya.
The chosen motive this time is from Skarstein in the northeastern corner of the island.
IMG_4015bDet siste viser begynnelsen på en ny dag der oppe på Andøya. Og det er jo ikke så vanskelig å våkne opp til et slikt skue?

The last picture is projecting the ‘morning light’ at Andøya. And it can’t be all that hard to wake up to a sight like this?
Har du ikke fått med deg  Beautiful Andøya I
Have you missed                       Beautiful Andøya II

Return to INDEX

 

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Beautiful Andøya – II

Jeg lovet dere en lite serie med vakre bilder fra Andøya, og her kommer da enda et par fantastiske bilder derfra!

I promised you a number of beautiful pictures from Andøya, and here we publish another couple of fantastic images from  there:
IMG_0274bDette første bildet er fra Å på Andøya, med ‘Grytøyra’ i bakgrunnen. Det enslige treet skaper en fin balanse i dette bildet.

This first picture is taken from Å at Andøya, and with a place called ‘Grytøyra’ making out the background. I think the single tree creates a nice balance in this picture.
IMG_0518bDette utrolig vakre bildet er tatt på Skogvoll, på vestkysten av Andøya.
This incredible beasutiful picture was taken at Skogvoll on the western coast of Andøya

Hvis noen  ikke fikk med seg ‘Beautiful Andøya – I så ligger linken HER
If you missed ‘Beautiful Andøya – I’, you may find the link HERE

Return INDEX

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Beautiful Andøya

Fra vår høyt verdsatte fotograf der oppe i nord har vi mottatt noen nydelige bilder,  og over de nærmeste dager vil vi selvsagt dele dem med dere alle.

From our highly esteemed photographer in the far north, we have received a number of beautiful pictures, and during the days to come, we will, of course, share them with you all!
IMG_0653bDette første bildet er fra Ramså på østsiden av Andøya og på  Ramså finnes skifer og sandsteinfelt som er det eneste av denne type i Norge! Men sannelig er også lyset verdt å merke seg?
This first picture is from Ramså in the eastern part of Andøya. At Ramså we may find  particular sand stone layers and slates which are unique to Ramså! But you can’t really leave Ramså without noticing the ‘light’?
IMG_1288bOg på vestsiden av øya har man fantastiske solnedganger som man ikke glemmer så lett.
And on the western coast they have these extraordinary sunsets that you won’t forget in a hurry!

Vennligst husk at det vil komme flere flotte bilder fra Andøya!
Please remember that more pictures from Andøya will be coming to you!

Return to INDEX

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , | 8 Comments