Bergen – Innseiling Byfjorden

Idag får dere en nydelig aftenstemning fra Byfjorden utenfor Bergen.
I tussmørket til høyre i bildet ligger ‘Florvåg’ og mot midten av bildet ser dere ‘Øyarodden’ med Askøybrua i disen rett bak . . .
CIMG2937bToday we offer you a pleasant evening atmosphere from  ‘Byfjorden’ outside of ‘ the city of Bergen’. In the the dusk to your the right, you may observe a settlement called ‘Florvåg’, and towards the center of the picture a peninsula called ‘Øyarodden’ with a somewhat hazy
impression of the ‘Askøy bridge’ in the back . . .

Return to INDEX

 

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Vesterålen – Eidsfjord

Fra Eidsfjorden i Vesterålen bringer vi dere alle denne ‘perlen’ av et foto:
En aftenstund langs bredden av Eidsfjorden -
IMG_4731bFrom Eidsfjord in Vesterålen we bring you this ‘gem’ of a picture!
An ‘evening atmosphere’ along the bank of ‘Eidsfjord’ in ‘Vesterålen’ (Northern Norway)
Please enjoy!

Return INDEX

Posted in NORDLAND, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Høststemning på Møre

Igjen kommer et par nydelig bilder fra Ålesundsområdet! Denne gang er det en stille stund ved Røssevoldvannet som er sikret for ettertiden . . .
P1070185b
P1070178bAgain a couple of fantastic pictures arrived from the area around ‘Ålesund’.
This time there is a quiet moment on the banks of ‘Røssevoldvannet’ which has been preserved for all times to come . . .

Return to INDEX

Posted in MØRE & ROMSDAL, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

The place to be -

Det handler om å være på rett sted til rett tid, og det var i sannhet vår lokale fotograf i Ålesund denne dagen!
P1070169bIt’s all about being in the right place at the right time!  And that’s where our local photographer in the Ålesund area just was! What a scoop!

Posted in MØRE & ROMSDAL | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Gran – Sentrum

Gran er den største kommunen i det området vi vanligvis omtaler som ‘Hadeland’ og Gran sentrum vil snart kunne oppfattes som en liten by. Selve veien gjennom Gran er også under en omfattende oppgradering.
I Gran kommune bor ca 13 600 mennesker fordelt på 756,6 kvadratkilometer, men idag tar vi kun for oss Gran sentrum!

Gran is the largest municipality within the area we usually call ‘Hadeland’, and the Gran centrum will soon evolve into a small city. Even the road leading through Gran is undergoing a major upgrading!
In the municipality of ‘Gran‘ live approximately 13 600 people sharing a total of
756,6 sq.km, but today we are concentrating on the ‘Gran centrum’ only!
Bilde 752bDette bildet viser Gran som en jordbruksbygd, men gjennom dette bildet går også grensen mot nabokommunen ‘Lunner’, men akkurat hvor greier vi ikke å påvise nøyaktig. Selve tettstedet ‘Gran’ er ikke inkludert på dette bildet, men det ligger helt inn mot venstre
bildekant. Legg merke til plasseringen av den lille fjellknatten i venstre del av bildet som ligger rett ovenfor Gran sentrum!

This picture shows Gran as a agricultural village, but through this picture we also find the border between Gran and the neighboring community Lunner’, but exactly where it goes, we cannot detect accurately.
The village of Gran’ is not included in this picture, but it is located at the very left
of this picture. Please note the location of the small hill top in the left part of the image which is directly above the Gran centrum’!

Bilde 754bDet er opptil flere kjøpesentere i Gran sentrum. Her viser vi ‘Smietorget‘ med over 20 butikker og andre aktører innenfor næringslivet og et trivelig sted for alle Grans innbyggere å ferdes!

There are several shopping centers in Gran center. Here we show Smietorget’ with over 20 shops and other service inustries and a pleasant place for all Grans residents to visit!
Bilde 755bHer tar vi en kikk opp den gamle hovedgaten i Gran: ‘Storgata’.
Here we take a peek up the old main street in Gran: ‘Storgata’.
Bilde 756bHer ser vi ned ‘Smiegata’ som svinger rundt ‘Smietorget‘ og fortsetter opp til den lokale jernbanestasjonen.

Here we see the Smiegata” which turns around Smietorget” and continues up along the railway line to the local train station.
Bilde 757bEt lite stykke opp i ‘Storgata’ passerer vi DnB, men Sparebank 1 har også kontorer her på Gran!

A little bit into ‘Storgata’ we are passing the office of DnB, but ‘Sparebank 1′ also has an office here at ‘Gran’.
Bilde 758bLenger oppe i Storgata passerer vi ‘Hidemgårdene‘, men nå begynner lyset å bli dårlig . . .
A bit further up the street we pass the ‘Hidem buildings’, but now the daylight is letting us down . . .
Bilde 760bElektro-giganten ‘Expert‘ har etablert seg her på Gran på den andre siden av hovedveien.
Det er verdt å merke seg at det også bygges moderne blokkleiligheter her på Gran og utviklingen går svært fort. En av årsakene er antagelig at det er relativt kort vei herfra til Oslo Lufthavn – Gardemoen’

The electrical giant Expert’ has established itself here in Gran on the other side of the main road. It is worth to notice that there are also built modern apartments blocks on ‘Gran’ and developments are very rapid.
One reason probably being the relatively short distance from here to  Oslo Airport - at ‘Gardermoen
?
Bilde 762bOmtrent midt i Gran sentrum ligger den nye ‘Hadeland vg. skole’ med sine 930 elever og 19 000 kvm areal!

Just about in the middle of the Gran center lies the new Hadeland High School with its 930 students and 19 000 sq.meters area.
Bilde 763bIkke langt fra skolen finner vi et annet kjøpesenter: ‘Granstunet‘ med ikke mindre enn 30 butikker!

Not far from this school we find another shopping mall: ‘Granstunet Shoppingcenter’ with no less tha 30 different stores.
Bilde 764bEt lite industribygg i sentrum som yter dekk-service.
A small business in the centrum of ‘Gran’ offering tyre services.
Bilde 765bOg enda et shopping center, denne gangen COOP Extra i samarbeid med ‘Biltema‘.

And yet another shopping center, this time it’s the grocery chain COOP working with
‘Biltema’
Bilde 766bEn av Norges største dagligvarekjeder: KIWI er også her i Gran.
Also one of the largest grocery chains in Norway: ‘KIWI’ is to be found here in ‘Gran’.
Bilde 767bOg hvis Kiwi er her, så må selvsagt også konkurrenter som SPAR og
REMA 1000 være her ?

And if KIWI is here, then, of course, the competitors like SPAR and REMA 1000 must also be here?
Bilde 768bOg byggefirmaet ‘MAXBO’, en av Norges største aktører i sin bransje; selvsagt er de å finne på Gran!  I sum blir dette travelt og levende samfunn hvor utviklingen vil komme til å skje raskere enn i mange andre områder. Og for å sitere en ikke helt ukjent norsk visekunstner:
‘Og snart var det anlagt en liten by’!

And the construction company MAXBO’, one of the biggest players in the industry; Of course, they are established here at Gran! In sum, this is a busy and vibrant community where development will happen faster than in many other areas. And to quote a not entirely unknown Norwegian artist composer:
And soon there was a little city out of nowhere !’

Det vil nok komme flere bilder fra Gran, men – ikke umiddelbart. For nå går vi mot kjølige tider og trærne griner nakne mot himmelen. Da blir det mindre fotografering. . .

There will be more pictures from Gran, buty not just yet!  We are approaching the cold season with naked trees against a grey sky, and somehow I don’t take as many pictures during this spell . . .

Return INDEX

 

 

 

Posted in OPPLAND, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Lunner

Lunner kommune er i flateinnhold er relativt beskjeden kommune (291,8 kv.km) og grenser i syd til Nittedal (Akershus), i øst mot Nannestad (Akershus) , i vest mot Jevnaker og i nord mot Gran. De to siste kommunene ligger i Oppland slik Lunner også gjør. I kommunen bor det nesten 9000 mennesker!

Lunner municipality in surface area is a relatively small municipality (291.8 sq.km) and  borders to the south towards ‘Nittedal’ (Akershus), to the east towards Nannestad (Akershus), in the west to Jevnaker and north towards Gran. The last two municipalities also located in Oppland as Lunner also does. The municipality is home to nearly 9,000 people!

Bilde 653b
Lunner kommune er en utpreget jordbruksbygd men med tilgang til mer urbane områder som Roa, Grua og kanskje Lunner og Harestua, og ligger sentralt plassert på Hadeland med kort vei til f.eks. Oslo Lufthavn  (Gardermoen). Det er da heller ikke så veldig langt til f.eks. Oslo. Da er grenseoppgangen til de omkringliggende distrikter noe mer diffus.

Lunner municipality is a typical agricultural district, but with access to more urban areas
as Roa, Grua and perhaps Lunner and Harestua, and is located in the Hadeland area close to t.ex. Oslo Airport (Gardermoen).  Thus, it is  not very far from the city of Oslo either.
The lines between local areas within the area may be somewhat more diffuse.

Bilde 649bMitt åpnings bilde er tatt fra kirkebakken ved Lunner kirke som vi ser et bilde av her.  Lunner kirke var opprinnelig en langkirke bygget i stein ( ca 1100), men ble engang rundt 1780 bygget om til et såkalt ‘korskirke’. Tårnet ble i den anledning også modifisert. Kirken rommer idag 320 personer.

My opening picture is taken from the church ground at Lunner Church that we see a picture of hereOriginally a church built in stone ( About 1100), but around 1780 it was modified to a so called ‘cross church’  On this occasion the tower was modified as well. Todau the church seats 320 people.
Bilde 769bDette er et bilde fra Kalvsjøtjernet ikke langt fra det man kaller Lunner Centrum.

This is a picture from a lake called ‘Kalvsjøtjernet’ locatged not very far from what is called ‘Lunner Centrum’
Bilde 773bStortjernet ligger litt lenger vest i kommunen, ikke så langt fra grensen til Jevnaker.
‘Stortjernet’ lies a bith further towards west, not far from Jevnaker.
Bilde 774bOg dette benyttes som et utfartssted på fine sommerdager. Her er det lagt til rette for bading, grilling og andre aktiviteter.
Bilde 750bAkkurat hva det heter hvor dette bildet ble tatt, er jeg sannelig ikke helt sikker på. Men jeg likte motivet, og dessuten var det anledning til å parkere -

What this place is named, I’m not at all sure, but I lioked the motive. Besides I could park my car relatively safe for traffic -
Bilde 657bJeg er tilbake i det som heter ‘Lunner Sentrum’, men som gradvis blir mindre og mindre et ‘sentrum’ bebyggelse øker mest nede i dalbunnen, særlig rundt Roa/Grua. Her er lokalene til dagligvarekjeden KIWI.

I’m back in what’s called ‘Lunner Centrum’ which gradually seems to be less of a center day by day? The reason being the building activity seems to grow  more rapidly down on the valley floor and especially around ‘Roa’ and ‘Grua’. These are the offices of the grocery chain KIWI.
Bilde 656bHer får vi et blikk ned hovedgaten i ‘Lunner sentrum’, og som dere sikkert ser: Det er ikke så veldig mye trafikk her!

Herte we may take in the main street through the ‘Lunner ceentrum’. And as you may surely observe: There isn’t much traffic here!
Bilde 655bUnderetasjen i dette huset har blitt ombygget til restaurant! Yan Shi Restauranthus!

The ground floor of this house has been renovated to be used as a restaurant:
Yan Shi Restaurant House (No less)
Bilde 654bOg det lokale kirkesamfunnet på Lunner har sine kontorer her.
The local church has its office here.

Dessverre skyet det over og fotografering måtte avbrytes. Jeg mangler fortsatt en del bilder i denne reportasjen, og de vil bli forsøkt tilført så snart det er praktisk mulig. I mellomtiden publiserer vi hva vi har fått på plass.

Unfortunately the weather clouded and we had to terminate the photography before finished. There’s still another dozen pictures to be taken, and we will try to get them for you as soon as possible. Meanwhile we publish what we’ve gotten so far.

Return to INDEX

 

 

Posted in OPPLAND, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sol – kanonen

Et litt uvanlig skue på en vanlig ettermiddag. Man skulle nesten tro at noen eksperimenterte med et hemmelig våpen? En slags fremtidens ‘solkanon’?
Bilde 538b A perculiar sight in a normal afternoon by ‘the Drammensfjord’. You’d think someone was experimenting with a ‘solar energy’,  a ‘solar gun of the future’?

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 2 Comments