Lidar kyrkje – Skammestein

På vei hjem passerte jeg Lidar kyrkje og kunne ikke motstå fristelsen til å ta et bilde av denne vakre kirken  der den badet i ettermiddagssolen.

On my way home I passed ‘Lidar church‘ at ‘Skammestein’ in Valdres, and I just couldn’t resist the urge to snap a picture of this beautiful church bathing in the afternoon sun.
Bilde 813cEgentlig er dette en kirke laftet i tømmer reist i 1932 og med plass til 200 mennesker, men i 1956 ble tømmerveggene påført utvendig panel og ett år senere malt hvit. En helt spesiell konstruksjon gjør kirken verdt et besøk.

Actually this is a very special church in timber erected in 1932, seating 200 people, but back in 1956 the timber walls were equipped with external panels and a year later painted white! A very special construction make this church worth a visit! From the inside the orignal timber walls are fully visible!

Return INDEX

Posted in OPPLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Øystre Slidre – Beitostølen

Vi er fortsatt i Øystre Slidre kommune , men denne gang skal vi fokusere på ‘Beitostølen‘ noen kilometer sydøst for forrige område – Bygdin. Og bare for å ha sagt det: Det er Heggenes som er administrasjonssenteret i denne kommunen, – ikke Beitostølen (selv om det ofte kan se slik ut). Vi starter vår tur omtrent i det samme området som sist – ikke langt fra den etter hvert berømte ‘Bitibua’, men denne gang skal vi altså bevege oss mot øst!

Igjen minner vi om at alle bilder er publisert i ‘full skjerm format’ og vil fylle hele skjermen din når du klikker på dem!

We’re still in the community of ‘Øystre Slidre’ ( Eastern Slidre), but this time we aim to focus on ‘Beitostølen‘ a few miles to the south east of out last destination ( ‘Bygdin’)
And just to underline the fact: The municipal center of this community is ‘Heggenes’ and not ‘Beitostølen’ (even if it might look that way at times.)
We’re starting our tour more or less in the exact same area as last time, – not far away from the gradually more renowned ‘Bitibua’ (Please see our Bygdin report),  but this time we’ll be moving eastward!

Again we remind you that all pictures has been published in ‘full screen mode’ and will fill your entire screen when clicked on!
Bilde 760bPanorama mot ‘Svartebotn’ og fjellene i Vestre Slidre.
A panorama shot towards ‘Svartebotn’ and the moutains of ‘Western Slidre’
Bilde 761bEt bilde tatt litt lenger mot syd denne gang –  Hytter blir små i denne enorme naturen . . .
A shot taken somewhat in a more southerly direction this time.  Cabins are getting very small in this enormous nature.
Bilde 762bIgjen mot syd-sydøst . . .
And again towards south south east . . .
Bilde 764bOg for å minne dere på vårt utgangspunkt: Her ser dere igjen den tidligere omtalte toppen Bitihorn‘ på 1607 meter som på mange måter kan sies å være et landemerke i øvre del av Valdres.

And to remind you of our starting point: Here you see the peak that we have earlier introduced: The ‘Mt. Bitihorn‘ with its 5303 feet, –  a reference point among peaks of upper ‘Valdres’!
Bilde 765bFra her vi nå står ser vi i dette bildet østover mot Beito og Beitostølen. Veien dere ser kommer inn fra venstre er veien som kommer fra Bygdin (til venstre) og som følger fjellmassivet i en lang høyresving ned mot Beitostølen.

From where we are standing you may see the road coming into the picture from your left side? That’s the road coming from Bygdin, through ‘Båtskaret’ (‘Boat pass’) following the mountain formations in a very wide right turn down towards ‘Beitostølen’
Bilde 766bHer stopper vi noen minutter for å la dere ta en kikk på norsk hyttebygging gjennom de senere år. Det er slutt på tiden med de små og enkle hyttene som klorte seg fast i fjellheimen. Idag er ‘den norske hytta’ omtrent like stor som det huset man benytter resten av året og med minst den samme comfort som hjemme. Den eneste forskjellen er ofte at hytta på fjellet er konstruert for langt større snømengder enn huset hjemme. Samtidig er den vesentlig nyere og bedre isolert!
Bilde 767b
Here we stop for a few minutes to let you take a look at the Norwegian Holliday Cabin’ development in recent years. Gone are the days of the small and simple cottages clawed stuck into the mountains. Today is the Norwegian cabin’ about as big as the home used the rest of the year, and at least with the same level of comfort as home. The only difference is  that cabins in the mountains often are designed for a much larger  snow load than the house at home. It’s also substantially newer and better insulated!
Bilde 770bHer får dere et inntrykk av hvordan nye hytter er tilpasset terrenget -
Here you’ll get an impression how new cabins are adapted to the mountain terrain -
Bilde 771bBilde 772bVi er et godt stykke fra ‘Bitihorn’ her vi står, men den karakteristiske toppen er lett å kjenne igjen.

Standing here, we are a long way from ‘Mt Bitihorn’ , but the characteristic peak is easy to recognize even from a distance.
Bilde 773bJeg synes det var på sin plass med et lite detaljbilde fra et norsk hyttetak . . .?

I think it was appropriate with a small detail picture of a Norwegian cottage roofs. . .:-)
Bilde 774bVi nærmer oss selve Beitostølen som bretter seg ut i landskapet under oss, men her har vi gjort en liten avstikker opp ‘Bjønnabakkgoto’ og opp på en høyde som gir oss et godt utsyn over ‘Beitostølen’

We are approaching the Beitostølen that folds out into the landscape below us, but here we have made a small detour up Bjønnabakkgotoand onto a hill which gives us a good view of the Beitostølen itself.
Bilde 775bDet er frisk luft og flott utsikt her oppe fra -
The air is very fresh while the view is great from up here -
Bilde 776bMen – vi må vel ned i selve Beitostølen uansett hvor trivelig det kan være her oppe i høyden-

But - I guess we need to get into  the Beitostølen itself,  matter how pleasant it may be here at the top of the hill -
Bilde 778bHer har vi parkert rett utenfor Radisson blu Resort in Beitostølen, men vi bør kanskje kikke innom?
Here we parked right outside the Radisson Blu Resort in Beitostølen, but we might want to drop in?
Bilde 780bFor lenge lenge siden het dette hotellet ‘Beito Høyfjellshotell’, men tidene forandrer seg og de store hotellkjedene tar over det meste . . .

Long long ago called this Beito Mountain Hotel‘, but times change and the major hotel chains are taking over most everything. . .
Bilde 782bLangs ‘Bygdinveien’ gjennom Beitstølen finner vi i hovedsak ‘trehusbebyggelse’ i pakt med tidens trend. Og her er det en skjønn blanding av servicebygg, forretninger, cafeer, restauranter, apartments og hoteller.

Along the Bygdin roadthroughBeitostølen’ we find essentially wooden houses’ in keeping with current trends. And here there is a wonderful combination of service buildings, shops, cafes, restaurants, apartments and hotels of all kinds.
Bilde 783bBilde 784bEt ‘skudd’ ned Beitostølvegen med mektig natur i horisonten – Legg merke til snøflekkene! Bildet er likevel tatt i slutten av august måned!

A shot’ down ‘Beitostølvegen’ with magnificent scenery on the horizon - please note the patches of snow ! Picture is taken in late August!
Bilde 788bOlavstøl apartments ligger sentralt midt i Beitostølen!
The Olavstøl apartments is centrally located in Beitostølen!
Bilde 790bHer ligger forretninger, restauranter og – Bitihorn hotel .  solm nå i hovedsak ser ut til å være konvertert til leiligheter?

Here lies different businesses, cafes and the Bitihorn hotel which seem to be converted into apartments these days?
Bilde 792bBilde 791bTvers over gaten ligger ‘Sporten‘, den lokale sportsforretningen samt en del leiligheter i toppetasjen og på baksiden.
Across the street is Sporten’, the local sports store and some apartments on the top floor and at the back.
Bilde 793bBergo Hotel, Beitostølen
Bilde 794bBilde 795bLike ved finner vi den lokale banken – DnB samt det lokale turistkontoret.
Near by we find the local bank: DnB and the local tourist office!
Bilde 797bJeg nevnte at det var mange leiligheter på Beitostølen og det gjelder faktisk ikke bare her i sentrum! Her ligger Fjellstølen leiligheter! Men de koster . . . !

I mentioned that there were many apartments for sale in Beitostoelen, and it actually applies not only here in the center! Here ‘Fjellstoelen apartments‘.  But they do cost. . .!
Bilde 798bDisse er antagelig de nyeste, og her er det så vidt jeg vet flere som ikke er solgt?
These are probably the newest apartments built,l and – as far as I know, I think there are several unsold at the moment?
Bilde 800bTvers over veien er det opprettet et lite bygdemuseum. Her finner man bygninger flyttet fra en liten husmannsplass, ‘Liastølen‘, bygget en gang på 1700-tallet! Dette er låven!

Across the road there is created a small local museum. Here are the buildings moved from a small croft, Liastølen, built sometime in the 1700s! This is the barn!
Bilde 801b‘Liasælet’! Dette er hvor de faktisk bodde! Legg merke til de grove stokkene som er benyttet!

Liasælet! This is where they actually lived! Notice the rough logs used!
Bilde 802bOg fra den andre siden -
And from the other side -
Bilde 805b‘Beitostølen’ er kjent ikke bare som et sted men også grunnet ‘Beitostølen Helsesportssenter’, en institusjon kjent over store deler av verden fordi den som den første i sitt slag ble bygget (1970) for å imøtekomme fysisk handikappedes behov til fysisk utfoldelse. (Les om det årlige ‘Ridder-rennet!)
Her blir ‘det umulige’ gjort mulig gjennom omfattende trening og avanserte tekniske metoder! Senterets ‘far’, Erling Stordahl, var selv blind, men gikk skirenn med ledsager. Andre bedriver avansert skiskyting uten å ha syn. Det er nesten ikke det behov som ikke kan møtes med kreativitet og tekniske hjelpemidler samt et ukuelig pågangsmot og innsats fra dem som bor og arbeider på dette stedet!

Beitostølenis known not only as a place in Norway, nor its annual skiing competitions, but also due to Beitostølen Health Sport Center‘, an institution known in many parts of the world because it was the very first of its kind,- built (1970) to accommodate physically handicapped needs for physical activity!
Here the impossible‘ became possible through extensive training and inovative advanced technical methods! The Centre’s father’, Erling Stordahl was himself blind, but went skiing competitions by the help of ‘companion’. Others are engaged in advanced ski biathlon  allthough they have no functioning vision! Please note the annual ‘Ridder-rennet’!
Here there is hardly a need that cannot be met with creativity, expert engineering skills and an indomitable determination and physical efforts from those who live and work in this outstanding environment!

Bilde 806bJa, selvfølgelig har de hester!  Her stoppes man vanligvis ikke av fysiske handicap! Det finnes alltid en løsning!

Yes, of course, they have horses! Here there’s normally no stopping due physical handicaps! There is always a solution!
Bilde 809bOg for alle dem som føler behov, så finnes det selvsagt et eget lite kapell på området!

And for all those who feel the need, there is ,of course, a separate small chapel on site!
Bilde 812bEn stor idrettshall med eget svømmebasseng hører også med i dette tilbudet.
A large athletic hall with separate swimmingpool is also included in these facilities.
Bilde 811bOg dette senteret er omgitt av vakker natur tilrette lagt for alle former for fysisk aktivitet.
Langt ut i horisonten ser vi den nå velkjente silhouetten av Bitihorn, og med dette avslutter vi turen for denne gang.

And this center is surrounded by beautiful countryside facilitated for all forms of physical activity.
Far out on the horizon, we see the now familiar silhouette of ‘Mt. Bitihorn’, and with this we conclude our trip for this time.

NB!  Her finner du andre fotoreportasjer fra Valdres-regionen:
Hedre you may find other photo reports from the Valdres region:

Beautiful Valdres
Bygdin
Vang i Valdres
Etnedal
Valdres
Return to Valdres, Valdres . . .
Landmark Gård, N.Aurdal
Under the weather -
Ryfoss, Vang
Reinli stavkirke
Bagn
Aurdal
Nes i Ådal
Lomen stavkirke
The End of the Day
Fagernes
Through the night

The changing mountains

 

Return INDEX

 

 

Posted in OPPLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Øystre Slidre – Bygdin

Kommunen heter altså ‘Øystre Slidre‘, med ca 3200 mennesker og tilhører det vi kaller ‘Valdres-regionen’, men stedet jeg vil vise dere i dag er som oftest betegnet som ‘Bygdin’, og det til tross for at Bygdin egentlig er en enorm sjø der oppe i fjellene! Men vi starter pent og forsiktig . . .
Samtidig benytter vi anledningen til å minne om at langt de fleste av våre bilder kan klikkes til ‘full format’. Det er særlig viktig i denne reportasjen!

The community is actually named ‘Øystre Slidre‘ (translated: ‘Eastern Slidre’) with approximately 3200 people and belongs into the region we normally call ‘Valdres’, but the area I want to show you today is mostly talked about as ‘Bygdin’, in spite of the fact that ‘Bygdin’ is actually an enormous mountain lake. But let’s start off slowly . . .
At the same time we remind you that most of our pictures may be cliked into ‘full screen viewing’, especially important for this particular report!
Bilde 688bVi nærmer oss Bygdin-området. Til venstre ser vi innover mot Svartbotn og i høyre bildekant ser vi den karakteristiske silhouetten av ‘Bitihorn‘ med sine 1607 m.o.h. I veikanten står brøytestikkene nærmest permanent hele året.

We’re closing in on the district of ‘Bygdin’. To our left we may see towards ‘Svartbotn’ and in the right hand rim of the picture, ‘Mt. Bitihorn‘ rises with its 5303 feet silhouette.
Along the road side we observe snow bank sticks permanently mounted.
Bilde 689bOg hvis vi et øyeblikk forlater selve veien, så er vi alene i fjellheimen . . .
And if we momentarily leave the road,  we  seem suddenly to be alone in the mountains. . .

Grunnen til at vi stoppet akkurat her -
The reason for stopping just here -
Bilde 691b- var denne lille bua! ‘Bitibua’! Turens lille hemmelighet!  Ofte er den omgitt av nysgjerrige geiter, men ikke idag. Det spiller ingen rolle. Her får man nemmlig kjøpt verdens beste ‘sveler'; varme nystekte sveler med rømme og hjemmelaget stikkelsbærsyltetøy! Og som om ikke det var nok, hjemmelaget geitost som man ikke finner noe annet sted i verden, nykjernet fjellsmør, blodfersk frosset aure, hjemmelaget solbærsyltetøy og en og annen overraskelse man aldri har hørt om . . .

This little shed! Bitibua’! The journey’s little secret! Often it is surrounded by prying goats, but not today. It doesn’t matter. Here you may actually purchase the world’s best svele’, luke warm freshly maded ‘svele’ with sour cream and homemade gooseberry jam! And as if that wasn’t enough, – homemade goat cheese that you’ll find no other place on Earth , freshly made mountain butter, blood fresh frozen trout, homemade blackcurrant jam and the occasional surprise you‘ve never heard of. . .
Bilde 692bLegg merke til de to forskjellige teknikkene vist for å bygge gjerder! Og nei, det ligger ingen fjellvandrer begravet her, men steinen markerer en høyde over havet på 1066 m.o.h. samtidig som det inviteres til en liten pust i bakken.

Note the two different techniques proven to build fences! And no, there is no mountain hiker buried here, but the stone marks an altitude of 1066 m while you’re invited to take a small breather.
Bilde 694bPå en måte å komme i takt med naturen rundt deg . . .
An invitation to get in step with nature around you. . .
Bilde 695bVi nevnte muligheten for fersk nyfrosset ørret ?
We mentioned the opportunity to buy fresh newly frozen trout . . .?

Ta et skikkelig ‘magadrag’ med frisk fjelluft! Vi skal opp gjennom ‘Båtskaret’ og ned mot Bygdin-området.

Take a proper deep breath of the fresh mountain air! We’re going through Båtskaret’ and
down towards the Bygdin area.

Bilde 690bPå venstre side av veien har vi panorama utsikt mot nabokommunene ‘Vestre Slidre’ og ‘Vang’. Foran oss venter ‘Båtskaret’ . . .

On the left side of the road we have a panoramic view of the neighboring communities Vestre Slidreand Vang. In front of us Båtskaret’ is waiting for us . . .
Bilde 696bVel igjennom ‘Båtskaret’ passerer vi ‘Mt Bitihorn’ med sine 1607 meter, men alt for nær til at vi kan få tatt et skikkelig bilde. Derimot kan vi ta et panoramabilde av terrenget rundt Bygdin. I senter av bildet kan vi se ‘Stavtjern’ og bak det (litt til venstre) toppen ‘Synshorn’ med sine 1475 meter. Den er altså bare 132 meter lavere enn den mer berømte ‘Bitihorn’

Well through Båtskaret’ we pass Mt Bitihornwith its 5303 feet, but all too close for us to get a proper picture taken. However, we can take a panoramic picture of the terrain surrounding  Bygdin. In the center of the picture we may see the lake ‘Stavtjern’, and behind it (slightly to your left)  the peak Synshornwith its 4867 feet. Thus only 435 feet lower than the more famous ‘Mt Bitihorn.
Bilde 697bHvis vi hever blikket til høyre kan vi også se den store sjøen ‘Vinstri’ som faktisk strekker seg godt innover mot Gudbrandsdalen i øst -

Looking to the right, we may also see the great lake Vinstri’ which actually extends well into the Gudbrandsdal area to the east -
Bilde 698bVi har forlatt utsiktspunktet under Båtskaret og tatt oss ned mot Bygdin. Her får vi langt bedre kontakt med ‘Stavtjern’ som også skal være et ganske godt fiskevann!

We have left viewpoint underneathBåtskaret’ and approached Bygdin. This givers us  a far better contact with the Lake Stavtjern‘, which will also happens to be a pretty good spot for fishing . . .
Bilde 700bDet ser ut til at noen der ute allerede er i gang med å hente inn dagens middagsmat?

It appears that someone out there has already started to bring ashore today’s dinner?
Bilde 701bOg nå som vi har kommet et stykke vekk fra ‘Bitihorn’, så kan vi få tatt et godt bilde av dette spesielle fjellet.

And now that we have removed ourselves some distance away from the ‘Mt Bitihorn’, we may get a decent picture of this particular mountain.
Bilde 704bJeg kaller dette en ‘turist-felle’, for her sitter representanter for den norske urbefolkningen – samer – som selger reinsdyrskinn, horn og en masse andre souvenirer med en kanskje litt ukjent opprinnelse . . .

I call this a tourist trap‘, for here are representatives of the Norwegian indigenous -Sami’ - selling reindeer hides, horns and a lot of other souvenirs with perhaps some unknown origin. . .
Bilde 705bBilde 712bOg et levende reinsdyr som kan klappes. En ‘innertier’ for besøkende barn . . .
And a live reindeer that may be fondled.  A home run for visiting children. . .

Bilde 708b Her får vi enda et bra bilde av ‘Stavtjern’.
From here we secure yet another excellent picture of ‘Lake Stavtjern’
Bilde 714bBare en høyde? Nei, ikke ganske!  Ser man litt nærmere på bildet så finner man ikke mindre enn 15 kuer på fjellbeite her oppe på 1100 moh.

Only another hill? No, not quite! Looking more closely at the image, you will find no less than 15 cows on mountain pasture up here at 1 100 m.
Bilde 715bIgjen et bilde av den karakteristiske toppen ‘Bitihorn’, men denne gangen også av det tradisjonsrike hotellet ‘Bygdin Fjell-hotell! Et veldig godt utgangspunkt for en vandring til toppen av Bitihorn, men også i ‘Jotunheimen Nasjonalpark’ en lang rekke andre tur-alternativer.

Again a picture of the characteristic peak bitihorn’, but this time also the traditional hotel Bygdin Mountain hotel! A very good starting point for a hike to the top of
‘Mt Bitihorn’, but also trips into the ‘Jotunheimen National Park’ and a  large number of other trip options.
Bilde 716bOg det er ikke bare Bygdin Fjell Hotell her oppe. I denne svingen ligger f.eks.  ‘Bygdinstøga’, en kafe med utmerket tradisjonsmat. Jeg tror også det er muligheter for en seng om det kniper, og det finnes muligheter for
camping . . .

And it’s not just ‘Bygdin mountain hotel’ up here. In this turn is eg. Bygdinstøga’, a cafe with excellent traditional food. I also believe there are opportunities for a bed at a pinch, and there are opportunities for camping fore those that need it . . .
Bilde 718bIgjen et bilde av den store sjøen ‘Vinstri’ fra en litt annen vinkel -
Again a picture of the big lake Vinstri‘ from a slightly different angle -

Bilde 719bNå står vi rett under ‘Synshorn’ med sine 1475 meter.  Her har jeg faktisk vært oppe på toppen, men det begynner å bli 10-15 år siden :-)  Og jeg skal være ærlig nok til å fortelle at jeg ikke besteg det fra denne siden! Men det finnes en litt hyggeligere metode: Hvis dere ser på den siste synlige telefonstolpen i bildet, så går det herfra en sti opp fjellsiden. den bringer dere inn i noe som heter ‘Fagerdalen’. Her finnes et stort ‘badevann’ med hyggelig temperatur (fordi det ikke er særlig dypt), men det er også mulig å bestige ‘Synshorn’ uten  å stupe i forsøket!

Now we’re just below Synshorn’ with its 4867 feet. And here I have actually been onto the top itself, but it’s nearly 10-15 years ago :-) And I’ll be honest enough to tell you that I didn’t climb it from this side! But there is a slightly nicer way: If you look at the last visible telephone pole in the picture; from there leaves a path up the mountain side. It brings you into something called Fagerdalen‘. (Translated: ‘Beautiful Valley’) There is a large shallow lake with nice temperatures , but it is also possible to climb Synshorn‘ without risking your heart trying!
Bilde 721bNår man er ca 1200 moh så kan man egentlig ikke forvente så mye fra naturens side, men – her vokste sopp. Masse sopp, men i ly for vinden der nede i lyngen. Om den var spiselig skal jeg ikke ta stilling til.

Being at about 4000 feet, one cannot really expect all that much from nature, but - here I found mushrooms. Lots of mushrooms, but sheltered from the wind down in the heather.
Whether it was edible, I haven’t the faintest idea -

Bilde 722bHer oppe hvor jeg står nå, så ser jeg ‘Mefjellet’  med sine 1386 meter opp til høyre. Jeg fortalte dere at ‘Bygdin‘ egentlig var en stor sjø, og her ser dere litt av den. I horisonten svinger den skarpt mot nord og så igjen mot vest. Der blir den kjempestor!  Der blir den  ca 3 ganger så bred og over 9 ganger så lang som hva dere ser i dette bildet!

From where where I stand now, I observe the peak –  Mefjellet’ with its 4573 feet to your right. Then I told you that Bygdin’ was actually a great mountain lake, and here you can see a small part of it. On the horizon it turns sharply to the north, and then again to the west,  becoming about 3 times as wide and over 9 times as long as what you see in this picture!
A true giant!
Bilde 723bDette bildet er tatt på samme sted og med samme motiv, men legg merke til hvordan solyset endrer vårt synsinntrykk ved slike store avstander og panorama-bilder.

This photo was taken at the same location and with the same motive, but please observe how the light from the sun will change our sights at such large distances and in panoramic views.
Bilde 725bOg jeg fant blåklokker der oppe på 1200 moh . . .

And I found ‘Blue bells’ up there at 4000 feet . . .
Bilde 727bLangs bredden av sjøen ‘Vinstri’ går en bomvei ved navn ‘Jotunheimveien‘. Kjører man den i 55 km så ender man opp i Skåbu i Gudbrandsdalen!  Skåbu er forøvrige Norges høyest beliggende permanente bygdesamfunn med sine 920 moh.  Langs bredden av Vinstri har det gjennom årtier vært bedrevet et omfattende fiske, særlig fra det vi kaller Lykkjestølane!

Along the shores of the sea Vinstri’ runs a toll road named Jotunheimveien‘. If you drive it for 55 km, you end up inSkåbu’ in Gudbrandsdal! Skåbu is otherwise Norway’s highest permanent settlement with its 3035 feet abov e sea level.
Along the banks of Vinstri there has been extensive fishing for decades, especially from what we callLykkjestølane’!
Bilde 729bIgjen et bilde tatt mot Bitihorn’, men denne gang ser vi også forbindelseslinjen mellom de to mektige sjøene ‘Bygdin’ og ‘Vinstri': Elven med det uvanlige navnet ‘Vinsteråne’. Også her skal det være et spennende fiske!

Again a picture taken against ‘Mt. Bitihorn’, but this time we also see the connecting line between the two mighty lakesBygdinand Vinstri': The river with the unusual name ‘Vinsteråne’. Also here it should be an exciting fishing!
Bilde 734bDette bildet er tatt med et teleobjektiv og gir derfor ikke de helt korrekte proporsjoner i bildet, men på den annen side gir det et utmerket bilde av hvordan Bygdin Fjellhotell ligger i landskap/natur og med nærhet til selve sjøen Bygdin? Herfra kan man også reise med båten ‘MF Bitihorn’ (named after the mountain peak) Bygdin Fjellhotell – Eidsbugarden Hotell t/r, Bygdin fra ende til ende på et vakkert seilas 2 ganger daglig!
Dessverre var båten i den andre enden av sjøen da vi besøkte Bygdin denne gang.

This photo was taken with a telephoto lens and therefore it doesn’t give  entirely the correct proportions of the picture, but on the other hand does it give an excellent picture of how Bygdin mountain hotel is located in the landscape / scenery and its proximity to the Lake Bygdin? From here you can also travel by boat: MF ‘Bitihorn’ (named aftrer the mountain peak) (Bygdin Mountain Hotel – Hotel Eidsbugarden t/r), Bygdin from end to end on a beautiful voyage twice a day!
Unfortunately the boat was at the other end of the lake while we visited Bygdin this time.
Bilde 740bOg atter en gang: Legg merke til hvordan sol og skygger endrer den visuelle effekt av dette landskapet.

And once again: Notice how the sun and shadows change the visual effect of this landscape.
Bilde 758bMan snakker ofte om ‘After Skiing’, men – i disse dager og med sol fra skyfri himmel, så passer det kanskje å innføre et nytt begrep? ‘Etter turen’?

We often hear the expression ‘After ski’, but these days, with a bright sun from a cloudless sky, perhaps we may introduce a new slogan? ‘After walking’?

Vi håper dere har fått et best mulig inntrykk av norsk natur og da i særdeleshet naturen rundt Bygdin? Dette er også et godt utgangspunkt for de berømte turene over ‘Besseggen’, men når det er sagt så er det mange måter å gjennomføre dem på.

We hope you have obtained a best possible impression of Norwegian nature, and in particular the nature around Bygdin? This is also a good starting point for tours of the famous Besseggen‘, but having said that there are many ways to implement such tours.

Return to INDEX

NB!  Her finner du andre fotoreportasjer fra Valdres-regionen:
Hedre you may find other photo reports from the Valdres region:

Beautiful Valdres
Beitostølen
Vang i Valdres
Etnedal
Valdres
Return to Valdres, Valdres . . .
Landmark Gård, N.Aurdal
Under the weather -
Ryfoss, Vang
Reinli stavkirke
Bagn
Aurdal
Nes i Ådal
Lomen stavkirke
The End of the Day
Fagernes
Through the night
The changing mountains

 

 

 

 

 

Posted in OPPLAND, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Heggenes (Øystre Slidre)

Tanken var å lage en liten reportasje fra et par distrikter i den øvre del av Valdres, men på veien dit fant vi noen vakre motiver som vi føler bør bli sett
av flere?

The idea was to produce a couple of photo reports from the upper part of Valdres, but on our way we discovered a couple of motives that we’d like to share?
Bilde 682bMellom veiene som fører til henholdsvis Vestre og Øystre Slidre går det en ås eller fjellrygg, og jeg er ikke sikker på hva den heter så langt øst som her? Lengre mot vest tror jeg den heter ‘Langfjellet’, men er faktisk ikke sikker på dette? Her er i alle fall et panorama mot denne ryggen!

Between the roads leading to Eastern and Western Slidre there is a hill, or a mountain ridge, if you will. And I’m not at all sure what name it has as far east as we are now, but further to the west I think it’s called ‘Langfjellet’ (The long Mountain), but I’m not at all sure about this! At any rate, – here’s a panorame towards that ridge.

Bilde 683bLike utenfor Heggenes sentrum kan man kjøre bilen ut i veikanten. Her kan man også nyte medbragt mat og drikke mens man nyter naturen . . .

Just outside the center of Heggenes you may stop your car alongside ‘Heggefjorden’. It’s possible to sit down enjoying  what ever food and beverages you bring with you while you
take it all in. . .
Bilde 686b
Bilde 685b  Og det er vakker natur i alle retninger du ser. Og et flott lite avbrekk i en ellers lang biltur.

It’s beautiful nature which ever way you look. And a nice break in an otherwise long road trip.

Return to INDEX

Posted in OPPLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

One early morning . . .

Ved en tilfeldighet våknet jeg tidlig! For å være nøyaktig: kl. 05.35 !
Solen var i ferd med å gi oss en ny dag med ‘blanke ark med fargestifter til’, men mitt kamera lå i kjeller’n! Søvndrukken ravet jeg ned trappa og grep kameraet, men – det hadde selvsagt macro-objektivet fra i går montert.

Dyrebare minutter gikk tapt og jeg bannet varmt da stortåa møtte et stolbein ganske uventet. Beit meg i leppa og styrtet mot kjellertrappa. Nå sto det om sekunder. Igjen fikk ankelen et ublidt møte med et trappetrinn og jeg hold på å knuse hele kameraet, men det holdt! Puh! Smerten jog gjennom beinet!
(Burde bare ha lagt meg igjen, men så var det dette motivet . . .  For sent?
Eller holdt det akkurat så vidt?  Det må du avgjøre!

Bilde 638bBy pure chance, I woke up early! To be precise: at. 05.35 precisely!
The sun was about to give us another new day with blank sheets with crayons to go with it‘, but my camera happened to be down in the basement! Sleepy I staggered down the stairs and grabbed the camera, but , of course, it had still my macro lense from yesterday  mounted.

Precious minutes were lost and I swore under my breath when my toe met a chair leg quite unexpected. Bit my lip and hooked my ankle underneath a step of the basement stairs. Now time was precious!. Again my ankle got an unpleasant encounter with a step and I nearly smashed my whole camera into the brick wall. The pain raced through my leg!
Why didn’t I just go back into bed? But then there was this motive . . .
But I believe I just made it! Whew!  Or did I?  You be the judge!

 

Return to INDEX

(Should only have put me on, but then there was this designToo late?
Or kept it just barely? You have to decide!
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 8 Comments

The Featherweight Match!

Når det kommer til kamp innenfor insektenes verden, så er det som oftest edderoppen som trekker det lengste strået, men – ingen regel uten unntak! En liten edderkopp var på vei over stuegulvet  og plutselig ble den angrepet av en aggressiv veps -

When it comes to batteling it out within the insect world, it’s usually the spiders that leave the fight victorious, but – there is no rule without exeptions! A small spider was walking across our living room floor when it was suddeenly attacked by an aggressive wasp  . . .
Nye bilder 277b Det var knapt tid til planlegging eller strategi -
There was no time for panning or strategy -
Nye bilder 274En kvikk ‘Nelson’ og fallseier i første runde -
A quick Nelson and a fall victory in the very first round
Nye bilder 284Og det hele var over nesten før det hadde begynt. Snakk om ‘rått parti’
And it was all over nearly before it had begun. An  uneven fight indeed!

Retur INDEX

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 3 Comments

A Cup of Sunshine

Det er nesten ikke noe som er så gult som en skikkelig ‘smørblomst’!

Bilde 498bThere is nothing quite as yellow as a real buttercup!

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 3 Comments