Evening Atmosphere

Enda en dag går mot sin slutt og solens siste stråler gir oss et løfte om en ny dag – enda litt nærmere Julen!  Det er også en anelse av vinter i kveldsluften med et par minusgrader og en halv tomme med ekte snø!  Snart nå!
Aftenstemning 001bAnother day is ending and the last rays from a descending sun holds promises of a
new day – still closer to a coming Christmas.
There is also a slight hint of winter in the evening air, holding a couple of degrees on the cold side and half an inch with real snow!  Soon now!

Return INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

November evening

En helt vanlig novemberkveld ringte min telefon: ‘Du bør ta med deg kameraet og komme de deg ut!’ Naboene mine har etter hvert våknet til hva jeg holder på med og de passer på når noe skjer . . .
Jeg oppdaget jo fort at jeg igjen var ute i siste liten, men det gjør egentlig ikke så mye. Jeg får litt dypere farger ved dårligere belysning.
Bilde 008bOn an quite ordinary November evening my telephone rang:
‘You ought to get out here! And bring your camera!
My neighbours have discovered what I’m doing an d it doesn’t take much to make my phone ring . . .
And pretty fast I discovered that once more I was kind of late. Hovever, it doesn’t matter all that much since I’m getting deeper colors when the sun is extra low on the horizon.
Bilde 010bOg for at dere skal få med dere et helhetsinntrykk, så legger jeg inn et vertikalbilde som tar inn skybildet i full høyde!

And to give you a total impression of the whole thing, I’ll treat you to a vertical frame that catches the sky in full height.
Bilde 013bDet er kanskje best at jeg skyter et skudd av selve soleglansen før den forsvinner under horisonten?

Perhaps I’d better shoot the solar glare before it disappears underneath the horizon?
Bilde 015bSolen har forsvunnet, men den lyser fortsatt opp skyene rett over hodet mitt!
The sun has all but disappeared, but the light is still lighting up the skies just above my head.
Bilde 018bDagens siste stråler . . .
The last rays of the day . . .
Bilde 019bJeg står like ved Røyken kirke, og de flotte røde skyene danner en eksotisk ramme rundt den gamle kirken -

I’m standing close by the Roeyken church, and the fantastic red skies create an exotic frame around the old stone church -
Bilde 033bDet ble visst alt for idag? Og hvem vet vel hva morgendagen vil bringe?
That seems to be it for today? But who knows what tomorrow will bring?

Return INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 23 Comments

Drammen – ‘The City on the River’

Det er lenge siden jeg laget et antall fotoreportasjer fra Drammen, men av en eller annen grunn har de blitt glemt, og derfor vil jeg på denne måte forsøke å vekke dem til live igjen!
Det synes jeg faktisk Drammen fortjener?!

It’s quite some time since I made a  number of photo reports from Drammen, but for some reason they seem to have been lost in eternity. That’s why I feel compelled to try to bring them back to life?
I think ‘the city of Drammen’ deserves that?!
Picture 434I dette bildet ser dere bygningskomplekset som går under navnet’Papirbredden’ og som er noe av den nyere bebyggelse i Drammen. Tvers over elven går broen ‘Ypsilon’ – også kalt ‘Y-brua’ som forbinder ‘Bragernessiden’ med ‘Strømsø’. Brua fikk i 2008 ‘the European Steel Bridge-prisen.

In this picture you’re seeing the buildings that is called ‘ The Paper banks’ which includes some of the newer buildings in Drammen.
Across the river: The bridge ‘Ypsilon‘ – also called ‘the Y-bridge’ wich connect the Bragernes bank with the ‘Stromsoe-side.  In 2008 the bridge was awarded ‘ the European Steel Brigde-prize’.
Picture 366bModerne kunst omkranser elvebreddene på begge sider av Drammenselva.
Modern art decorate the banks both sides of the Drammen river.
Nye bilder 134Og her ser dere den gamle bybrua i skjæret av en synkende sol.
And here you see the old city bridge in the light of a descending sun.

Hvis dere ønsker å se flere bilder fra Drammen, så kan dere enkelt aktivere de forskjelige linkene nederst i denne reportasjen.
If you wish to see more of ‘the city of Drammen’, feel free to activate the links underneath:

‘Shift’+:

‘Drammen i vinterskrud’
Drammen in a winter shroud

Drammenselva (28 bilder)
The Drammen River (28 pictures)

Drammen by (36 bilder)
The City of Drammen (36 pictures)

Teaser fra Drammen (3 bilder)
Teaser from Drammen (3 pictures)

RETURN  INDEX

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Midnight Sun across Mjelle

Igjen har vi mottatt et fantastisk bilde fra vår fotograf i Bodø! Det er slikt lys som gjør at fotointeresserte mennesker drømmer om å bosette seg nordpå :-)
Midnattsol Mjelle 00666bAnd yet again we have received a fantastic picture from our photographer in Bodø!
That’s the kind of light that makes people interested in photography dream of settling
somewhere in the North – at least for some time!

Return INDEX

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 25 Comments

Preparing . . .

Nei, ‘Kong Vinter har ikke gjort sitt inntog for alvor ennå, men han har vært på nattlige besøk, fjernet alle spør av høstens farger, tatt livet av alle gjenstridige blomster som hadde trosset hans favntak og lagt igjen en tydelig advarsel: ‘Nå kommer jeg snart’!
Picture 388b
No, King Winter has not yet made his annual appearance, but he has been on a few nocturnal visits, removing all traces of autumn colors, killing off all stubborn flowers that have so far defied his cold embraces and left us a clear warning:I’ll be there – soon ‘!
Picture 389bMen snart er han her!  Og da kan det være godt å være forberedt?  Også på at den yngre del av familien nok vil ut på tur? Og så lenge solen skinner, så kan det jo bli en minnerik opplevelse?

But very soon he’ll be here! And then it might be good idea to be prepared? Also on the fact that the younger part of the family probably will want to explore nature? And as long as the sun is shining upon us, it might turn out to be be a pleasant and memorable experience?
Picture 394bDe stille og til tider mystiske skogtjernene vil være dekket av  hvit snø med tindrende snøkrystaller; en natur i vinterbunad!

The quiet and at times mysterious forest lakes will be covered with white snow and  sparkling snow crystals; a nature in  a winter festival costume!
Picture 398bEnnå kan man spasere inn i skogen forutsatt at man er godt skodd, men snart er det bare ski som gjelder. Nordmann flest skal jo være født med ski på beina? Og da er det snart på tide . . .

As of yet one nay still walk into the woods, assuming that one is well prepared with winter boots, but very soon now it will be ‘skiing only’. Norwegians are supposedly born with skis on their feetAnd now it’s just about time. . .
Picture 406bI  utkanten av Kjekstadmarka ligger ‘Kjekstad Golfklubb‘ hvor de ivrigste trener så lenge det er mulig, men også her er det ‘Kong Vinter’ som har det siste ord. Til høyre i bildet ligger klubbhuset øde og stille mens medlemmene drømmer opm en tidligst mulig vår . . .

On the outskirts ofKjekstadmarka’ lies Kjekstad Golf Clubwhere the hardcore members have been training as long as possible, but even here there it’s King Winter’ who has the last word. To the right in the picture lies the club house deserted and quiet while the members dream of one earliest possible spring. . .

Return INDEX

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Odda – Buardalen

Rett syd for den lille byen Odda finner vi det vakre ‘Sandvinvatnet‘ og på vestsiden av vannet det lille stedet ‘Jordal’ bestående av knapt et dusin hus. Men her starter også den naturskjønne ‘Buardalen‘.
Gjennom den renner ‘Jordalselva’ som har sitt utspring fra Øvre- og Nedre Buarbreen som igjen er armer Folgefonna,- et bremassiv som ligger på ca 1500 meters høyde. (Kart)

00114bJust south of the little city of Odda we find the beautiful ‘Lake Sandvin‘. And on the western banks of this lake a small settlement: ‘Jordal’ including only about a dozen houses. From here starts the fantastic valley called ‘Buardalen‘.  (Map)

Through this valley the Jordal River winds downwards from a couple of glaciers:
Upper- & Lower Buar Glaciers, both arms of the much larger ‘Folgefonna Glacier
located at about 5000 feet.
Buer  11114bFjellene på begge sider av dalen strekker seg opp til ca 1100 meter og tiden da sollyset trenger ned i dalbunnen er relativt kort – litt avhengig av årstid.

The mountains engulfing the valley reaches approximately 3300 feet, and the time the sun actually reaches the valley floor is somewhat limited – depending on the time of the year.

Return INDEX

 

Posted in HORDALAND, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

Reisæter – Vikebygd

Dette vakre bildet er fanget av enda en ny SN-fotograf og er tatt fra fra Reisæter nær Vikebygd (Utne) over Sørfjorden i Hardanger i retning Espe på østsiden av fjorden.
00214bThis beautiful frame has been caught by yet another new ‘SeeNorway-photographer’ and was shot from Reisæter close to ‘Vikebygd’ (Utne) across the ‘Sørfjord’ in the direction of Espe on the eastern bank of the fjord.

Return INDEX

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments