Høststemning på Møre

Igjen kommer et par nydelig bilder fra Ålesundsområdet! Denne gang er det en stille stund ved Røssevoldvannet som er sikret for ettertiden . . .
P1070185b
P1070178bAgain a couple of fantastic pictures arrived from the area around ‘Ålesund’.
This time there is a quiet moment on the banks of ‘Røssevoldvannet’ which has been preserved for all times to come . . .

Return to INDEX

Posted in MØRE & ROMSDAL, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

The place to be -

Det handler om å være på rett sted til rett tid, og det var i sannhet vår lokale fotograf i Ålesund denne dagen!
P1070169bIt’s all about being in the right place at the right time!  And that’s where our local photographer in the Ålesund area just was! What a scoop!

Posted in MØRE & ROMSDAL | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Gran – Sentrum

Gran er den største kommunen i det området vi vanligvis omtaler som ‘Hadeland’ og Gran sentrum vil snart kunne oppfattes som en liten by. Selve veien gjennom Gran er også under en omfattende oppgradering.
I Gran kommune bor ca 13 600 mennesker fordelt på 756,6 kvadratkilometer, men idag tar vi kun for oss Gran sentrum!

Gran is the largest municipality within the area we usually call ‘Hadeland’, and the Gran centrum will soon evolve into a small city. Even the road leading through Gran is undergoing a major upgrading!
In the municipality of ‘Gran‘ live approximately 13 600 people sharing a total of
756,6 sq.km, but today we are concentrating on the ‘Gran centrum’ only!
Bilde 752bDette bildet viser Gran som en jordbruksbygd, men gjennom dette bildet går også grensen mot nabokommunen ‘Lunner’, men akkurat hvor greier vi ikke å påvise nøyaktig. Selve tettstedet ‘Gran’ er ikke inkludert på dette bildet, men det ligger helt inn mot venstre
bildekant. Legg merke til plasseringen av den lille fjellknatten i venstre del av bildet som ligger rett ovenfor Gran sentrum!

This picture shows Gran as a agricultural village, but through this picture we also find the border between Gran and the neighboring community Lunner’, but exactly where it goes, we cannot detect accurately.
The village of Gran’ is not included in this picture, but it is located at the very left
of this picture. Please note the location of the small hill top in the left part of the image which is directly above the Gran centrum’!

Bilde 754bDet er opptil flere kjøpesentere i Gran sentrum. Her viser vi ‘Smietorget‘ med over 20 butikker og andre aktører innenfor næringslivet og et trivelig sted for alle Grans innbyggere å ferdes!

There are several shopping centers in Gran center. Here we show Smietorget’ with over 20 shops and other service inustries and a pleasant place for all Grans residents to visit!
Bilde 755bHer tar vi en kikk opp den gamle hovedgaten i Gran: ‘Storgata’.
Here we take a peek up the old main street in Gran: ‘Storgata’.
Bilde 756bHer ser vi ned ‘Smiegata’ som svinger rundt ‘Smietorget‘ og fortsetter opp til den lokale jernbanestasjonen.

Here we see the Smiegata” which turns around Smietorget” and continues up along the railway line to the local train station.
Bilde 757bEt lite stykke opp i ‘Storgata’ passerer vi DnB, men Sparebank 1 har også kontorer her på Gran!

A little bit into ‘Storgata’ we are passing the office of DnB, but ‘Sparebank 1′ also has an office here at ‘Gran’.
Bilde 758bLenger oppe i Storgata passerer vi ‘Hidemgårdene‘, men nå begynner lyset å bli dårlig . . .
A bit further up the street we pass the ‘Hidem buildings’, but now the daylight is letting us down . . .
Bilde 760bElektro-giganten ‘Expert‘ har etablert seg her på Gran på den andre siden av hovedveien.
Det er verdt å merke seg at det også bygges moderne blokkleiligheter her på Gran og utviklingen går svært fort. En av årsakene er antagelig at det er relativt kort vei herfra til Oslo Lufthavn – Gardemoen’

The electrical giant Expert’ has established itself here in Gran on the other side of the main road. It is worth to notice that there are also built modern apartments blocks on ‘Gran’ and developments are very rapid.
One reason probably being the relatively short distance from here to  Oslo Airport - at ‘Gardermoen
?
Bilde 762bOmtrent midt i Gran sentrum ligger den nye ‘Hadeland vg. skole’ med sine 930 elever og 19 000 kvm areal!

Just about in the middle of the Gran center lies the new Hadeland High School with its 930 students and 19 000 sq.meters area.
Bilde 763bIkke langt fra skolen finner vi et annet kjøpesenter: ‘Granstunet‘ med ikke mindre enn 30 butikker!

Not far from this school we find another shopping mall: ‘Granstunet Shoppingcenter’ with no less tha 30 different stores.
Bilde 764bEt lite industribygg i sentrum som yter dekk-service.
A small business in the centrum of ‘Gran’ offering tyre services.
Bilde 765bOg enda et shopping center, denne gangen COOP Extra i samarbeid med ‘Biltema‘.

And yet another shopping center, this time it’s the grocery chain COOP working with
‘Biltema’
Bilde 766bEn av Norges største dagligvarekjeder: KIWI er også her i Gran.
Also one of the largest grocery chains in Norway: ‘KIWI’ is to be found here in ‘Gran’.
Bilde 767bOg hvis Kiwi er her, så må selvsagt også konkurrenter som SPAR og
REMA 1000 være her ?

And if KIWI is here, then, of course, the competitors like SPAR and REMA 1000 must also be here?
Bilde 768bOg byggefirmaet ‘MAXBO’, en av Norges største aktører i sin bransje; selvsagt er de å finne på Gran!  I sum blir dette travelt og levende samfunn hvor utviklingen vil komme til å skje raskere enn i mange andre områder. Og for å sitere en ikke helt ukjent norsk visekunstner:
‘Og snart var det anlagt en liten by’!

And the construction company MAXBO’, one of the biggest players in the industry; Of course, they are established here at Gran! In sum, this is a busy and vibrant community where development will happen faster than in many other areas. And to quote a not entirely unknown Norwegian artist composer:
And soon there was a little city out of nowhere !’

Det vil nok komme flere bilder fra Gran, men – ikke umiddelbart. For nå går vi mot kjølige tider og trærne griner nakne mot himmelen. Da blir det mindre fotografering. . .

There will be more pictures from Gran, buty not just yet!  We are approaching the cold season with naked trees against a grey sky, and somehow I don’t take as many pictures during this spell . . .

Return INDEX

 

 

 

Posted in OPPLAND, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Lunner

Lunner kommune er i flateinnhold er relativt beskjeden kommune (291,8 kv.km) og grenser i syd til Nittedal (Akershus), i øst mot Nannestad (Akershus) , i vest mot Jevnaker og i nord mot Gran. De to siste kommunene ligger i Oppland slik Lunner også gjør. I kommunen bor det nesten 9000 mennesker!

Lunner municipality in surface area is a relatively small municipality (291.8 sq.km) and  borders to the south towards ‘Nittedal’ (Akershus), to the east towards Nannestad (Akershus), in the west to Jevnaker and north towards Gran. The last two municipalities also located in Oppland as Lunner also does. The municipality is home to nearly 9,000 people!

Bilde 653b
Lunner kommune er en utpreget jordbruksbygd men med tilgang til mer urbane områder som Roa, Grua og kanskje Lunner og Harestua, og ligger sentralt plassert på Hadeland med kort vei til f.eks. Oslo Lufthavn  (Gardermoen). Det er da heller ikke så veldig langt til f.eks. Oslo. Da er grenseoppgangen til de omkringliggende distrikter noe mer diffus.

Lunner municipality is a typical agricultural district, but with access to more urban areas
as Roa, Grua and perhaps Lunner and Harestua, and is located in the Hadeland area close to t.ex. Oslo Airport (Gardermoen).  Thus, it is  not very far from the city of Oslo either.
The lines between local areas within the area may be somewhat more diffuse.

Bilde 649bMitt åpnings bilde er tatt fra kirkebakken ved Lunner kirke som vi ser et bilde av her.  Lunner kirke var opprinnelig en langkirke bygget i stein ( ca 1100), men ble engang rundt 1780 bygget om til et såkalt ‘korskirke’. Tårnet ble i den anledning også modifisert. Kirken rommer idag 320 personer.

My opening picture is taken from the church ground at Lunner Church that we see a picture of hereOriginally a church built in stone ( About 1100), but around 1780 it was modified to a so called ‘cross church’  On this occasion the tower was modified as well. Todau the church seats 320 people.
Bilde 769bDette er et bilde fra Kalvsjøtjernet ikke langt fra det man kaller Lunner Centrum.

This is a picture from a lake called ‘Kalvsjøtjernet’ locatged not very far from what is called ‘Lunner Centrum’
Bilde 773bStortjernet ligger litt lenger vest i kommunen, ikke så langt fra grensen til Jevnaker.
‘Stortjernet’ lies a bith further towards west, not far from Jevnaker.
Bilde 774bOg dette benyttes som et utfartssted på fine sommerdager. Her er det lagt til rette for bading, grilling og andre aktiviteter.
Bilde 750bAkkurat hva det heter hvor dette bildet ble tatt, er jeg sannelig ikke helt sikker på. Men jeg likte motivet, og dessuten var det anledning til å parkere -

What this place is named, I’m not at all sure, but I lioked the motive. Besides I could park my car relatively safe for traffic -
Bilde 657bJeg er tilbake i det som heter ‘Lunner Sentrum’, men som gradvis blir mindre og mindre et ‘sentrum’ bebyggelse øker mest nede i dalbunnen, særlig rundt Roa/Grua. Her er lokalene til dagligvarekjeden KIWI.

I’m back in what’s called ‘Lunner Centrum’ which gradually seems to be less of a center day by day? The reason being the building activity seems to grow  more rapidly down on the valley floor and especially around ‘Roa’ and ‘Grua’. These are the offices of the grocery chain KIWI.
Bilde 656bHer får vi et blikk ned hovedgaten i ‘Lunner sentrum’, og som dere sikkert ser: Det er ikke så veldig mye trafikk her!

Herte we may take in the main street through the ‘Lunner ceentrum’. And as you may surely observe: There isn’t much traffic here!
Bilde 655bUnderetasjen i dette huset har blitt ombygget til restaurant! Yan Shi Restauranthus!

The ground floor of this house has been renovated to be used as a restaurant:
Yan Shi Restaurant House (No less)
Bilde 654bOg det lokale kirkesamfunnet på Lunner har sine kontorer her.
The local church has its office here.

Dessverre skyet det over og fotografering måtte avbrytes. Jeg mangler fortsatt en del bilder i denne reportasjen, og de vil bli forsøkt tilført så snart det er praktisk mulig. I mellomtiden publiserer vi hva vi har fått på plass.

Unfortunately the weather clouded and we had to terminate the photography before finished. There’s still another dozen pictures to be taken, and we will try to get them for you as soon as possible. Meanwhile we publish what we’ve gotten so far.

Return to INDEX

 

 

Posted in OPPLAND, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sol – kanonen

Et litt uvanlig skue på en vanlig ettermiddag. Man skulle nesten tro at noen eksperimenterte med et hemmelig våpen? En slags fremtidens ‘solkanon’?
Bilde 538b A perculiar sight in a normal afternoon by ‘the Drammensfjord’. You’d think someone was experimenting with a ‘solar energy’,  a ‘solar gun of the future’?

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Krokkleiva – ‘Dronningens Utsikt’

Samtidig med vårt besøk på Sundvollen besøkte vi ‘Dronningens utsikt’, og vi kan bare igjen beklage at den varslede solen aldri viste seg slik den burde :-) Men til tross for en manglede sol og dertil disig horisont, så håper vi at dere alle får et best mulig inntrykk av utsikten her oppe fra Krokkleiva?
Bilde 700bAt the time of our visit to  Sundvollen we visited the Queen’s View‘, and we can only yet again regret that the forecasted sun never appeared the way it should have :-)
But despite the lack of direct sun and furthermore a hazy horizonwe hope that  you all will get the best possible impression of the view from up here at Krokkleiva?

Bilde 702bI forrige reportasje (Sundvollen) nevnte vi ‘Vik‘ som det administrative senter i Hole kommune, og her oppefra kan vi se Vik inne i disen øverst i bildet og litt til høyre for midten.

In the previous report (Sundvollen) we mentioned Vikas the administrative center in Hole municipality, and  from where we stand we may seeVik’  at the top of the picture  – in the haze – and slightly to the right of center.
Bilde 703bHer oppefra får vi ogsså et innblikk i det tidligere omtalte Sundvolden Hotel’s beliggenhet i landskapet. Man har da teleoptikk! :-)

From up here we’re also getting a birds view of the previously mentioned ‘Sundvolden Hotel’ and the way it’s located in Sundvollen. We do possess a zoom lense :-)
Bilde 711bHer oppe på toppen finner vi også ‘Kleivstua‘ med en rekke utleiemuligheter, overnatting- og serveringskapasitet. Samtidig er dette et utmerket utgangspunkt for dem som elsker turer i naturen, for her ligger Krokskogen like utenfor døra . . .
Jeg burde kanskje ha vist dere noen bilder fra Krokskogen når jeg først var her, men været var dessverre ikke helt optimalt for denslags. Egentlig burde man bo her et par dager og dermed kunne benytte solrike perioder til akkurat denslags, men det får bli neste gang sjansen byr seg -

Up here on the top we find Kleivstuawith a number of rental opportunities, accommodation- and serving capacity. At the same time this is an excellent starting point for those who love nature walks, for here  ‘Krokskogen’ is just outside the door. . .
Perhaps I should have shown you some pictures from Krokskogen since I was here, but the weather  unfortunately was not quite agreeable for thisI really ought to stay here a few days’  thus be able to utilize sunny periods to nature photography, but there‘ll come a ‘next time’, I hope  -
Bilde 708bHer er en av hyttene man kan leie og flere ligger like bak -
Here is one of the cabins across the lawn andf several more just behind it!
Bilde 713b Vi har  ruslet inn i restauranten på Kleivstua. Til høyre har vi en fantastisk utsikt, men fordi det var relativt mørkt inne og veeeldig lyst ute, så ble ikke fotografering mot vinduet prioritert! :-)

We walked into the restaurant at Kleivstua. To the right we have a great view, but because it was fairly dark inside and veeery  much lighter outsideshooting towards the window wasn’t a priority:-)

Bilde 716bVi gjør likevel et forsøk – mot bedre vitende!
Against our better judgement we’re still making a try! (No good)
Bilde 714bEn usedvanlig hyggelig ledelse foretok en rask liten omvisning i den gamle avdelingen:
Gammelt og nytt -side ved side!

An exceptionally nice management enabled a quick little tour of the old section:
Old and new – side by side!
Bilde 717bKleivstua har også en ‘gammel avdeling’ og her slår bonderomatikken imot oss

Kleivstua also has an old sectionand here the romantics of the old days meet our eyes.
Bilde 718bTenk dere denne scenen med kaffe avec og fyr på peisen?
Imagine this scene with a coffe avec and a few burning logs in the fireplace?
Bilde 720bFor dem som ønsker seg en rolig stund med en god bok . . .
For those wishing for a quiet hour and some good litterature . . .
Bilde 725bpgDisse siste bildene er tatt fra stedet som heter ‘Dronningens utsikt‘!
Er det en ‘Kongens utsikt‘? Selvsagt, men da må man ut i terrenget og vi hadde rett og slett ikke tid nok idag!

These last pictures have been taken from the place called ‘The Queens View’
Is there a ‘Kings View’? Yes, of course, but then we have to enter the terrain and as our time was limited, may be next time!
Bilde 729bTenk dere en stille vinternatt med stjernehimmel og alle lysene langt der nede. Hvilket motiv!  Og kanskje griper jeg en gang anledningen . . .

Imagine a quiet winter night with starry sky and all the lights far below. What motive! And may be I’ll once seize such opportunity. . .

Return INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Hole – Sundvollen

Bilde 726bHvem har vel ikke hørt om Sundvollen?  I alle fall her i Norge? Til å begynne med kan vi fortelle at Sundvollen og Vik er et tettsteder i Hole kommune.  Selve administrasjonen ligger i Vik på vestsiden av Holsfjorden, mens Sundvollen ligger på østsiden. Kommunen som helhet har ca 6500 innbyggere hovedsakelig fordelt på Vik og Sundvollen, men også en del i boligområder på Røyse, Steinsåsen og Sollihøgda.

Who hasn’t heard of Sundvollen? At least here in Norway? For a start - Sundvollen and Vik are the two main residential areas in Hole. The municipal administration is located in Vik on the wester side of the ‘Holsfjord’ while Sundvollen is located on the east side. The municipality as a whole has about 6500 inhabitants, mainly  divided between Vik and Sundvollen, but there are also some residential areas at Røyse, Steinåsen and Sollihøgda.
Bilde 697bI avkjøringen til Sundvollen har Esso etablert seg.
By the turn off to Sundvollen Esso has estasblished itself.
Bilde 698bOg det er selvsagt en liten dagligvarebutikk på stedet.
And of course there is a grocery store in the area.
Bilde 660bMen hjørnestensbedriften på Sundvollen er uomtvistelig ‘Sundvolden Hotel’, et kurs- og kongresshotell som har ligget her siden 1648 !!! En rekke omfattende utbygginger og moderniseringer har bragt hotellet dit det er idag.
Et moderne kuts- & konferansehotell bare èn
times reise fra Oslo!

But  the cornerstone  at Sundvollen is indisputable Sundvolden Hotel’, a conference and convention hotel that has been here since 1648 !!! A number of comprehensive developments and modernizations has brought the hotel to where it is today.
A modern conference hotell only one hour away from Oslo!
Bilde 661bOgså idag foregår det moderniseringsarbeider i området og det ble nødvendig med litt ‘kreativ fotografering’ for å få brukbare bilder.
Denne bygningen er forresten det opprinnelige hotellet, men idag uendelig mye større!

Even today there are modernizing works going on within the area, and it became necessary with a bit of creative photography to get the pictures I wanted.
This building, by the way, is the original hotel, but today extremely much larger.

Bilde 662bDette er noen bilder fra lobbyen i det nye Sundvolden Hotel.
This is a few pictures from the lobby/lounge in the new Sundvolden Hotel.
Bilde 663bBilde 664bjpgDette er  fra baren som nok er mer stemningfull utover kvelden -
This is from the bar, which is probably more atmospheric later in the evening -
Bilde 666bBilde 667bJeg måtte bare ta et ekstra bilde av denne høyst spesielle bordplaten -
I only had to take an extra picture of this rather special table top -

Kan du huske terrordagen i Oslo (22 juli 2011) hvor 69 unge mennesker ble drept og 66 såret på Utøya? Det skjedde ikke langt herfra, og det var på nettopp Sundvolden Hotel hvor de overlevende og deres nærmeste familie ble innlosjert.

Can you remember the terror day in Oslo (22 July 2011) where 69 young people were killed and 66 wounded on Utøya? It happened not far from here, and it was just at Sundvolden Hotel where the survivors and their immediate families were accommodated.

Bilde 668bDet er bygget en stort kunstgalleri rett ovenfor hotellet, og det er kunstnerisk utsmykning av området.

A large art gallery has been built just opposite the hotel, and there are artistic decorations of the area.
Bilde 669bSom for eksempel denne!
Like for instance this one!

Bilde 671bHer er hotellet sett fra baksiden og hvor man kanskje får et bedre inntrykk av størrelsen?

Here a shot from the back of the hotel, and where it’s possibler to getg an impression of dimensons
Bilde 672bUt mot fjorden ligger en lavvo for spesille anledninger.
Towards the fjord there is a ‘lavvo’ for special occasions.
Bilde 673bKanskje får man et bedre inntrykk av hotell og beliggenhet i dette bildet?
Perhaps it’s possible to get a better impression of the hotel and it’s location through this picture?
Bilde 674b‘Holsfjorden’ lå speilblank denne dagen, men solen som var varslet uteble helt. Riktignok oppdaget jeg en og annen  liten blå flekk på himmelen, men aldri der jeg oppholdt meg!

The ‘Holsfjord’ was just like a mirror that day, but the sun (which was forcasted) never appeared! Yes, I spotted a small spot of blue in the sky once in a while, but never where I was at!
Bilde 675bSå det kunne blitt men kjedelig dag om det ikke hadde vært for høstfargene som nå virkelig etablerer seg i landskapet. Også var det denne disen da . . .

It could have been but dull today if it hadn’t been for the fall colors now truly establishing themselves in the landscape. Then there was this haze . . .
Bilde 677bHvis du ikke eier en alt for stor båt, så er det faktisk mulig å ‘krabbe’ under denne brua, men det kan være lurt å holde øye med vannstanden . . .

If you do not own  too large a boatit’s actually possible to crab’ under this bridge, but it may be wise to keep an eye on the water levels. . .
Bilde 678bDette er et utsnitt av bebyggelsen på vestsiden av Holsfjorden.
This is a shot of the housing on the west side of the ‘Holsfjord’
Bilde 681bOooops!  Denne karen gjorde alt han kunne for å bli sett og dermed unngå å bli tråkket på. Og han lyktes med det, men – hvordan kan noe vokse her? Her er jo bare stein og atter stein?

Oooops! This little guy did his utmost to be seen. Not to be stepped on! And he succeeded!  But how does he make a living? How?! Her’s only stones and even more stones, yet – here he is!
Bilde 683bOg når jeg ser meg rundt, så var han langt fra alene? Denne vesle bjerka beviser at alt er mulig dersom man bare ønsker det hardt nok?

And when I looked around, he was far from alone? This small birch proves that anything is may be possible if you just want it badly enough?
Bilde 686bDe handler tilsynelatende om å ha tilstrekkelig  tro på seg selv? At man får til det man har satt seg fore?  Jeg vet ikke hva slags rotsystem denne krabaten bruker, men effektivt er det tilsynelatende ?

Seemingly it’s all about believing in oneself? That you can make it, and that you can succeed! I have no idea what kind of roots this guy uses, but it’s undisputedly an effective one?!
Bilde 688bHer ser dere Holsfjorden mot nord med noen små øyer . . .
HYere you see the ‘Holsfjord’ towards north with a number of tiny islands.
Bilde 690bDet blanke feltet til høyre i bilder er det nye taket man legger på Sundvolden Hotel.
The reflection you may se to the right in thiss picture, is the new copper roof tiling mounted on Sundvolden Hotel.

Bilde 691bBebyggelse på Holsfjordens vestside.
Housing on the west side of the Holsfjord.
Bilde 693bDet er noen blå flekker der oppe, men de kom aldri der jeg var. Uansett er naturen vakker nå om høsten.
Og jeg føler at noen ser på meg . . .?

There are a few blue spots up there, but they never came where I was. Anyhow – the nature is beautiful this time of the year!
And I feel sombeody keeping track of my movements . . .?
Bilde 696bAh! ‘Nysgjerrige Joe’! Klart man bør følge med på hva som skjer i nabolaget!
Aw! ‘Curious Joe’!  Of course, one ought to keep track of things in the neighbourhood!

Men da benytter både jeg og Joe til å takke for selskapet.  Neste tur går til toppen av åsen!
But then I’ll use this opportunity (and on behalf of ‘Curious Joe’) to thank you all for your company. Our next trip goes to the top of the hill. Stay tuned!

Return INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments