Jevnaker

Litt nord for Hønefoss, og i sydenden av den lange ‘Randsfjorden’, ligger et koselig lite tettsted ved navn ‘Jevnaker’. Både tettstedet så vel som vedkommende kommunen bærer samme navn. Vi nærmer oss stedet fra en posisjon litt høyere oppe i terrenget -

Just north of the city ‘Hønefoss’, and by the southern end of the long lake named ‘Randsfjorden’, lies a nice little settlement called ‘Jevnaker’. Both the settlement as well as the municipality itself have the same name: ‘Jevnaker’!
We are approcahing the settlement from a position  above most housing -
Bilde 550bJevnaker er en relativt liten kommune. Det samlede areal er på 225 kv.km og her bor det i underkant av 6500 mennesker, men nærheten til Randsfjorden gjør det til et trivelig sted å bo.

Jevnaker is a realively small municipality. The total area includes 225 sq.km and here live
slightly less than 6500 people. However, the closeness to the lake ‘Randsfjorden’ makes it a very pleasant plase to live.
Bilde 551bBilde 552bDette er faktisk ikke hovedgaten i Jevnaker, men hovedåren fra øst (Lunner, Brandbu og Gran)
This is actually not the main street of Jevnaker, but the main road from the East: (Lunner, Gran and Brandbu)
Bilde 553bOg da hører det med at man bør ha en bensinstasjon omtrent her?
And then it’s kind of obvious that a gasoline station would fit in nicely just here?
Bilde 554bI Jevnaker er det to kirker: Jevnaker kirke og Randsfjord kirke. Dette er sistnevnte! Kirken ble bygget i 1916 og har plass til 340 mennesker

There are two churches in Jevnaker:  ‘Jevnaker Church’ and the ‘Randsfjord Church‘.
This is the latter. The church was built in 1916 and seats 340 people.
Bilde 556b
Bilde 558bLike ved siden av Randsfjorden kirke ligger den lokale barnehagen.
Close by the Randsfjord church we find the local kindergarten.
Bilde 559bHer et gatebilde fra Jevnaker.
Here a street picture from Jevnaker.
Bilde 560bOg snart er vi på torvet i Jevnaker sentrum. Her finner vi ogtså en rommelig parkeringsplass og det lokale Rådhuset i Jevnaker kommune.
Bilde 562bSoon we have arrived at the marketplace and alongside it the City Hall of the
municipality of Jevnaker and a roomy parking lot.
Bilde 563bDet er lite av spesielle bygninger i Jevnaker, så for at dere skal kunne danne dere et inntrykk av stedet, så har jeg vandret litt rundt og klikket av noen tilfeldige bilder.

There isn’t many buildings in Jevnaker of ‘special importance’, so in order to enable you tpo obtain an impression of the place, I’ve been strolling around the place clickin off a number of individual street pictures . . .
Bilde 564bBilde 565bBilde 566bBilde 567bBilde 568bDet var her nede ved bredden av Randsfjorden jeg fant denne merkelige bjerka som altså hadde betydelig mindre blader ann alle de andre trærne i området. Og hvis du lurer på hvorfor, så finner du forklaringen her.

It was down here by the banks of the Randsfjord I found this peculiar birch with no leaves at all, while the surrounding trees had plenty. If you want to know why, you may read the explanation here!
Bilde 574bHer har jeg tatt et bilde tvers over en vik i Randsfjorden.
Here I’ve taken a shot across a small innlet in the Randsfjord.

Bilde 575b Vi ser at høstfargene  så vidt har begynt å farge naturen her nede i lavlandet. Høyere oppe i fjellet har det vært høstfarger i flere uker allerede!

We observe that the colors of fall have just started to color the leaves in the lower regions.
Higher up into the mountain sides there have been fall for several weeks already!
Bilde 576bBilde 577bDet er kanskje også på tide å tenke litt på dette med å få båter ut av vannet? Det er riktignok varslet en ‘indian summer’ som skal vare frem mot jul, men man kan aldri være helt sikker. Og plutselig en dag er det for sent . . .

And I guess it’s time to prepare for the cold season and get the leisure crafts out of the water? The forcasts sxay that we’ll be having an ‘idian summer’ lasting to Christmas, but you may never be sure about the weather this time of the year.
And one morning it will be too late . . .
Bilde 578bBilde 580bJeg nevnte at det kunne være trivelig å bo på Jevnaker, og da tenkte jeg i første rekke på å bo omtrent slik -

I mentioned that it could be nice to live at a place like Jevnaker, and then I was mainly thinking about living like this?!
Bilde 581bBilde 583bGrand Shanghai Restaurant!  Hadde jeg sett navnet i telefonkatalogen eller
i en annonse, så hadde jeg antagelig tegnet meg et noe annet bildet på netthinnen enn hva dere ser i dette bildet, men alle steder trenger jo
et navn . . .?

Grand Shanghai Restaurant!  If I’d come across the name in a telephone directory or an advertisement, I would most probably created a picture on my retina slightly different to what you see here in this picture, but – every business needs a name . . .
Bilde 584bJoda, Frelsesarmeen har kontor også her!
Oh yes, The Salvation Army have an office here as well -
Bilde 586bHer ser vi fra  broen i Jevnaker og nordover mot Randsfjorden.
A photo from the bridge against the north towards ‘Randsfjorden’.
Bilde 587bDette er veien sørover til Hønefoss!
This is the road leading south to the city of Hønefoss.
Bilde 589bRett bak oss ligger nå Jevnaker Omsorgs- og Rehabiliteringssenter.
Just behind us we find the Jevnaker Care & Rehabilitating Center.
Bilde 590bDagligvarekjeden REMA er selvsagt representert.
The grocery chain REMA is, of course, eastblished here as well.
Bilde 591bLitt oppe i høyden og med utsikt over Jevnaker finner vi Jevnaker skole.
A little bit into the hillside with a view across Jevnaker we fin the Jevnaker School.
Bilde 593bOg skolen har nettopp fått 2 helt nye kombinerte håndball og basketball baner. Litt høyere opp lå det også en fotballbane med internasjonale mål!

And the school has just received no less than two athletic fields combined for basket ball as well as hand ball. A little higher up there were also a soccer field built after international measurements.
Bilde 594cSå har vi omsider ankommet hjørnestensbedriften i Jevnaker, stedet hvor alle besøkende vil innom: Hadeland Glassverk!

At loing last we have arrivede at the corner stone business of Jevnaker:
‘Hadeland Glassworks; the place where every vistor wants to spend hours . . .
Bilde 596bHer ligger ‘Porselenshuset’
Here lies the ‘porcelain house’
Bilde 597b
Og ‘Glassbutikken’ !
And the glass store!
Bilde 598bOg når alt er stablet i høyden og dessuten påhengt led-lys som skinner i alle retninger, så blir det en liten utfordring til fotografer, men vi gjør så godt vi kan :-)

And when just about evcerything has been piled up, mounted with LED lightning in all directions, it becomes a challenge to us photographers, but we do as best we can . . .  :-)
Bilde 600bBilde 601bBilde 602b
Bilde 604bPuh! Fotografen må ha seg noe å bite i samt en kopp kaffe. Det henter jeg meg her på det lokale bakeriutsalget!

Puh. The photographer needed urgently something to eat and a cup of coffee to go with it!
That is something that may be accomodated at the local cafe & bakery.
Bilde 605bPorselenshuset er smekkfullt av dekketøy i de forskjelligste farger og design. Jeg skal forsøke å gi dere noen smakebiter.

The ‘porclain hut’ was filled with crockery in a wide variety of colors and designs. I’ll try to give you some ideas.
Bilde 642b
Bilde 639bBilde 645bBilde 634bMen – når man ser så mye vakkert dekketøy, så blir man kanskje litt nysgjerrig på hvordan  man faktisk kan produsere denslags? Det ble i alle fall jeg!  Så jeg fikk sneket meg til et lite besøk i selve glassmia der ting foregår og hvor kunst skapes . . .

But – when you may observe this beautiful crockery, don’t you become curious as to how it’s being made? I know I was! So I managed to squeeze myself into the glass hut itself; the place where art is created . . .
Bilde 608bBilde 609bBilde 627bBilde 615bBilde 618bBilde 622bBilde 612bJeg kan ikke fortelle dere noe særlig om selve produksjonen, teknikker eller temperaturer osv., men jeg håper jeg har lykkes fotografere ‘miljøet’ rundt en slik produksjon? Og jeg begynner å forstå hvorfor krystall er dyrt! For dette var ‘fagarbeid’ av ypperste klasse!

I cannot tell you much about the actual production techniques or temperatures, etc.., but I hope I have succeeded in photographing the environment’ around such a production?
And I’m beginning to understand why crystal is expensive! For this was skilled craftmaship’ at the absolute top of the mark!

Bilde 646bSå med dette lille ‘blomsterbedet’ sier jeg farvel for denne gang.
So with this little ‘flower arrangement’ I bid you good bye for this time.

Return to INDEX

Posted in OPPLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments

The Mushroome Tree

Det var under arbeid med en helt annen reportasje jeg plutselig oppdaget et bjerketre som sto helt uten løv mens andre trær i området så vidt hadde fått høstfarger . . .
Bilde 570cWorking with an all together different photo report, I suddenly discovered a birch tree with no leaves, even if all the surrounding trees had barely started getting the colors of fall . . .
Bilde 572cJeg gikk nærmere og oppdaget – sopp! Sopp i et antall jeg aldri hadde sett før i ett enkelt tre. Det kunne se ut som ‘kjuke‘, men jeg er ingen sopp-ekspert -

I closed in a found – mushroomes! Mushroomes in a number I never thought possible in one single tree!  It looked like something we call ‘kjuke’, but I’m no expert on mushroomes -
Bilde 573cDet var store og det var små. Jeg tror jeg talte rundt 120 på den delen av stammen jeg kunne se, men om det var like mange på baksiden så må det kanskje være en slags rekord?

There were small and there were large ones. I seem to remember that I counted around 120 mushroomes on the birch legs that I could see, but if there was a similar number on the other side (facing lake) this ought to be some kind of a record?
Bilde 571cJeg syntes det var så vidt uvanlig at jeg laget et eget lite innlegg på dette treet!
Men jeg skal ta med noen av bildene i selve hovedreportasjen også.

I thought this to be so unusual that I decided to make a separate report on this tree!
But I’ll include a couple of pictures in my main report as well.

Return INDEX

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Gol

På ettermiddagen ankom vi Gol. Ideelt sett burde man ha vært der tidlig på formiddagen dersom man ønsket optimale bilder, men man kan som kjent ikke være alle steder på en gang!

In the afternoon we arrived at Gol in Hallingdal. Ideally we ought to have arrived about
10 a.m. but – as we all know – you cannot be in several places at the same time!
Bilde 484bSå hva kan man fortelle dere om Gol?  Først bør dere kanskje få et panorama bilde som viser Gol’s beliggenhet i dalen? Gol ligger altså temmelig nøyaktig midt i Hallingdal. Fra Gol er det ca 120 km til Noresund og den andre veien ca 82 km til Hardangervidda. Gol kommune utgjør 532 kv.km og har et folketall på 4631 mennesker hvorav ca 2900 bor i selve tettstedet Gol.

So what can we tell you about Gol? First, you might get a panoramic image showing Gol‘s location in the valley of ‘Hallingdal’ ? Gol is just about exactly in the middle of the valley called ‘Hallingdal’. From Gol is about 75 miles to Noresund and the opposite direction about 52 miles to theHardangervidda’. The Gol Municipality amounts to 532 sq.km and has a population of 4631 people, of whom about 2,900 live in the settlement of Gol.
Bilde 488bPå denne avstanden er det vanskelig å identifisere enkelte bygg, men det er heller ikke så viktig. Jeg skal spasere gjennom Gol og forsøke å gi dere en viss bildedekning av stedet.

From this distancee it’s hard to identify each building, and it’s of no importance. What I will do is to walk through the center with my camera and hopefully give you a picture coverage from the place?
Bilde 454bSolstad hotell ligger i vestenden av hovedgaten og er et hotell med lange tradisjoner. Dette hotellet ble etablert helt tilbake i 1920!

Solstad Hotel is located in the west end of the main street and is a hotel with a long tradition. This hotel was established way back in 1920!
Bilde 455bVinmonopolet i Gol ligger tilbaketrukket fra hovedgaten, men med gode parkeringsmuligheter.

Wine Monopoly in Gol is set back from the main street, but with generous parking facilities.
Bilde 456bHusfliden på Gol ligger til hovedgaten.
Husfliden’ at Gol is located on the main street.
Bilde 457bDen lokale sportsbutikken ligger vegg i vegg med bokhandelen.
The local sporting goods store located next door to the bookstore.
Bilde 458bHer  på Gol Bakeri & Konditori kjøper man ‘godsakene’ til kaffen . . .
Here you may buy ‘the good stuff’ to go along with your cup of coffee . . .
Bilde 459bTvers over gaten ligger en hyggelig liten park hvor man kan nyte sine små innkjøp i sol og frisk luft.

Across the street is a nice little park where you may enjoy your small purchases in the sun and with a bit of fresh air to go with it!
Bilde 460bBusstasjonen – eller Gol Skysstasjon, som det heter på disse kanter, ligger like nede i veien -
The bus station - orGol Skysstasjon’, as they say in these parts, is just down the road -
Bilde 461bSkredegård Foto og Kiwi ligger på hver sin side av gaten -
Skredegård Photo and the grocery store Kiwi is located side by side.
Bilde 462bDet vil føre for langt å gå i detalj om hvert enkelt bilde. Og det blir vel også kjedelig? :-)  Men jeg følger opp med en del ‘gatebilder’ for å gi dere et lite inntrykk av hvordan det er å besøke Gol, OK?

It would take too long to go into detail about each image. And it will   probably also be pretty boring? :-But I will follow through with some StreetViews’ to give you an impression of what it would be like to visit Gol, OK?
Bilde 464bjpgBilde 465bVårt kjære ‘Statoil’ har etablert seg midt i hovedgaten -
Our esteemed ‘Statoil’ has established itself on the main street -
Bilde 466bHer ligger den lokale blomsterbutikken som også selger litt mer enn bare blomster . . .
Here is the local flower shop that also sells a bit more than just flowers. .
Bilde 467bMidt i hovedgaten har man anlagt en rommelig rundkjøring med tanke på fremtidig ekspansjon -
In the middle of the main street there has been built a rather large landscaped roundabout with a view to future expansion -
Bilde 468bHer finner vi også den lokale banken ‘Sparebank 1′
Here we also find the local bank: ‘Sparebank 1′
Bilde 469bTvers over gaten fra banken ligger Pers Hotel. Det ser kanskje ganske beskjedent ut, men  - dette er et stort ferie & kongress-hotell og dertil eget ‘Tropicana badeland‘. En virkelig ‘hjørnestensbedrift’ i Gol!

Across the street from the bank liesPers Hotel. It may look kind of modest, but -
This is a great holliday and congress hotels and with an additional ‘Tropicana water park’.
A real cornerstone business‘  in Gol!

Bilde 481bBilde 472b
Bilde 470bFor dem som er opptatt av moter så finnes det faktisk også en trendy liten motebutikk her oppe -
For those who are interested in fashion, there are actually also a trendy little fashion shop up here -

Bilde 471bEt nytt gatebilde fra Gol
Another ‘street picture’ from Gol
Bilde 473b‘Fretex’ har også etablert seg i Gol -
‘Fretex’ have also established itsels in Gol -
Bilde 474bDet har også Gjensidige Forsikring -
So have the insurance company ‘Gjensidige’
Bilde 475bIgjen et gatebilde fra Gol.
Again a street picture from Gol
Bilde 478bElektro-giganten ‘Elkjøp’ finnes naturligvis her -
The electro giant ‘Elkjøp’ is of course here also.
Bilde 480bOg det finnes selvsagt et standsmessig ‘Rådhus’ her i sentrum -
And there is obviously an outstanding City Hall’ here in the center of Gol -
Bilde 482bI dette forretningsbygget finner vi dagligvarekjeden Meny samt en del eksterne regnskapskontorer fra Sparebank 1 mv.
In this business building we find the Meny Grocery Store in addition to external offices of the ‘Sparebank 1′ etc.

Vi skulle ønske at vi hadde hatt mer tid i Gol, for det er utvilsomt mer vi kunne ha fotografert, men tiden strakk rett og slett ikke til denne gangen. Men kanskje kan vi få sjansen til å fylle på med litt ekstra bildemateriell ved en senere anledening? Og har du bilder du synes burde komme med fra Gol, så ta for all del kontakt med oss.

We wish we had had more time in Gol, ’cause there is undoubtedly more we could have photographed, but there just wasn’t time enough this time. But maybe we can get the chance to fill in with some additional image material at a later opportunity? And if you posess pictures from the Gol area that you feel should be included in a Gol report, by all means please do contact us.

NB! You may see more photo reports from this area if you activate one or all these links:
Du kan se flere fotoreportasjer fra Hallingdal dersom du klikker på en eller flere linker:

Hardangerviddda / The Hardanger plains
Golsfjellet
Hol – Haugastøl
Hol – Ustaoset
Hol – Dagali
– – – – – – – – – – – -

Return INDEX

 

 

 

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Hardangervidda

Hardangervidda‘ er Europas største høyfjellsplatå! Området er på ca 8000 kvadratkilometer og omfatter flere fylker, en lang rekke kommuner og et par nasjonalparker! Den østlige delen av Hardangervidda er relativt flat, mens den vestlige delen kan være ganske kupert! Det høyeste fjellet i dette området er den berømte Hardangerjøkulen med sine 1900 meter og egen isbre!
Bilde 445bHardangervidda (Transl.: ‘The Hardanger Mountain Plateau‘) is the largest mountain plateau in Europe. Totally it includes approximately 8000 sq.km and engulfs parts of several counties as well as municipalities, not to forget a couple of national parks.
The eastern part of this plateau is rather flat while the western part is more rugged with the highest peak stretching up towards 6 300 feet (‘Hardangerjøkulen) and with it its own glacier!
Bilde 437bDet første som møter oss når vi klatrer opp på selve Hardangervidda, er en demning som samler opp vann fra dette enorme området: ‘Ørteren’
På det dypeste er Ørteren 25 meter dyp, men gjennomsnittsybden er bare snaue 6 meter og sjøen inneholder ca 22 millioner kubikkmeter vann!

Men – er det ikke noe rart med steinformasjonene her?  Denne stranda ser ikke ut som i andre fjellvann?

The first thing that meets the eye arriving onto the plains itself is a dam collecting water from this enormous reservoir: ‘Lake Ørteren’.
At its deepest ‘Ørteren’ has a depth of 82 feet, but the average depth is only 19,4 feet!
Totally the lake may hold 22 million cubic meters of water!

But, hang on a moment! Isn’t there something odd about this shoreline? It doesn’t look like other similar shorelines?
Bilde 438bBilde 439bDet kan se ut som det finnes en uskreven lov her oppe? Her kjører du ikke videre før du har bygget deg din egen lille varde!? Der var hundrevis av små og store steinvarder i området.
Ja, det var rett og slett vanskelig å finne flere steiner dersom man altså ønsket å etterlate seg et synlig tegn på at man hadde vært her.

It appears that there must be an unwritten law here? It probably reads ‘Do not proceed until you have built  your own small cairn’ !? There were hundreds of small and large stone cairns along the immediate shoreline.  In fact, if you wanted to build your own cairn, it was very hard to find stones needed if you then wanted to leave behind a visible sign that you’d been here.
Bilde 440bBilde 446bVi er over tregrensen (ca 1250 moh) og de høstfargene man ser, er det stor sett lyngen som står for.

We are above the local treeline (app. 4 200 feet) and the colors of fall is mainly found in different kinds of heather.
Bilde 442bEt lite stykke inn på vidda ser vi plutselig bygningene av ‘Fagerheim Fjellstue’. Her kan man spise en god ørretmiddag.

A couple of miles into the mountain plains we observe the buildings of ‘Fagerheim Mountain Lodge’. This is where you may enjoy an excellent trout dinner!
Bilde 443bEller man kan ta fjellturer i vakker natur nesten uansett hvilken retning man velger.
Or you may take trips (short or long) into beautiful mountain terrain, nearly regardless of direction chosen.
Bilde 447bNoen kilometer lenger inn på vidda passerer vi grensen mellom Buskerud og Hordaland. Og her ligger Halne Fjellstue. Også her er maten fantastisk og – man kjører stort sett rett til  døren, forutsatt at veien ikke er stengt grunnet snøforholdene.

A few miles further onto the plains, we pass the boarder line between the counties ‘Buskerud’ and ‘Hordaland’- Here we are in the latter! This is ‘Halne Mountain Lodge’ and as with ‘Fagerheim’, the food is excellent. And, provided the road hasn’t been closed due to snow problems’ you may drive straight up to the door!
Bilde 448bTvers over veien fra Halne Fjellstue ligger Halnefjorden. Halnefjorden er en del av et sammenhengende vannreservoir og kan rfeguleres med inntil 4 meters variasjon av dybde.
Som kompensasjon for dette, er kraftprodusenten pålagt å sette ut så mye som 11 000 ørret pr år!

Across the road from Halne Mountain Lodge is Halnefjorden. Halnefjord is part of a continuous water reservoir and may be regulated with up to 4 meters variation of depth.
To compensate for this, the power producer is required to put out as much as 11,000 trouts per year!

Bilde 449bMan kan også leie en fiskerhytte, evt. med båt om man vil prøve seg på ørreten her oppe.
One can also rent a fishing cabin, possibly with a boat if you feel like trying your hand at the local trout?
Bilde 450bLegg merke til veien som snor seg avsted mellom kollene bortover vidda -
Please notice the road that winds along the foothills across the plateau -
Bilde 451bEt par bilder av Halnefjorden. Det kan se ut som den slutter der ute i horisonten, men det gjør den ikke! Halnefjorden er meget stor med flere forgreninger.

A few pictures of Halnefjorden. It may look like the ends out there on the horizon, but it does not! Halnefjorden is very large and with several branches to ajoining lakes.
Bilde 452bTiden strekker dessverre ikke til for å fortsette over vidda. Jeg snur her, men besøker dere Norge så kan dere fortsette over vidda mot det vi kaller ‘Vestlandet’ med sine fjorder og fantastiske natur. Det er faktisk bare et par timers reise herfra!

Unfortunately my time is somewhat limited, and I have no time to continue across the plateau. Therefore I turn around here, but if you visit Norway,   you may from here continue across the plateau towards what we call ‘Vestlandet’ (Trans.:Western region‘ ) with its fjords and stunning scenery. From here it’s actually only a few hours of travel by car!
Bilde 453bOg med fargene fra denne fjellrabben setter jeg punktum for denne turen på vidda. Neste reportasje sender jeg fra selve Hallingdal.

And with the colors of this little mountain ridge I conclude this trip on the plateau.
My next report I’ll be sending from the Hallingdal.

Return INDEX

 

 

 

Posted in BUSKERUD, HORDALAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Hol – Haugastøl

Da har vi beveget oss enda et lite stykke mot vest: ‘Haugastøl’ – Siste stopp før vi faktisk befinner oss på ‘Hardangervidda‘. På Haugastøl er det – om mulig – enda færre fastboende enn på Ustaoset. Men – det er likevel ting man vil sette pris på: Her ligger Haugastøl Turistsenter med overnattingsmuligheter i pene leiligheter med utsikt over Ustevann.
Her finnes en dagligvarebutikk for ‘proviantering’, sykkelbutikk og sykkelutleie, for her starter også den berømte ‘Rallarveien‘, en anleggsvei som lar deg sykle helt inn til Finse og Finsehytta (hvor det igjen blir mulig å overnatte).  Og hva du opplever på turen vil du antagelig huske resten av livet!
Bilde 427b
Then we have moved even further westward to Haugastøl'; Last stop before we actually find ourselves on the ‘Hardanger Mountain Plateau‘.  On Haugastøl there is - if possible - even fewer permanent residents than atUstaoset’.
But - there are still things you will appreciate: Here isHaugastøl tourist center‘ offering accommodation in nice apartments overlooking Lake ‘Ustevann’.
Here is a grocery store for ‘provisioning’,  a bike shop and bike rentals, ’cause this is also where the famous Rallarveien‘ starts out;  a mountain road that allows you to ride by bike all the way to Finse and Finsehytta (where it again becomes possible to stay overnight).

And what you’ll experience underway, will probably stay with you for the rest of your life!
Bilde 428bHer har vi passert Ustevatnet og fotograferer tilbake mot Haugastøl Turistsenter for å få en litt annen vinkel på Haugastøl som sted betraktet.

In order to get a different angle on ‘Haugastøl’ we’ve moved around ‘Lake Ustevann’ and are taking pictures back towards the Haugastøl Tourist Center.
Bilde 434b
Bilde 431bDe lave skyene ligger omtrent på toppen av ‘Hallingskarvet’, men eller ser man her selve hytte-tettheten i området. Herfra kan det virke ‘tett’, men i praksis er det godt over hundre meter mellom de fleste av disse hyttene!
I neste omgang skal vi besøke selve Hardangervidda! (Hold forbindelsen) :-)

The low clouds are almost lying on top of Hallingskarvet’, but this picture will also give you an idea about the ‘cabin density’ in the area. It may seem reather dense  but  there is actually  well over a hundred yards between most of these cabins!
Next we shall visit the ‘Hardanger Mountain Plateau’ itself. (Stay tuned!)  :-)

Return INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Hol – Ustaoset

Ca 3 mil vest for Geilo ligger Ustaoset! Men selv om Ustaoset har jernbanen mellom Øst/Vest rett utenfor dørene, så bor det egentlig lite folk her oppe på helårsbasis. Nøyaktig hvor mange har jeg ikke greid å finne ut av.

Approximately 15 miles west of Geilo lies Ustaoset! But even if Ustaoset has the railway line between East / West just outside their doors, there’s not many people living up here all  year around. Exactly how many I have not been able to figure out.
Bilde 413bSom dere sikkert ser, er det mest private hytter i dette området?  Her er vi like under tregrensen og vegetasjonen skjuler mye, men man skal ikke mer enn 20-30 meter høyere så skifter naturen karakter.
Bilde 414bAs you will see, there is mostly private cabins in this area? Here, –  just below the tree line, the vegetation hides a lot, but moving only 50-60 feet higher up, then nature will have a significant change of character.
Bilde 415bHer er et panoramabilde over Ustevann. Rett under beina våre går jernbanen til Vestlandet, og under skylaget i horisonten starter Hardangervidda som er det største høyfjellsplatået i Nord-Europa!

Here is a panoramic view over LakeUstevann’. Right under our feet the railroad to the West Coast passes, and under the clouds on the horizon starts Hardangervidda, the largest mountain plateau in Northern Europe!
Bilde 416bI den aller øverste enden av vannet ligger Haugastøl, enda mindre enn Ustaoset, men like populære som hyttegrend.

In the very upper end of the lake lies ‘Haugastøl’, even smaller than Ustaoset but just as popular as a holliday cabin settlement.

Bilde 418bI underkant av bildet ser vi det som før het Ustaoset Høyfjellshotell. Ellers bare private hytter oppover i fjellsiden.

In the lower part of the picture we observe what was previously named ‘Ustaoset Mountain Hotel’. Otherwise we observe only private moutain cabins through out the hill side.
Bilde 420bHer er vi oppe i selve hytteområdet. I bakgrunnen mektige Hallingskarvet med sine 1933 meter. Og hvis dere tror nordmenn er spesiellt gla i flaggstenger, så kan det nok være riktig, men 1/3 av hva dere ser er stolper for fremføring av elektrisk energi og 1/3 brøytestikker som her begynner å nærme seg samme høyde som flaggstengene :-)

Here we are up in the middle of the cabin area. In the backgroundHallingskarvet with its mighty 6500 feet. And if you think Norwegians are especially fond of flagpoles, it may probably be something there :-), but one third of what you see is poles for supplying electric energy and one thirdbank sticks’ to mark the road, and which here begins to approach the same height as flagpoles :-)

Bilde 423b
Bilde 421bBilde 422bVi har snudd kameraet mot Ustevann igjen og begir oss tilbake mot hovedveien.
Here we have turned our camera towards Lake ‘Ustevann’ again, moving back towards the main road.
Bilde 425bHer et nærbilde av det gamle ‘Ustaoset Høyfjellshotell som idag bærer navnet ‘Ustaoset Resort’ og er ombygd til moderne leiligheter.

Here a close-up of the old ‘Ustaoset Mountain Hotel’, today named ‘Ustaoset Resort’ and converted to modern apartments.

Herfra går turen videre mot Haugastøl, men det blir neste reportasje.
From here our trrip proceeds to Haugastøl, but that will be our next report.

Return INDEX

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Hol – Dagali

I går viste jeg dere noen vakre bilder fra høstfjellet, og jeg varslet at det ville komme tilsvarende  vakre høstbilder fra Dagali. Og her er de!
Det er ikke så mye å fortelle om hvert enkelt bilde bortsett fra at de alle er tatt på Dagali og alle innenfor 200 meter av parkeringsplassen :-) , men – de er jo like pene for det?

Bilde 388bYesterday I showed you a number of beautiful pictures of autumn colors in the mountains, and I announced that there would be correspondingly beautiful autumn pictures from Dagali. And here they are!
There is not much to tell regarding each image except that they are all taken Dagali, and all within 200 meters of my parkedcar  :-), but - regardless  they are just as beautiful ?

Bilde 390bDette er den øverste del av Numedalslaagen.
This is the upper part of the river ‘Numedalslaagen’
Bilde 392bOg den byr på godt fiske!
And it offers good fishing!
Bilde 396bMen det finnes andre idyller her oppe enn selve Numedalslaagen -
But there are other idyllic scenes besides the river  ‘Numedalslaagen’ -
Bilde 397b
Bilde 400b
Bilde 405b
Bilde 407b
Bilde 408b
Bilde 409b
Kopi av Bilde 410bNorsk natur på sitt beste, og vil du oppleve dette selv, så er vel eneste mulighet å besøke oss? Her kan man bevege seg fritt og uten risiko for egen helse. Og det er mer enn man kan si for svært mange steder rundt i vår urolige verden i dag.

Norwegian nature at its best, and if you wish to experience this for yourself, your best opportunity would probably be to visit us yourself?  Here you may move freely about and without risk to yourself or your family. That’s more than can be said for many places around our troubled world of today.

Return INDEX

 

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments