Hol – Haugastøl

Da har vi beveget oss enda et lite stykke mot vest: ‘Haugastøl’ – Siste stopp før vi faktisk befinner oss på ‘Hardangervidda‘. På Haugastøl er det – om mulig – enda færre fastboende enn på Ustaoset. Men – det er likevel ting man vil sette pris på: Her ligger Haugastøl Turistsenter med overnattingsmuligheter i pene leiligheter med utsikt over Ustevann.
Her finnes en dagligvarebutikk for ‘proviantering’, sykkelbutikk og sykkelutleie, for her starter også den berømte ‘Rallarveien‘, en anleggsvei som lar deg sykle helt inn til Finse og Finsehytta (hvor det igjen blir mulig å overnatte).  Og hva du opplever på turen vil du antagelig huske resten av livet!
Bilde 427b
Then we have moved even further westward to Haugastøl'; Last stop before we actually find ourselves on the ‘Hardanger Mountain Plateau‘.  On Haugastøl there is - if possible - even fewer permanent residents than atUstaoset’.
But - there are still things you will appreciate: Here isHaugastøl tourist center‘ offering accommodation in nice apartments overlooking Lake ‘Ustevann’.
Here is a grocery store for ‘provisioning’,  a bike shop and bike rentals, ’cause this is also where the famous Rallarveien‘ starts out;  a mountain road that allows you to ride by bike all the way to Finse and Finsehytta (where it again becomes possible to stay overnight).

And what you’ll experience underway, will probably stay with you for the rest of your life!
Bilde 428bHer har vi passert Ustevatnet og fotograferer tilbake mot Haugastøl Turistsenter for å få en litt annen vinkel på Haugastøl som sted betraktet.

In order to get a different angle on ‘Haugastøl’ we’ve moved around ‘Lake Ustevann’ and are taking pictures back towards the Haugastøl Tourist Center.
Bilde 434b
Bilde 431bDe lave skyene ligger omtrent på toppen av ‘Hallingskarvet’, men eller ser man her selve hytte-tettheten i området. Herfra kan det virke ‘tett’, men i praksis er det godt over hundre meter mellom de fleste av disse hyttene!
I neste omgang skal vi besøke selve Hardangervidda! (Hold forbindelsen) :-)

The low clouds are almost lying on top of Hallingskarvet’, but this picture will also give you an idea about the ‘cabin density’ in the area. It may seem reather dense  but  there is actually  well over a hundred yards between most of these cabins!
Next we shall visit the ‘Hardanger Mountain Plateau’ itself. (Stay tuned!)  :-)

Return INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Hol – Ustaoset

 

Ca 3 mil vest for Geilo ligger Ustaoset! Men selv om Ustaoset har jernbanen mellom Øst/Vest rett utenfor dørene, så bor det egentlig lite folk her oppe på helårsbasis. Nøyaktig hvor mange har jeg ikke greid å finne ut av.

Approximately 15 miles west of Geilo lies Ustaoset! But even if Ustaoset have the railway line between East / West just outside their doors, there’s not many people living up here all  year around. Exactly how many I have not been able to figure out.
Bilde 413bSom dere sikkert ser, er det mest private hytter i dette området?  Her er vi like under tregrensen og vegetasjonen skjuler mye, men man skal ikke mer enn 20-30 meter høyere så skifter naturen karakter.
Bilde 414bAs you will see, there is mostly private cabins in this area? Here we are just below the tree line and vegetation hides a lot, but moving only 50-60 feet higher up, then nature will have a significant change of character.
Bilde 415bHer er et panoramabilde over Ustevann. Rett under beina våre går jernbanen til Vestlandet, og under skylaget i horisonten starter Hardangervidda som er det største høyfjellsplatået i Nord-Europa!

Here is a panoramic view over LakeUstevann’. Right under our feet the railroad to the West Coast passes, and under the clouds on the horizon starts Hardangervidda, the largest mountain plateau in Northern Europe!
Bilde 416bI den aller øverste enden av vannet ligger Haugastøl, enda mindre enn Ustaoset, men like populære som hyttegrend.

In the very upper end of the lake lies ‘Haugastøl’, even smaller than Ustaoset but just as popular as a holliday cabin settlement.

Bilde 418bI underkant av bildet ser vi det som før het Ustaoset Høyfjellshotell. Ellers bare private hytter oppover i fjellsiden.

In the lower part of the picture we observe what was previously named ‘Ustaoset Mountain Hotel’. Otherwise we observe only private moutain cabins through out the hill side.
Bilde 420bHer er vi oppe i selve hytteområdet. I bakgrunnen mektige Hallingskarvet med sine 1933 meter. Og hvis dere tror nordmenn er spesiellt gla i flaggstenger, så kan det nok være riktig, men 1/3 av hva dere ser er stolper for fremføring av elektrisk energi og 1/3 brøytestikker som her begynner å nærme seg samme høyde som flaggstengene :-)

Here we are up in the middle of the cabin area. In the backgroundHallingskarvet with its mighty 6500 feet. And if you think Norwegians are especially fond of flagpoles, it may probably be something there :-), but one third of what you see is poles for supplying electric energy and one thirdbank sticks’ to mark the road, and which here begins to approach the same height as flagpoles :-)

Bilde 423b
Bilde 421bBilde 422bVi har snudd kameraet mot Ustevann igjen og begir oss tilbake mot hovedveien.
Here we have turned our camera towards Lake ‘Ustevann’ again, moving back towards the main road.
Bilde 425bHer et nærbilde av det gamle ‘Ustaoset Høyfjellshotell som idag bærer navnet ‘Ustaoset Resort’ og er ombygd til moderne leiligheter.

Here a close-up of the old ‘Ustaoset Mountain Hotel’, today named ‘Ustaoset Resort’ and converted to modern apartments.

Herfra går turen videre mot Haugastøl, men det blir neste reportasje.
From here our trrip proceeds to Haugastøl, but that will be our next report.

Return INDEX

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Hol – Dagali

I går viste jeg dere noen vakre bilder fra høstfjellet, og jeg varslet at det ville komme tilsvarende  vakre høstbilder fra Dagali. Og her er de!
Det er ikke så mye å fortelle om hvert enkelt bilde bortsett fra at de alle er tatt på Dagali og alle innenfor 200 meter av parkeringsplassen :-) , men – de er jo like pene for det?

Bilde 388bYesterday I showed you a number of beautiful pictures of autumn colors in the mountains, and I announced that there would be correspondingly beautiful autumn pictures from Dagali. And here they are!
There is not much to tell regarding each image except that they are all taken Dagali, and all within 200 meters of my parkedcar  :-), but - regardless  they are just as beautiful ?

Bilde 390bDette er den øverste del av Numedalslaagen.
This is the upper part of the river ‘Numedalslaagen’
Bilde 392bOg den byr på godt fiske!
And it offers good fishing!
Bilde 396bMen det finnes andre idyller her oppe enn selve Numedalslaagen -
But there are other idyllic scenes besides the river  ‘Numedalslaagen’ -
Bilde 397b
Bilde 400b
Bilde 405b
Bilde 407b
Bilde 408b
Bilde 409b
Kopi av Bilde 410bNorsk natur på sitt beste, og vil du oppleve dette selv, så er vel eneste mulighet å besøke oss? Her kan man bevege seg fritt og uten risiko for egen helse. Og det er mer enn man kan si for svært mange steder rundt i vår urolige verden i dag.

Norwegian nature at its best, and if you wish to experience this for yourself, your best opportunity would probably be to visit us yourself?  Here you may move freely about and without risk to yourself or your family. That’s more than can be said for many places around our troubled world of today.

Return INDEX

 

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Over fjellet – Across the Mountain plains

På denne etappen skal vi forflytte oss fra enden av Numedal/Uvdal over fjellet via Dagali og til Geilo i Hallingdal. Solen skinner fra skyfri himmel og alt ligger til rette for en dag med gode bilder av norsk natur!

On this leg we shall move from the very end of Numedal/Uvdal, acoross the mountain plains and via Dagali down to Geilo in ‘Hallingdal’.
The sun is shining from a cloudless sky and everything points to a day with a lot of
good pictures from Norwegian nature!
Bilde 379bVi har akkurat passert ‘Vasstulan Høyfjellssæter’ som virket nedslitt, dessuten stengt, men fortsetter inn i hytte-terrenget lenger inn på vidda.

We have just passed the ‘Vasstulan Høyfjellssæter’ which looked pretty beat up, besides closed, and proceed into the ‘cabin-area’ further into the mountain plains.
Bilde 378bDe første høstfargene kan sees, og tiden frem til ,første snøfall her oppe er uviss. Det kan skje om en måned og det kan skje i morgen . . .

The first colors of a coming fall may be observed, and the time untill first snow up here
on the plains is uncertain. May be in a month, or it might happen tomorrow . . .
Bilde 381bVi passerer den vakre Torsetsjøen som idag ligger som et speil inne på vidda -
We’re passing the beautiful Lake Torset, whjich today seems like a mirror into the plains

Bilde 383bHer skimter vi enden av Torsetsjøen til høyre
We may glipse the endt of Lake Torset to your right.
Bilde 386bPå venstre side passerer vi ‘Ånevatnet’ og nærmer oss nedstigningen mot Dagali . . .
To our left we’re passing ‘Ånevatnet’  approaching the slopes down towards Dagali . . .
Bilde 384bDet er virkelig en vakker dag i fjellet og man gripes av tanken på at man idag burde ha bodd på en av de mange hyttene i området . . .?
Men dessverre, – vi har beregnet ankomst til Dagali (hvor vi også skal ta en rekke bilder)  Det blir neste innlegg!

It’s really a beautiful day in the mountains and the thought of staying in one of the many cabins in the area draws near . . .
But unfortunately we have a deadline to meet as to the arrival in Dagali (where er also will be taking a number of pictures) That’s gonna be our next post.

Return INDEX

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Nore og Uvdal – Rødberg

Nore og Uvdal er en ‘kraft-kommune’ i den ytterste del av Buskerud fylke og har en enorm størrelse rent geografisk (2 507 kv.km) og en befolkning på bare 2 531 mennesker.
Administrasjonsstedet heter Rødberg og er det første stedet man kommer til når man ankommer sydfra. Likevel kommer man ofte litt bardus på Rødberg fordi det ligger bake en stor demning samtidig som terrenget er ganske bratt her øverst i dalen.

Bilde 326bNore & Uvdal is an energy producing municipality located in the upper part of Buskerud county and have , geographically speaking, an enormous size: 2 507 sq.km! The population, however, is only 2 531 people!
The administrative center is called ‘Rødberg’, which is the first place you’re arriving av coming from the south. Still you will be arriving somewhat abrupt due to the rising terrain and the fact that a big dam is closing the top of the valley.
Bilde 328bHer ligger anlegget tilhørende ‘Nore Energi‘ og også den økonomiske hjørnesteinen i denne fjellkommunen.

Here is the power plant belonging to ‘Nore Energi’ (Energy), which is also the economic base in this mountain municpality
Bilde 332bEt bilde fra Rødberg centrum med den lokale bensinstasjonen.
A picture from the center of Rødberg with the local gasoline station.
Bilde 336bØrlite lenger nede i gaten finner vi ‘SKUE‘, den lokale banken i Rødberg.
A bit further down the street, we find ‘SKUE’, which is the local bank in Rødberg!
Bilde 333bDet lokale turistkontoret ligger sentralt plassert og er lett å finne!
The local Tourist Office is centrally located and easy to find.
Bilde 337bEt stort varesenter fyller de fleste behov.
A large shopping mall meet most any needs.

Bilde 338bVi har beveget os et stykke nedover hovedgaten som forøvrig var under asfaltering. Da bør man bevege seg med forsiktighet og velge sine kameraposisjoner med omhu! :-)

We have moved a bit down the main street, which by the way was about to receive a new layer of asphalt. That’s when you move slowly and choose your camera positions carefully! :-)
Bilde 340bHer ligger rådhuset i Nore & Uvdal kommune!
This the City Hall in the municipality of Nore & Uvdal.
Bilde 344bI den store dammen nederst i Rødberg har man også fått plass til en solid fontene . . .
In the dam at the far end of Rødberg they have found place for a solid fountain . . .
Bilde 345bSom man ser, er det ganske bratt i Rødberg, og det kan være vanskelig å finne egnede kameravinkler, men her et glimt fra bebyggelsen. Det store bygget i øvre høyre del er dwet lokale omsorgshjemmet ‘Bergtun Omsorgshjem’ som er langt større enn hva man får inntrykk av i dette bildet.

As you may see, it’s rather steep here in Rødberg, and it may be a problem to find the best possible camera angle, but here is a picture of the hill side with its houses. The large building at your top right is the local care center: ‘Bergtun Care Home’ which, by the way, is much larger than it looks in this picture!
Bilde 353bHer er vi på ‘Bergtun’. Over oss til høyre ligger en rekke omsorgsboliger.
Here we are at ‘Bergtun’ and above right there are a number of ‘care homes’ for those that might need some assistance once in a while and need to be close if anything should happen.
Bilde 354bHerfra har beboere en fantastisk utsikt over Rødberg, og de har medisinske tjenester og kompetanse bare 50 meter unna.

From here the inhabitants have a fantastic view of Rødberg, and they have access to medical
services only a 150 feet away.
Bilde 357bMens vi er her oppe benytter vi sjansen til et oversiktsbilde av bygda samt idrettsanleggene i nær tilknytning til skolen.

While we’re up here we use this opportunity to take a ‘birds eye’ picture of  Rødberg and a number of athletic fields related to the local school.
Bilde 358bPå vei ned igjen passerer vi ‘Rødberghallen’ som nok har større funksjon gjennom den kalde årstid da snøen her oppe kan ligge meterdyp.

Going downhill again, we pass ‘The Rødberg Athletic Hall’ which may be more usefull during the winter when the snow may lie 3-5 feet deep in these parts.
Bilde 361bI senter av Rødberg finner vi et lokalt Spa-senter (Solvang) og et treningssenter: ‘Friskoteket’, begge med sentral beliggenhet og i nærhet til Rødberg Hotell.

In the center of Rødberg there is a Spa-center (‘Solvang’) and a fitness-center: ‘Friskoteket’
both centrally located and close by the local ‘Rødberg Hotel’.
Bilde 360bOg med dette siste bildet av Rødberg Hotell forlater vi Rødberg for denne gang. Vi håper dere har fått et bedre inntrykk av dette koselige stedet langt oppe i dalen? Og henger dere med, så skal vi bevege oss helt inn i enden av dalen og ta oss over fjellet til Hallingdal. Og selvsagt har vi tatt med oss kameraet!

And with this last picture of Rødberg Hotel, we are leaving Rødberg for this time. We hope you hav accquired a best possible impression of this place far up into the hills? Andf if you are tagging along, we’ll be moving right int tohe bottom of the valley, moving across the mountain plain into the valley ‘Hallingdal’. And, of course, we are bringing our camera along for the trip!

Return INDEX

 

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Uvdal Stavkirke

Uvdal Stavkirke fremstår idag som en korskirke i stående staver (tømmer) og man tror at kirken skriver seg fra 1168-1175.  Årsaken til dette er at man har kunnet datere tømmeret brukt via årringer til 1168 og – det er spor som indikerer at tømmeret på dette tidspunkt ikke har vært helt tørt.
Kirken gir plass til 170 personer!

Kirken er berømt for sitt vakre interiør, men – dessverre var den stengt da jeg passerte den. Antagelig fordi det pågår vedlikholdsarbeider på utsiden. Men jeg har funnet en link som vil kunne gi kunne et inntrykk av hva man finner på innsiden samt en del mer informasjon.
Bilde 362bThe Uvdal Stave church of today stands as a ‘cross church’ with standing timbers, and it is belived that the church was built late in the 1100’ds. The reason for this is dating of the timber used to the year 1168. There are also indictions that the timber was not completely dry when building started.
The church will seat 170 persons!

Uvdal Stave church is renowned for the beauty of its interior. Unfortunately the church was closed when I passed through the area. Probably because outside renovations were taking place at the time.
Unfortunately I’ve found no link in English that gives information about this church, bur you may open the link in the Norwegian text and get a glimpse of the interior.
Bilde 367bEn liten ‘stue’ som til daglig tjener som kaffe-restaurant, men idag stengt!
A small cabin serving as a coffee shop, but today closed!
Bilde 368bPå området står også et gammelt stabbur som har tilhørt Uvdal Bygdetun.  Det står der fortsatt.

On the site there is also this old food store house belonging to ‘Uvdal Folks Museum’ , and still does.

Retur INDEX

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Morning by the river

Ganske nylig var jeg ute på en liten tur for å ta noen flere bilder, men siden jeg skulle ganske langt, så ble det en tidlig start. Og en liten ‘morgenstemning’ som jeg tok meg tid til å forevige. Bildet er tatt i Flesberg kommune på bredden av ‘Numedalslaagen’ . . .
Bilde 322bQuite recently I was embarking on a trip to take some more pictures, but since I was going pretty far,  it became a rather early start. And I stumbled across a little morning atmosphere‘  that I took the time to capture. The picture has been taken in Flesberg on the banks of Numedalslågen’. . .
Bilde 325bOg et ekstrabilde oppover elva -
And an extra picture taken up-river.

Return to INDEX

 

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments