Midnight Sun across Mjelle

Igjen har vi mottatt et fantastisk bilde fra vår fotograf i Bodø! Det er slikt lys som gjør at fotointeresserte mennesker drømmer om å bosette seg nordpå :-)
Midnattsol Mjelle 00666bAnd yet again we have received a fantastic picture from our photographer in Bodø!
That’s the kind of light that makes people interested in photography dream of settling
somewhere in the North – at least for some time!

Return INDEX

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Preparing . . .

Nei, ‘Kong Vinter har ikke gjort sitt inntog for alvor ennå, men han har vært på nattlige besøk, fjernet alle spør av høstens farger, tatt livet av alle gjenstridige blomster som hadde trosset hans favntak og lagt igjen en tydelig advarsel: ‘Nå kommer jeg snart’!
Picture 388b
No, King Winter has not yet made his annual appearance, but he has been on a few nocturnal visits, removing all traces of autumn colors, killing off all stubborn flowers that have so far defied his cold embraces and left us a clear warning:I’ll be there – soon ‘!
Picture 389bMen snart er han her!  Og da kan det være godt å være forberedt?  Også på at den yngre del av familien nok vil ut på tur? Og så lenge solen skinner, så kan det jo bli en minnerik opplevelse?

But very soon he’ll be here! And then it might be good idea to be prepared? Also on the fact that the younger part of the family probably will want to explore nature? And as long as the sun is shining upon us, it might turn out to be be a pleasant and memorable experience?
Picture 394bDe stille og til tider mystiske skogtjernene vil være dekket av  hvit snø med tindrende snøkrystaller; en natur i vinterbunad!

The quiet and at times mysterious forest lakes will be covered with white snow and  sparkling snow crystals; a nature in  a winter festival costume!
Picture 398bEnnå kan man spasere inn i skogen forutsatt at man er godt skodd, men snart er det bare ski som gjelder. Nordmann flest skal jo være født med ski på beina? Og da er det snart på tide . . .

As of yet one nay still walk into the woods, assuming that one is well prepared with winter boots, but very soon now it will be ‘skiing only’. Norwegians are supposedly born with skis on their feetAnd now it’s just about time. . .
Picture 406bI  utkanten av Kjekstadmarka ligger ‘Kjekstad Golfklubb‘ hvor de ivrigste trener så lenge det er mulig, men også her er det ‘Kong Vinter’ som har det siste ord. Til høyre i bildet ligger klubbhuset øde og stille mens medlemmene drømmer opm en tidligst mulig vår . . .

On the outskirts ofKjekstadmarka’ lies Kjekstad Golf Clubwhere the hardcore members have been training as long as possible, but even here there it’s King Winter’ who has the last word. To the right in the picture lies the club house deserted and quiet while the members dream of one earliest possible spring. . .

Return INDEX

Posted in BUSKERUD, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Odda – Buardalen

Rett syd for den lille byen Odda finner vi det vakre ‘Sandvinvatnet‘ og på vestsiden av vannet det lille stedet ‘Jordal’ bestående av knapt et dusin hus. Men her starter også den naturskjønne ‘Buardalen‘.
Gjennom den renner ‘Jordalselva’ som har sitt utspring fra Øvre- og Nedre Buarbreen som igjen er armer Folgefonna,- et bremassiv som ligger på ca 1500 meters høyde. (Kart)

00114bJust south of the little city of Odda we find the beautiful ‘Lake Sandvin‘. And on the western banks of this lake a small settlement: ‘Jordal’ including only about a dozen houses. From here starts the fantastic valley called ‘Buardalen‘.  (Map)

Through this valley the Jordal River winds downwards from a couple of glaciers:
Upper- & Lower Buar Glaciers, both arms of the much larger ‘Folgefonna Glacier
located at about 5000 feet.
Buer  11114bFjellene på begge sider av dalen strekker seg opp til ca 1100 meter og tiden da sollyset trenger ned i dalbunnen er relativt kort – litt avhengig av årstid.

The mountains engulfing the valley reaches approximately 3300 feet, and the time the sun actually reaches the valley floor is somewhat limited – depending on the time of the year.

Return INDEX

 

Posted in HORDALAND, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Reisæter – Vikebygd

Dette vakre bildet er fanget av enda en ny SN-fotograf og er tatt fra fra Reisæter nær Vikebygd (Utne) over Sørfjorden i Hardanger i retning Espe på østsiden av fjorden.
00214bThis beautiful frame has been caught by yet another new ‘SeeNorway-photographer’ and was shot from Reisæter close to ‘Vikebygd’ (Utne) across the ‘Sørfjord’ in the direction of Espe on the eastern bank of the fjord.

Return INDEX

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Aurora Borealis

Det kan av og til være vanskelig å avgjøre hvorvidt man ser ‘Nordlys‘ eller ‘Polarlys‘, men hvis jeg har forstått dette riktig, så inneholder ‘Polarlyset’ flere farger enn hva man normalt ser i ‘Nordlyset’?  Og derfor er det antagelig trygt å anta at dagens bilde er ekte ‘Nordlys’? :-)
Her spiller det opp over Mjelle nord for Bodø, og igjen er det vår nyeste fotograf som står for underholdningen. Nå er det på tide å blåser litt i luren, folkens, om dere vil ha flere bilder av denne typen!

Nordlys Panorama Mjelle 02188bSometimes it may be hard to judge whether you are looking at the ‘Northern light‘ or the
‘Aurora Polaris’. If I’ve understood this correctly, the Aurora Polaris may contain more colors than the regular Northern light? That’s why this picture is probably ‘the real thing’:
The Northern light’ (‘Aurora Borealis’). Here it’s playing up over ‘Mjelle’ just north of the city of Bodø, and again it’s our freshman photographer who stands for the nights entertainment!
I think it’s time to sound the horn, folks, if you want to be treated to more of the same kind. Really!

Return INDEX

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

The Midnight Sun

Som dere vet, har vi ‘midnattsol‘ i de nordlige regioner av Norge i en periode av året!  Et åpenbart faktum for de fleste nordmenn, men siden denne bloggen leses i 140 land verden over, så forklarer vi litt ekstra.

Midnattsol over Mjelle 08400b As you probably know, in the northern parts of Norway we have ‘a midnight sun‘ trough parts of the year.
This is a well known fact to Norwegians living up here, but since this blog is read in about
140 different countries throughout the world, we have supplied a link explaining how it all works :-)

Return INDEX

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nordlyset spiller opp

Idag er det en fornøyelse å introdusere en ny fotograf  som skal være med å vise dere Norge: K. Adne (KAD)
Hans første bilde viser vi her idag, en artistisk versjon av et fantastisk nordlys fanget ved Steigtindvannet  et stykke nord for Bodø.
Ønsk ham velkommen!
2222pIt’s a pleasure to introduce a new photographer working with SeeNorway to present Norway and Norwegian nature to you all:  K. Adne (KAD)  His first picture is an artistic image of the ‘Northern Light’ at play a few miles north of the city of Bodø. Please wish him welcome!

 

Posted in NORDLAND | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment